Fazil MUSTAFA

Fazil MUSTAFA Endirilmiş din və Uydurulmuş din anlayışları ilə bağlı yazdığımız qısa bir status haqlı olaraq cəmiyyətin düşünən insanlarında müəyyən suallar doğurub. Xüsusilə də hörmətli Elçin Mirzəbəylinin ünvanımıza yönləndirdiyi sualları, ayrı-ayrı fərqli baxışları...

Fazil MUSTAFA Xalqa xidmət anlayışı, xalqa xidmət modeli onu tələb edir ki, dünən sənin xalq üçün faydalı olan şüarın bu gün yanlış...

Fazil MUSTAFA Qarabağ savaşının tamamlanması ilə bağlı ilk xəbər Təhsil Nazirliyindən gəldi. Artıq qanlı savaşın atəşkəs dövrü də...

Fazil MUSTAFA İdeyalar və ideologiyalar insan ağlının məhsuludur. Yəni hansısa dövrdə düşünürlərin, siyasətçilərin mənsub olduqları...

Fazil MUSTAFA Qohum, dost, iş yoldaşı və ya qonşu ilə ünsiyyətə başlarkən verdiyim ənənəvi suala bir çox hallarda aldığım ən yayğın...

Fazil MUSTAFA Deyəsən, uzun illərdir əlimə siqaret qutusu götürməmişdim. Dostlardan birinin masa üzərində buraxdığı qutunu sanki ilk dəfə...

Fazil MUSTAFA İki gündür bir neçə hüzr yerində oldum. Hüzr yeri ona görə deyirəm ki, bizdə işlənən “Xeyir-Şər” ifadəsinin...

Fazil MUSTAFA Tədbirdən çıxarkən yaxınlaşan jurnalistin hansısa sual verəcəyini düşünərək səmimiyyətlə görüşdüm. Amma başqa bir...

Fazil MUSTAFA 1993-cü ilin Azərbaycan cəmiyyəti üçün hansı məna ifadə etməsi ilə bağlı xalq arasında da, siyasi çevrələrdə də fərqli...

Fazil MUSTAFA İŞİD adı ilə tanınan İraq Şam İslam Dövləti militanlarının Mosulu ələ keçirməsi və Türkiyə konsulluğunu tam tərkibdə...