Mürvət HƏSƏNLİ

Mürvət HƏSƏNLİ Ömrünü bitə həsr etmiş bir akademik olur. Yazıq akademikin bütün elmi əsərləri bitdən bəhs edir. Adam bu balaca həşəratın ayağından tutmuş başına qədər, hər yerinə cild-cild kitablar yazır. Biti bitdən yaxşı tanıyır. Di gəl ki, intellektual gücünü bitə...

Mürvət HƏSƏNLİ Ömrünü bitə həsr etmiş bir akademik olur. Yazıq akademikin bütün elmi əsərləri bitdən bəhs edir. Adam bu balaca həşəratın...