Ramazan SİRACOĞLU

Ramazan SİRACOĞLU, professor Bu yazını son günlərdə dövri mətbuatda və sosial şəbəkələrdə rayonlarımızdan birində lentə alınmış görüntünün təsiri ilə yazdım. Hərə bir cür reaksiya verir: kimi gülür, əsəbiləşir, kimi də istehza edir, dodaq büzür, əylənir… Əslində,...

Professor Ramazan SİRACOĞLU İran İslam Respublikası ABŞ-ın təşəbbüsü ilə ona tətbiq olunan ağır iqtisadi sanksiyaların təzyiqi altında...

Ramazan SİRACOĞLU, Professor Ədəbiyyat aləminə gəldiyi andan diqqət mərkəzində olan unudulmaz şairimiz Mikayıl Müşfiq əbədiyyət dünyasına...

Ramazan SİRACOĞLU, professor Onun haqqında həm sağlığında, həm də şəhidlik zirvəsinə yüksələndən sonra da çox yazıldı, danışıldı,...

Prof. Ramazan SİRACOĞLU XX əsr Azərbaycan tarixinin ən ziddiyyətli tarixi simalarından biri, biri, bəlkə də birincisi, şəksiz-şübhəsiz,...

…onun ailəsinə niyə qənim kəsildi? Ramazan SİRACOĞLU, professor Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu illərdə dünyanın siyasi...

Prof. Ramazan SİRACOĞLU Türk Silahlı Qüvvətlərinin Suriya ərazisində təhlükəsizlik zolağının yaradılması əməliyyatına başlaması gözlənilən...

Ramazan SİRACOĞLU Son günlərdə Qərb təbliğat maşını, kütləvi informasiya vasitələri bütün səy və bacarığı ilə İran İslam Respublikasında...

Ramazan SİRACOĞLU Azərbaycanın tarixi şəxsiyyəti və qəhrəmanı Babək haqqında söz-söhbətlər bu günlərdə xüsusi vüsət almış, kütləvi...

Ramazan SİRACOĞLU Dünyada həlli müşkül məsələyə çevrilmiş siyasi məslələrdən biri, heç şübhəsiz, İsrail – Fələstin, xüsusən...