Cəsarət ƏLİYEV

Cәsarәt ӘLİYEV Bu yazıda qısaca “Dədə Qorqud” kitabı və onunla bağlı bəzi problemlərdən, dastanın toplum köçü, yoxsa ipək yolunda düşüncə köçüylə yayılmasından, ipək yolunda karvanların həm düşüncə – bilik, musiqi, dastan yaradan, həm də yaradılan hər cür...

SÖZ Cәsarәt ӘLİYEV Orfoqrafiya qurumunun yeni yazı qaydaları sosial mediada gәlmә sözlәrin dilimizdә necә yazılması ilә bağlı söz dartışmasına...