Qulu MƏHƏRRƏMLİ

Qulu MƏHƏRRƏMLİ Bir ölkədə yaltaqlığın qazancı dürüstlüyün qazancından artıq olarsa, həmin ölkə batar. Şarl Lui Monteskyö Yurdu bürümüş qabalıq, yaltaqlıq, Yüksəliş varsa, səbəb alçaqlıq!! Hüseyn Cavid “Yaltaq” sözünü oxuyan kimi, təbii ki, dərhal xəyalınıza...

və ya doğrudanmı, orfoqrafiya “islahatı” dilimizi edam kötüyünə aparır? Qulu MƏHƏRRƏMLİ Təbiətdə köklü-köməcli nəhəng ağaclar...

Qulu MƏHƏRRƏMLİ Mətbuatımızda istedad sahibi olan çox az adam var ki, jurnalistikaya gələndən bugünəcən həqiqətə sadiq qalsın. Peşə...

Qulu Məhərrəmli Yəqin ki, yaşlı və orta nəsil Vaxtanq Kikabidzenin bir vaxtlar məşhur olmuş “Ötən illərim mənim sərvətim, var-dövlətimdir”...

Qulu MƏHƏRRƏMLİ Əslində sərlövhəni “yaramazlığın faciəsi” də qoymaq olardı. Fəqət “yaramazlıq” sözü AzTV sədrini diksindirdiyindən...

Qulu MƏHƏRRƏMLİ “Siyasətdə heç nə təsadüfən baş verməz. Əgər bir hadisə olursa, əmin ola bilərsiniz ki, bu əvvəlcədən planlaşdırıldığı...

Qonşu ölkənin dirçəlişi haqqında ayaqüstü qeydlər Qulu MƏHƏRRƏMLİ NATO-nun Varşavadakı axırıncı sammiti çox detalları ilə yadda qalacaq....