Üzeyir ŞƏFİ

Azərbaycanda ailə dayanıqlığı: problemlər və qlobal çağırışlar Üzeyir Şəfiyev, Sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru, BDU-nun “Sosial iş” kafedrasının müdiri Cəmiyyətin sosial inkişaf dinamikası sosial və bioloji cinslərarası münasibətlərdə əsaslı dəyişiklikləri şərtləndirir....

DƏYİŞƏN REALLIQLAR MÜSTƏVİSİNDƏ HƏLL MODELLƏRİ AXTARIŞI Üzeyir Şəfi BDU-nun dosenti, konfliktoloq Dəyişdi. Bəli, nəhayət Dağlıq...