CANIM VƏTƏN!

Dərc olunub: 06/12/2018 - 14:45

nureddNurəddin İsmayıl

Azərbaycan, doğma yurdum, canım vətən,
Göz bəbəyim, şah damarım, qanım vətən.

Göydə Allah, yerdə sənsən pənahımız,
Başım tacı, həm sultanım, xanım vətən.

Sənsən mənim könül mülkü əzəl eşqim,
Sinəsində boy atdığım anam vətən.

Hansı cəllad param-parça etmiş səni?
Dərdlərinlə qoy alışım, yanım vətən.

Mavi gözlü, al çöhrəli, yaşıl bayraq,
Olsun mənim şəhid qanlı donum, vətən.

Qurban demiş bizi doğan ana sənə,
İstiqlalım, hürriyyətim, şanım vətən.

Yoxdur mənim səndən özgə səcdə yerim,
Ülviyyətim, uca adım, sanım vətən.

Harda olsaq, hara getsək, yol sənədir,
Ayrı düşsəm, çatar sənsiz sonum, vətən.

01.12.2018
loading...


Fikrinizi bildirin