AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ QƏRBDƏN NƏ İSTƏYİR?

Alqış MUSAYEV

Ölkəmizin Qərblə naxışı gətirmir: söhbətimiz heç cür alınmır. Avropa Şurası ilə yaşanan böhran mahiyyətın özü deyil, təzahürüdür. Həm də çoxsaylı və növbəti təzahürlərdən biridir.

Bəs günah kimdə, nədə, haradadır: ədliyyə sistemimizdə, cəza üsullarında, yoxsa…

Azərbaycan həbsxanaları qapılarını laybalay, bacasını, pəncərələrini taybatay açsa... həbsxanalr yerli dibli ləğv edilsə... problem çözüləcəkmi?

İnandırıcı deyil... Mən inanmıram!

İnsan yaşamayan yerlərdə belə “siyasi məhbus” tapıb, onun hüquqlarını müdafiə edəcəklər.

Mən ABŞ-ın sabiq dövlət katibi Hillari Klintonun 2011-ci ildə 10 Dekabr Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü münasibətilə Cenevrədə etdiyi çıxışı həmişə xatırlayıram.

Xanım Klinton həmin günün təsisi edildiyi tarixə istinad edərək deyir: “64 il bundan əvvəl dünyanın 6 qitəsindən gələn nümayəndələr bu günün təsis edilməsi ilə bağlı müzakirələr apardılar, layihələr hazırladılar”.

Bu, necə deyərlər, əməlli-başlı “ağ” eləməkdi. Axı dünyanın 6-cı qitəsinin - Antarktidanın canlı sakinləri soyuğa davamlı pinqvinlər və suitilərdir...

Pinqvinlər və suitilər 1947 ci ildə Beynəlxalq İnsan Hüquqları Gününun təsis yığıncağında hansı statusla iştirak edə bilərdilər?!

Amma kimə deyirsən?

Lazım olursa, suiti və pinqvin insan haqlarının müdafiəçisi qismində tanınır.

Sərf etmirsə, yüzlərlə, minlərlə, milyonlarla insan suiti və pinqvin yerinə belə qoyulmur.

Bu təkcə həmin məruzəni hazırlayan mütəxəssislərin hadisələrə yalnız texniki tərəfdən yanaşmasının göstəricisi deyil. Bu həm də insan haqları mövzusunun xarakterik cızgisidir...

***

Tariximizin 2003-cü il dönəminə kimi dövlətçilik məsuliyyətinin ictimai-sosial və hüquqi-siyasi varisliyi sona qədər dərk və təmin edilməyib. Bu, danılmaz bir gerçəklikdir…

Oturuşmuş dövlətin yoxluğu, ənənənin zəifliyi və pərakəndəliyi, nəsillər arasandakı vəhdətin qırılması faciələrimiz üçün “münbit və əlverişli” şərait yaradıb: ta orta əsrlərdən tutmuş, yaxın keçmişimizin ərazi itkiləri, soyqırımlar, 20 yanvar,  Xocalı qətliamı daxil...

Əlahəzrət Zaman əsrlər boyu bizə (söhbət bütövlükdə etnos və çoğrafiyamızdan gedir) qarşı həmişə eyni mövqedən çıxış edib: Sərt və amansız!

Və bəzən də təkcə düşmənin və ”münbit və əlverişli şəraitin” müttəfiqliyi ilə deyil deyil, həm də Təbiətin (natamamlığın və qeyri-kamilliyin) dəstəyi ilə birlikdə…

Nümunələr kifayət qədərdir…

Ədəbiyyatşünas-tarixçı alimlərimizin hec cür izah və bəraət verə bilmədiyi bir fakt məlumdur: Şah İsmayl Xətainin doğma oğlu Sam Mirzə 16-cı yüzilliyin ortalarında ədəbi əsərlərin toplusunu tərtib edir.

Və yalnız fars dilli mətnlərdən ibarət “Təzkireyi Sam Mirzə”yə təbii ki, Şah atasının Azərbaycan türkcəsində yazdığı “Dəhnamə”ni salmır …

Bu biganəliyi, daha dəqiq desək, ögeyliyi və inkarı necə izah etmək olar?

Təbiət Şah Atanın - İsmayılın irsini dəyərləndirə biləcək bəsarəti Sam Mirzədən əsirgəmişdi.

Həqarətə məruz qalan yalnız Xətainin Ana dili və ədəbi irsi deyildi. Sam Mirzə Səfəvi padşahının siyasi irsinə də dönük çıxmışdı.

O, özünü Sultan Süleymanın vassalı hesab edirdi...

Təəsüf ki, Səfəvi liderinin tədqiqatçılar və təbliğatçılar sarıdan da bəxtı gətirmir.

Xətainin güclü, mərkəzləşdirilmiş idarəçilik düşüncəsini mənimsəmək yerinə onun adı siyasi romantizmin pafosuyla tərənnüm edilir.

Tərənnümlə həqarət arasındakı məsafə isə çox qısadır.

1992-ci ildə tələm-tələsik qoyulmuş abidə və eyni davranışla təsis edilmiş “Şah İsmayıl” ordeni (çox qəribə, həm də məntiqidir ki, dövlət təltiflərinin yüzüncü sırasında qərarlaşan bu orden 25 il ərzində hələ heç kimə təqdim edilməyib!) 21-ci əsrin astanasında, tamam fərqli və yeni – müstəqil Azərbaycan kontekstində olduqca uğursuz və bayağı görünür…

Azərbaycan ötən əsrın əvvələrində daha bir irsin iflasına və faciəsinə şahidlik edib: Nəriman Nərimanovun məktub-vəsiyyəti tanıyıb bildiyimiz, oxuduğumuz ata-oğul münasibətlərinin ən dramatik və tragik nöqtələrindən biridir.

1925 ci ildə 55 yaşlı yazıçı, ictimai-siyasi və dövlət xadimi Nəriman Nərimanov 5 yaşlı oğlu Nəcəfə məktub hazırlamışdı.

Nəriman Nərimanov həmin nakam məktub-müraciəti sonsuz tərəddüd və gərginlik içərisində yazırdı:

“Ola bilər ki, sən bu sətirləri oxuyanda bolşevizm artıq mövcud olmasın. Amma bu o demək deyil ki, bolşevizm yarasız şey imiş: bu o demək olardı ki, biz onu qoruyub saxlaya bilmədik.

Hakimiyyət çoxlarını məhv edir. Elə də oldu. Nəhəng bir dövlətin taleyini ələ almaq ona ağına-bozuna baxmadan hakimlik etmək qərarına gələn neçə-neçə işçini hakimiyyət tamam korladı...

İndi bu sətirləri sənə yazdığım vaxt işlərimiz o hala gəlib çatıb ki, ən məhrəm dostlar - Kommunustlər bir biri ilə kəlmə kəsə, Lenindən sonra özlərini qanuni varislər adlandıranların dövləti idarə edərkən buraxdıqları görülməmiş, eşidilməmiş qüsurlardan danışa bilmirlər.

Bunların hamısı sənə MK–ya ətraflı məruzəmdən məlum olacaq. Məruzə sənə imkan verəcək ki, bütün bu işlərdən baş çıxara biləsən, elə həmən məruzədən sən öyrənəcəksən ki, hakimiyyəti, yaxud vəzifəni itirmək qorxusu qarşısında çoxlarının deyə bilmədiyıni demək cəsarəti sənin atanda olub...”

Nərimanov yanılmamışdı: böyük mütəfəkkirin qurulmasında müstəsna xidmətlər göstərdiyi sistemin aqibətiylə bağlı narahat və həyəcanlı düşüncələri əsassız deyildi .

Nəcəf Nərimanoğluna nəinki, “bütün bu işlərdən baş çıxara bilmək”, hətta atasının müqəddəs vəsiyyətini oxumaq belə nəsib olmadı. Tankçı vzvod komandiri Nəcəf yeniyetmə ikən, 23 yaşında İkinici dünya müharibəsinin üçüncü ilində həlak olur.

Bu faciədə təssəlli verən odur ki…

Çox-çox sonralar, vətənpərvər ziyalımız Vəli Məmmədov 1957-ci ildə, aspiranturada təhsil alarkən, Nəcəf Nərimanovun qürbətdə - Ukraynada dəfn edildiyi yeri axtarıb tapır və Donbasda, Volnavaxa qəsəbəsındə Nərimanovun nakam vəsiyyət-məktubunu oğlunun qərib məzarına oxuyur...

Və sonra nə yazıq ki, o özü də faciələrimizin bir həlqəsinə çevrilir. Xalqımızın nadir, qədirbilən övladlarından biri olan Vəli Məmmədov 1991-ci ildə Vətən səmasında (vertalyot qəzasında) terrorun qurbanı olur.

Mən nədən vəsiyyət mövzusunu xatırladım?

Sah İsmayılın “Dəhnamə” misalındakı vəsiyyətinin, Nərimanovun müraciətinin öz ünvanına və hədəfinə yetişməsini əngəlləyən hansı şərtlər idi?...

1) Milli dövlətin olmaması... mübahisəli görünsə belə.

2) Varislik hüququnun xalqın xeyir duası və iştirakı ilə və ənənə üzərində gerçəkləşməməsi...

***

İyirminci əsrin sonunda - 1993-cü ildə Azərbaycan dövlətçiliyi və tarixi bir Dahinin ətəyindən yapışaraq ayağa qalxır, müvazinətini tarazlayır və addımlarını mətinləşdirir.

İyirmi birinci əsrin əvvəli siyasi Tariximixə daha bir məktub –vəsiyyətlə daxil olur: Heydər Əliyev Azərbaycan xalqına son dəfə müraciət edir.

2003-cü ildə varislik xalqın dəstəyi və istəyi ilə və ən vacibi odur ki, ənənəyə güvənərək və söykənərək öz müsbət həllini tapır...

***

Bədii və siyasi ədəbiyyatımızda siyasi liderin və dövlət rəhbərinin klassik obrazını canlandıran mənbələr çox azdır .

O cümlədən müxalifətin və müxalifətçinin klassik tipini təqdim edən mətnlər yox dərəcəsindədir.

Mövzuyla bağlı unikal bir mənzərəyə diqqət etmək yerinə düşərdi...

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti müsahibələrinin birində Heydər Əliyevin ustad dərslərindən sayıla biləcək bir xatirəsini bölüşür: “Heç vaxt unutmadığım bir epizodu danışmaq istəyirəm.

Türkiyə respublikasının prezidenti Turqut Özal vəfat etmişdi və dəfn mərasimində iştirak etmək üçün Azərbaycan nümayəndə heyəti Ankaraya yola düşürdü.

Aeroportun VİP salonunda Naxçıvan parlamentinin sədri Heydər Əliyev də var idi. Azərbaycanın o vaxtki prezidenti Əbülfəz Elçibəy içəri girəndə atam ehtiram vəziyyətində ayağa qalxdı. Elçibəy ona dedi:

- Heydər bəy, qalxmayın, oturun.

Atam cavab verdi:

- Mən ayağa qalxmaqla Elçibəyi deyil, ölkənin prezidentini salamlayıram.

O, yaş baxımından böyük, əvvələr tutduğu vəzifələr baxımından ondan yüksək idi, qalxmaya da bilərdi.

Halbuki, Elçibəyin özü tərəfindən vəzifəyə təyin olunmuş nümayəndə heyətinin qalan üzvləri o, içəri girəndə əlləri ciblərində dururdular.

Heydər Əliyev etik normalara həmişə riayət edir, dövlət atributlarına ehtiram göstərirdi...”

İti bir fəhmin müşahidəsi və dəqiq təsvirdir: bu kiçik qeyd müqayisə üçün əvəzsiz material verir. Əlavə şərhə heç bir ehtiyac qalmır.

Peşəkarla qeyri-peşəkarın, dövlətə sevgiylə vəzifə hərisliyinin, geniş düşüncəylə antidünyagörüş, səviyyə ilə səviyyəsizlik arasındakı məsafənin ölçüləri çox aydın görünür...

İbrətamizdir...

VİP salonundakı o hadisədən çox keçmədi ki, “əli cibində dayanan” həmin təşəxxüs sahibləri Heydər Əliyevi yalvar-yaxarla Bakıya, ali hakimiyyətin zivəsinə dəvət etdilər...

Özləri isə ciblərinin təsir və əhatəsindən hec cür çıxa, cib həddindən yuxarı qalxa bilmədilər.

Bəziləri, sadəcə, cibə işlədi, bəziləri “cib müxalifəti”nə transfer olundu, bəzilər isə “əlləri ciblərində” tarixin və zamanın axarından kənarda donub qaldılar.

Nə etməli ki, “Südnən gələn sümüknən gedər”: Həmin “cibgir” düşüncənin əlamətləri hələ də yaşayır.

Lap bu yaxınlarda müxalif liderlərdən biri öyünərək deyir: ”Heydər Əliyev parlamentə gələndə mən ayağa qalxmırdım. Bəs müxalifət necə olmalıdır ki...”

Dövlət artibutuna, ölkə başçısına, üstəlik ağsaqqala sayğısızlıq nə vaxtdan bəri müxalifətçilik etalonu kimi qəbul olunub?

Bu, siyasi etika, dünyagörüşdən daha çox, bir mədəniyyət, görüb-götürmək, tərbiyə, əxlaq məsələsidir...

İlham Əliyevə rəqiblik etmək istəyən müxalifət hər dəfə “Məhsul” meydanındakı “qeyri məhsuldar” mitinqdən sonra məyusluğunu xalqın üzərinə yükləməyə calışır: ”İnsanlar öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmaq istəmirlər...”

Bu xalqa dırnaqarası yanaşmanın doğurduğu səhv qənaətdir.

Xalq öz potensialını mərhələlər üzrə və müxtəlif formlarla büruzə verən və hər gün, hər an tədqiq edilməyə, öyrənilməyə ehtiyac duyan bir fenomendir.

Xalq kimin arxasınca getməyi, kimi, haçan, harda, necə müdafiə etməyi (heç kimin müdaxiləsi və təhriki olmadan) özü müəyyənləşdirir.

Xalq uyğun bilirsə armud ağacının, portetin arxasınca gedir.

Amma canlı pullu-paralı, gurulldayan, səlahiyyətli liderlərin çağırışına dönüb baxmır.

Şahidlər danışır ki, Vəli Axundovun rəhbərliyi zamanı keçirilən “1 may” nümayişində heç kimin tanımadığı bir adam qəfildən Stalinin iri bir portretini başı üzərinə qaldırıb “Ura” deyə qışqırır.

Və nümayişdəki kütlə dərhal onun arxasınca düzlənir, mitinqin marşrutu dəyişir... Respublika rəhbərliyi kirimişcə tribunadan baxa-baxa qalır...

Xalq ayağa qalxıb heç kimi yıxmır.

Xalq normativ hökmlər çıxarmır: Onun mühakimə və təltif üsulları qeyri-standart, gözlənilməz və bəzən də ağlagəlməz olur.

Xalq onun etimadını doğrultmayanları həlledici anda gərəkən dəstəyi verməməklə cəzalandırır...

1992-ci ildə olduğu kimi: AXC-Surət Hüseynov çəkişməsində xalq hakimiyyətin müdafiəsində dayanmadı.

Prezident sarayının önünə dəstək məqsədilə çağırılan mitinq, demək olar ki, baş tutmamışdı.

Həmin gün Əbülfəz Eçibəy tərəfdarlarını yığıb belə deyibmiş: ”Elə yekə-yekə danışmağınız var, ancaq 500 adamı bir yerə toplaya bilmirsiniz...”

***

Bir dəfə “Azərbaycan prezidentinin öz siyasi ustadı – Heydər Əliyevdən əxz etdiyi ən mühüm keyfiyyət hansıdır”? sualını belə cavablanıdırmışdım:

Təmkin! Onun təmkini, istənilən müxalifyönlü siyasi bəlağətdən gür, ahəngdar və sirayətedici təsir bağışlayır. Təmkin siyasi liderin mükəmməllik nişanıdır...

Opponentlərinin onu polemikaya cəlb edib ictimai düşüncədə tərəf-müqabil statusu qazanmağa hesablanmış bütün cəhdləri, çabaları nəticəsiz qalır. O, təmkini ilə danışdırır və təmkini ilə susdurur”.

Onun təmkini yalnız daxildəki bədxahlarını zərərsizləşdirməklə kifayətlənmir həm də ölkəsini mümkün xarici risklərdən və təhlükələrdən sığortalayır və qoruyur.

“Nazik sap üzərində yürüdülən xətt” (İfadə Heydər Əiyevə məxsusdur) kimi səciyyələndirilən xarici siyasət kursumuza İlham ƏIliyev praktik məzmun gətirib: “Azərbaycan qarşıdurma yox, əməkdaşlıq məkanıdır!”

Rusiya ilə qərb arsında konkret və birmənalı seçim etməliyik -deyə, israr edənlərın psixoloji təzyiqini eyni soyuqqanlılıqla qarşılayır. Haqlı və məntiqi olaraq.

Ağıl verən, yol göstərənlər çoxdur.

Lakin heç kim Rusiyanın təsir dairəsindən kosmik sürətlə qopmağın və həmin sürətlə Qərbə pərçim ola bilməyin konkret reseptini tərtib və təklif edə bilmir...

Rusiya bizim şimal qonşumuzdur. Həm də bizim keçmişimizdir. Mən bu keşmişi sırf boz rəngdə təbliğ etməyin tərafdarı deyiləm.

Sovetlərin tərkibində biz yetərincə və böyük nailiyyətlər əldə etmişik, özü də bir çox sahələrdə. Konkret sosial və coğrafi şərtlər qazanmışıq.

Sovet təhsil siteminin keyfiyyətini kim inkar edə bilər ki...

İnsanının öz bioqrafiyasından imtina eməsi mümkünmü?

İstəsək də, istəməsək də keçmişimiz bizi həmişə təqib edəcək.

Və əksinə, biz də Rusiyanın keçmişiyik. Və qonşumuzu təqib etməyimiz və hərdənbir ona bənzəməyimiz də təbii sayılmalıdır.

Şimal qonşumuz gələcəyə inanmır. Onun bu gün atdığı addımlar, yürütdüyü siyasətin ana xətti birbaşa keçmişinə hesablanıb.

Şimal qonşumuzun xarici siyasəti ətrafına və özünə (özünə daha çox) zərər verir.

Qərbin xarici siyasət konsepsiyası tamam əksinədir: Qərb (Amerika) heç yerə və heç kimə fayda vermədən hər yerdən və hər kəsdən faydalanır. Heç bir problemi həll etmədən bütün problemlərlə yaxından ilgilənir.

Rusiyanın xarici siyasəti qaba və kobudluğu ilə seçilir.

Qərbin xarici siyasəti intellekt, hiylə və məkr üzərində qurulub.

Qərb samanı heç kimin düşünmədiyi və gözləmədiyi yerdən -suyun altından keçirmək məharətinə qadirdir.

Qərb çeşidli təsir üsüllarından bəhrələnir.

İnsan haqları mövzusu aşınırsa başqa alternativ seçir...

Məsələn, bir müddət əvvəl Dövlət Depatamentinin Azərbaycana gələn amerkalılara etdiyi xəbərdarlıq ciddi müzakirə predmetidir. Nə üçün?

Xəbərdarlıqda vurğulanır ki, Azərbaycanda apteklərdən dərman almayın, əməliyyat olunmayın.

Qeyri adi nə var ki, Departament öz vətəndaşlarının qayğısına qalır. Amma bu ilk baxışda belədir.

Mən hesab edirəm ki, burada “canıyananlıq” makiyaydır, sifətin-dərdin özü deyil.

Xəbərdarlıq “qızım sənə deyirəm, gəlinim sən nəticə çıxart” funksiyası daşıyır (Səhiyyəmizdəki qüsürları heç kim inkar etmir).

Heç ağlabatan deyil: Kimsə cərrahi əməliyyat üçün Amerikadan durub Azərbaycana gəlsin...

Çox ehtimal ki “dərman” bəyanatı başqa məqsədlərə hesablanıb.

Turizmə mənfi təsir göstərə bilər.

Ola bilər ki, Azərbaycan haradasa dərman biznesi ilə məşğul olan dairələrin marağına toxunub.

Ola bilər ki, ölkəmizdə dərman istehsal edəcək müəssisələrin inşa edilməsi planı səhiyyə və dərman bosslarını narahat edir...

Ən pisi odur ki, belə bəyanatlar Azərbaycan hökumətinin mühüm strukturu ilə əhali arasına şühbə toxumu səpir.

Dövlətə inamı sarsıdır. Dövlətlə vətəndaş arasındakı bağları zədələyir.

Nəzərə alsaq ki, hər seçkidən sonra “Hökumət əhalinin qanuni yolla hakimiyyəti dəyşmək şansını əlindən alır” kimi ikibaşlı bəyanatlar verilir...

Məzmunundan asılı olmayaraq, ölkəmizə yönəlik “907-ci düzəliş”dən üzü bəri bütün hesabatların bir-biri ilə çox yaxın “qohum -əqrəba “olduğu və şübhəli niyyətlərə xidmət etdiyi bəlli olur...

***

Rusiyaya ikinci erməni dövləti lazım deyil. Ermənistan yetər.

Amma bu mövzuyla bağlı Qərbin (Amerikanın) davranışı əminlik vəd etmir...

Rəcəb Tayyib Ərdoğan Soçi müzakirəsindən sonra hər kəsə bəlli bir ünvanı yenidən nişanladı.

Türkiyə prezidentinin verdiyi açıqlama yenilik olmasa da, mənzərənin böyür-başını birdəfəlik tamamlayır: “Rusiya Qarabağ münaqişəsini çözə biləcək yeganə nüfuz və səlahiyyət sahibi olaraq qalır”.

Qarabağın açarı şimal qonşumuzdadır.

Kilid isə Qərbin əlində deyil...

Azərbaycan Rusiya-Qərb aralığıda müstəqilliyini nə dərəcədə qoruya bilir?

Həqiqətə nisbətən yaxın cavabı siyasətçilər, politoloqlar, hansısa ...pərəstlər deyil, manatın məzənnəsi deyə bilər: son məlumata görə; 1 dollar = 1.7002 manat, 1 dollar = 58.3 rubl civarında dəyərləndirilir.

Azərbaycan manatı bir il əvvəl Amerika dolları ilə başabaş tutuşa bilirdi, rus rublından isə dəfələrlə bahadır...

Azərbaycan Prezidentinin təmkini onun və olkəsinin manevr imkanlarını çərçivəyə salmır. Əksinə...

İlham Əliyev seçdiyi hədəfin üzərinə qətiyyətlə, çəkinmədən, müstəqil addımlarla, tələsmədən və keçikmədən irəliləyir.

Həm də tələbkarlıqla...

Təmsil etdiyi dövlətə qarşı tərəfdən ehtiram və sayğı Azərbaycan rəhbərinin əlahiddə tələbidir...

Aksent dəyişməlidir...

“Dərhal azadlığa buraxılsın” kimi aşağılayıcı direktivlər keçərli deyil.

Filankəs həbs edilənə kimi müəyyən hüquqi prosedur keçib.

Məhbusu necə dərhal azad etmək olur? Yəni, qapını aç burax getsin.

Azərbaycan çöl-biyaban deyil. Dövlətdir!

Dağlıq Qarabağ probleminin ədalətli həlli, maddi rifah, yüksək təhsil: demokratik sistemim taleyi və perspektivi bu üç faktordan asılıldir.

İxracat ideyalar və demokratik seçki nağılı hələ heç bir xalqı xöşbəxt edə bilməyib.

Qərb Azərbaycanı həzm etməlidir: bütün özəllikləri, xarakteri, ənənəsi, uğurları-çatışmazlıqları ilə birlikdə.

Amma bir şərtlə, Əli Bəy Hüseyinzadənin təbirincə desək, mədəsinə yox, düşüncəsinə və dərrakəsinə...

Şərhlər

Vətən OĞLU 2017-12-14 19:05:31

Camaatı razı salmaqdan ötrü Allahı qəzəbləndirmə və Batinin də zahirin də bir olsun,Yalan demə,Xalqın adından danışma,haqq sözü eşidəndə qəzəblənmə.

t.ədalət 2017-12-14 19:05:31

yazı,müəyyən mənada təhlilər üzərində qurulub.Rəvandır. son hissədə isə "qənbərqulunun quyruğu" üzə çıxır.Qərblə rusiyanı müqayisə edib,üstünlüyü rusiyaya verməlk "qulun onu döyüb,əzib təhqir etdiyi ağasına" qorxudan boyun əyməsinə bənzəyir.Niyə demirsiniz ki,dağlıq Qarabağı işğal edən rusiyadır?İkiyüz ildən artıqdır ,bizi yurdumuzdan edən,İrəvandan didərgin salan,milli kimliyimizi, dilimizi və mədəniyyətimizi ermənilərin proqramı ilə müəyyənləşdirən rusiyanı tərifləmək acizliyimizdir.Gəlin,daha susmayaq!

Coğrafiya müəllimi 2017-12-14 19:05:31

Arktikanın bir çox adalarında yaşayış mövcuddur. Məsələn xəritədə Atlantik və Hind Okeanına baxsın.O zaman ona bəlli olar ki. dünyanın 6 qitəsində yaşayış var.Hətta Antraktida da bəzi ekspedisiyalar daim fəaliyyət göstərirlər. Deməli insan yaşayır. Belə məlumatsız və dünyadan xəbərsiz adamın uzun-uzadı pinqvinlərdən danışması, Hillar Klintonu tənqid etməsi onun bilik və bacarıq dərəcəsini sübut edir.

NURəddin 2017-12-14 19:05:31

HÖRMƏTLİ AZPOLİTİKA,ƏZİZ SAYTIMIZ,DEYƏSƏN ARTIQ SƏNƏ DƏ RUSİYA-RUSİYA DEDİRTMƏYƏ BAŞLAYIBLAR HA?BU ADAM KİMDİ ÜSTÜNÜZƏ YOLAYIBLAR? MƏCAZİ BƏNZƏTMƏNİ BELƏ ANLAMAYAN BU KƏS H.KLİNTONA İRONİYA EDİR. XAHİŞ EDİRƏM ONA ZƏNG EDİB DEYİN Kİ, SUSSUN VƏ ÖZ KƏNDLƏRİNƏ QAYITSİN. BİZ BU MUS-MUSUN ARXASINDA HANSI MUSTAFANIN DAYANDIĞINI BİLİRİK. ÖLKƏDƏKİ RUS.. ELƏ BİLİR Kİ,XALQI BU QƏDƏR ƏZMƏKLƏ ONU RUSİYAYA BİRLƏŞMƏYƏ MƏCBUR EDƏCƏKLƏR. QANIMIZI QAŞIĞA QOYACAĞIQ 1 DAHA RİSİYAYA BİRLƏŞMƏYƏCƏYİK!

Sabir 2017-12-14 19:05:31

Dunyanin 6 olkesinden gelen, 6-ci olkesinden gelen ayri-ayri mena veren soslerdi .Dunyanin 6 oikesinden gelenin pinqivinlere aidiyyati yoxdur.Sozu duzgun oxumaq.....

Muellife 2017-12-14 19:05:31

Muellim,Elemdarda muellimdi,siz вообще muellimin muellimisiniz,yani SUPER (yeke)muellimsiniz.

abu 2017-12-14 19:05:31

Hami gozel bilirki qerb oz maraqlarina uygun ve daha cox xristianperest siyaset yurudur.Ama rusiyanin yeritdiyi siyaset imperializmdir.her zamanki kimi parcala hokmranliq et.sozum muellifedir:Azerbaycan tarixini oxu ve qarabag problemini arasdir.

bravo 2017-12-14 19:05:31

Bu yaziya gore Alqişa bir alqiş bir dene de malades.. duşur.

M.Nüvədili 2017-12-14 19:05:31

a.musayev...... Etikadan danışır.Amma ozü vəzifədə olanda insanları ələ salardı. Yazısında bütövlük hiss olunmadığı kimi..... ancaq və ancaq vəzifə həsrətindədir.Bir əmisi oğlu vardı- musayev . .... kim istəmir respublikanı tərk eləsin deyirdi.Bir ona heyifim gəlir ki,Vaqif Hüseynov , gözəl göyçəli balası məhz bunların güdazına getdi.Bəlkə də qaytardılar.Yox ,sən qaytmayacaqsan...a,

Dağlıq Qarabağlı 2017-12-14 19:05:31

Bravo! Üstün və maraqlı parodiyadır. "Azərbaycanın bədbəxtliyi" problemin həllini aramaq əvəzinə kiminsə icrasına yazıb urrasız "Uğur"(yeni qələbə). Jurnalist, Siyasət və ya Müxalifət lideri nə dərəcədə ... olmalıdır ki, xalqına çatmayan Demokratiyanı və İnsan haqlarını maraqlı aləmə bəyan etməsin. Qərb siyasətlə faydalanır biz isə müstəqilliyimizi də xarici tərifə xərcləyirik. Sayğılı Alqışa Prezidentdən yazanda Vitse-Prezidenti də unutmamağı tövsiyə edirəm.

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира