Əbülhəsən ABBASOV

Əbülhəsən Abbasov, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Deyirlər ki, mitinqlərə gələn yoxdur. Bu, belədir. Ancaq, bəzi siyasilərin söylədikləri kimi, ona görə yox ki, indi dialoq vaxtıdır və yaxud hansısa təşkilatçılar etimadı itiriblər. Bu səbəblər varsa da, həlledici deyil....

Azərbaycanın ən görkəmli alimlərindən biri, “Dünya professorları sülh uğrunda” Beynəlxalq təşkilatının üzvü, fəlsəfə elmləri...

Əbülhəsən Abbasov (Koreyalı dostumdan məktub) Bəşəriyyət uzunmüddətli dərin böhrandadır. Bunun nüvəsini qlobal kapitalizmin və onun əsas...

Müasir dünyanın çoxşaxəli və getdikcə dərinləşən böhranı, bəşəriyyətin mövcudluğuna ciddi təhlükə yaradan problemlər, beynəlxalq...