Ramazan SİRACOĞLU

Ramazan SİRACOĞLU Dünyada həlli müşkül məsələyə çevrilmiş siyasi məslələrdən biri, heç şübhəsiz, İsrail – Fələstin, xüsusən də Qüdsün statusunun müəyyənləşdirilməsi problemidir. Uzun illərdir ki, bu məsələ sadəcə Yaxın və Orta Şərqin deyil, bütün dünyanın...

Ramazan SİRACOĞLU Dil ümumi olduğu üçün onu hamılıqla diqqət mərkəzində saxlamaq lazımdır. Hansısa bir sözün dilin lüğət tərkibindən...

və ya mister Edmund Herziqə cavab Ramazan SİRACOĞLU Nizami Gəncəvinin Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndəsi olduğunu hələ də ciddi-cəhdlə...