Köşə yazıları

İllərdir tanış iradların məngənəsində hər zaman gülümsəyərək öz addımlarımın izahını verməyi artıq hesab edirəm. “Baş girləmək”, “Yola vermək” formasında ətaləti dəyişməz davranış forması kimi seçən azərbaycanlı çoxluğun içində olduğumun fərqindəyəm....

Çılın-çırpaq, ac-yalavac, doyurmur qarnını bir günlük qazanc. Cibi boş, başı dərdli, Avropa qiptəli, Afrika ilə həmdərdli. Səfil-sərgərdan,...

Bu əhvalatı vəkil dostumuz Osman Kazımov danışıb. Bir əsgər başqa əsgərin üzünə durub ki, sən məni may ayının sonunda döymüsən. Məhkəmə...

Vaxt vardı ölkədə bir akademiya vardı – Elmlər Akademiyası. Hamı “Universitet” deyəndə Azərbaycan (indiki Bakı) Dövlət...

Mən adəti üzrə peşəkar və məntiqli cavabları çox sevərəm. Bəlkə də bu, bir az hüquqçu olmağımdan irəli gəlir. Məhkəmə prosesinin...

Milli Dirçəliş günü olaraq tanıdığımız və rəsmiləşdirdiyimiz növbəti 17 noyabr təqvim tarixi arxada qaldı. Xatırlayacağımız anılar...

Taledən kam almayan bir qohumumuz vardı. Pirani vaxtında tənha qalmışdı, övladları uzaq Rusiyada, özü isə Odlar Yurdunda canındakı min bir...

“Biz ölərik, meydanı tərk etmərik!” İllər öncə bu ritmik çağırışın siyasi əsaslandırması ilə məşğul olaraq, plastilindən bir...

Ha götür-qoy edirəm ki, naqislikləri qabardan tənqiddən əl çəkib, güldən-çiçəkdən, bu dünyanın zövqü-səfasından, aşiqlərin yar yolundakı...

Rusiyanın F.İ.Tyutçev adlı şairi olub. Şair olduğu qədər də ziddiyyətli adam olub-şeir adamı olmasına baxmayaraq ömrü boyu senzor kimi...