Cəsarət ƏLİYEV

SÖZ Cәsarәt ӘLİYEV Orfoqrafiya qurumunun yeni yazı qaydaları sosial mediada gәlmә sözlәrin dilimizdә necә yazılması ilә bağlı söz dartışmasına yol açdı. Belә dillәşmә bizi dil qaranlıqlarında sonu görünmәyәn bir cığıra sürüklәmirmi? Bumu toplum üçün dil probleminin...

SÖZ Cәsarәt ӘLİYEV Orfoqrafiya qurumunun yeni yazı qaydaları sosial mediada gәlmә sözlәrin dilimizdә necә yazılması ilә bağlı söz dartışmasına...