Cəsarət ƏLİYEV

Cəsarət Əliyev (üçüncü yazı) (başlanğıcı I yazı və II yazıda) Sız tələbəsinizmi? Bu sual elmlər doktoruna, AMEA-da ən böyük elmi vəzifə daşıyıcısına Azərbaycandan kənardakı bilici tərəfindən ünvanlanıb. Azərbaycanda düşüncə kapitalına necə dəyər verilməsi ayrıca...

Cəsarət ƏLİYEV (ikinci yazı) Sahə nəzəriyyəsinin bugünə kimi tam fiziki aydınlıq gətirmədiyi və yalnız ciddi riyazi cıza bildiyi bir...

Cəsarət ƏLİYEV (birinci yazı) O, necə ölçülür? Yalnız çap üzü görmüş əsərlərin sayına görəmi? Onda, nəinki çap işi olmayan, heç...

Cәsarәt ӘLİYEV Bu yazıda qısaca “Dədə Qorqud” kitabı və onunla bağlı bəzi problemlərdən, dastanın toplum köçü, yoxsa ipək yolunda...

SÖZ Cәsarәt ӘLİYEV Orfoqrafiya qurumunun yeni yazı qaydaları sosial mediada gәlmә sözlәrin dilimizdә necә yazılması ilә bağlı söz dartışmasına...