“ƏHALİNİN ZƏNGİNLƏŞMƏSİ ÜÇÜN 4 MƏNBƏDƏN İSTİFADƏ OLUNMALIDIR” – Professor Zahid Məmmədovla müsahibə

Tanınmış alim, iqtisad elmləri doktoru, professor Zahid Məmmədov “AzPolitika.info”ya geniş müsahibə verib. Maraqlı açıqlamalarla, yeni yanaşmalar və fikirlərlə zəngin olan həmin müsahibəni təqdim edirik: 

- Professor, son bir ildə Prezident ölkədə insanların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, rifahının, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində bir sıra sərəncamlar imzalayıb, qərarlar qəbul edib. Ancaq bu qərarların bütün insanları əhatə etməsi, təbii ki, mümkün deyil. Dövlət, əsasən, sosial müdafiəyə ehtiyacı olan təbəqənin minimum yaşayış standartları ilə təmin olunmasının, daha yaxşı yaşamasının qayğısına qalır. Ancaq məlumdur ki, dövlətin həyata keçirdiyi sosial proqramları əhalinin gəlirlərinin yüksəlməsinə, vətəndaşlarımızın  zənginləşməsinə gətirib çıxara bilməz. Sizcə, əhalinin zənginləşməsi üçün hansı istiqamətdə işlər görülməlidir? Burada özəl sektorun, ictimai institutların, insanların özünün rolu nədən ibarətdir?

- Ümumiyyətlə, bütün dünya hər bir dövlətin qarşısında duran başlıca məqsəd əhalisinin rifah səviyyəsidir, zənginləşmədir. Azərbaycanda da  bu gün əhalinin zənginləşməsi, rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün çox ciddi şəkildə dövlət tərəfindən gərəkli addımlar atılır. Son dönəmdə atılan addımlar bunun əyani göstəricisidir. Ancaq, doğrudandan da,  zənginləşməni yalnız dövlətin həyata keçirdiyi proqramlara bağlamaq olmaz. Bəs hansı mənbələrdən zənginləşmə mümkündür? Birinci göstərici – keyfiyyətli insan gücüdür. Keyfiyyətli insan gücünün təminatçısı isə universitetlərdir.

Cənab Prezident kadr təminatı ilə əlaqədar çıxışlarında keyfiyyətli insan gücünun artırılmasının əhəmiyyətini dəfələrlə vurğulayıb. Prezidentin “biz neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik” fikri də bunu ifadə edir. İnsan kapitalının, keyfiyyətli insan gücünün təminatçısı isə universitetlərdir. Mən hesab edirəm, cənab Prezidentin kadr hazırlığına dair fikirlərində, gənc kadrların irəli çəkilməsi istiqamətində siyəsətində universitetlərə qarşı böyük çağırışlar var. Bu gün universitetlər dövlət aparatının, təşkilatların, şirkətlərin keyfiyyətli kadrlarla təminatında, insan kapitalının formalaşmasında çox yaxından iştirak etməlidir. Yəni, artıq universitetlər dünyadakı sosial-iqtisadi çağırışlara, əmək bazarının tələblərinə uyğun kadrların hazırlığını həyata keçirməlidir. Mən hesab edirəm ki, bu sahədə biz ciddi işlər görməliyik. Yəni, zənginləşmənin birinci yolu keyfiyyətli insan gücüdür ki, bunu formalaşdırmaq vəzifəsi universitetlərin qarşısında durur. İkincisi, bizim qarşımızada duran vəzifə sərmayə yığımıdır. Sərmayənin geniş xalq kütləsinə dağımı ən vacib şərtlərdən biridir və buna doğru biz gedirik. Yəni, banklarda, digər maliyyə institutlarında və ya kapital bazarlarında əhalinin yastıq altı olan vəsaitləri real kapitala çevirilməlidir. Həmin kapital işləməlidir bazarda. Bu gün istər Amerikada, istər Avropa ölkələrində alternativ seçənəklər var. İnsanlar vəsaitlərini ya banklarda, ya kapital bazarlarında dəyərləndirir. Ümumiyyətlə, bu gün xalq kapitalizmi deyə bir anlayış var. Zavod, fabriklərdə işləyən insanlar pensiyaya çıxanda təqaüdlə bərabər, eyni zamanda çalışdığı şirkətin dividendini alır. Onlar işlədikləri şirkətin səhmlərinə sahibdir. Biz eyni zamanda sərmayənin, kapitalın geniş xalq kütləsinə dağılmasını təmin etməliyik. Zavodlarda, fabriklərdə, şirkətlərdə çalışanların kapital sahibi olması zənginləşmənin vacib şərtlərindən biridir.

Üçüncü məsələ, texnoloji irəliləyişə nail olmaqdır. Bunun üçün isə aparılan elmi tədqiqatların praktikliyini təmin etmək,  elmlə real sektorun vəhdətini yaratmaqdır.  Əvvəlki dönəmlərdə, çayın bir tərəfində alimlər idi, digər tərəfində real sektor. Alimlər deyir ki, bizim apardığımız tədqiqatlardan real sektorun xəbəri yoxdur. Real sektor isə deyir ki, biz alimlərdən bugünki müasir dövrün  tələblərinə uyğun elmi tədqiqatlar istəyirik. Bax bu iki tərəfin vəhdəti olmadan cəmiyyətin zənginləşməsini təmin etmək mümkün deyil. Bunlar arasında körpü rolunu məhz universitetlər oynamalıdırlar. Strateji Yol Xəritəsində də Azərbaycanda ən əsas, vacib şərtlərdən biri kimi tədqiqat universitetlərinə keçid göstərilir. Bu tədqiqat universitetləri məhz real sektorun çağırışlarına, real sektorun tələblərinə uyğun elmi-tədqiqat işləri hazırlamaqla iqtisadi inkişafı da əhəmiyyətli rol oynayır. Bu sahədə də bəzi ciddi işləri aparmalıyıq.

Və, nəhayət, dördüncü məsələ güclü idarəetmə sisteminin yaradılmasıdır. İstər şirkətlərdə, istər təşkilatlarda, istərsə də ictimai institutlarda. Hər yerdə güclü   idarəetmə sistemi olmalıdır. Bu 4 istiqamət üzrə səmərəli fəaliyyətin qurulması, bu mənbələrdən doğru istifadə olunması əhalinin rifahının yüksəldilməsinin, zənginləşməsinin ən vacib şərtlərindən biridir. Yəni, əhalinin zənginləşməsi üçün bu 4 mənbədən istifadə olunmalıdır.

-  Burada özəl sektorun rolu nədən ibarətdir?

- Təbii ki, burada şirkətlərin, təşkilatların üzərinə də böyük vəzifələr düşür. Bilirsiniz, bu gün artıq xarici ticarəti belə dövlətlər deyil, şirkətlər həyata keçirir. Şirkətlər öz mallarıyla, öz brendləriylə dünyaya çıxış edir, dövlət isə onlara dəstək verir. Azərbaycanda bu gün dövlət şirkətlərin xarici bazara çıxışı üçün çox ciddi dəstək verir. “Made in Azerbaijan” markasının dünyada tanıtımı üçün dövlət çox geniş işlər görür. Bunun müqabilində şirkətlərin də fəaliyyəti, xarici bazarlara çıxış istəkləri  olmalıdır. Belarusda mən olarkən orada Azərbaycanın Ticarət Evi ilə tanış oldum. Vasif Sultanoviç həmin Ticarət Evinin təsisçisidir. Qürurverici mənzərə idi. Orada görəndə ki, Belarusdan, Litvadan, hətta Polşadan Azərbaycan Ticarət evinə gələnləri gördükdə fəxr edisən. Gəlib oradan Azərbaycan şirkətlərinin keyfiyyətli mallarını alırlar. Biz artıq bunu genişləndirməliyik. Hələlik bu cür tanıtımlar dövlət səviyyəsində görülür. Ancaq bu gün şirkətlər qarşısında belə çağırışlar var. Şirkətlər artıq dünyaya açılmalıdırlar. Azərbaycana aid müxtəlif markalar, brendlərlə ölkəmizi dünyada tanıtmalıdırlar. Bu zaman əsas məsələlərdən biri milli adlardan istifadə olunmasıdır.  Ancaq, təəsüff ki, bəzi hallarda biz Azərbaycanda istehsal olunan məhsul bazara xarici mənşəli adlarla çıxarırıq. Bu da bir çox hallarda alıcılarda hansı ölkəyə aid olmasına dair çaşqınlıq yaradır. Belə hallar doğru deyil. Hesab edirəm, bu gün necə ki, çinlilərin bütün markalarını çin dilində və ya onun qarşılığını müəyyən edərək bazara çıxarırlar, biz də bu təcrübədən istifadə etməliyik. Şirkətlər Azərbaycan tanıtımını reallaşdırmaq üçün öz mallarına Azərbaycanın tarixi məkanlarının, Azərbaycanı simvolizə edən yerlərin adlarını qoymalıdırlar. Necə ki, “Badamlı”, “Sirab” kimi Naxçıvandakı yer adlarından istifadə olunur. Bunlar ölkəyə turistlərin cəlbi üçün də çox vacib şərtlərdən biridir. Bununla biz çox geniş şəkildə Azərbaycanı təbliğ edə, ölkəmizin tarixi yerlərini dünyaya tanıda bilərik.

- Professor, çox vacib məsələyə toxundunuz. Bu gün, çox təəssüf ki, Azərbaycanda özəl sektorun, şirkətlərin yalnız ölkəmizin tanıdılmasında  deyil, elmi tədqiqatların aparılmasında, kadr hazırlığında iştirakı da çox zəifdir. Şirkətlərin, təminatların universitetlərə hər hansı bir sahədə tədqiqat üçün sifariş verməsinə çox nadir hallarda rast gəlinir. Kadrların yetişdirilməsində iştirakları isə ümumiyyətlə yox səviyyəsindədir. Bu problemin həlli üçün, sizcə, hansı addımlar atımalıdır?

- Bu problemin də bir sıra səbəbləri var. Bilirsiz ki, bəzi nazirliklərin,  təşkilatların, hətta şirkətlərin özlərinin elmi-tədqiqat institutları, elmi-tədqiqat mərkəzləri var. Biz hesab edirik ki, artıq konkret fəaliyyət olmalıdır. Hər bir şirkətin əsas fəaliyyəti məhsul istehsalıdır. Elmi tədqiqatlar isə universitetlər tərəfindən həyata keçirilərsə daha səmərəli olar. Düşünürəm ki, şirkətlər ehtiyacları olan elmi tədqiqatlarla bağlı tender elan etməlidirlər. Bu tenderlərdə Azərbaycan universiteləri, elmi mərkəzlər ilə yanaşı  Amerikadan,  Türkiyədən, hər ölkədən universitetlər iştirak edə bilməlidirlər. Kim daha çox gözəl təkliflər verəcəksə, elmi-tədqiqat işini daha dolğun həyata keçirmək imkanını təklif edəcəksə, o da qalib olsun. Burada biz çox seçənəkli elmi tədqiqatları üzə çıxara bilərik. Məsələn, bu gün qeyri-hökümət təşkilatları da var, elmi tədqiqat işlərini aparırlar. Olsun ancaq müsabiqə, tender  olmalıdır ki, hansı təşkilatın, universitetin elmi tədqiqat işlərinin daha keyfiyyətli yerinə yetirə biləcəyi ortaya çıxsın. Bu cür yanaşma başqa sahələr üçün də əhəmiyyətlidir. Məsələn, bu gün mən hesab edirəm ki, dərslliklər ayrı-ayrı müəlliflər tərəfindən yazılmalı deyil, tenderlə olmalıdır. Təhsil Nazirliyi, ali məktəblər, universitetlər tender elan etməlidir. Bura Türkiyədən də, Amerikadan da müəlliflər müraciət edə bilərlər. Kim müəyyən vəsait müqabilində, daha yaxşı dərslik yazmaq imkanındadır, o da qalib olsun. İkinci bir tərəfdən elmi tədqiqatların informasiya təminatçısı jurnallardır. Mən xatırlayıram, 1996-cı ildə Türkiyənin “Kapital” dərgisində Orta Asiyada bank fəaliyyəti haqqında məqaləm çıxdı. Mən təxminən bir saatdan sonra banklardan, təşkilatlardan yazımda qaldırılan məsələlərlə, təklif və tövsiyələrlə əlaqədar telefon zəngləri aldım. Mənə həmin ölkələrdə fəaliyyət göstərmək, tədqiqat aparmağım üçün şirkətlər, banklar tərəfindən müraciət edilirdi. Biz o dönəmdə bununla əlaqədar ciddi bir tədqiqat işi apardıq və bununla əlaqədar qrantlar əldə etdik. Yəni deməyim odur ki, alimlərimizin fikirləri şirkət yetkililəri tərəfindən oxunub, görülməlidir. Bəzi hallarda görürük ki, şirkət bəlli sahədə ixtisaslaşmış məhsul satışını həyata keçirir, ancaq bu sahəylə məşğul olan alimlər, elmi tədqiqatçılar haqqında məlumatı yoxdur. Mən bayaq qeyd elədim, zənginləşmənin ən önəmli göstəricisi texnoloji irəliləmə, biliklərin kommersiyalaşmasıdır. Siz şirkət olaraq, daim üzərinizdə işləməsəniz, qabaqcıl texnologiyanı qarşılaya bilməzsiniz. Siz daim elmi tədqiqatları təqib etmək zorundasınız. Bu gün həkimləri götürün. Həkimlər durmadan Türkiyədə, Amerikada keçirilən konfranslara qatılır, bilgi alış-verişində bulunur. O məcburdur ora getməyə. Çünki orada bilikləri burda gəlib kim birinci uyğulayarsa,  o daha çox pasiyentə xidmət göstərə, daha yüksək gəlir əldə edə bilir. Ciddi bir rəqabət var. Bu baxımdan elmi tədqiqatların informasiya təminatında jurnalların  xüsusi rolu olmalıdır. Ancaq gəlin görək bu elmi yönümlü jurnallara şirkətlər abunə olurmu? Onları oxuyub, onlara münasibət bildirirmi? Bu gün əgər baxsaq Avropa ölkələrinə, orada elmi jurnallar ən çox sahibkarların oxuduqları elmi informasiya mənbələridir. Sahibkarlar səhər tezdən telekanallardakı  yeməklərinin bişirilməsinə dair verilişlərlə və ya ucuz əyləncə proqramları ilə deyil, ən ciddi maliyyə iqtisadi informasiyalarla maraqlanırlar. Onun masasında dünyada və yaşadığı ölkələrdə baş verən iqtisadi hadisələrlə əlaqədar analitik yazılar olur. Bu çox vacibdir. Ancaq bizdə hələlik sahibkarların əksəriyyətində bu mədəniyyət yoxdur.

- Ölkədə sahibkarlığın inkişafına, sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilinə böyük diqqət verilir. Ancaq hələ də özəl sektordan inkişafı, bu sektordan büdcəyə daxilolmalar yüksək səviyyədə deyil. Belə bir vaxtda ölkədə aparılan struktur islahatlarının, o cümlədən Vergilər Nazirliyinin İqtisadiyat Nazirliyinə birləşdirilməsini sahibkarlığın inkişafına necə təsir edə bilər?

-Ümumiyyətlə, sahibkarlığın 3 şərti var. Sahibkar dividend ödəməlidir, əmək haqqı ödəməlidir və vergi ödəməlidir. Vergisini ödəməyən özünə sahibkar deyə bilməz. Əmək haqqı işçilərinə ödəməyən özünə sahibkar deyə bilməz.  Dividend ödəməyən özünə sahibkar deyə bilməz. Bu gün artıq biz bu artma siyasətinə getdik, şəffaflığa gedirik. Odur ki, sahibkarların dividend ödənişinə diqqəti artırmamız gərəkir. Sahibkarlar fəxr etməlidir ki, onların səhmləri bazarda yüksək qiymətə alınıb-satılır. İkinci, bazarda effektivliyi təmin etmişdir. Yəni mən hesab edirəm ki, maarifləndirməklə əlaqədar hərtərəfli sistemli bir işlərin aparılması vacib şərtlərdən biridir.

Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə nəzəri biliklər o zaman qəbul edilir ki, onun ideologiya və texnologiyası mövcuddur. Elmi nəzəri ideyaya əsaslanır. İdeologiya haraya doğru hərəkət etmək üçün yol xəritəsini verir. Texnologiya isə bunun həyata keçirilməsi mexanizmini hazırlayır. Vergi Məcəlləsində edilən son dəyişikliklər həm fəlsəfi-nəzəri, həm metodoloji, psixoloji prinsipləri nəzərə alınmışdır. Bilirsiz ki, Vergi Məcəlləsi qəbul edilməzdən öncə Vergilər Nazirliyi sahibkarlarla çox geniş, silsilə tədbirlər keçirdi. Çox ciddi ictimai müzakirələr getdi. Özü də,  ayrı-ayrı sektorlar üzrə, problemlər nədir, problemlərin dinlənməsi ilə əlaqədar paralel olaraq maaşların “ağardılması”, şəffaflığın təminatı ilə əlaqədar çox ciddi işlər getdi. Və bu baxımdan Azərbaycanın qarşısında duran ən əsas şərtlərdən biri iqtisadi inkişafı təmin etmək, iqtisadi inkişafı gücləndirmək və eyni zamanda sahibkarların vaxtı-vaxtında vergisini ödəməkdir. Bazar iqtisadiyyatının əsas şərti – istehsalat və ticarət fəaliyyətinin gücləndirilməsidir. İstehsalat və ticarətin güclənməsi o zaman baş verir ki, dövlətin fiskal siyasəti iqtisadi inkişafa güclü təkan verir. Bu gündə Azərbaycanda müasir dövrün çağırışları və tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilən vergi iqtisadi inkişafa şərait yaradır. Hesab edirik ki, bu vergilər və iqtisadiyyat nazirliyinin bir idaretmədə birləşdirilməsi sahibkarlığın inkişafına müsbət yönümdə ciddi təsir edəcək. Bu sahibkarların problemləri daha dəqiq təyin ediləcək. Vergi siyasəti ona adekvat olaraq həyata keçiriləcək. Vergi atrıq sahibkarların dostu, onların yol göstərəni olacaq. Dövlətin güclü olması sahibkarlığın güclü olması deməkdir. Sahibkarlığın güclü olması - dövlətin güclü olması deməkdir. Bunların bərabər vəhdət şəklində, sistemli şəkildə fəaliyyət göstərməsi gərəkir.

- Ölkədə sahibkarlığın inkişafına mane olan bəzi hallar da var. Bunlardan ən ciddisi “kölgə iqtisadiyyatı”nın həcminin hələ də yüksək olaraq qalmasıdır. Bu haqda nə deyə bilərsiniz?

- Ölkədə rəqabətədavamlı iqtisadiyyatın yaradılması üçün “kölgə iqtisadiyyatı”na qarşı çox ciddi mübarizə aparılması vacibdir. Vergilər Nazirliyi də xeyli müddətdir ki,  “kölgə iqtisadiyyatı”nda çalışan insanları “ağartmaq”,  “kölgə iqtisadiyyatı”nın həcminin aşağı salınması, qeyri-rəsmi məşğulluğun səviyyəsinin endirilməsi, iqtisadi fəallığın artırılması istiqamətində əhəmiyyətli işlər görüb. Bu da təbiidir. Bilirsiz, Amerikada, İngiltərədə sosial sığortası olmayanı çalışdırmaq ən ağır cəzadır. Birinci, sahibkarlar and içirlər etik cəhətdən. Biznes etikası var. Bu çox vacib şeydir. Əsl sahibkar qaçaq  insanı çalışdırmaz, vergidən yayınmaz. Çünki bu, nəticədə rəqabətliyə, qiymətlərin səviyyəsinə təsir edə bilər. Burada düzgün ədalətli rəqabət sistemi gərəkir. Mən hesab edirəm, birinci, burada ictimai birliklərin üzərinə vəzifə düşür. Bu şəkildə Sahibkarlar Konfederasiyasının fəaliyyətini mən təqdir edirəm. Vergilər Nazirliyi ilə bərabər çox ciddi işlər görüblər. Ancaq təbii ki, problemlər hələ də var. Mən bu yaxınlarda Polşada idim. Orada tədbirdə çıxış edən prokuror dedi ki, bizim problem odur ki, biz korrupsiyaya qarşı mübarizəni dövlət təşkilatlarında aparırıq, özəl sektorda  aparmırıq. O dedi ki, əsas problem biznesin daxilindədir, özəl sektorda böyük korrupsiya elementləri var- malların qiymətlərinin yüksəldilməsi,  vergidən yayınma və sair. Şəffaflaşma şəraitində hər bir şirkətin fəaliyyətini görmək olacaqdır. Məsələn, şirkətlərin investisiya layihələrini, ödədikləri vergiləri... Sahibkarların fəaliyyətinə mətbuatda verilən informasiyalar da təsir edir. Bəzən görürsən ki, mətbuatda doğru olmayan  xəbərlər yer alır. Məsələn, deyirlər ki, aksizlər artırılacaqdır. Bu kimi yanlış xəbərlər investisiya cəlb etməyə çalışan hansısa şirkətin fəaliyyətində problem yarada bilər. Ona görə də, dünyada mətbuat çox ciddi əsaslandırılmış yazılar verirlər. Bu gün Azərbaycanda mətbuat qarşısında da ciddi çağırışlar dayanır. Bütün verilən iqtisadi xəbərlərin elmi cəhətdən əsaslandırılması olmalıdır. Elmi əsası olmayan xəbərlərin nəticədə şirkətlərin fəaliyyətində, investisiya siyasətində, maliyyə, divident siyasətində problemlərə yol aça bilir. Hər kəsin ekspert deyə fikirləri verilməli deyil. Xarici ölkələrdə ekspert münasibət niyə yüksək səviyyədədir? Çünki, ekspert, doğrudan da, danışdığı sahədə o qədər professionaldır ki, onun fikri ictimaiyyətə maraqlıdır. Xarici ölkələrdə qəzetlərin sayğınlığı o ekspertlə ölçülür. O ekspertlər ki, onların dedikləri proqnozlar keçərli olur. Onların yazılarına, fikirlərinə inanırlar. Bizim problem həm də bu ekspertlərin, ekspert institutunun keyfiyyətindədir. Biz bəzi hallarda görürük ki, bir ekspert istənilən mövzuda danışa bilir. Elə bir mövzu yoxdur ki, o mövzuya münasibət bildirməsin. Amma dediyim kimi, özünə hörmət edən ekspert hər mövzuda danışmaz, hər qəzetdə görsənməz. Əks halda  ciddiyyətini itirər. Ona görə ekspert institutunun sayğılığını artırmaq lazımdır. Mətbuatın iqtisadi qərarların alınmasında çox böyük gücü var. Şirkətlərin fəaliyyətinə medianın təsiri çox böyükdür. Yadımdadır, bir şirkət öz rəqibini sıradan çıxarmaq üçün qəzetlərin birinə demişdi ki, onun istehsal etdiyi süd keyfiyyətsizdir. Düşünün, bu həmin şirkətə nə qədər ziyan vurmuşdu.... Qeyri-rəsmi, əxlaqi olmayan belə bəyanatlar verilməzdən öncə yoxlanılmalı, çox ciddi təhlil olunmalıdır. Yəni, sahibkarlığın inkişafına təsir göstərən amillər çoxdur. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bütün vətəndaş cəmiyyəti birlikdə sahibkarlığın inkişafına çalışmalıdır.

- Son dövrlər Prezidentin təşəbbüsü və tövsiyəsi ilə gənc kadrların irəli çəkilməsi istiqamətində ciddi addımlar atılır. Ancaq cəmiyyətimizdə gənc kadrlara münasibəti birmənalı deyil. Sizcə, hansı gənclərə daha çox üstünlük verilməlidir?

-Fikrimcə, Azərbaycanı sevən, milli maraqları qoruyan, milli mənəvi dəyərlərə sahib gənclərə önəm verilməlidir. Bu ən diqqət ediləcək şərtlərdən biri, birinci olmalıdır. Universitetlər də  Azərbaycanda dünya standartına uyğun  milli kadrların hazırlığına daha çox dəstək olmalıdır. 90-cı illərdə xaricdə oxumaq, ingilis dilini bilmək fərqlilik yaradırdı. Ancaq bu gün artıq ingilis dilini, kompüteri bilmək keçərli deyil. Əsas, ixtisasını dərindən bilmək, vətənpərvərlik, milli-mənəvi dəyərlərə, idarəetmə qabiliyyətinə malik olmaqdır. Bunlara birinci şərt olaraq  baxılması gərəkir. Ona görə ki, indi şərtlər çox dəyişib. Bəziləri hələ də düşünür ki, mənim Amerikada, xarici ölkədə diplomum varsa, daha keçərlidir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Amerikada 4 mindən yuxarı universitetlərin olmasına baxmayaraq, onlardan 200-300-ü ciddi universitet olaraq qəbul edilir. Hər yerdə bu belədir. Hələ həmin ölkələrdə məzun olmaq o deyil ki, onlar daha keyfiyyətli kadrlardır. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda yetəri qədər güclü universitetlər var, milli kadrlarımız mövcuddur. Odur ki, kadrların seçimində bəzi şirkətlər çox səhv edir, xaricdə oxuyanlara daha çox önəm verirlər. Xaricdə oxumaq nə deməkdir? Burada əsas bilik və qabiliyyət olmalıdır. Bir faktı deyim sizə. İngiltərədə imtahan sırasında Oksforda 4 nəfər Afrikadan gələn daxil olur. Onda maliyyə naziri deyir ki, biz büdcədən vəsait ödəyirik, öz gənclərimizin təhsili üçün, qəbul olunanlar da Afrikadan gələnlərdir. Onda universitetin professorları deyirlər ki, biz burada kimsənin milliyətinə baxmırıq. Bilik və qabiliyyətlərinə görə dəyərləndiririk. Meritokratiya prinsipi.  Biz də baxmamalıyıq ki, kim haradan məzundur. Əsas odur ki, bilikləri bugünki çağırışlara cavab verirmi? Fikirləri milli-mənəvi dəyərlərə uyğundurmu? Ona görə bu milli kadrların hazırlanması, universitetlər qarşısında ən birinci çağırışdır. Əmək bazarının çağırışlarına uyğun kadrların təminatını həyata keçirmək vacib şərtlərdən biridir. Bazarın çağırışlarına uyğun kadrların təminatı və bir-birini təkrarlayan, məzmunu eyni, forması fərqli olan ixtisaslardan uzaqlaşmaq lazımdır. Dünya standartları var. Bu standartlara uyğun, bugünki Azərbaycan iqtisadiyyatının reallığına uyğun kadrların hazırlanması ən vacib şərtlərdən biridir. Belə gənc kadrlarla ölkəmizi daha sürətlə inkişaf etdirə bilərik.

- Professor, bu yaxınlarda Kabardin-Balkariyada beynəlxalq elmi konfransda iştirak etmisiniz. Təəsüratlarınız necədir?

- Çox yüksək. Mən sevindim ki, Şimali Qafqazda yaşayan gənclər bizdə təhsil almaq istəyirlər. Bu gün Azərbaycan regionda qlobal sahədə ən əsas aktyorlardan biridir. Bu aktyorlardan biri olmasıyla  yanaşı, qlobal infrastruktur layihələrinin təminatında kadr ehtiyacların qarşılanmasını həyata keçirə bilər. Mən Şimali Qafqazda olduqda, Kabardin-Balkariyada çox sevindim. İnsanların Azərbaycanda oxumaq, stajını artırmaq, əməkdaşlıq etmək istəməsi məni çox sevindirdi. Kabardin-Balkariya Dövlət Aqrar Universitetinin texnoparklarında, onların gördükləri innovativ işlərlə tanış oldum. Və dediyim kimi Azərbaycana böyük maraq var. Azərbaycanda oxumaq istəyirlər. Biz Avropada London, Budapeşt, Çexiyada Praqa olduğu kimi niyə Azərbaycan regionunun ali təhsil mərkəzinə çevrilməyək? Biz, hədəf qoysaq bunu edərik. Ümid edirəm ki, edəcəyik də...

İsmayıl İsmayılbəyli

AzPolitika.info

Şərhlər

Cemshid Dereleyezli 2019-11-13 16:04:59

Professor, bütün bunlar nəzəri cəhətdən gözəl sözlərdi. Nəzərə almanızı istərdim ki, ölkə sistem dəyişikliyinə hamilə qalıb, Neçə ki, azad olmayıb indiki ətalətlə dediyiniz aspektlərdə inkişafımız zaman aparacaq. Ökə Başçısı özü belə bunu bunun farkında. İnşallah cənab Prezident kadr islahatları ilə paralel, sistem dəyişikliyinə də gedər.

AAgahuseyn 2019-11-13 16:04:59

Hör.Cən.PROFESSOR NƏ QƏDƏR MƏMUR TAMAHI VAR BU MÜMKÜN OLMAYACAQ. Bununcün DÖVLƏT ƏMLAKINI SU QİYMƏTİNƏ MƏNİMSƏYƏNLƏR,BÜCCƏ OQRULARI,YALANCI TENDERLƏRİN RƏHBƏRLƏRİ,RÜŞVƏT ALANLAR,SAQLAM VERĞİ,ŞAPQA ALANLAR VƏ DİĞƏR BUƏMƏLƏ QULLUQ EDƏNLƏR HƏBS EDİLİB ƏMLAKI DÖVLƏTƏ QAYTARILMAYIB SİZİN DEDİYİNİZ BAŞ TUTMAYACAQ.Ölüm hökmü mütləq tətbiq edilməlidir....

həsən 2019-11-13 16:04:59

ilk növbədə fazil məmmədovun ölkədım çıxardığı pullar (4.5 milyard) ölkəyə qaytarılmalıdır

Mühəndis 2019-11-13 16:04:59

Əksinə, gəlir vergisi ən geci iki ilə və ən azı 33%ə qaldırılmalıdır! Yuxarıda Keyfiyyət rəqabəti anılıb. Və yenə əksinə Azərbaycan məhsulu əsasən xammal kimi və ya ucuzluğuna görə alınır. Bu isə zənginləşmə xəyalını bazar iflasına çevirə bilər. Bazar sorğusu üzrə daim dəyişən və texniki rəqabətə uyğun yüksək texnoloji və məhsuldar məhsul istehsalı ilə dünya bazarına çıxmaq və zənginləşmək olar. Belə keçmiş rəqabətli sahələr də sıradan çıxarılıb və müstəsna yeniləri yaradılmayıb. Azı 10-15 il itirilib.

azer 2019-11-13 16:04:59

gelir vergisi 14 faizden aşaqi salinmalidir

xxl əsr --Aqil 2019-11-13 16:04:59

Sənucda milli təfəkkürlü və ruhlu ziyalımızdan təsəlli verici kəlamlar eşitdik.Unitar dövlət kimi parlamentimizdə də millilik qoxusu əbədi olmalıdır.Strateji qurumlar( neft,qaz,su,fauna) və güc strukturlarıda soy-kökü,qanı təmiz milli kadrların tam ixtiyarına verilməlidir.

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира