Ruşan RUŞANZADƏ

RUŞANZADƏ  Ruşan Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru. AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun “Sosiologiya” şöbəsinin böyük elmi işçisi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü [email protected] İnsanın natiq və siyasi varlıq olması sosio-humanitar elmin bütün sahələrində...

Ruşanzadə Ruşan AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu “Siyasi nəzəriyyələr” şöbəsinin elmi işçisi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin...

VƏ ELMİ-TARİXİ-SİYASİ SÜBUTLAR Ruşanzadə Ruşan Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru. AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu “Siyasi...

RUŞANZADƏ RUŞAN AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu Siyasi Nəzəriyyələr şöbəsinin elmi işçisi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin...

Ruşan Ruşanzadə  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun elmi işçisi, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Tarixi...