Elman Babayev

Elman Babayev Fərqli format, çatışmazlıqların açıq şəkildə ifadəsi və ictimai nəzarət Vətənpərvərlik; Dürüstlük; Şəffaflıq; Vətəndaşlara xidmət; Dövlətçilik prinsiplərini əsas tutmaq;  İnvestorları cəlb etmək, rayonların sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmək. Ümumiləşdirsək,...

Elman Babayev Heydər Əliyevin bugünkü və sabahkı nəsillər qarşısında tarixi xidməti 20 sentyabr 1994-cü ildə “Azəri-Çıraq-Günəşli”...

Elman Babayev Azərbaycanda uşaqların sosial müdafiəsi ilə bağlı siyasət ünvanlı və əhatəlidir Son vaxtlar ən çox müzakirə olunan mövzulardan...

Elman Babayev İyulun 31-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin yanında sosial-iqtisadi sahə ilə bağlı keçirilən müşavirə...

Elman Babayev Heydər Əliyevin Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Birinci katibi seçilərək (14 iyul 1969-cu il) respublikanın...

Elman Babayev Əməkdar jurnalist Hər bir dövlət başçısının ən ali vəzifə kürsüsündə atacağı ilk və sistemli addım onu hakimiyyətə...