Cəsarət ƏLİYEV

Cəsarət ƏLİYEV (ikinci yazı) Sahə nəzəriyyəsinin bugünə kimi tam fiziki aydınlıq gətirmədiyi və yalnız ciddi riyazi cıza bildiyi bir nəsnəni orta yüzilliklərdə söyləyən insan varmış: Şihabəddin Sührəvərdi. Sufi Sührəvərdi də sufi Nəsimi tək bu dünyaya sığmaz olub....

Cəsarət ƏLİYEV (birinci yazı) O, necə ölçülür? Yalnız çap üzü görmüş əsərlərin sayına görəmi? Onda, nəinki çap işi olmayan, heç...

Cәsarәt ӘLİYEV Bu yazıda qısaca “Dədə Qorqud” kitabı və onunla bağlı bəzi problemlərdən, dastanın toplum köçü, yoxsa ipək yolunda...

SÖZ Cәsarәt ӘLİYEV Orfoqrafiya qurumunun yeni yazı qaydaları sosial mediada gәlmә sözlәrin dilimizdә necә yazılması ilә bağlı söz dartışmasına...