İlhami Cəfərsoy

İlhami Cəfərsoy Filologiya üzrə elmlər doktoru. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun “Qədim dillər və mədəniyyətlər” şöbəsinin müdiri. [email protected] Ermənilərin iddialarına görə, Alban və erməni əlifbalarını Mesrop Maştos yaratmışdır....

İlhami Cəfərsoy. Filologiya üzrə elmlər doktoru. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun “Qədim dillər...

İlhami Cəfərsoy fil.ü.e.d. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu [email protected] İberiyanın Qorq Aslana qədərki çarlarının ikisi Şuşa...