“BİZƏ HƏRBİ YOLDAN BAŞQA ALTERNATİV BURAXMIRLAR...” - Səfir Eldar Həsənovdan müharibə anonsu

Bu il müstəqil Azərbaycanımızın müstəqil diplomatiyasının yaranmasının 100 ili tamam olur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulan kimi, gənc, müstəqil ölkəmizi tanıyan dövlətlərdə təmsilçilərimiz, diplomatlarımız fəaliyyətə başladılar. 100 illiyini qeyd edən Azərbaycan diplomatiyası ağır və şərəfli yol keçib. Bu şanlı tariximizi vərəqləmək, ADR dövrünün və ikinci dəfə müstəqilliyimizi bərpa etdiyimiz müasir dövrdəki diplomatiyamızla bağlı fikirlərini öyrənmək üçün ölkəmizi 3 ölkədə - Serbiya, Monteneqro, Bosniya və Herseqovinada təmsil edən səfir Eldar Həsənova müraciət etdik. Cənab səfirlə müsahibədə iyulun 9-da 100 illiyini təntənə ilə qeyd edəcəyimiz Azərbaycan Diplomatiyasının keçdiyi şanlı yola nəzər salınıb:

- Eldar müəllim, dövlətçilikdə diplomatiyanın aparıcı və əsas rolu nədən ibarətdir?

- Bildiyiniz kimi, diplomatiyaya sonradan gəlmişəm, lakin bu sahədə 20 illik fəaliyyət təcrübəmə söykənərək suallarınızı cavablandırmağa çalışacağam. Diplomatiya anlayışı beynəlxalq münasibətlər sahəsində bəlkə də ən sadə və eyni zamanda mürəkkəb anlayışlardan biridir. Bir qayda olaraq, diplomatiya dövlətin xarici siyasət vasitəsi kimi qəbul olunur. Müstəqil dövlətin diplomatiyası beynəlxalq aləmdə maraqların müdafiə edilməsi, onun mövqeyinin möhkəmləndirilməsi, təbliği, təmsil edilən ölkənin yaxından tanınması, danışıqlar yolu ilə beynəlxalq əlaqələrin qurulması, səfərlər və beynəlxalq konfranslarda iştirak, xarici dövlətlərin nümayəndələrinin qəbulu, səfərlər vasitəsi ilə diplomatik fəaliyyətin həyata keçirilməsi, maraqlara cavab verən beynəlxalq və regional təşkilatlara, konvensiyalara qoşulma, onlarla əməkdaşlıq, müqavilə-hüquq bazasının genişləndirilməsi məsələlərini vəzifə olaraq qarşısına məqsəd qoyur. Azərbaycan “Diplomatik əlaqələr haqqında 1961-ci il Vyana Konvensiyası”, BMT nizamnaməsi, beynəlxalq hüququn ümumtanınmış norma və prinsipləri, beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlər, ölkəmizin qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar, eləcə də 2001-ci il “Diplomatik xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” əsasında milli və dövlətçilik maraqlarına uyğun olaraq xarici siyasət strategiyası üzrə öz diplomatik fəaliyyətini davam etdirir. Məmnuniyyətlə bildirmək istərdim ki, hazırda diplomatik xidmət haqqında yeni qanun layihəsinə baxılır, yaxın zamanlarda tezliklə bu qanuna əlavə və dəyişikliklər qəbul olunacaqdır.

- Azərbaycan diplomatiyası və onun tarixi haqqında nə deyə bilərsiniz?

- Tarix boyunca Azərbaycan diplomatiyası suveren dövlətin əsasları və nüfuzunun möhkəmləndirilməsi prosesində formalaşma mərhələlərindən keçib və bu gün beynəlxalq münasibətlər sistemində Azərbaycanın layiqli yer tutması, düşünülmüş, milli maraqları nəzərə alan xarici siyasət aparması bilavasitə diplomatiyanın xidmətlərinin nəticəsidir. Azərbaycan diplomatiyası zəngin bir tarixə malikdir. Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş Qafqaz Albaniyası, Atabəylər, Şirvanşahlar, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Səfəvilər dövlətinin xarici siyasət fəaliyyəti Azərbaycan diplomatiyasının şanlı səhifələrindəndir. Qeyd etmək lazımdır ki, mühüm geosiyasi və strateji mövqeyi, habelə tarixi böyük İpək yolu üzərində yerləşməsi Azərbaycanı hər zaman müxtəlif dövlətlərin maraqlarının toqquşduğu və onların gərgin mübarizəsinin aparıldığı meydana çevirmişdir. XV əsrdə, bu gün də olduğu kimi, Azərbaycan Uzun Həsənin Ağqoyunlu dövlətinin hakimiyyəti illərində Şərq və Qərb arasında strateji körpü rolunu oynamışdır. O zamanlar bütün Şərqdə yeganə qadın diplomat – Uzun Həsənin anası Sara Xatun bu prosesdə əvəzolunmaz xidmətləri ilə seçilmişdir. Uzun Həsənin anası Qərbdə də tanınırdı, xarici ölkələrin səfirləri ona hər zaman hörmət və ehtiramla yanaşırdılar.

O zaman diplomatik fəaliyyət göstərən Azərbaycan ərazisindəki xanlıqlar təəssüflər olsun ki, müxtəlif səbəblərdən vahid dövlət kimi birləşə bilmədilər. Ağır da olsa, sonralar Azərbaycanın məcburən çar Rusiyasının tərkibində olduğu dövrdə müstəqil diplomatik fəaliyyətin həyata keçirilməsi mümkünsüz olmuşdur.

- Ölkəmiz ötən il Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasının, bu il isə AR Diplomatik Xidmətinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu böyük bir tarixi hadisə barədə nə deyərdiniz?

- Əlbəttə, bu bizim şərəfli və tarixi yubileylərimizdəndir. Ötən il biz Şərqdə ilk demokratik dövlətin – Azərbaycan Demokratik Respublikasının (ADR) yaranmasının 100 illiyini qeyd etdik. Zaqafqaziya Seyminin dağılması nəticəsində ADR 28 May 1918-ci ildə öz müstəqilliyini elan etdi. Yalnız bundan sonra diplomatik fəaliyyət bərpa edildi. Qısamüddətli mövcudluğuna baxmayaraq, məhz həmin dövrdə əsas dövlət qurumları, o cümlədən Xarici İşlər Nazirliyi yaradıldı.

Azərbaycan diplomatiyasının 100-cü ildönümü deyəndə, biz dövlətimizin peşəkar diplomatik xidmətinin 9 iyul 1919-cu il tarixində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin yaradılmasına dair qərarın qəbul edilməsindən ötən müddəti nəzərdə tuturuq. Bu tarixi fakt əsasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 avqust 2007-ci il tarixli Fərmanı ilə 9 iyul Azərbaycan diplomatlarının peşə bayramı elan edilmişdir. Bu münasibətlə dünyanın mütləq əksər ölkələrində istər diplomatik nümayəndəliklərimiz, istərsə də diaspora təşkilatlarımız tərəfindən təntənəli yubiley tədbirləri həyata keçirilir.

O zaman milli hakimiyyətin möhkəmlənməsi, dövlət strukturları və nizami ordunun yaradılması ilə yanaşı, gənc Azərbaycan hökumətinin qarşısında duran ən vacib diplomatik vəzifə – Birinci dünya müharibəsində qalib gəlmiş müttəfiq dövlətlər tərəfindən təşkil olunan Paris sülh konfransında iştirak etmək və Azərbaycan dövlətinin dünya birliyi tərəfindən tanınması idi. Nəhayət, böyük çətinliklərdən sonra Xarici İşlər naziri Əlimərdan bəy Topçubaşovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti Paris sülh konfransında iştirak etmək hüququnu qazanmışdır. Habelə 1920-ci ilin 11 yanvarında Paris Sülh Konfransında Azərbaycan diplomatiyası özünün ən vacib uğurunu əldə etmişdir – Versal Ali Şurasını təşkil edən müttəfiq ölkələr yekdilliklə Azərbaycan dövlətini tanımışdır. Azərbaycan Demokratik Respublikasının müstəqilliyinin Paris Sülh Konfransında tanınması Azərbaycan hökumətinin, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli Xan Xoyski, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Nəsib bəy Yusifbəyli, Məhəmmədhəsən Hacınski, Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin, xüsusilə də Azərbaycan nümayəndə heyətinin uğurlu xarici siyasəti sayəsində mümkün olmuşdur.

Dövlətin tanınması Azərbaycanın nümayəndə heyətinə Versal Ali Şurasının müxtəlif, o cümlədən hökumət başçıları səviyyəsində keçirilən iclaslarında rəsmən iştirak etmək, öz hüquq və ehtiyacları haqqında danışıqlar aparmaq imkanını vermişdir. Azərbaycan nümayəndə heyəti o dövrün beynəlxalq səhnəsində həlledici təsirə malik olan məşhur siyasi xadimləri – Lloyd Corc, Klemanso, Lord Kerzon, Çörçil, Foş, Vilson və digərləri ilə Paris Sülh Konfransının Ali Şurasının iclaslarında müzakirələr aparmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi xadimləri və məharətli diplomatları öz fəaliyyətləri ilə Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifələrini yazmışlar.

Azərbaycan diplomatiyası ilk addımlarını atarkən – 1919-cu ildə Bakıda 16 xarici dövlətin, o cümlədən ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, İsveç, İsveçrə, Belçika, İran, Polşa və Ukraynanın diplomatik nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərirdi. 1920-ci ilin aprelinədək Azərbaycanın Gürcüstan, İran, Türkiyə, Ukrayna və başqa ölkələrdə diplomatik nümayəndəlikləri və baş konsulluqları mövcud idi.

1919-cu ilin ortalarında yaranmış beynəlxalq vəziyyət, eyni zamanda, bolşeviklərin Rusiyada təsirinin güclənməsi Azərbaycan hökumətindən çevik xarici siyasət aparmağı tələb edirdi. Bu zaman Azərbaycan hökuməti aparıcı dövlətlərlə siyasi və iqtisadi əlaqələr qurmaqda maraqlı olduğunu nümayiş etdirir, onlar tərəfindən ölkənin müstəqilliyinin tanınması üçün ciddi cəhdlə çalışırdı. 1918–1920-ci illərdə aparılan xarici siyasət Azərbaycanın dünyada sivil, demokratik respublika kimi tanınmasında mühüm rol oynayıb. Təəssüf ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınması məqsədilə diplomatik səylər göstərilən bir dövrdə bolşeviklərin tədricən güclənməsi məsələni daha da çətinləşdirirdi. 1920-ci ilin yanvar–aprel aylarında çar Rusiyasının Azərbaycana etdiyi ardıcıl müdaxilə, təzyiqlər və həmlələr vəziyyətin mürəkkəbliyindən xəbər verirdi. 1920-ci ilin aprel ayının sonlarında Azərbaycanda siyasi vəziyyət olduqca gərginləşdi. Ermənilərin müsəlman kəndlərinə silahlı hücumları, Sovet Rusiyasının Qırmızı Ordusunun cənub istiqamətində hərəkəti göstərilən müqavimətə baxmayaraq böhrana gətirib çıxardı ki, bunun nəticəsində də aprel ayının 28-də AXC bolşeviklər tərəfindən zorla ələ keçirilərək süquta uğradı.

Azərbaycanın SSRİ-nin tərkibinə daxil edilməsi ilə diplomatiyanın tarixində tənəzzül dövrü başlandı. Müəyyən formallıqlar istisna olmaqla, 1991-ci ilədək Azərbaycanın müstəqil diplomatik fəaliyyəti olmadığından, bu barədə şərhə ehtiyac qalmır. Sovet dövründə də Azərbaycanın Vəfa Quluzadə, Ramiz Abutalıbov, Elman Araslı, Hüseynağa Sadıqov, Vəhdət Sultanzadə və digər tanınmış diplomatları var idi.

- Müstəqilliyin bərpasından sonra Azərbaycan diplomatiyası necə inkişaf etmişdir?

- XX əsrdə müstəqillik yolunda apardığı mübarizə nəticəsində, o cüm-lədən sovetlər birliyinin dağılmasından sonra yenidən müstəqillik əldə edən Azərbaycanın qarşısında dövrün tələblərinə cavab verən xarici siyasət kur-sunun müəyyənləşdirilməsi və onun həyata keçirilməsi üçün diplomatik fəaliyyətin əsaslandırılmış konsepsiyasının formalaşdırması məsələsi dururdu. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra ölkəmiz dünya dövlətləri tərəfindən tanındı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, ATƏT-in və başqa beynəlxalq təşkilatların tamhüquqlu üzvü oldu. Həmin dövrdə Azərbaycanda ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyət çox gərgin idi, XX əsrin əvvəllərində olduğu kimi, ölkənin müstəqilliyi yenidən daxildən və xaricdən ciddi təhlükələrlə üzləşmişdi. Belə bir mürəkkəb və-ziyyətdə 1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın çağırışı və dəstəyi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanın bütün strukturlarının, o cümlədən Xarici İşlər Nazirliyinin milli və müstəqil dövlət maraqlarına söykənən aktiv xarici siyasət fəaliyyəti başlandı. Azərbaycanın xarici siyasətinin strateji istiqamətləri müəyyənləşdirildi. Geosiyasi reallığı dərindən təhlil edən Heydər Əliyev Azərbaycanın xarici siyasət strategiyasının işlənib hazırlanmasına birbaşa rəhbərlik etdi: bu, milli maraqları aydın və dəqiq müəyyənləşdirmək; qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq və daxili işlərə qarışmamaq prinsipləri əsasında qonşu dövlətlərlə və dünya ölkələri ilə dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərini qurmaq; uzunmüddətli uğurlu diplomatiya həyata keçirməklə enerji və nəqliyyat infrastrukturlarının davamlı inkişafına nail olmaq; xarici siyasətin manevr imkanlarını və strategiyasını genişləndirmək; ən başlıcası Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və işğalı məsələsini beynəlxalq müstəviyə gətirmək, işğalın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün Ermənistana qarşı beynəlxalq siyasi təzyiqlərin artırılmasına nail olmaq, Azərbaycanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və Azərbaycanın sərhədlərinin toxunulmazlığını təmin etməkdən ibarət idi. Azərbaycan öz inkişafında dünya sivilizasiyasının ümumi qəbul edilən dəyərlərini rəhbər tutur. Ona görə də ölkəmizin xarici siyasəti dünya birliyi dövlətləri ilə bərabərlik və qarşılıqlı faydalı münasibətlərin qurulmasına, həmçinin çoxtərəfli diplomatiyada fəal iştirakını təmin etməyə yönəldilib. Bu gün Azərbaycan davamlı inkişaf edən, iqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat və infrastruktur sahələrində uğurlara nail olmuş sabit bir ölkədir.

Bu gün Azərbaycan Respublikası da öz xarici siyasətində qonşu dövlətlərlə və bütövlükdə dünya birliyi ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əsasda dostluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsini, regionda və dünyada sülh, sabitlik və təhlükəsizliyin gücləndirilməsini xarici siyasətinin təməl məqsədlərindən biri kimi müəyyən edib. Ölkəmiz xarici əlaqələrinin coğrafiyasını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmiş, beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaşa çevrilmişdir. Azərbaycan ətrafında xoşməramlı regional əməkdaşlıq mühitinin yaradılması, regionda təhlükəsizlik, sabitlik və əməkdaşlığın təşviq edilməsi kimi məqsədlərə xidmət edir.

Azərbaycan öz milli maraqlarını həyata keçirmək üçün iqtisadi və siyasi imkanlarından məharətlə istifadə edir, həmçinin regional və qlobal mövqelərini möhkəmləndirir. Ölkəmiz bütün regional məsələlərdə və regiondakı strateji əhəmiyyətli layihələrdə mühüm və həlledici söz sahibidir. Müstəqil Azərbaycanın dövlət başçısı tərəfindən müəyyənləşdirilən xarici siyasəti həyata keçirən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi olduqca dinamik fəaliyyət göstərən bir quruma çevrilmişdir. Azərbaycan mürəkkəb bir regionda yerləşir, həll edilməmiş münaqişəyə malikdir və bütün bunlar bir sıra məsələlərdə Xarici İşlər Nazirliyinin diplomatlarına olan tələbləri daha da artırır.

Ötən 28 il ərzində Azərbaycan dünyanın 181 ölkəsi ilə diplomatik əlaqələr qurub və hazırda ölkəmizin 59 səfirlik, beynəlxalq təşkilatlar yanında 6 daimi nümayəndəlik, 9 diplomatik ofis, 9 baş konsulluq və 13 fəxri konsulluğu fəaliyyət göstərir. Hazırda Bakıda 64 səfirlik, 4 konsulluq, 12 fəxri konsulluq və beynəlxalq təşkilatların 16 daimi nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. Xaricdə Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərinin daha da genişləndirilməsi işi davam edir. Bunun son nümunəsi Bakıda bu il Monteneqronun diplomatik nümayəndəliyinin açılmasıdır.

Tarix və obyektiv təhlil göstərir ki, hər ölkə suverenliyi qorumaq və müstəqil xarici siyasət aparmaq qabiliyyətində deyil. Azərbaycan suveren dövlət olaraq, müstəqil xarici siyasət yürüdür. Ölkəmiz heç bir hərbi-siyasi bloka qoşulmayıb. Nəticədə Azərbaycan regionda təhlükəsizliyi yaradan və onu qoruyanlardandır. Bu fakt aydın və aşkardır. Prezident İlham Əliyev nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda, yüksək səviyyəli müxtəlif sammit və konfranslarda, görüşlərdə böyük diplomatik ustalıqla Azərbaycanın milli maraqlarını qətiyyətlə ifadə edir, qoruyur, xarici siyasət, diplomatiya və beynəlxalq hüquq sahəsində bugünkü nailiyyətlərində onun böyük xidmətləri danılmazdır. Bu fəaliyyət sayəsində beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın mövqeyi nəzərə alınır, hörmətlə yanaşılır və dəstəklənir, Ermənistanın təcavüzünü təsdiqləyən sənədlər qəbul edilir.

- Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində diplomatiyanın rolunu necə qiymətləndirirsiniz?

- Şübhəsiz ki, Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetləri arasında ilk yerdə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin ölkəmizin suverenliyi, ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı çərçivəsində beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında ədalətli həlli məsələsi durur. Eyni zamanda, Azərbaycan bu mövqeni danışıqlar prosesində əsas tələb kimi irəli sürur. Bu gün Azərbaycan diplomatiyası sivil üsullardan istifadə etməklə, beynəlxalq münasibətlər sisteminin qaydalarına riayət edərək fəaliyyət göstərir. Danışıqların ilk günlərindən etibarən münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz qalır. Ölkəmiz bu münaqişənin həllində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən tam, qeyd-şərtsiz çıxarılması, bu ərazilərdə Azərbaycanın pozulmuş suveren hüquqlarının bərpası, məcburi köçkünlərin öz tarixi yurdlarına qaytarılması, Dağlıq Qarabağda kommunikasiyanın bərpası və sosial-iqtisadi inkişaf üçün şəraitin müəyyən edilməsi, ölkənin hərtərəfli iqtisadi inkişafı çərçivəsində sülhün bərqərar olmasını təmin edəcək bir statusun yaradılması, yəni hüquqi və demokratik proses çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtariyyət əldə etməklə, Dağlıq Qarabağ regionunda erməni və azərbaycanlı icmalarının sülh şəraitində birgəyaşayışını təmin etməkdən başqa yol görmür. Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını təyin etməsi yalnız etnik təmizləmələrə məruz qalan azərbaycanlıların öz doğma torpaqlarına qayıtmasından sonra və yalnız Azərbaycanın tərkibində mümkündür. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü heç vaxt müzakirə obyekti etməyəcək və heç kimə öz torpaqlarının bir qarışını da verməyəcəkdir. Münaqişənin həlli üçün hüquqi və siyasi əsaslar BMT Nizamnaməsində, Helsinki Yekun Aktında, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrində, eləcə də ATƏT, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası və İƏT-in müvafiq sənədləri və qərarlarında əks olunmuş beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə söykənir. Bütün bu sənədlər Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığını təsdiqləyir. Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə həllinə sadiqdir və münaqişənin ədalətli və davamlı həlli istiqamətində beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq işini davam etdirəcəkdir. Bununla belə, sülh prosesinin uğurla başa çatması erməni tərəfinin də bu prosesə bağlılığından və konstruktiv yanaşmasından, eləcə də beynəlxalq ictimaiyyətin ATƏT-ə üzv olan bütün ölkələrin, xüsusilə Minsk qrupuna sədrlik edən ölkələrin düzgün, obyektiv və ədalətli fəaliyyətindən asılıdır. Təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, ATƏT-in Minsk qrupu ötən illər ərzində münaqişənin həlli istiqamətində heç bir irəliləyişə nail ola bilməyib.

Eyni zamanda, Ermənistanın çoxsaylı təxribatlarına, tez-tez dəyişən və qeyri-konstruktiv yanaşmasına baxmayaraq, Azərbaycan sülh kursundan hələ ki, geri çəkilməyib. Uzun illər boyunca xaricdə formalaşmış erməni diasporunun öz xalqının taleyinə guya yaxından kömək etməsi, əslində isə əksinə olması, onun sabit, təhlükəsiz yaşamasına, iqtisadiyyatına, demoqrafik inkişafına, Ermənistanın regionda həyata keçirilən irimiqyaslı enerji layihələrindən kənarda qalmasına, təcridinə yönəlmiş dağıdıcı fəaliyyəti erməni xalqına böyük zərbə vurur. Həmçinin qatı millətçi təfəkkürünə malik, tarixi ərazilərimizin işğalında birbaşa iştirak edən, əli qana bulaşmış Ermənistanın siyasi hakimiyyətinə rəhbərlik edən canilər, münaqişənin kökləri, ağır nəticələri və bu illərdə aparılan sülh danışıqlarından məlumatsız olan indiki baş nazir sülh prosesinin mahiyyətini hələ də düzgün dəyərləndirə bilmir, bu danışıqların baş tutmasını müxtəlif bəhanələrlə, uydurmalarla bilərəkdən uzadır. Sülhə nail olunması Ermənistanın regiona inteqrasiyasına, erməni xalqının sosial rifahına, qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulmasına əsaslı töhfə verə bilər. Bununla yanaşı, Ermənistanın işğalçı, məkrli siyasətinə havadarlıq edənlər, “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın daxili işi deyil” deyənlərin Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllində maraqlı olması və onların səmimiyyəti haqqında ciddi şübhələr doğurur. Azərbaycanın işğal olunmuş tarixi torpaqlarında yaşayan müharibə məfkurəsinə malik hər bir erməni onu da bilməlidir ki, artıq 90-cı illər deyil. Bu gün Azərbaycan müasir hərbi texnika və avadanlıqlarla təchiz edilmiş, yüksək milli ruh, döyüş hazırlığı olan nizami orduya, güclü iqtisadiyyata, ciddi siyasi iradəyə malik xalqdır, dövlətdir! 2016-cı ilin aprel döyüşləri dediyimin bariz nümunəsi deyilmi?! Ermənistan rəhbərliyi açıq və aydın şəkildə dərk etməlidir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın əzəli, əbədi torpağıdır və Azərbaycan xalqı bu işğalla heç zaman barışmayacaqdır. Əgər sülh danışıqları bir nəticə verməzsə, o zaman Azərbaycan BMT nizamnaməsinin 25 və 51-ci maddələrinə uyğun olaraq, suveren hüquqları əsasında bütün hüquqi və faktiki vasitələrdən istifadə edərək öz tarixi torpaqlarını qısa bir müddət ərzində düşməndən azad edəcəkdir.

Vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev işğal olunmuş ərazilərimizin geri qaytarılması, davamlı sülhə nail olunması istiqamətində beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq, ölkəmizin milli, dövlətçilik maraqlarına söykənən cəsarətli siyasət yürüdür. Lakin Ermənistanın ələlxüsus son dövrlərdə sərgilədiyi qeyri-konstruktiv və dağıdıcı mövqeyi danışıqlar prosesinə ciddi zərbə vurur.

Hazırkı peşəm sülhü və dialoqu təşviq etməyi tələb etsə də, danışıqlar səmərə vermədiyindən, işğal olunmuş tarixi ərazilərimizdə Ermənistanın son azğınlaşmış, nümayişkaranə, saymazyana hərəkətləri və davranışları bizə torpaqlarımızın yalnız və yalnız hərbi yolla azad olunmasından başqa, alternativ buraxmır.

- Azərbaycan xarici siyasətini hansı yeni çağırışlar gözləyir?

- Qlobal iqtisadi böhranın dərinləşməsi və neft qiymətlərinin aşağı düşməsi vəziyyətində dövlətimiz Azərbaycan diplomatiyası qarşısında yeni vəzifələr qoyub. Konkret olaraq, milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması, istehsal, ixracatın daha da genişləndirilməsi, yeni bazarlara çıxışın təmin edilməsi, xarici yatırımların ölkəmizə cəlb edilməsi, enerji layihələrinin vaxtında başa çatdırılması və istismara verilməsi, nəqliyyat dəhlizlərindən uğurla istifadə olunması nəticəsində ölkəmizin dünyadakı mövqeyinin daha da möhkəmləndirilməsi, tranzit əhəmiyyətinin artırılması nəzərdə tutulur.

Bu hədəflər enerji və nəqliyyat layihələri ilə milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılmasını və yeni bazarlara çıxışın əldə edilməsini təmin edir.

- Müasir Azərbaycan diplomatiyasının ən mühüm uğurları hansılardır?

- Bu illər ərzində Azərbaycan diplomatiyası böyük uğurlar qazanıb. Həyata keçirilən daxili və xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan dünya miqyaslı layihələrin təşəbbüsçüsü və iştirakçısına çevrilib. Bu gün Azərbaycan bütün istiqamətlərdə öz fəallığı ilə seçilir. Son 10 il ərzində Azərbaycan əhəmiyyətli beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edib. Ölkə rəhbərliyi və diplomatik korpus ən mürəkkəb vəzifələrin həlli istiqamətində yorulmadan çalışır.

Diplomatiyamızın şübhəsiz, uğurlarından biri 2011-ci ildə Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi olub. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanın fəaliyyəti dünyada bəyənilir və hörmətlə qarşılanır. Ölkəmiz, həmçinin Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə uğurla sədrlik edib və eyni zamanda, BMT-dən sonra ən böyük beynəlxalq təşkilat olan “Qoşulmama Hərəkatı”nın üzvüdür və ona 2019–2022-ci illərdə sədrlik edəcəkdir. Azərbaycan beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında etibarlı tərəfdaş kimi töhfələr verərək fəaliyyət göstərir və həmçinin anti-terror koalisiyanın fəal iştirakçısıdır.

Azərbaycanın təşəbbüsü ilə “Bakı prosesi”, Mədəniyyətlərarası dialoq üzrə Ümumdünya Forumu və Bakı Humanitar Forumu keçirilir. Bu, Azərbaycanın multikulturalizm, beynəlxalq və dinlərarası dialoq, tolerantlıq dəyərlərinə nə dərəcədə əhəmiyyət verdiyini nümayiş etdirir. Bu dəyərlər bir millət olaraq, hər bir azərbaycanlının həyat tərzinə çevrilmişdir və biz bundan qürur duyuruq.

Azərbaycan tamhüquqlu üzv olduğu regional təşkilatlar – ATƏT, Avropa Şurası, İƏT, MDB, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM, QDİƏT və digərləri ilə fəal əməkdaşlıq edir, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında isə dialoq üzrə tərəfdaş statusuna malikdir. Həmçinin, Aİ ilə əməkdaşlıq münasibətlərinin genişləndirilməsi ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir və bu təşkilat ilə strateji tərəfdaşlıq sazişinin imzalanmasında maraqlıdır.

Azərbaycan, həmçinin iqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat və təhlükəsizlik sahələrində mühüm beynəlxalq layihələrin təşəbbüskarıdır. Bu gün böyük İpək yolu üzərində yerləşən Azərbaycan Respublikası Avropa və Asiya, islam və xristian dünyaları arasında siyasi, iqtisadi, mədəni, nəqliyyat və digər sahələrdə beynəlxalq əhəmiyyətli etibarlı bir körpüdür. Müasir dövrdə beynəlxalq ictimaiyyətin belə körpüyə çox ehtiyacı vardır. Eyni zamanda, Azərbaycan Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz, “Cənub Qaz Dəhlizi”, onun tərkib hissələri olan TANAP və TAP layihələri, həmçi-nin Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən və bütövlükdə Avrasiya məkanı üçün vacib sayılan Şərq–Qərb və Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizləri, Şərq–Qərb nəqliyyat dəhlizinin tərkib hissələri kimi, Bakı–Tbilisi–Qars də-mir yolu və Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı kimi beynəlxalq layi-hələrin təşəbbüskarı və əsas iştirakçısıdır.

Bütün bunlar Azərbaycanın xarici siyasət sahəsində böyük uğurlar əldə etdiyini təsdiqləyir. Azərbaycan dövləti tərəfindən biz diplomatlar qarşısında qoyulan yeni hədəflər və vəzifələr müstəqil Azərbaycanı yeni gələcəyə apa-rır. Əminəm ki, sıralarında çoxsaylı peşəkar, bacarıqlı, təcrübəli diplomat ordusu olan AR Xarici İşlər Nazirliyi bütün bu vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcək.

- Bu gün Azərbaycan diplomatiyasının peşəkarlığını, hazırlıqlı kadr potensialını necə dəyərləndirirsiniz?

- Şübhəsiz ki, hazırda ölkəmizin savadlı, bacarıqlı, yüksək peşəkarlığı ilə seçilən çoxsaylı diplomatları vardır. Müstəqil dövlətin müstəqil milli diplomatlarını yetişdirmək üçün Azərbaycan Diplomatiya Akademiyası (ADA Universiteti) bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə etmiş, yüksək hazırlıqlı gənc diplomatlar yetişdirməklə kadr korpusunu formalaşdırır. Artıq təcrübəli diplomatlarımızla yanaşı, bu dünya standartlarına cavab verən elm ocağının məzunları da ölkəmizi ayrı-ayrı dövlətlərdə ləyaqətlə təmsil edirlər. Bununla yanaşı, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən mütəmadi olaraq, peşəkar kadr hazırlığını yüksəltmək, xarici dilləri bilən bacarıqlı gəncləri ciddi müsabiqələri keçməklə işə qəbul edilməsi, müxtəlif ixtisasartırma kurslarının təşkil edilməsi, habelə Nazirliyin strukturunun və normativ-hüquqi bazasının daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində mütəmadi tədbirlər görülür.

Bu gün Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının böyük əksəriyyətini gənclər təşkil edir. Gənclərin diplomatiyaya maraq göstərməsi çox sevindiricidir. Diplomatlarımız fərqli mədəniyyəti, ənənələri, iqlimi və siyasi mühiti olan müxtəlif ölkələrdə Azərbaycanı layiqincə təmsil edirlər. Bu bir daha dövlətimizin diplomatiyaya ayırdığı xüsusi diqqət və dəstəyin təzahürüdür.

(Moderator.az)

Şərhlər

atsa 2019-07-06 12:05:58

Azərbaycanın xarici sijasətində heş bir uğur joxdur Əksinə hər il aşağı düşür arxaya gedirik xalqı aldadırlar hərbi nazir siyasətçi kimi danışır ona görə də xarici işlər və hərbi nazir istefa versinlər

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира