Xatirə QULİYEVA

 Xatirə QULİYEVA fəlsəfə elmləri doktoru, dosent. Bu tədqiqatımı Aprel şəhidlərimizin əziz ruhuna ithaf edirəm Xilqət, xislət və missiya… Ad, soyad… Bunlar bizim rəsmi. mənəvi-tarixi  kodlarımızdır. Bizi bunlarla tanıyırlar. Amma onlar həm də çox şərtidirlər. Məsələn,...

Xatirə QULİYEVA Fəlsəfə elmləri doktoru (Müqayisəli təhlil) Fəlsəfə doktoru Faiq Ələkbərlinin “Azərbaycan Türk Fəlsəfəsi və İctimai...