Mürvət HƏSƏNLİ

Mürvət HƏSƏNLİ Prezident İlham Əliyevin mart ayının 16-da imzaladığı əfv fərmanına müxtəlif yanaşmalar var. İçərilərində ən radikal müxalif liderlərin də bulunduğu əksəriyyət bu addımı humanizm nümunəsi kimi qəbul və təqdir edirlər. Kiçik bir azlıq isə ölkə başçısının...

Bir daha “erməni mafiyası-Qorbaçov-DTK-Vladimir Qalkin-Aslan İsmayılov zənciri” haqda… Mürvət Həsənli, ADAM sədri Sumqayıt prosesində...

Timsah göz yaşlarında gizlənmiş Aslan pəncəsi… Mürvət Həsənli, ADAM sədri  Aslan İsmayılovun dünənki çıxışında növbəti hədəfi...

Mürvət HƏSƏNLİ Aslan İsmayılov adlı adam indi də iqtisadçılığa başlayıb. Özünün etirafına görə, hüquq təhsili aldıqdan sonra iqtisad...