Azər QARAÇƏNLİ

Azərbaycanın qərb sərhədlərinin qurtaracağında bir rayon vardı. Soruşanda “dünyanın qurtaracağında yaşayırıq” deyərdilər. And içəndə yüz iyirmi dörd min peyğəmbərə and içərdilər, uşaqlar da gözlərini döyə-döyə böyüklərə baxıb huşa gedərdi və Həsənağa meşəsindən...

Azərbaycanın qərb sərhədlərinin qurtaracağında bir rayon vardı. Soruşanda “dünyanın qurtaracağında yaşayırıq” deyərdilər. And içəndə...