Əbülhəsən Fərhadoğlu

Böyük mütəfəkkir və dövlət adamı Konfutsi deyərmiş: “Alicənab kişi ona görə nəcibdir ki, onun ürəyində yalnız ədalət və mərhəmət qayğıları qonaq ola bilir, yarınmaq, yaltaqlanmaq, qeyri-səmimi və yalan danışmaq kimi motivlər üçün onun ürəyinin qapıları bağlıdır”;“alicənab...

Böyük mütəfəkkir və dövlət adamı Konfutsi deyərmiş: “Alicənab kişi ona görə nəcibdir ki, onun ürəyində yalnız ədalət və mərhəmət...