Məhəmməd Talıblı

Məhəmməd Talıblı Dünyada hər gün müəllimlər gəncləri maarifləndirmək və ruhlandırmaqla bir fərq yaradırlar. Müəllimlər Günü 1994-cü il 5 oktyabr tarixində UNESCO tərəfindən elan olunmuşdur və dünyanın 100-dən çox ölkəsində qeyd olunur. Müəllimlər Günü – bizim...

Məhəmməd Talıblı İnsan diqqətcil olsa, maraqlı insanla ünsiyyətdə mütləq mənada bir və ya bir neçə vacib keyfiyyəti görə bilməlidir....

Məhəmməd Talıblı Bu dava çox çəkəcək. Hələ qarşıda nəsillərin və düşüncələrin permament mübarizəsində xeyli ifşa səhnələri...