Üzeyir ŞƏFİ

Üzeyir Şəfiyev, Sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru BDU-nun “Sosial iş” kafedrasının müdiri Qocalar Gah çəliyə dirsəklənib dayanar, Gah daş üstə dincin alır qocalar. Gah əlini saqqalına aparıb Dərin-dərin fikrə dalır qocalar. Ağrıyanda özü doyar özündən, Yaş süzülər,...

Azərbaycanda ailə dayanıqlığı: problemlər və qlobal çağırışlar Üzeyir Şəfiyev, Sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru, BDU-nun “Sosial...

DƏYİŞƏN REALLIQLAR MÜSTƏVİSİNDƏ HƏLL MODELLƏRİ AXTARIŞI Üzeyir Şəfi BDU-nun dosenti, konfliktoloq Dəyişdi. Bəli, nəhayət Dağlıq...