Aynur Talıblı

Aynur Talıblı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversiteti, Tarix və Mədəniyyət Araşdırmaları bölümü magistri Millətlə xalqın fərqini bilmirsiniz?! Tariximizi niyə cılızlaşdırırsınız?! Türklük qorxulacaq yox, qürür duyulacaq bir anlayışdır! Ara-sıra bəzi tarixi həqiqətləri və...

Aynur Talıblı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversiteti, Tarix və Mədəniyyət Araşdırmaları bölümü magistri Dilimizi qısqanclıqla qorumalı...