İlhami Cəfərsoy

İlhami Cəfərsoy. Filologiya üzrə elmlər doktoru. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun “Qədim dillər və mədəniyyətlər” şöbəsinin müdiri. [email protected] 050-616-09-00 İberiyanın XI əsrə qədərki tarixini Azərbaycan xalqının əcdadları...

İlhami Cəfərsoy fil.ü.e.d. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu [email protected] İberiyanın Qorq Aslana qədərki çarlarının ikisi Şuşa...