Aynur Talıblı

Aynur Talıblı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversiteti, Tarix və Mədəniyyət Araşdırmaları bölümü magistri Sizlərə də məlum olduğu kimi hər yazımızda, özəlliklə Azərbaycanımızın Oğuz Türk yurdu olduğunu və bizlərin də qədim və köklü mədəniyyətə, tarixə malik olan Oğuz...

Aynur Talıblı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversiteti, Tarix və Mədəniyyət Araşdırmaları bölümü magistri Millətlə xalqın fərqini bilmirsiniz?!...

Aynur Talıblı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversiteti, Tarix və Mədəniyyət Araşdırmaları bölümü magistri Dilimizi qısqanclıqla qorumalı...