Əbülhəsən ABBASOV

Əbülhəsən Fərhadoğlu İctimai-tarixi prosesin mahiyyəti, qanunauyğunluqları və hərəkətverici qüvvələri haqqında nəzəriyyə kimi çıxış edən tarix fəlsəfəsi elmlər sistemində, bəlkə də, ən mühüm və əhəmiyyətli sahədir. Belə ki, bu fəlsəfi elm sahəsi hesabına insanların,...

Əbülhəsən Abbasov Mütaliəni sevən və gündəlik mətbutla mütəmadi tanış olan rəhmətlik anam tez-tez mənə müraciətlə dərdli-dərdli...

Əbülhəsən Abbasov Xalqımı, onun həqiqəti bilmək haqqını rəhbər tutaraq, baş vermiş bir hadisə barədə məlumatlandırmaq istəyirəm. Vaxtaşırı...

(Amerika Birləşmiş Ştatlarının rolu) Əbülhəsən ABBASOV Fəlsəfə elmləri doktoru, professor e-mail: [email protected] İkinci dünya...

Əbülhəsən Abbasov (Hüquqşünas-siyasətçi Mətləb Mütəllimliyə) Əvvələ, hörmətli Mətləb bəy, Sizə səmimi salamlarımı yetirir və...

Əbülhəsən ABBASOV “Dünya nehrə kimi çalxalanır. Bu xaos bəşəriyyəti hara aparır? Ukrayna böhranını,Yaxın Şərqdə, Afrika ölkələrində...

Əbülhəsən Abbasov, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Deyirlər ki, mitinqlərə gələn yoxdur. Bu, belədir. Ancaq, bəzi siyasilərin söylədikləri...

Azərbaycanın ən görkəmli alimlərindən biri, “Dünya professorları sülh uğrunda” Beynəlxalq təşkilatının üzvü, fəlsəfə elmləri...

Əbülhəsən Abbasov (Koreyalı dostumdan məktub) Bəşəriyyət uzunmüddətli dərin böhrandadır. Bunun nüvəsini qlobal kapitalizmin və onun əsas...

Müasir dünyanın çoxşaxəli və getdikcə dərinləşən böhranı, bəşəriyyətin mövcudluğuna ciddi təhlükə yaradan problemlər, beynəlxalq...