DİL BİLMƏK: DƏB, YOXSA DƏYƏR?

Məhəmməd Talıblı

Az qala bütün ölkə bir nazirin qardaş Türkiyədə keçirilən tədbirlərin birində doğma dilində biabırçı bir çıxışını müzakirə edir. Söhbət xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun Azərbaycan türkcəsində qüsurlu nitqinin gündəm mövzusu olmasından gedir. Dilşunas alimlərin əhvinə sığınaraq bəzi qeydlərimi yazmaq qərarına gəldim.

Mövzuya giriş üçün düşünürəm ki, əvvəla ritorik bir suala cavab tapmalıyıq: öz doğma dilini bütün çalarları və dərinlikləri ilə bilərək xarici dil bilməmək daha böyük eyibdir, yoxsa öz dilini heç əməlli-başlı bilməməklə xarici dil bilmək?

Heç şübhəsiz ki, doğma dilini təmiz bilmək və onun üstünlüklərini yerli-yerində ifadə etmək birinci, digər dilləri bilmək isə ikinci dərəcəli üstünlükdür. Bəli, məhz üstünlük. Əvəzetmə deyil! Ana dilini zəif bilməklə yanaşı onu digər bir dil bilmək üstünlüyü ilə kompensasiya etmək yolu doğru deyil. Belə bəraət donu biçmək lazım deyil.

Təhsildə dil və “dilsizlik”

Gənclərimiz hansı şirkətə müraciət edirlərsə, onlara peşə biliklərindən daha öndə gələn tələb kimi dil üstünlükləri əsas götürülür. Bu həyata yenicə atılan gənclərin taleləri ilə bağlı çiy qərar sayılmalıdır. Təbii ki, onlar özəl şirkətlərdir və qərarlarında da sərbəstdirlər. Xarici şirkətlərin bu “analoqsuz” addımları yerli şirkətlər və dövlət qurumları tərəfindən də təkrarlanırsa, mən buna “qüsurlu təqlidçilik” deyirəm.

Bir gəncin bilik və bacarığı, düşüncə tərzi, hazırlıq səviyyəsi, təşəbbüskarlıq azadlığı kimi çoxsaylı qiymətləndirmə indikatorları olduğu halda dil dominantlığını haradan çıxarırlar, anlamıram. Dil imkanlarını test edərək bir gəncin potensialını ölçmək, yumşaq desək, diletanlıq, sərt dildə isə bunun adı sadəcə biabırçılıqdır.

Təhsil sistemimizdə yeni bir tendensiyanı da müşahidə edirəm. Xaricdə təhsillərini başa vurub ölkəmizdəki xarici şirkətlərdə çalışanları ali məktəblərdə dərs deməyə dəvət edirlər. Bu özlüyündə yaxşı bir təşəbbüsdür. İş dünyası ilə təhsilin inteqrasiyası baxımından təqdirolunan addımdır. Yəqin ki, niyyət də buna hesablanıb. Çoxlu sayda uğur nümunələri ilə yanaşı narahatedici bir məqamı da görməmək mümkün deyil. Həmin gənclərin bəzilərində nəzərəçarpacaq peşə qüsurları açıq-aydın görünür. İngilisdillidir, lakin tədris etdiyi sahənin nəzəri bazası ilə bağlı heç də yüksək bilgili deyil. Pedoqaji ustalıqdan ümumiyyətlə, söhbət getmir.

Tələbələrlə psixoloji təmas imkanları ürəkaçan səviyyədə olmur. Ekstravaqant davranışlarını auditoriya anlamır. Bircə ingilis dilinin üstünlüyü fonunda peşəkarlıqla bağlı digər çatışmazlıqların üstündən keçilir. Seyid cəddinə arxayın olan kimi həmin gənc müəllimlər də təkcə dil üstünlüklərini həlledici amil olaraq dərk edir və belə də davam edirlər.

Eyni yanaşmanı yeni nazir və komitə rəhbərlərinin təyinatında da görürük. Xaricdə təhsil və dil üstünlükləri onların sanki tərcümeyi-hallarını bütöv halda əvəz edir. Həmin şəxslərin indiyə qədər makroiqtisadi konteksdə yazdıqları fundamental əsərlərin, kitabların görə bilmirsən. Ölkədə və ya xaricdə 5-10 təhlil yazısın və ya apardıqları tədqiqatla da xatırlayan yoxdur. Deməli, indiyə qədər iqtisadiyyata dair heç bir baxışlar sistemini əhatə edən düşüncən olmayıb, amma indi iqtisadiyyatı yönəldən elitada yer alırsan. Fikrimcə, poliqlot xidməti dünyada bu qədər bahalı olmalı deyil axı...

Dilin təmizliyi və Şəmil Allahverdiyev örnəyi

Dilin təmizliyindən söz düşəndə yeniyetmə dövrümdə yaddaşımda özünə möhkəm yer eləmiş bir örnəyi xatırlamaya bilmirəm. Orta məktəb illərimdə mükəmməl deyə biləcəyim müəllimim var idi. Naxçıvan şəhərində yerləşən 10 saylı orta məktəbdə bizə ədəbiyyat və Azərbaycan dili fənnini Şəmil Allahverdiyev tədris edirdi. Geniş mütailəli olması başqa bir aləm idi. Dilin incəliklərini öyrətməklə yanaşı, onu necə sevmək üsullarında şagirdlərə aşılayırdı.

Xatırlayıram ki, dilimizdə rus sözündən istifadəni birdəfəlik çıxarmamız üçün sinif otağımıza ağzı bağlı banka qoydurmuşdu. Kim ki, dərsdə rus kəlmələrindən istifadə edirdisə, o zaman cəriməsini həmin bankaya atardı. Bu isə həmin günü bufet pulumuzun əlimizdən çıxması demək idi. Etiraf edirəm ki, bu üsulla sözləri seçəndə çox ehtiyat edir və məsuliyyətimizi anlayırdıq.

Düzdür, dilin təmizlənməsi ilə bağlı lokal çərçivədə bəlkə də bunun müsbət nəticələri ola bilər. Lakin, bir ölkə miqyasında bunun hansı nəticələr verəcəyini əminliklə söyləmək çətindir. Dili qadağanedici normalarla tənzimləməyin müsbət nəticələr verəcəyinə inamım azdır. Bəlkə də bu heç lazım da deyil. Rolan Bartın “Dilin hökmü” əsərində dilin semantikası haqqında olduqca maraqlı bir bənzətmədən istifadə edərək yazır: “Dil hər cür dil fəaliyyətinin yerinə yetiricisi kimi, nə reaksiyavermə nə də tərəqqiyə aparma funksiyasını daşımır. O ən adi bir faşistdir, çünki, faşizmin mahiyyəti nəyisə deməyi qadağan etmək deyil, əksinə deməyə məcbur etməkdə meydana çıxır.”

İqtisadi təfəkkür və dilin formalaşdırdığı fikirlər

İqtisadi biliyin əldə olunmasında xarici dillərin böyük önəmi var. Xarici dil deyəndə, nədənsə ingilis, rus, alman, fransız dilləri nəzərdə tutulur. Eyni dil qrupuna daxil olduğumuza görə, türk dili bizlər üçün xarici dillər siyahısına daxil edilmir. Çünki, Türk dili bizim üçün yabançı dil sayılmır. Lakin, türk dilini yaxşı bilmək dünya ədəbiyyatı ilə yaxından tanış olmaq fürsəti verir. Dünyada nəşr olunan istənilən əsər belə cəmi 10 gün sonra qardaş ölkədə Türkiyə türkcəsində çap olunur. Bu dünya ədəbi irsinə çıxış üçün böyük fürsətlər pəncərəsi açır.

İqtisadi bilik təkcə düşünə bilmək bacarığı və kontenti ilə bağlı deyil. Bəzən dərin iqtisadi mətləbləri ifadə edən bir kitabın dil qəlizliyi onun dərinliklərini şübhə altına alır. Çünki, bir çox hallarda mətni təsirli edən onun ifadə gücü və söz ehtiyatlarının imkanları ilə əlaqəli olur. Güclü tibbi bilikləri olan həkimi təsəvvür edin. Peşəkardır, lakin xəstənin halını və diaqnozunu “net” olaraq deyir. Pinti dil ifadəsi var. Sözlərin yerli-yerində seçə bilməməsi, ehtiyatsız sözləri pasiyentin psixologi müvazinətini pozulmasına səbəb olur. Bunu bütün elm sahələri ilə bağlı da demək olar.

NLP metodunun əsas prinspinə görə, insanın beynində formalaşdırdığı fikirlər onun dili ilə sıx bağlıdır. Dil səlis, sözlər axıcı olanda fikirləri daha yığcam ifadə etmək mümkün olur. Az sözdən istifadə hesabına lakoniklik təmin olunur. Bu gün dünyada qəbul olunan üslub bir cümlədə mümkün qədər az sözdən istifadə hesabına daha dərin mətləbləri ifadə etmək bacarığı hesab olunur.

Bir dilin zənginliyindən rasional istifadə hesabına daha səliqəli və sistemli fikir ifadə etmək mümkündür. Deməli, dilin imkanlarını düzgün qiymətləndirib əldə edilən biliyin insan beynində rəfə elə düzmək lazımdır ki, sonradan həmin fikri yaddaşa qaytarmaq çətin olmasın. Makarenko, Uşinski öz əsərlərində bunları çox vacib hesab edirdi. Bununla bağlı Makarenkonun məşhur fikri var: “Bir insanın əldə etdiyi fikirləri yaddaşında möhkəm saxlaması anbar sahibinin əşyalarının anbara yığmasını xatırladır. Anbar sahibi ona lazım olan əşyanı tez bir zamanda əlini ataraq asanlıqla tapmalıdır.” Bu isə belə bir fikirlərin açar sözlərlə yaddaşda hansısa kodlarla saxlanmasını bacarmaqdan keçir.

Dil texnikası və elm

Dil bilgisini ətrafa biruzə verənlərin qəribə münasibətləri ilə rastlaşırıq. Uzun pauza, hərfləri uzatmaq, sözün qarşılığını axtarırmış kimi dəqiqələri “udmaq” kimi tanış mənzərə ilə hamımız tez-tez rastlaşırıq. Fikir kasıblığını sözlərin qarşılığının tapılması ilə əlaqələndirib spekulyasiya edənlər var. Lakin uzun illər xaricdə yaşayıb və ya həmin dillərdə uzun illər mütailəsi olanların da səmimiyyətin anlamaq lazım. Lakin tamamilə əksi olan insanları da görürük. Çoxlu sayda dil bilməkləri fonunda öz dilində olduqca mükəmməl ifadə tərzləri var.

Belələrindən biri olan dostum Emin Quliyev 20 dildə danışa bilir. Onunla bir neçə il eyni ofisdə çalışmışıq. Dil öyrənməklə bağlı onun bir fikrin çox bəyənmişdim. O, bu qədər dili öyrənmək sirrini belə izah edirdi ki, dil öyrənmək elm deyil, öyrənmə texnikasıdır. Çətini bir dili öyrənməkdir. Digərlərini eyni texnika ilə öyrənə bilərsən. Hətta bununla bağlı dil öyrənmənin vahid qaydalara tabe olmasına dair “Universal qrammatika” kitabın də yazıb. Bu prinsiplə yanaşanda bəlli olur ki, bir insanın yaddaşı və marağı dilin məziyyətlərini öyrənməyə imkan verirsə, bu artıq növbəti bir neçə dili də mənimsəməyi bacaracaq. Deməli, dil bilməyi elm səviyyəsinə qaldırmaq yarımçıq mülahizə sayılmalıdır.

Dil bilmək məslək və ya peşə deyil. Düzdür, müxtəlif dillərin biliciləri olanlar və dil mərkəzləri var. Onlar dili öyrənməklə dilin dərin qatlarına enmiş olurlar. Amma dilin əsas hədəflərini unutmamaq lazım: Dil bilik öyrənmək vasitəsidir! Dil imkanları hesabına dünyanın biri tərəfindəki reallıqları o biri tərəfdəki xalqlara ötürülür. Bu bizlərə düşünmə fürsətləri verir, imkanlarımızı birbaşa artırmır. Fürsətlər açan pəncərədir. İmkanlar isə onu emal etmək, məhsul halına salmaq bacarığıdır. Ona görə dili bilik deyil, biliyimizi əldə etmə vasitəsi kimi dərk etməliyik.

Dil bilgisi olanı mütləq mənada bilik sahibi saymaq olmaz. Çoxlu sayda insanlar vardır ki, çoxlu dil bilirlər, amma onları bilgili insan adlandırmaq çətindir. Elə insanlar da vardır ki, xarici dil bilmirlər, amma dərin fikir sahibləri və ciddi bilim adamlarıdır. Bu mənada informasiyanı bilikdən ayırmamız lazımdır.

Buna başqa bir paraleli də əlavə etmək olar. Bir insan cəmiyyətdə söz sahibidir. Lakin fikir istehsalçısı və daşıyıcısı deyil. Elə insanlar da vardır ki, fikir sahibidir, amma cəmiyyətdə söz sahibi deyillər. Demək, düşüncəmizin dərinliyi dil bilgilərimizimizin çoxluğu ilə bağlı deyil, düşünmə bilmə imkanlarımızın miqyası ilə bağlıdır. O miqyası isə bizə düşüncə sərbəstliyimiz və sərhədsizliyimiz verir, dil üstünlüyümüz yox! Ona görə dil bilməyi dəbə yox, dəyərlərin mənimsənilməsi vasitəsinə çevirməmiz lazımdır.

Şərhlər

DAVUD Babayev 2018-11-06 10:31:09

Qaxda Azərbaycan dilində danişan bir nəfər gürcü mənşəli şəxs var. adı Zauridir.Azərbaycan dilinin gözəlliyinə bu şəxs danişanda hiss elədim.Azərbaycanda 5-6 nəfər belə danişa bilir.bir dəfə onu efirə çixardin və müsabiqə keçirin.şoka düşmək deyilən bir hala düşəcəksiniz.

Kilimci 2018-11-06 10:31:09

Teessuf ki, bu cur hallar tez-tez mushahide olunur, bele olduqda xarici dili zeif bilen ve ya oz olkesinde tehsil almish gencler ish heyatina "1:0 meglub" shekilde bashlayirlar. Xaricde aldigi tehsil shexsi musbet menada bashqalarindan ferqlendirirse onun ireli cekilmesi qebul olunandir. Lakin, mushahidelerime gore bir cox hallarda biliklere ne seviyyede yiyelenmesinden asili olmayaraq shexsin sadece xaricde tehsil almasi ona haqqi olmayan bir cox imtiyazlar getirir, bu da diger ishcilere menfi tesir edir

Məhəmməd Talıblı 2018-11-06 10:31:09

Yazı ilə bağlı qeydlərimiz, xoş sözləriniz üçün təşəkkür edirəm. Peşəkarlığın qiymətləndirilməsində dil əsas yox, yardımçı faktor sayılmağı başadüşüləndir. Amma peşəkarlığın üstünə gətirilməsi tamamilə yalnışdır.Bu yazıda vermək istədiyim əsas mesaj məhz bundan ibarətdir. İkinci qeydinizdə də maraqlı mqaəmlar var.

Kilimci 2018-11-06 10:31:09

Maraqli yaziya gore hormetli muellife teshekkurlerimi bildirmek isteyirem. Muellifin toxundugu mesele, bashqa sozle təkcə dil üstünlüklərinin həlledici amil olaraq dərk edilmesi tekce ali mekteblerde yox, olkemizdeki qabaqcil shirketlerde de mushahide olunur. Tamaile raziyam ki, ecnebi dilleri bilmeyin musbet terefleri, getire bileceyi faydalar coxdur.Lakin ishe qebul zamani shexsin peshekarligini qiymetlendirerken dil biliyinin esas ve ya yegane meyar olaraq goturulmesi ne qeder duzgundur?

Son yazılar


Новости

Карьерный рост Илона Маска

В детстве Илон был необычным ребенком, много читал. Как вспоминал его отец, как-то Илон, когда ему было три или четыре года, спросил у него: «Где заканчивается и начинается мир?». Илон и Кимбал учились в Pretoria Boys High School. Илон окончил школу с отличными отметками по физике и информатике. При этом в школе Маску приходилось нелегко в отношениях с другими детьми, после одного из избиений ему пришлось восстанавливать сломанный нос, говорится в биографии Илона Маска в Википедии. С детства Илон много читал, любил фантастику, от Жюля Верна до Азимова, Хайнлайна и Толкина. Роман Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» помог ему справиться с личностным кризисом в четырнадцать лет, а книги «Академия» и «Луна — суровая хозяйка» пробудили в Илоне интерес к космосу, говорится в биографии Маска на сайте «Мир фантастики». Когда Илону Маску было 10 лет, он получил в подарок первый компьютер Commodore VIC-20, который использовал для программирования, уже в 12 лет он продал за 500 долларов свою первую программу, игру Blastar, в которой можно было стрелять по инопланетянам из лазерной пушки. Чтобы избежать призыва в армию в ЮАР, мальчики уехали в Канаду к матери. Отмечается, что деньги на поездку Маск добыл сам, с помощью продажи акций фармацевтической компании. В 19 лет Илон поступил в Королевский университет в Кингстоне, Онтарио. В 1992 году Маск переехал в США и поступил в Пенсильванский университет, где получил степень бакалавра наук по физике колледжа искусств и наук, а также степень бакалавра по экономике Уортон школы бизнеса. Со временем перешел в Стэнфорд, но обучение не закончил. Карьера Илона Маска Zip2 — первая компания, которую организовали совместно братья Маск в 1996 году. Они занимались производством программного обеспечения. Их проектом был цифровой аналог «Жёлтых страниц», с помощью которого в любом районе Сан-Франциско можно было найти ближайшую пиццерию. Стартап развивался не так быстро, как хотелось Илону, но трудолюбие позволило вывести его на такой уровень, что им заинтересовались инвесторы. Вскоре фирма Compac приобрела Zip2 за 307 миллионов долларов, 22 миллиона достались лично Илону Маску и он в 27 лет стал миллионером. В марте 1999 года Илон Маск стал одним из основателей X.com (вложив 12 млн собственных сбережений), намереваясь сделать революцию в сфере банковских платежей. Уже в 2000 году произошло слияние компаний X.com и Confinity, тем самым объединились системы X.com и PayPal. Маск требовал для нового образования бренд X.com вместо PayPal. Это вызвало разногласия внутри организации, и Илон по решению Совета директоров ушел в отставку. Но стратегически и экономически Маск снова сделал верный ход. В октябре 2002 года PayPal была куплена eBay за 1,5 млрд долларов, а Илон за свои 11,7% акций получил 175 млн долларов. Илон Маск и SpaceX В июне 2002 года Маск основал свою третью компанию — SpaceX. Эта компания Илона связана с космическими разработками, целью ее создания было сокращение расходов на полеты в космос, способствование его освоению и в частности, будущая колонизация Марса. Илон Маск стал главным инженером и СЕО SpaceX. 24 марта 2006 года состоялся первый для компании запуск ракеты-носителя Falcon 1, но он завершился аварией. Однако в том же году компания SpaceX стала одним из победителей в конкурсе НАСА Commercial Orbital Transportation Services (COTS), получив суммарное финансирование в размере 396 млн долларов, для разработки и демонстрации ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Dragon. 28 сентября 2008 года состоялся первый успешный запуск ракеты-носителя Falcon 1 и вывод полезной нагрузки на орбиту. Благодаря энергичным действиям Илона Маска, в компании разработаны два типа потенциально многократных ракет-носителей: Falcon 1 и Falcon 9, а также многоразовый космический корабль Dragon. В декабре 2008 года NASA подписало с компанией контракт на сумму 1,6 млрд. долларов на 12 запусков носителя Falcon 9, а затем и космического корабля Dragon к МКС, в качестве замены кораблей Space Shuttle после прекращения программы их запуска в 2011 году. Дальнейшими достижениями SpaceX стали: запуск корабля Dragon, который был выведен на орбиту и возвращен на Землю 8 декабря 2010 года, первая в истории посадка первой ступени на землю, выполненная после вывода полезной нагрузки на околоземную орбиту (22 декабря 2015 года), первая успешная посадка первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на морскую платформу Autonomous Spaceport Drone Ship (8 апреля 2016 года) и первый запуск и посадка использованной ступени ракеты-носителя Falcon 9 (31 марта 2017 года). Одной из фантазий Маска было освоение Марса. По мнению Илона, исследования Марса позволят установить цену на транспортные полеты на планету на уровне $ 500 тыс., что «вполне приемлемо» для жителей развитых стран, а также положить начало освоению других планет. «Мне нравится участвовать в проектах, которые меняют мир. Это сделал интернет, и космос, вероятно, изменит мир больше, чем, что бы то ни было. Если человечество сможет выйти за пределы Земли, очевидно, что там будет его будущее» — утверждал предприниматель. Илон Маск неоднократно высказывался за колонизацию Марса, в том числе он предлагал сбросить на полюса Марса термоядерные бомбы, чтобы нагреть поверхность планеты и сделать ее пригодной для жизни. В апреле 2016 года вышла новость, что корабль Red Dragon («Красный дракон») компании SpaceX не позднее 2018 года полетит на Марс. Есть версия, что Илон Маск, глава SpaceX, именно таким образом отреагировал на сообщение о начале реализации в «железе» перспективного российского космического корабля «Федерация». SpaceX планирует миссию в 2018 году на Марс Во время экспедиции на Марс будут отработаны технологии доставки на поверхность планеты больших грузов, передает Twitter компании. В случае успеха миссии SpaceX станет первой частной компанией, отправившей корабль на Марс. В мае 2017 года СМИ сообщили о том, что американская компания Elysium Space продает места на космическом корабле для праха умерших. На орбиту Elysium Space выведет ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска Space X. Сообщается, что за 2,5 тысячи долларов родственники могут отправить останки своих родных в космос, где «звездный катафалк» будет кружить по орбите Земли два года, после чего войдет в атмосферу и сгорит. Реклама Shooting Star Memorial и Lunar Memorial на сайте elysiumspace.com В сентябре 2017 года глава компании SpaceX Илон Маск сообщил о возможности использования многоцелевой ракеты для полетов в любую точку Земли за полчаса. «Долетите до большинства мест на Земле менее чем за 30 минут и куда угодно менее чем за 60. Стоимость билета должна быть примерно такой же, как за полноценный билет на самолет экономического класса», — написал Маск в Instagram. Для новой ракеты под рабочим названием BFR будут использованы предыдущие достижения компании, как сообщали РИА «Новости». Ракета может заменить Falcon 9 и Dragon, она же может быть использована для полетов на Луну и Марс. Отмечается, что ракета BFR будет дозаправляться после выхода на околоземную орбиту, а потом лететь к пункту назначения, технология позволит летать на Луну и обратно. Tesla Илона Маска В 2003 году Илон организовал компанию, которую назвал в честь Николы Теслы «Tesla Motors». Сферой деятельности этой компании является создание экологически чистых электромобилей. В 2008 году Tesla Motors выпустила первый электромобиль «Tesla Roadster». Автомобиль раскритиковали, но Илон Маск и его компания работали над усовершенствованием машины и уже в 2011 году была представлена модель Tesla Model S. Tesla Roadster 27 сентября 2012 была запущена революционная сеть супер-заправок для путешествия на дальние дистанции. Были апробированы два электроавтомобиля Tesla Model S, которые с 28 января по 2 февраля 2014 года совершили путешествие с западного побережья до восточного. Для подзарядки использовались только «суперчарджеры» (электро-заправочные станции). Поездка из Лос-Анджелеса заняла 76 с половиной часов, и стоила $ 0, установив тем самым рекорд Гиннеса. Tesla Model S В конце 2014 года, Tesla Motors представила Tesla Model X — новый электромобиль-кроссовер. В 2016 году была представлена новая бюджетная модель — Tesla Model 3. На 2016 год цена акции компании достигает отметки в $ 231,55, рыночная капитализация составляет $ 29 млрд. Tesla Model 3 построена на новом шасси. Базовая версия электрокара сможет ускоряться с места до 96 километров в час менее чем за шесть секунд, а топовая — за 4 секунды. Запаса батарей хватит на 350−400 километров пробега. Стоимость Model 3 будет начинаться от 35.000 долларов. Tesla Model X В 2016 году «Тесла» получила не менее 373 тысяч заявок на покупку своей самой доступной модели — Model 3. Маск заявил, что в связи с очень большим количеством заказов на автомобиль компания постарается «увеличить объемы производства настолько быстро, насколько это возможно». Тогда же Илон Маск выпустил перспективный план развития деятельности Tesla, пообещав, что уже в 2017 году будут презентованы новые модели транспорта, которые работают на электрической энергии: тяжелые грузовые автомобили и городской пассажирский транспорт. Илон Маск также заявил, что Tesla Motors вполне может создать летающий автомобиль, для того чтобы он просто был, но гораздо сложнее сделать его тихим и безопасным. «Вряд ли люди будут рады ревущей над их головами машине», — цитировали СМИ слова Маска. В марте 2017 года в новостях сообщали, что компания Tesla намерена открыть свои представительства, шоу-румы и сервисные центры в Москве и Санкт-Петербурге. Hyperloop Илона Маска В 2012 году Маск, кроме объявления о своих планах по покорению космоса, анонсировал еще один проект — высокоскоростной трубопроводный пассажирский транспорт Hyperloop («гиперпетля»). В 2012 году Маск заявил в интервью, что новое транспортное средство станет в 2 раза быстрее самолета и в 3−4 раза — скоростного поезда, будет безопасным и работать на солнечной энергии, при этом Hyperloop станет намного дешевле проекта California High-Speed Rail*. В январе 2015 года Илон Маск также сообщил о желании построить пробную трассу Hyperloop длиной 5 миль в Техасе. Проект высокоскоростного трубопроводного пассажирского транспорта Hyperloop Сооснователь Hyperloop One Шервин Пишевар выражал надежду на сотрудничество с российскими властями, в частности, говорил о перспективе использования таких поездов для перевозки китайских товаров в Европу через территорию РФ, в новостях писали о возможном использовании технологии на маршруте Москва — Лондон. Летом 2017 года власти США выдали Илону Маску разрешение на начало работ по строительству тоннеля между Нью-Йорком и Вашингтоном для реализации проекта Hyperloop. Бизнесмен обещает, что его проект поможет жителям этих двух городов преодолевать расстояние в 250 км между ними менее чем за полчаса. Общественная деятельность Илона Маска Еще один из перспективных проектов Илона Маска — это SolarCity. Компания занимается производством солнечных панелей для выработки электроэнергии. SolarCity — один из ведущих поставщиков таких панелей во всем мире. Solarcity, одного из крупнейших в мире установщиков солнечных систем Миллиардер Илон Маск не забывает о благотворительности. Илон стал председателем правления благотворительного фонда Musk Foundation. В январе 2015 года фонд пожертвовал 10 млн долларов для Института будущего человечества — на исследования контроля над искусственным интеллектом. Слова президента России Владимира Путина о создании искусственного интеллекта Илон Маск прокомментировал весьма оригинально: «Я думаю, что гонка за лидерством в сфере искусственного интеллекта скорее всего приведет к Третьей мировой войне», — написал Маск. Он отметил, что в эту гонку могут быть вовлечены Россия, Китай и другие страны с высоко развитой компьютерной наукой. Президент США Дональд Трамп провел встречу с бизнесменами в Вашингтоне, 2017 год. Основатель Tesla также предположил, что сам искусственный интеллект может инициировать войну, если решит, что упреждающий удар даст больше шансов на победу. Личная жизнь Илона Маска Несмотря на активность во множестве бизнес-проектов, у Илона Маска остается время на бурную личную жизнь. Первый брак у Маска состоялся в 2000 году. Он женился на девушке Джастин, которая вместе с ним училась в университете. Второй брак Илона Маска был с британской актрисой Талулой Райли. Сначала в 2010 году они женились, потом в 2012 — развелись, а затем снова поженились в 2013 году. Окончательно пара развелась в 2016 году. Маск собирался жениться на актрисе Эмбер Херд, но накануне помолвки отказался от своего намерения. Размолвку между 46-летним миллиардером Маском и актрисой Херд спровоцировали «определенные вещи о ее поведении», которые узнал экс-жених — такую причину упоминали в новостях о разладе бизнесмена и актрисы. «Илон Маск услышал определенные вещи об ее поведении, которые его категорически не устроили. Эмбер может быть очень эгоистична и часто манипулирует другими», — сообщал источник из близкого окружения пары. Доходы Илона Маска В августе 2017 года Forbes сообщил, что состояние Илона Маска, чуть не обанкротившегося после запуска Tesla Motors и ракетной компании SpaceX, впервые превысило $ 20 млрд. В ежегодном списке богатейших технологических миллиардеров. Маск занял 12-е место с $ 20,7 млрд, опередив соучредителя корпорации Microsoft Пола Аллена ($ 20,5 млрд) и председателя совета директоров компании Alphabet Эрика Шмидта ($ 12,4 млрд). Сообщается, что с марта 2017 года, по версии Forbes, Илон Маск разбогател почти на $ 7 млрд. Эти данные издание пояснило ростом капитализации SpaceX, стоимость которой была оценена в $ 21 млрд. Маску принадлежит более половины SpaceX. В то же время в биографии Маска в Википедии говорится, что в июле 2017 года он занял 80-е место в списке самых богатых людей мира с 16,1 млрд долл. В декабре 2016 года Илон Маск занял 21 место в списке самых влиятельных людей мира, составленном Forbes. Илон Маск в кино Илон Маск очень популярен в США. По словам Джона Фавро, режиссёра фильма «Железный человек» (2008), Илон Маск послужил прообразом Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший. В 2010 году Маск появился в фильме «Железный человек 2» в роли самого себя (по сюжету Илон — приятель Тони Старка). Кадр из фильма «Железный человек-2» Илон Маск озвучил камео в 12 эпизоде 26 сезона мультсериала «Симпсоны», вышедшеем 25 января 2015 года. В 9 эпизоде 9 сезона сериала «Теория большого взрыва» Маск также сыграл камео. В 2017 году снялся в комедии «Почему он?» в роли самого себя. Маск умеет водить самолет. Илон владел самолетом Aero L-39 Albatros чехословацкого производства, реактивным самолетом Dassault Falcon 900. В октябре 2013 года Маск выкупил на аукционе за 997 тысяч долларов автомобиль-субмарину Wet Nelliе из фильма 1977 года о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил». Источник:svpressa.ru

Автопилот Теслы с каждом разом становится безопаснее

В январе 2016 года Элон Маск предсказал, что автомобили Tesla смогут самостоятельно проехать от восточного побережья США до западного «примерно через 2 года», но этого не произошло. Недавно страница автопилота Tesla была наконец обновлена, и по мнению её автора она сможет стать настолько хорошей, что в обозримом будующем больше не потребует человеческого контроля. Тесла цепляется за старую общепринятую мудрость В 2014 году компания Tesla начала поставки первого поколения оборудования для автопилота. Общество инженеров-автомобилестроителей опубликовало пятиуровневую таксономию автономных систем вождения, которая предусматривала постепенную трансформацию систем помощи водителю, известную как «уровень 2» на языке SAE, в полностью автономные системы, которые могли бы работать без человеческого контроля, «уровни 4 и 5». Но в последние пять лет произошли серьезные изменения в философии компании. Большинство автопроизводителей теперь рассматривают человеческий контроль и полное автономное вождение как совершенно отдельные самостоятельные секторы автомобильного рынка. Ни одна из компаний не продвинулсь в автопилотировании так далеко, как Google, чей проект автопилотирования был выделен как Waymo. Примерно в 2012 году инженеры Google разработали систему вождения по шоссе и позволили некоторым рядовым пользователям протестировать её. Водители были предупреждены, что система ещё не была полностью автономной, и им было поручено постоянно следить за дорогой. Но команда самостоятельного управления обнаружила, что пользователи слишком быстро стали доверять системе. Автомобильные камеры показали, что пользователи-контролёры дремлют или общаются по мобильнику, опустив голову. И это создавало большой риск для их безопасности. «Трудно одержать победу, потому что бета-тестеры потеряли контекстную осведомленность», — заявил в 2017 году генеральный директор Waymo Джон Крафчик. Таким образом, Google отказался от планов по проекту помощи водителю на шоссе и решил заняться другим видом беспилотного движения — службой такси, которая первоначально будет распространена в столичным районе Феникс (Washington DC). Там есть широкие, хорошо обозначенные улицы, а снег и лед там крайне редки. Предоставление услуг по автопилотированию в Финиксе должно быть значительно проще, чем разработка автомобиля с автопилотом с его применением в разных городах. У этого подхода есть и другие преимущества. Автомобили с автоматическим управлением получают информацию из базы карт высокого разрешения. Сбор картографических данных в одном районе города сделать намного проще, чем пытаться составить карту всего мира. Такие автомобили не используют лидарные датчики ориентации, стоящие десятки тысяч долларов, что существенно удешевляет стоимость автомобиля. Предложенный экономичный проект более жизнеспособен для служб такси без водителя, поскольку система с автопилотом заменяет дорогого живого таксиста. За последние три года большинство других компаний, работающих над технологиями самостоятельного вождения, последовали примеру Waymo. Так в 2016 году General Motors купила стартап под названием Cruise и начала работать над созданием автономной службы такси в Сан-Франциско. В 2017 году Ford сделал аналогичную ставку на Argo, и сейчас компания разрабатывает проект автономной службы такси в Майами и Вашингтоне. Volkswagen и Hyundai заключили сделку со стартапом Aurora, соучредителем которого является Крис Урмсон, бывший лидер проекта Google по самостоятельному вождению, — для разработки полностью автономных служб такси. Технологические компании, такие как Uber и Zoox, также планируют ввести автономные службы такси. Бизнес-модель Теслы Тесла, тем временем, упорно выдвигается вперед со своей первоначальной стратегией. В течение двух лет Tesla взимала с клиентов 3000 долларов за пакет с полным самостоятельным вождением. Но прогресс был медленным. И это поставило Теслу в тупик. Отказ от старой стратегии, скорее всего, потребует возмещения средств клиентам, которые заплатили за пакет «Самостоятельное вождение», что было в конечном итоге неудобно и дорого. Вместо этого, решение Тесла состояло в том, чтобы изменить стратегию. «У нас уже есть все возможности для вождения автопилотом на автомагистралях», — сказал в январе Элон Маск. «Таким образом, сейчас мы можем ездить автопилотом не только прямо по шоссе, но и делать повороты на развязки и боковые дороги». Очевидно, что водитель должен следить за автомобилем, чтобы он не разбился. На прошлой неделе Tesla объявила о перестановке ценовой структуры автопилота, которая отражает это новое, более щедрое определение полного самостоятельного вождения. Ранее функции помощи водителю продавались как часть уровня расширенного автопилота Tesla, стоимость которого составляла 5000 долларов. Клиенты могут заплатить дополнительно 3000 долларов за пакет «Самостоятельное вождение». Но люди, которые уже заплатили за этот пакет, не получили никакой дополнительной функциональности. Они ждали, ну, в общем, «полного вождения», т.к. машины, способной вести себя без присмотра человека. Новая структура ценообразования определяет полное самостоятельное вождение по-разному. Например, возможность навигации по развязкам на автостраде была изменена с «Расширенного автопилота» в старой структуре ценообразования на «Полное самостоятельное вождение» в новой. Позднее в этом году Tesla с пакетом «Full Self-Driving» сможет «распознавать светофоры и знаки остановки и реагировать на них», а также выполнять «автоматическую езду по улицам города». Следовательно, сейчас Тесла, похоже, определяет «полное самостоятельное вождение» как систему, которая может справиться с большинством дорожных условий под наблюдением водителя-человека. Тесла все еще стремится улучшить систему настолько, чтобы — в конечном итоге она могла работать без человеческого контроля. Но в то же время новая структура ценообразования делает вещи более комфотными для пользователя, поскольку Tesla теперь может утверждать, что клиенты уже получили функции «полного самостоятельного вождения», такие как способность останавливаться у знаков «стоп». Стратегия Теслы может покалечить людей С точки зрения бизнес-стратегии, сдвиг Теслы имеет определенный смысл. Вспомните историю о том, как ранние бета-тестеры Google наносили макияж или возились со своими телефонами, когда им следовало следить за прототипами автомобилей Google. Человеку действительно трудно обращать внимание на дорогу, когда едешь на машине, которая в основном движется сама. Чем лучше технология самостоятельного вождения, тем легче для ума водителю терять бдительность и тем меньше вероятность, что он будет готов, когда потребуется вмешательство. Эта динамика имела трагические последствия год назад, когда автомобиль Uber сбил и убил пешехода в Темпе, штат Аризона. Видео с видеорегистратора показывает, как водитель безопасности несколько секунд смотрел вниз на колени перед аварией. Записи из Хулу показывают, что в то время она транслировала телевизионное шоу на свой телефон. Ведущие автомобильные компании предпринимают ряд мер предосторожности, чтобы избежать повторения этой трагедии. Водители безопасности проходят обширную подготовку, прежде чем им разрешают садиться в авто. Некоторые компании ограничивают часы работы своих водителей. Многие компании помещают в каждую машину по два человека — один за рулем, а другой — «штурман», следящий за тем, чтобы водитель оставался бдительным. План Tesla состоит в том, чтобы по сути запустить масштабный проект по тестированию автомобилей без водителей, используя своих клиентов в качестве неоплачиваемых водителей безопасности. Водители не получают реальной подготовки об опасностях невнимательного использования автопилота. Тесла не ограничивает количество часов, в течение которых люди могут водить машины, и компания, очевидно, не нанимает кого-то, чтобы сидеть на пассажирском сиденье. Тесла принимает несколько важных мер предосторожности. Автомобиль Тесла обнаруживает, не находятся ли руки водителя на руле, и выдает серию возрастающих предупреждений, который в конечном итоге останавливается, если водитель их игнорирует. Сообщения на экране предупреждают водителей об опасностях невнимательного вождения. Тем не менее, есть основания сомневаться в том, что эти меры достаточны для того, чтобы водители могли выполнять свои задачи. И эта проблема будет только усугубляться, поскольку автопилот начинает перемещаться по развязкам на автостраде, поворачивать и останавливаться на светофорах. Если ваша машина благополучно отвезет вас домой с работы в течение 100 дней подряд, естественно можно немног притупить бдительность. Но если автомобиль совершает серьезную ошибку во время 101-й поездки, возможно, вы не уделяете достаточного внимания вмешательству и предотвращению аварии. Всего несколько секунд невнимания, и можно пропустить смертельную ошибку. Владелец Tesla Уолтер Хуанг умер в марте 2018 года после того, как его модель X направилась в бетонную полосу движения со скоростью 70 миль в час. Малоконтрастные полосы движения вынудили транспортное средство покинуть свою полосу движения и перейти в «зону гор» — треугольную зону асфальтированной дороги, которая отделяла полосы движения шоссе от полосы движения. Если бы Хуан не ожидал, что Модель X совершит эту конкретную ошибку, было бы легко предположить, что это был отрезок пути, который не требовал его пристального внимания. Маск утверждает, что период тестирования будет довольно коротким, потому что вскоре технология станет намного безопаснее, чем водитель-человек. «Когда мы подумаем, что это безопасно для полного самостоятельного вождения? Вероятно, ближе к концу года», — сказал Маск. Но это похоже на еще один из чрезмерно оптимистичных прогнозов. Отсутствие датчиков ориентации (лидаров) осложнит автопилотное вождение. Лидар помогает убедиться, что автомобиль не направляется прямо в большие препятствия, такие как бетонные перегородки или другие транспортные средства. Совсем недавно, в октябре прошлого года, «Автопилот» все еще врезался в остановленные машины. Тем не менее, даже с лидаром и многолетним опережением Теслы, Вэймо изо всех сил пытался добиться работы без водителя в одном мегаполисе. Тесла работает над достижением полностью автономной работы в широком диапазоне транспортных и погодных условий на разных континентах. Очень трудно поверить, что это произойдет в 2019 году.