Elman Babayev

Elman Babayev Heydər Əliyevin Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Birinci katibi seçilərək (14 iyul 1969-cu il) respublikanın rəhbəri olmasından 50 il ötür. Azərbaycanın bu dövrünü əhatə edən tarix bilavasitə Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Hansı pillədə...

Elman Babayev Əməkdar jurnalist Hər bir dövlət başçısının ən ali vəzifə kürsüsündə atacağı ilk və sistemli addım onu hakimiyyətə...