Aslan KƏNAN

(Firidun Şuşinskinin xatirəsinə) Aslan Kənan Xalqımız özünün mədəniyyəti və incəsənəti ilə haqlı olaraq fəxr etməyə layiqdir. Dünyanın musiqi xəzinəsinin zənginləşməsində və onun inkişafında ifaçılarımızın rolu danılmazdır. XIX əsrin ikinci yarısından sürətlə...

 “AzPolitika.info” Azərbaycan repressiya illərinin araşdırmaçısı, tarixçi Aslan Kənanın pedaqoq, publisist, “Azərnəşr”in...