Köşə yazıları

Mən adəti üzrə peşəkar və məntiqli cavabları çox sevərəm. Bəlkə də bu, bir az hüquqçu olmağımdan irəli gəlir. Məhkəmə prosesinin iştirakçısı olanlar hakim tərəfindən vaxtaşırı səsləndirilən bu ifadəni daha rahat xatırlarlar. Verilən sual mahiyyətə uyğun gəlməyəndə,...

Milli Dirçəliş günü olaraq tanıdığımız və rəsmiləşdirdiyimiz növbəti 17 noyabr təqvim tarixi arxada qaldı. Xatırlayacağımız anılar...

Taledən kam almayan bir qohumumuz vardı. Pirani vaxtında tənha qalmışdı, övladları uzaq Rusiyada, özü isə Odlar Yurdunda canındakı min bir...

“Biz ölərik, meydanı tərk etmərik!” İllər öncə bu ritmik çağırışın siyasi əsaslandırması ilə məşğul olaraq, plastilindən bir...

Ha götür-qoy edirəm ki, naqislikləri qabardan tənqiddən əl çəkib, güldən-çiçəkdən, bu dünyanın zövqü-səfasından, aşiqlərin yar yolundakı...

Rusiyanın F.İ.Tyutçev adlı şairi olub. Şair olduğu qədər də ziddiyyətli adam olub-şeir adamı olmasına baxmayaraq ömrü boyu senzor kimi...

Eşidirəm ki, arxamca asıb-kəsir, çox danışırsınız. Ikibaşlı sözlər işlədir, məni zəngin ölkənin aclar ordusunun ali başçısı adlandırıb,...

Bayraq haqqında yazımı bilərəkdən Bayraq Günü bayramından sonraya saxladım. Bildim ki, yazılarda, telesüjetlərdə, internet məkanında yayılan...

İyirmi illik müstəqillik eyforiyasından sonra Rusiyanın tədricən zəifləyəcəyi və önümüzdə Avropa demokratiyasının işıqlar sayrışan...

Hakim rejim xalqdan o qədər aralanıb ki, artıq onun ayrı dili var. Onları dilbilməz saymaq azdır, əslində başqa dildə danışırlar. Onlar...