HENRİ FORDUN BİR ƏSRLİK ÖNCƏGÖRMƏSİ…

Məhəmməd Talıblı

Azərbaycan oxucularının kitabxanasına maraqlı bir qonaq gəlib. Bir əsrlik salamın sanbalını və sözün qüdrətini özündə saxlayaraq qapımızı döyüb. Yüksək lüksü ilə seçilən, avtomobil sənayesində öz yeri və rolu olan “Ford” markalı avtomobillərinin ərsəyə gəlmə zəhməti haqqında bilgilisinizmi? Bu əfsanəvi avtomobil markasının sahibi öz biznesini dünya miqyasında necə genişləndirə və ya adını tarixə necə yaza bilib? Çoxlu sayda bu tipli sualların cavablarını və onun sirlərini yenicə çapdan çıxmış kitabdan oxuya bilərsiniz. Əvvəla onu söyləməliyəm ki, Henri Fordun “Həyatım və İşim” kitabı (470 səh.) özündə çoxlu sayda olan qaranlıqlara işıq salan kitabdır. Xüsusilə biznes dünyasının qaranlıq döngələrində tərəddüdlü vəziyyətdə ilişib qalanlar üçün uzağa işıq salan fənərdir. Biznes gəmisinin kapitanları üçün çox dəyərli kompasdır. Oxuduqca, biznes okeanının sahillərinə yan almayacaqsınız, dərinliklərinə enəcəksiniz. Çoxdan axtardığınız, lakin hələ tapmadığınız çoxlu sayda biznes resepetlərini bu mənbədən əldə edəcəksiniz. Buna görə “Parlaq İmzalar” Nəşriyyatına xüsusi təşəkkürlər…

Oxucu zövqü və müəllif məsuliyyəti

Bir kitabı oxuyarkən oxucunu düşündürən əsas məsələ onun oradan götürməli olduğu ideya, onun sistemliliyi (interpretasiyası) və müəllifin yanaşma tərzi kimi çoxsaylı elementləri düşünürsən. Həmin tarladan didə bildiklərini dogma dilində tərcüməçisiz anlamaq istəyirsən. Təbii ki, bu “məhsul yığımının” özü də zövqə bağlı məsələdir.

Mənim bu kitabla bağlı başqa bir məsuliyyətim onun qarşısında götürdüyün öhdəliklərlə bağlı olur. Əgər bir kitabın ərsəyə gəlməsindəki çoxsaylı - tərcümə işi, redaktorluq, elmi məsləhətçi və s. kimi fəaliyyətlər varsa, demək məsuliyyət payı da olmamış deyil. Bu yükü öz üzərinə götürən istənilən yaradıcı şəxsin 2 subyekt qarşısında məsuliyyəti yaranmış olur: müəllif və oxucu. Kitabın elmi məsləhətçisi, ixtisas redaktoru kimi hər cümlənin məsuliyyətini və oxucuya çatma mesajının kompitentliyi sanki “demokl qılıncı” kimi başımın üzərindən asılmışdı. Bir neçə səbəbdən… Ən əsası ona görə ki, Henri Fordun biznes ideyalarının daha anlaşıqlı izahına nail olmaq lazım idi. Sözlərin seçilməsindəki belə kiçicik yalnışlıq biznes ideyalarının qeyri-düzgün interpretasiyasına və doğru anlaşılmamasına səbəb ola bilərdi. Ona görə xüsusi diqqət etdiyim məqam biznes proseslərinin epizod və mahiyyətin hormonizasiyasını biri-birindən ayırmamağa çalışmağım idi.

Gerçəkdən Henri Fordun “Həyatım və İşim” kitabının hər səhifəsin oxuduqca təkcə bir oxucu olaraq zövqü yaşamadım. Eyni zamanda onun iqtisadi mülahizələri və biznes düşüncəsi ilə yaxından tanış olduqca, müəlliifn yaşadığı dövrlə bizi ayıran bir əsrlik dövrün fərqini göz önümdə yenidən canlanırdım. Bir neçə fəsildə söylənən fikirlərlə tanış olduqca hər dəfə onun zamanını necə qabaqladığını düşünürdüm.

Mən Azərbaycanın özəl sektorunda iki problemin xüsusi əhəmiyyətli problem olması düşüncəsindəyəm.

Biri milli burjuaziyanın yetişməməsi, zəngin sahibkarların meydana çıxmaması və sivil biznes elitasının formalaşmamasıdır.

Digər problem isə ortada olan sahibkarların isə biznes təfəkkürlərinin yetərli olmaması və özləri üçün formalaşdırmaq istəmədikləri obrazla bağlıdır. “Həyatım və İşim” kitabı biznesmenlərin öz obrazları haqqında düşünə bilməyin vacibliyini onlara çatdıracaq. Eyni zaman da işgüzar insanlarda çoxçeşidli biznes ideyalarının əxz olunmasına yardım edəcək. Bir milli istehsalçının hansı düşüncə kateqoriyası ilə düşünməsinin mesajını onlara verəcək. Və bununla işgüzar insanlarda ambisioz biznes hədəflərinin olmasının nə qədər vacib olduğunu göstərəcək.

Biznes obrazınızı necə yaratmalı?

Gəncliyimin 15 ilindən çoxunu müxtəlif ali təhsil müəssislərində iqtisadiyyatın çeşidli sahələrinin tədrisi ilə bağlı olub. Bu illər ərzində biznesin nəzəri tərəflərini öyrənməyə çalışmışam. Tədris etdiyim dərslərin bir çoxu biznesin idarəedilməsi və strategiyalarının qurulmasına aid olub. Elmi işimin tədqiqat obyektini də biznesin inkişafına investisiya qərarlarına təsiri təşkil edirdi. Bu illər ərzində biznesin dair çoxlu araşdırmalarla tanış olmuşam. Ona görə, ölkədəki biznes subyektlərinin strategiyaları, bazar payı uğrunda apardıqları mübarizə, marketinq planlamaları və s. kimi davranışlarına xüsusi diqqət etmişəm. Lakin sonda boşluq kimi gördüyüm nüanslardan biri kimi ölkəmizdə barmaqla sayılacaq iş adamlarının özlərinin biznes obrazını yaratmağa çalışmaması olub. Hər halda buna can atanları az gördüm. (Yeri düşmüşkən, bir haşiyə çıxım… Bu sırada Türkiyədə çalışan azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsimovun cəhdlərini görə bilirəm. Bilikli və hazırlıqlı komanda yaratması ilə bu obrazı formalaşdırmağa çox yaxındır.) Deməli, biznesdə uğursuzluğa düçar olanları bir kənara qoyaq. Onlar uğursuz biznes hekayələri ilə öyünəsi deyillər ki?! Onları anladıq. Dərd orasıdır ki, uğur qazananlar belə kölgədə qalmağa xeyli üstünlük verirlər. Gəlirlərinin artmasına və bunun ictimailəşdirməsinə sanki qəbahət kimi baxırlar. Kommersiya sirri kateqoriyasına nələrin daxil edildiyini müəyyənləşdirə bilmirlər. Biznes uğurlarını ictimailəşməsindən çəkinirlər. Bizneslərinin genişlənməsi və coğrafiyasının daha uzaqlara yayılması kimi ambisioz hədəfləri sevmədiklərini danışıqlarından anlamışam. Bu mənada Henri Fordun “Həyatım və İşim” kitabını oxuyan hər bir biznesmen özünün obrazının mütləq mənada yaradılmasının nə qədər vacib olduğunu dərk etmiş olacaq.

Bizim iş adamlarımız nəinki tarixə, hətta sabaha işləyə bilmirlər. Sabaha proyeksiyalanmış ideyaları nəinki yaşatmaq, hətta onlara sahib çıxmaq və bölüşmək məsuliyyətlərini yaxına belə buraxmırlar. Biznesin məqsədlərinin dar mənada mənimsənilməsindən (istehlakçıların tələbatını ödəmək üçün istehsal proseslərinin yaradılması və yalnız gəlir əldə etməyə hesablanmış fəaliyyət sahəsi) başqa digər məsuliyyətlərini, xüsusilə korporativ sosial məsuliyyət anlayışlarını dərk edə bilmirlər.

Bizim zəngin insanlar kiçicik bir biznes hekayələrini nəinki yaza, hətta danışa bilmirlər. Henri Forddan öyrənməli olunan nüasnlardan biri də ondan ibarətdir ki, o, həvəslə və yüksək diqqətlə biznes proseslərini izah edə bilib. Şəxsi həyatının maraqlı epizodlarına istanadən oxunaqlı bir avtobioqrafik roman belə kitab yazmağı bacarıb.

Şəxsi yaşantılarını və biznes çətinliklərini özünəməxsus formada təsvir etməklə oxucunu bir əsrlik keçmişə çox asanlıqla qaytara bilib. Yaxşı kitab insanları bu gündən alıb uzaq keçmişə kitabın təkərləri ilə qaytarmaq deyilmi? Bunu bir sosioloq və ya tarixçi etmir, bir biznes dünyasının nümayəndəsi edir. Sanki, avtobioqrafik roman yazırmış kimi yerli-yataqlı epitetlərdən, təəcüb yaradan təşbehlərdən istifadə edə bilib. Sanballı biznes obrazına malik işgüzar insanın hansı kateqoriyalarla düşündüyünü çağdaş iş adamlarına görsədə bilib.

Müəllifin kitabda bir neçə mövzu ilə bağlı müfəssəl fikirləri təqdirəlayiqdir. Burada təkcə biznes mülahizələri yox, həm də iqtisadçı baxışı var.

Forddan Baffetə qədərki borc mövzusu

Sahibkarların borclanmaya münasibətinə fərqli baxışlar hələ də dartışılmaqdadır. Sərvətinin zənginliyinə görə dünyanın ilk üçlükdə olan və 82 mlrd. dollarlıq likvid sərvətə sahib olan İoffer Baffet yazır: “İstehlak krediti kasıblar üçün yox, zənginlər üçündür.” Zənginlərin isə adətən istehlak kreditinə ehtiyacı olmaz. Deməli, zəngin kredit götürmürsə, kasıb dünəndən istehlak kreditindən imtina etməlidir.

Henri Fordun borc alınması ilə bağlı söylədiyi bir fikir özündə maraqlı bir təşbehi ifadə edir. Ford yazırdı: “Müəyyən şərtlər altında borca pul almaq əvvəlki içkinin təsirini azaltmaq üçün yenidən içən sərxoşun əməlinə bənzəyir. Bu, gözlənilən nəticəni vermir. Sadəcə olaraq çətinliyi daha da artırır.”

Sərt qərarlar, imtinalar və biznes uğurları

Dünyada bir çox uğurlar bəzən verilən qəti qərarlardan, atılan radikal addımlardan yaranır. Bəzən kiçicik imtinalar böyük məqsədlərə insanı daha tez yaxınlaşdırır, nəinki inersiya ilə pilləli imtinasız yaşamaq. Dünyada nəhəng avtomobil sənayesində fövqəladə uğurlara imza atmış Henri Ford öz kariyerasında bütün uğurlarının başlanğıcı kimi buna borclu olub: “Mühəndislik vəzifəmin mənə verdiyi səlahiyyətdən başqa heç bir xüsusi üstünlük olmadığını anladım. Şirkətin mənim öz ideyalarımın həyata keçirəcək bir vasitə olmadığını, yalnız və yalnız pul qazanmaq marağı güddüyünün fərqində idim. Buna görə, 1902-ci ilin martında ərizə yazaraq işdən çıxdım və bir də heç vaxt kiminsə göstərişi ilə işləməyəcəyimə qərar verdim.” Bu mənada Henri Fordun biznes davranışları və düşüncələri olduqca ibrətamizdir.

“Doymuş” bazar və xəstənin hərarəti

Çağdaş dövrümüzdə belə bəzən sadəlövh vətəndaşlar bazarlardakı bolluğu və supermarketlərin çoxluğunu iqtisadiyyatda hər şeyin qaydasında olması kimi başa düşürlər. Əgər qiymətlər təklifin rəqsinə (düşməsinə) təsir göstərmirsə, demək bu "doymuş" bazardır. Henri Ford isə belə hesab edir: “Nədir “doymuş bazar”? Yəni mal var, amma qiymətlər alıcılıq qabiliyyətindən yüksəkdir. İfrat dərəcədə yüksək qiymətlər qeyri-sağlam biznesin göstəricisidir. Çünki, bunlar qeyri-normal şərtlər ucbatından yaranır. Həkim yanına gəlmiş sağlam adamın normal hərarəti olar”. Bu fikirlə həkimsiz bizim hərarətimizin neçə olması aydın görsənə bilər…

Yekun söz: Kitabda biznesin başlanğıcı üçün lazım olan resurslar, biznes barədə müəllifin öyrəndikləri, istehsalın və xidmətin sirrləri, dəzgahlar və insanlar, əməkhaqqı siyasəti, pullar və məhsullar, kasıblığın səbəbləri, xeyriyyəçiliyin vacibliyi, demokratiya və sənaye kimi mövzular kitabda yer alıb. Hər biri haqqında müəllifin fikirlərin oxuduqca onu bizdən bir əsrlik zaman ayırdığına təəcüblənirsən. Kitabı həm də ona görə oxumalısan ki, zamanı qabaqlayan bir folosofu, fikir adamını yox, bir biznesmen təfəkkürünü tanıya biləsən. Bir əsrlik zaman kəsiyindəki biznes həqiqətlərinin öncəgörənliklə ifadəsi bu tip təfəkkürün olmasına sübut deyilmi?

Şərhlər

Hər hansısa bir şərh yazılmayıb.

Son yazılar


Новости

Карьерный рост Илона Маска

В детстве Илон был необычным ребенком, много читал. Как вспоминал его отец, как-то Илон, когда ему было три или четыре года, спросил у него: «Где заканчивается и начинается мир?». Илон и Кимбал учились в Pretoria Boys High School. Илон окончил школу с отличными отметками по физике и информатике. При этом в школе Маску приходилось нелегко в отношениях с другими детьми, после одного из избиений ему пришлось восстанавливать сломанный нос, говорится в биографии Илона Маска в Википедии. С детства Илон много читал, любил фантастику, от Жюля Верна до Азимова, Хайнлайна и Толкина. Роман Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» помог ему справиться с личностным кризисом в четырнадцать лет, а книги «Академия» и «Луна — суровая хозяйка» пробудили в Илоне интерес к космосу, говорится в биографии Маска на сайте «Мир фантастики». Когда Илону Маску было 10 лет, он получил в подарок первый компьютер Commodore VIC-20, который использовал для программирования, уже в 12 лет он продал за 500 долларов свою первую программу, игру Blastar, в которой можно было стрелять по инопланетянам из лазерной пушки. Чтобы избежать призыва в армию в ЮАР, мальчики уехали в Канаду к матери. Отмечается, что деньги на поездку Маск добыл сам, с помощью продажи акций фармацевтической компании. В 19 лет Илон поступил в Королевский университет в Кингстоне, Онтарио. В 1992 году Маск переехал в США и поступил в Пенсильванский университет, где получил степень бакалавра наук по физике колледжа искусств и наук, а также степень бакалавра по экономике Уортон школы бизнеса. Со временем перешел в Стэнфорд, но обучение не закончил. Карьера Илона Маска Zip2 — первая компания, которую организовали совместно братья Маск в 1996 году. Они занимались производством программного обеспечения. Их проектом был цифровой аналог «Жёлтых страниц», с помощью которого в любом районе Сан-Франциско можно было найти ближайшую пиццерию. Стартап развивался не так быстро, как хотелось Илону, но трудолюбие позволило вывести его на такой уровень, что им заинтересовались инвесторы. Вскоре фирма Compac приобрела Zip2 за 307 миллионов долларов, 22 миллиона достались лично Илону Маску и он в 27 лет стал миллионером. В марте 1999 года Илон Маск стал одним из основателей X.com (вложив 12 млн собственных сбережений), намереваясь сделать революцию в сфере банковских платежей. Уже в 2000 году произошло слияние компаний X.com и Confinity, тем самым объединились системы X.com и PayPal. Маск требовал для нового образования бренд X.com вместо PayPal. Это вызвало разногласия внутри организации, и Илон по решению Совета директоров ушел в отставку. Но стратегически и экономически Маск снова сделал верный ход. В октябре 2002 года PayPal была куплена eBay за 1,5 млрд долларов, а Илон за свои 11,7% акций получил 175 млн долларов. Илон Маск и SpaceX В июне 2002 года Маск основал свою третью компанию — SpaceX. Эта компания Илона связана с космическими разработками, целью ее создания было сокращение расходов на полеты в космос, способствование его освоению и в частности, будущая колонизация Марса. Илон Маск стал главным инженером и СЕО SpaceX. 24 марта 2006 года состоялся первый для компании запуск ракеты-носителя Falcon 1, но он завершился аварией. Однако в том же году компания SpaceX стала одним из победителей в конкурсе НАСА Commercial Orbital Transportation Services (COTS), получив суммарное финансирование в размере 396 млн долларов, для разработки и демонстрации ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Dragon. 28 сентября 2008 года состоялся первый успешный запуск ракеты-носителя Falcon 1 и вывод полезной нагрузки на орбиту. Благодаря энергичным действиям Илона Маска, в компании разработаны два типа потенциально многократных ракет-носителей: Falcon 1 и Falcon 9, а также многоразовый космический корабль Dragon. В декабре 2008 года NASA подписало с компанией контракт на сумму 1,6 млрд. долларов на 12 запусков носителя Falcon 9, а затем и космического корабля Dragon к МКС, в качестве замены кораблей Space Shuttle после прекращения программы их запуска в 2011 году. Дальнейшими достижениями SpaceX стали: запуск корабля Dragon, который был выведен на орбиту и возвращен на Землю 8 декабря 2010 года, первая в истории посадка первой ступени на землю, выполненная после вывода полезной нагрузки на околоземную орбиту (22 декабря 2015 года), первая успешная посадка первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на морскую платформу Autonomous Spaceport Drone Ship (8 апреля 2016 года) и первый запуск и посадка использованной ступени ракеты-носителя Falcon 9 (31 марта 2017 года). Одной из фантазий Маска было освоение Марса. По мнению Илона, исследования Марса позволят установить цену на транспортные полеты на планету на уровне $ 500 тыс., что «вполне приемлемо» для жителей развитых стран, а также положить начало освоению других планет. «Мне нравится участвовать в проектах, которые меняют мир. Это сделал интернет, и космос, вероятно, изменит мир больше, чем, что бы то ни было. Если человечество сможет выйти за пределы Земли, очевидно, что там будет его будущее» — утверждал предприниматель. Илон Маск неоднократно высказывался за колонизацию Марса, в том числе он предлагал сбросить на полюса Марса термоядерные бомбы, чтобы нагреть поверхность планеты и сделать ее пригодной для жизни. В апреле 2016 года вышла новость, что корабль Red Dragon («Красный дракон») компании SpaceX не позднее 2018 года полетит на Марс. Есть версия, что Илон Маск, глава SpaceX, именно таким образом отреагировал на сообщение о начале реализации в «железе» перспективного российского космического корабля «Федерация». SpaceX планирует миссию в 2018 году на Марс Во время экспедиции на Марс будут отработаны технологии доставки на поверхность планеты больших грузов, передает Twitter компании. В случае успеха миссии SpaceX станет первой частной компанией, отправившей корабль на Марс. В мае 2017 года СМИ сообщили о том, что американская компания Elysium Space продает места на космическом корабле для праха умерших. На орбиту Elysium Space выведет ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска Space X. Сообщается, что за 2,5 тысячи долларов родственники могут отправить останки своих родных в космос, где «звездный катафалк» будет кружить по орбите Земли два года, после чего войдет в атмосферу и сгорит. Реклама Shooting Star Memorial и Lunar Memorial на сайте elysiumspace.com В сентябре 2017 года глава компании SpaceX Илон Маск сообщил о возможности использования многоцелевой ракеты для полетов в любую точку Земли за полчаса. «Долетите до большинства мест на Земле менее чем за 30 минут и куда угодно менее чем за 60. Стоимость билета должна быть примерно такой же, как за полноценный билет на самолет экономического класса», — написал Маск в Instagram. Для новой ракеты под рабочим названием BFR будут использованы предыдущие достижения компании, как сообщали РИА «Новости». Ракета может заменить Falcon 9 и Dragon, она же может быть использована для полетов на Луну и Марс. Отмечается, что ракета BFR будет дозаправляться после выхода на околоземную орбиту, а потом лететь к пункту назначения, технология позволит летать на Луну и обратно. Tesla Илона Маска В 2003 году Илон организовал компанию, которую назвал в честь Николы Теслы «Tesla Motors». Сферой деятельности этой компании является создание экологически чистых электромобилей. В 2008 году Tesla Motors выпустила первый электромобиль «Tesla Roadster». Автомобиль раскритиковали, но Илон Маск и его компания работали над усовершенствованием машины и уже в 2011 году была представлена модель Tesla Model S. Tesla Roadster 27 сентября 2012 была запущена революционная сеть супер-заправок для путешествия на дальние дистанции. Были апробированы два электроавтомобиля Tesla Model S, которые с 28 января по 2 февраля 2014 года совершили путешествие с западного побережья до восточного. Для подзарядки использовались только «суперчарджеры» (электро-заправочные станции). Поездка из Лос-Анджелеса заняла 76 с половиной часов, и стоила $ 0, установив тем самым рекорд Гиннеса. Tesla Model S В конце 2014 года, Tesla Motors представила Tesla Model X — новый электромобиль-кроссовер. В 2016 году была представлена новая бюджетная модель — Tesla Model 3. На 2016 год цена акции компании достигает отметки в $ 231,55, рыночная капитализация составляет $ 29 млрд. Tesla Model 3 построена на новом шасси. Базовая версия электрокара сможет ускоряться с места до 96 километров в час менее чем за шесть секунд, а топовая — за 4 секунды. Запаса батарей хватит на 350−400 километров пробега. Стоимость Model 3 будет начинаться от 35.000 долларов. Tesla Model X В 2016 году «Тесла» получила не менее 373 тысяч заявок на покупку своей самой доступной модели — Model 3. Маск заявил, что в связи с очень большим количеством заказов на автомобиль компания постарается «увеличить объемы производства настолько быстро, насколько это возможно». Тогда же Илон Маск выпустил перспективный план развития деятельности Tesla, пообещав, что уже в 2017 году будут презентованы новые модели транспорта, которые работают на электрической энергии: тяжелые грузовые автомобили и городской пассажирский транспорт. Илон Маск также заявил, что Tesla Motors вполне может создать летающий автомобиль, для того чтобы он просто был, но гораздо сложнее сделать его тихим и безопасным. «Вряд ли люди будут рады ревущей над их головами машине», — цитировали СМИ слова Маска. В марте 2017 года в новостях сообщали, что компания Tesla намерена открыть свои представительства, шоу-румы и сервисные центры в Москве и Санкт-Петербурге. Hyperloop Илона Маска В 2012 году Маск, кроме объявления о своих планах по покорению космоса, анонсировал еще один проект — высокоскоростной трубопроводный пассажирский транспорт Hyperloop («гиперпетля»). В 2012 году Маск заявил в интервью, что новое транспортное средство станет в 2 раза быстрее самолета и в 3−4 раза — скоростного поезда, будет безопасным и работать на солнечной энергии, при этом Hyperloop станет намного дешевле проекта California High-Speed Rail*. В январе 2015 года Илон Маск также сообщил о желании построить пробную трассу Hyperloop длиной 5 миль в Техасе. Проект высокоскоростного трубопроводного пассажирского транспорта Hyperloop Сооснователь Hyperloop One Шервин Пишевар выражал надежду на сотрудничество с российскими властями, в частности, говорил о перспективе использования таких поездов для перевозки китайских товаров в Европу через территорию РФ, в новостях писали о возможном использовании технологии на маршруте Москва — Лондон. Летом 2017 года власти США выдали Илону Маску разрешение на начало работ по строительству тоннеля между Нью-Йорком и Вашингтоном для реализации проекта Hyperloop. Бизнесмен обещает, что его проект поможет жителям этих двух городов преодолевать расстояние в 250 км между ними менее чем за полчаса. Общественная деятельность Илона Маска Еще один из перспективных проектов Илона Маска — это SolarCity. Компания занимается производством солнечных панелей для выработки электроэнергии. SolarCity — один из ведущих поставщиков таких панелей во всем мире. Solarcity, одного из крупнейших в мире установщиков солнечных систем Миллиардер Илон Маск не забывает о благотворительности. Илон стал председателем правления благотворительного фонда Musk Foundation. В январе 2015 года фонд пожертвовал 10 млн долларов для Института будущего человечества — на исследования контроля над искусственным интеллектом. Слова президента России Владимира Путина о создании искусственного интеллекта Илон Маск прокомментировал весьма оригинально: «Я думаю, что гонка за лидерством в сфере искусственного интеллекта скорее всего приведет к Третьей мировой войне», — написал Маск. Он отметил, что в эту гонку могут быть вовлечены Россия, Китай и другие страны с высоко развитой компьютерной наукой. Президент США Дональд Трамп провел встречу с бизнесменами в Вашингтоне, 2017 год. Основатель Tesla также предположил, что сам искусственный интеллект может инициировать войну, если решит, что упреждающий удар даст больше шансов на победу. Личная жизнь Илона Маска Несмотря на активность во множестве бизнес-проектов, у Илона Маска остается время на бурную личную жизнь. Первый брак у Маска состоялся в 2000 году. Он женился на девушке Джастин, которая вместе с ним училась в университете. Второй брак Илона Маска был с британской актрисой Талулой Райли. Сначала в 2010 году они женились, потом в 2012 — развелись, а затем снова поженились в 2013 году. Окончательно пара развелась в 2016 году. Маск собирался жениться на актрисе Эмбер Херд, но накануне помолвки отказался от своего намерения. Размолвку между 46-летним миллиардером Маском и актрисой Херд спровоцировали «определенные вещи о ее поведении», которые узнал экс-жених — такую причину упоминали в новостях о разладе бизнесмена и актрисы. «Илон Маск услышал определенные вещи об ее поведении, которые его категорически не устроили. Эмбер может быть очень эгоистична и часто манипулирует другими», — сообщал источник из близкого окружения пары. Доходы Илона Маска В августе 2017 года Forbes сообщил, что состояние Илона Маска, чуть не обанкротившегося после запуска Tesla Motors и ракетной компании SpaceX, впервые превысило $ 20 млрд. В ежегодном списке богатейших технологических миллиардеров. Маск занял 12-е место с $ 20,7 млрд, опередив соучредителя корпорации Microsoft Пола Аллена ($ 20,5 млрд) и председателя совета директоров компании Alphabet Эрика Шмидта ($ 12,4 млрд). Сообщается, что с марта 2017 года, по версии Forbes, Илон Маск разбогател почти на $ 7 млрд. Эти данные издание пояснило ростом капитализации SpaceX, стоимость которой была оценена в $ 21 млрд. Маску принадлежит более половины SpaceX. В то же время в биографии Маска в Википедии говорится, что в июле 2017 года он занял 80-е место в списке самых богатых людей мира с 16,1 млрд долл. В декабре 2016 года Илон Маск занял 21 место в списке самых влиятельных людей мира, составленном Forbes. Илон Маск в кино Илон Маск очень популярен в США. По словам Джона Фавро, режиссёра фильма «Железный человек» (2008), Илон Маск послужил прообразом Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший. В 2010 году Маск появился в фильме «Железный человек 2» в роли самого себя (по сюжету Илон — приятель Тони Старка). Кадр из фильма «Железный человек-2» Илон Маск озвучил камео в 12 эпизоде 26 сезона мультсериала «Симпсоны», вышедшеем 25 января 2015 года. В 9 эпизоде 9 сезона сериала «Теория большого взрыва» Маск также сыграл камео. В 2017 году снялся в комедии «Почему он?» в роли самого себя. Маск умеет водить самолет. Илон владел самолетом Aero L-39 Albatros чехословацкого производства, реактивным самолетом Dassault Falcon 900. В октябре 2013 года Маск выкупил на аукционе за 997 тысяч долларов автомобиль-субмарину Wet Nelliе из фильма 1977 года о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил». Источник:svpressa.ru

Автопилот Теслы с каждом разом становится безопаснее

В январе 2016 года Элон Маск предсказал, что автомобили Tesla смогут самостоятельно проехать от восточного побережья США до западного «примерно через 2 года», но этого не произошло. Недавно страница автопилота Tesla была наконец обновлена, и по мнению её автора она сможет стать настолько хорошей, что в обозримом будующем больше не потребует человеческого контроля. Тесла цепляется за старую общепринятую мудрость В 2014 году компания Tesla начала поставки первого поколения оборудования для автопилота. Общество инженеров-автомобилестроителей опубликовало пятиуровневую таксономию автономных систем вождения, которая предусматривала постепенную трансформацию систем помощи водителю, известную как «уровень 2» на языке SAE, в полностью автономные системы, которые могли бы работать без человеческого контроля, «уровни 4 и 5». Но в последние пять лет произошли серьезные изменения в философии компании. Большинство автопроизводителей теперь рассматривают человеческий контроль и полное автономное вождение как совершенно отдельные самостоятельные секторы автомобильного рынка. Ни одна из компаний не продвинулсь в автопилотировании так далеко, как Google, чей проект автопилотирования был выделен как Waymo. Примерно в 2012 году инженеры Google разработали систему вождения по шоссе и позволили некоторым рядовым пользователям протестировать её. Водители были предупреждены, что система ещё не была полностью автономной, и им было поручено постоянно следить за дорогой. Но команда самостоятельного управления обнаружила, что пользователи слишком быстро стали доверять системе. Автомобильные камеры показали, что пользователи-контролёры дремлют или общаются по мобильнику, опустив голову. И это создавало большой риск для их безопасности. «Трудно одержать победу, потому что бета-тестеры потеряли контекстную осведомленность», — заявил в 2017 году генеральный директор Waymo Джон Крафчик. Таким образом, Google отказался от планов по проекту помощи водителю на шоссе и решил заняться другим видом беспилотного движения — службой такси, которая первоначально будет распространена в столичным районе Феникс (Washington DC). Там есть широкие, хорошо обозначенные улицы, а снег и лед там крайне редки. Предоставление услуг по автопилотированию в Финиксе должно быть значительно проще, чем разработка автомобиля с автопилотом с его применением в разных городах. У этого подхода есть и другие преимущества. Автомобили с автоматическим управлением получают информацию из базы карт высокого разрешения. Сбор картографических данных в одном районе города сделать намного проще, чем пытаться составить карту всего мира. Такие автомобили не используют лидарные датчики ориентации, стоящие десятки тысяч долларов, что существенно удешевляет стоимость автомобиля. Предложенный экономичный проект более жизнеспособен для служб такси без водителя, поскольку система с автопилотом заменяет дорогого живого таксиста. За последние три года большинство других компаний, работающих над технологиями самостоятельного вождения, последовали примеру Waymo. Так в 2016 году General Motors купила стартап под названием Cruise и начала работать над созданием автономной службы такси в Сан-Франциско. В 2017 году Ford сделал аналогичную ставку на Argo, и сейчас компания разрабатывает проект автономной службы такси в Майами и Вашингтоне. Volkswagen и Hyundai заключили сделку со стартапом Aurora, соучредителем которого является Крис Урмсон, бывший лидер проекта Google по самостоятельному вождению, — для разработки полностью автономных служб такси. Технологические компании, такие как Uber и Zoox, также планируют ввести автономные службы такси. Бизнес-модель Теслы Тесла, тем временем, упорно выдвигается вперед со своей первоначальной стратегией. В течение двух лет Tesla взимала с клиентов 3000 долларов за пакет с полным самостоятельным вождением. Но прогресс был медленным. И это поставило Теслу в тупик. Отказ от старой стратегии, скорее всего, потребует возмещения средств клиентам, которые заплатили за пакет «Самостоятельное вождение», что было в конечном итоге неудобно и дорого. Вместо этого, решение Тесла состояло в том, чтобы изменить стратегию. «У нас уже есть все возможности для вождения автопилотом на автомагистралях», — сказал в январе Элон Маск. «Таким образом, сейчас мы можем ездить автопилотом не только прямо по шоссе, но и делать повороты на развязки и боковые дороги». Очевидно, что водитель должен следить за автомобилем, чтобы он не разбился. На прошлой неделе Tesla объявила о перестановке ценовой структуры автопилота, которая отражает это новое, более щедрое определение полного самостоятельного вождения. Ранее функции помощи водителю продавались как часть уровня расширенного автопилота Tesla, стоимость которого составляла 5000 долларов. Клиенты могут заплатить дополнительно 3000 долларов за пакет «Самостоятельное вождение». Но люди, которые уже заплатили за этот пакет, не получили никакой дополнительной функциональности. Они ждали, ну, в общем, «полного вождения», т.к. машины, способной вести себя без присмотра человека. Новая структура ценообразования определяет полное самостоятельное вождение по-разному. Например, возможность навигации по развязкам на автостраде была изменена с «Расширенного автопилота» в старой структуре ценообразования на «Полное самостоятельное вождение» в новой. Позднее в этом году Tesla с пакетом «Full Self-Driving» сможет «распознавать светофоры и знаки остановки и реагировать на них», а также выполнять «автоматическую езду по улицам города». Следовательно, сейчас Тесла, похоже, определяет «полное самостоятельное вождение» как систему, которая может справиться с большинством дорожных условий под наблюдением водителя-человека. Тесла все еще стремится улучшить систему настолько, чтобы — в конечном итоге она могла работать без человеческого контроля. Но в то же время новая структура ценообразования делает вещи более комфотными для пользователя, поскольку Tesla теперь может утверждать, что клиенты уже получили функции «полного самостоятельного вождения», такие как способность останавливаться у знаков «стоп». Стратегия Теслы может покалечить людей С точки зрения бизнес-стратегии, сдвиг Теслы имеет определенный смысл. Вспомните историю о том, как ранние бета-тестеры Google наносили макияж или возились со своими телефонами, когда им следовало следить за прототипами автомобилей Google. Человеку действительно трудно обращать внимание на дорогу, когда едешь на машине, которая в основном движется сама. Чем лучше технология самостоятельного вождения, тем легче для ума водителю терять бдительность и тем меньше вероятность, что он будет готов, когда потребуется вмешательство. Эта динамика имела трагические последствия год назад, когда автомобиль Uber сбил и убил пешехода в Темпе, штат Аризона. Видео с видеорегистратора показывает, как водитель безопасности несколько секунд смотрел вниз на колени перед аварией. Записи из Хулу показывают, что в то время она транслировала телевизионное шоу на свой телефон. Ведущие автомобильные компании предпринимают ряд мер предосторожности, чтобы избежать повторения этой трагедии. Водители безопасности проходят обширную подготовку, прежде чем им разрешают садиться в авто. Некоторые компании ограничивают часы работы своих водителей. Многие компании помещают в каждую машину по два человека — один за рулем, а другой — «штурман», следящий за тем, чтобы водитель оставался бдительным. План Tesla состоит в том, чтобы по сути запустить масштабный проект по тестированию автомобилей без водителей, используя своих клиентов в качестве неоплачиваемых водителей безопасности. Водители не получают реальной подготовки об опасностях невнимательного использования автопилота. Тесла не ограничивает количество часов, в течение которых люди могут водить машины, и компания, очевидно, не нанимает кого-то, чтобы сидеть на пассажирском сиденье. Тесла принимает несколько важных мер предосторожности. Автомобиль Тесла обнаруживает, не находятся ли руки водителя на руле, и выдает серию возрастающих предупреждений, который в конечном итоге останавливается, если водитель их игнорирует. Сообщения на экране предупреждают водителей об опасностях невнимательного вождения. Тем не менее, есть основания сомневаться в том, что эти меры достаточны для того, чтобы водители могли выполнять свои задачи. И эта проблема будет только усугубляться, поскольку автопилот начинает перемещаться по развязкам на автостраде, поворачивать и останавливаться на светофорах. Если ваша машина благополучно отвезет вас домой с работы в течение 100 дней подряд, естественно можно немног притупить бдительность. Но если автомобиль совершает серьезную ошибку во время 101-й поездки, возможно, вы не уделяете достаточного внимания вмешательству и предотвращению аварии. Всего несколько секунд невнимания, и можно пропустить смертельную ошибку. Владелец Tesla Уолтер Хуанг умер в марте 2018 года после того, как его модель X направилась в бетонную полосу движения со скоростью 70 миль в час. Малоконтрастные полосы движения вынудили транспортное средство покинуть свою полосу движения и перейти в «зону гор» — треугольную зону асфальтированной дороги, которая отделяла полосы движения шоссе от полосы движения. Если бы Хуан не ожидал, что Модель X совершит эту конкретную ошибку, было бы легко предположить, что это был отрезок пути, который не требовал его пристального внимания. Маск утверждает, что период тестирования будет довольно коротким, потому что вскоре технология станет намного безопаснее, чем водитель-человек. «Когда мы подумаем, что это безопасно для полного самостоятельного вождения? Вероятно, ближе к концу года», — сказал Маск. Но это похоже на еще один из чрезмерно оптимистичных прогнозов. Отсутствие датчиков ориентации (лидаров) осложнит автопилотное вождение. Лидар помогает убедиться, что автомобиль не направляется прямо в большие препятствия, такие как бетонные перегородки или другие транспортные средства. Совсем недавно, в октябре прошлого года, «Автопилот» все еще врезался в остановленные машины. Тем не менее, даже с лидаром и многолетним опережением Теслы, Вэймо изо всех сил пытался добиться работы без водителя в одном мегаполисе. Тесла работает над достижением полностью автономной работы в широком диапазоне транспортных и погодных условий на разных континентах. Очень трудно поверить, что это произойдет в 2019 году.