Məhəmməd Talıblı

Məhəmməd Talıblı İnsan diqqətcil olsa, maraqlı insanla ünsiyyətdə mütləq mənada bir və ya bir neçə vacib keyfiyyəti görə bilməlidir. Hər dəfə Nobel mükafatçıları ilə görüşdə qeyri-adi bir düşüncə sistemi diqqətimi çəkir. Bu mənada hər hansı bir fenomenal şəxsiyyətlə...

Məhəmməd Talıblı Bu dava çox çəkəcək. Hələ qarşıda nəsillərin və düşüncələrin permament mübarizəsində xeyli ifşa səhnələri...