Cəmilə Çiçək

Cəmilə (Çiçək) İsbəndiyarova AMEA Folklor İnstitutunun doktorantı, AJB və AYB-nın üzvü, prezident təqaüdçüsü Daşqın Ziyəddin oğlu Mayılov orta məktəbdə oxuyarkən kiçik yaşlarından Kəlbəcər rayonunun “Yenilik” qəzetində kicik məqalələri və şeirləri dərc olunub....

Cəmilə (Çiçək) İsbəndiyarova AMEA Folklor İnstitutunun doktorantı, AJB və AYB-nın üzvü, prezident təqaüdçüsü Daşqın Ziyəddin oğlu...