“BELƏ VƏZİYYƏT CİNAYƏTKARLIĞIN İNKİŞAFINA ŞƏRAİT YARADIR...” – "DİN-də kadr islahatları ictimai maraqlarla üst-üstə düşür"

“İstintaqın əvvəlki kimi üç qurumda olması cinayətkarlıqla mübarizəyə fayda verə bilər”

“AzPolitika.info” uzun müddət Daxili İşlər Orqanlarında xidmət edən, vətən savaşının iştirakçısı (komandiri),  “Polisə Dəstək” İctimai Birliyinin sədri, istefada olan polis polkovniki və tanınmış hüquqşünas Şəmsəddin Əliyevdən 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında cinayətkarlıqla mübarizənin vəziyyətinə dair müsahibə alıb. Müsahibəni təqdim edirik:

- Şəmsəddin müəllim! Ötən həftə DİN-də 2019-cu ilin yekununa həsr edilmiş geniş kollegiya iclası keçirildi. Kollegiyada Nazir, general-polkovnik Vilayət Eyvazov hesabat xarakterli məruzə etdi. Vəziyyət necədir? Cinayətkarlığa qarşı mübarizədə hansı preventiv tədbirlər görülür? Təəssüratınızı bilmək istərdik.

- Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi elan olunduqdan bu günə qədər, bir az da uzağa getsək 100 il ərzində Azərbaycan polisinin hüquqa və ictimai münasibətlərə zidd əməllərin, vətəndaşların təhlükəsizliyinin, konstitusion quruluşun əleyhinə yönələn hərəkətlərin qarşısını almaqda, habelə bu gün sabitliyin davamlı təmin olunmasında rolu danılmazdır. İl ərzində qeydə alınan cinayətlərin açılması vəziyyəti 1994-cü ildən başlayaraq (1994-cü ildə 88,5 %,1993-cü ildə 78,8%) peşəkarlığı ilə seçilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində yaxşılaşıb. Rəsmi statistikaya nəzər yetirsək, 1995-ci ildə 88,5%, 1996-cı ildə 91,2%, 1997-ci ildə 91,3%, 2002-ci ildə 93% və s. cinayətlərin açılması faizi yüksək olmuşdur. 1994-cü ildən başlayaraq ölkədə baş verən ağır cinayətlər, qəsdən adam öldürmələrin sayı cinayətlərin dinamikasında azalma ilə müşahidə edilib. Belə ki, əgər 1992-ci ildə 584 qəsdən adamöldürmə faktları fiksə edilmişdirsə, bu rəqəm 1993-cü ildə 478, 1994-cü ildə 439, 1996-cı ildə 400 (1995-ci ilə müqayisədə 9,7 %-43 fakt), 1997-ci ildə 280, 1998-ci ildə 242, 2002-ci ildə 212, 2006-cı ildə 190 fakt baş vermişdir.

Göründüyü kimi, həyata keçirilən preventiv tədbirlər zahirən sezilməsə də, nəticədə xüsusilə təhlükəli cinayətlərin sayı azalmışdır. Təbii və çox təəssüf ki, ictimaiyyət qeyd etdiklərimin hansı çətinliklərlə başa gəlməsinin marağında olmamışdır. Bu polisin özünə xas xidmətin xislətindən doğur. Amma deməliyəm ki, qəsdən adam öldürmələrin müəyyən qismi, oğurluqların, şəxsiyyət əleyhinə olan digər cinayət növlərinin əksəriyyəti bizə bəlli olmayan qeyri-aşkar şəraitdə baş verdiyindən, onun açılması da zaman və məkan baxımından çətin olur. Burada vətəndaşların rolu az, polisin peşəkarlığı rəğbətləndirilən səviyyədədir. Oğurluqların sayı isə artımla müşahidə edilsə də oğruların əməllərinin izinə düşmək vaxt tələb etmiş, lakin öhdəsindən gəlmək mümkün olmuşdur. Sualınızın ətrafında çox danışmaq olar.

- Şəmsəddin bəy, oxucular üçün də çox maraqlı olar, ümumiyyətlə cinayətkarlıq nədir? Cinayətlər, cinayətkarlıq fərqli məna kəsb edirmi?

- Mahiyyətinə görə cinayətkarlıq cəmiyyətə, onun ayrı-ayrı üzvlərinə, dövlətin iqtisadi və siyasi əsasına ziyan vuran neqativ hadisədir. Bəzi hüquqşünasların mülahizələrinə görə cinayətkarlıq - insanın doğulması və ölümü kimi təbii bir hadisədir. Dövlətin və cəmiyyətin olduğu yerdə cinayətkarlıq həmişə olacaq. Yəni, istənilən sağlam cəmiyyətə xas hadisədir. Necə deyərlər: Hər bir cəmiyyətin inkişafına uyğun cinayətkarlar və cinayətlər olur. Bu gün üçün “müasir köləlik” adlandırılan insan alveri - insanların əşya kimi alqı-satqısı mövcuddur. Vahimə doğuran terrorizm, terrorçu qruplaşmalar yaranıb, onlara dəstək verənlər var və s...

Ona görə də cinayətkarlıq mürəkkəb və arzuolunmaz hadisələrlə bağlı olduğu üçün, onun hamı tərəfindən dərk edilməsi, habelə onunla barışmaz mövqedə olmaq və mübarizəni təşkil etmək də mürəkkəb və çoxşaxəlidir. Cinayətlər təsnifatına-ağırlığına, növlərinə, coğrafiyasına və cinayəti törədən şəxslərin xarakteristikasına görə də fərqlidir. Məhz bu səbəbdən cinayətkarlığın bütöv bəşəriyyətə gətirdiyi ağlasığmaz məhrumiyyətlərə görə onun barəsində yalnız neqativ, ziyan gətirən sağalmaz sosial bəla və hadisə kimi düşünməyə vadar oluruq. Bu mənada cinayətkarlıq cəmiyyətin görünməyən təhlükəli düşməni kimi qəbul olunduğundan onunla mübarizənin metod və üsulları da tez-tez dəyişir, permanent xarakter daşıyır. Bir az da obrazlı ifadə etsəm, cinayətkarlıq 7 başlı əjdahadır. Başları kəsildikcə yenisi bitir... Onunla hamı və həmişə barışmaz ovqatda və mövqedə olmalıdır.

- Belə çıxır ki, cinayətkarlığın kökünü kəsmək mümkün deyil? Bəs nə etmək lazımdır?

- Cinayətlərin və yaxud cinayətkarlığın kökünü kəsmək heç bir dövlətə, hətta fövqəldövlətlərə belə nəsib olmayıb. Amma mübarizə onu doğuran səbəblərin aradan qaldırılmasına, şəraitin zərərsizləşdirilməsinə yönəlməli, qəsdən törədilən ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə görə cəza sərtləşdirilməlidir. Ələlxüsus quldurluğa, qəsdən və xüsusi amansızlığı ilə seçilən cinayətlərə, zərif cinsin subyektlərinə qarşı təcavüzlərə, dövlətin konstitusion quruluşunun əleyhinə olan xüsusi təhlükəli cinayətlərə görə müstəsna cəza tədbirinin tətbiqini zaman təkidlə tələb edir.

Saxta ərzaq məhsullarının istehlakçılara satılması, insanların sağlamlıqlarına zidd zəhərli-sərinləşdirici alkoqolsuz və yaxud alkoqollu içkilərin istehsalına, saxta uşaq qidalarının satılmasına, əczaxanalarda saxta dərmaların satışına görə də cəza sərtləşməlidir.

- Cinayətkarlığa təsir edən amillər varmı, varsa hansılardır?

- Klassik hüquqşünasların belə bir deyimi var: Səbəbin nəticəni hasil etməsi şəraitdən asılı olur. Hadisələr arasında səbəbli əlaqə obyektiv əlaqədir. Müəyyən şərtlər daxilində hadisələrdən biri (səbəb) digərini (nəticəni) doğurur. Yəni səbəb, şərait nəticəni zəruri edir. Hər hansı bir cəmiyyətdə hadisələrin, ictimai-təhlükəli əməllərin törədilməsi qanunauyğunluqdur. Cinayətkarlığı doğuran səbəblər elə hallardır ki, onlarsız hər hansı bir cinayət törənə bilməz. Səbəb mövcuddursa, insan bu yolda “danışan alət”ə bənzər. Həmin səbəb və şəraitlər fəal qüvvə kimi cinayətlərin törədilməsinə marağı artırır, motiv zərurətə çevrilir. Məsələn: Su qızdırılmazsa onun buxara çevrilməsi səbəbi də yaranmaz. Səbəb anlayışı latın sözünə (sansa) görə hadisə başa düşülür. Bu elə bir fəaliyyətdir ki, dağıdır, təyin edir, dəyişir, başqa bir hadisəni ya yaradır, ya da yeni hadisəni arxasınca aparır (çəkir). Sonuncu isə nəticədir ki, baş verir və narahatlıqla, bəzən vahimə ilə qarşılanır. Ona görə də, yuxarıda qeyd etdiyim kimi, aparılan mübarizə cinayətkarlığı doğuran səbəb və şəraitlə həyata keçirilsə, daha səmərəli ola bilər. Cinayətkarlıqla mübarizə siyasətinin mahiyyəti Nazirlər Kabinetinə daxil olan hər bir Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının bu istiqamətdəki fəaliyyəti barədə müvafiq hesabatın təqdim edilməsini vacib sayır.

Tarixən müdrik kriminoloq–hüquqşünaslar cinayətkarlığın səbəblərini xalqın müəyyən hissəsinin (bəzən də əksəriyyətinin) yoxsulluğa düçar olmasında, dövlətlərdə sərvətin ədalətsiz bölgüsündə axtarıblar. Yüz illər ərzində alimlər digər qanunauyğun faktorları da irəli sürmüş və bu gün də həmin faktorlar cinayətkarlığı doğuran mühüm səbəblərdən sayılır.

Məsələn, sosial və iqtisadi faktorlar. Qəsdən törədilən cinayətlərin 90% demək olar ki, bu faktorla bağlıdır. Oğurluqları, qarətləri, quldurluqları, qəsdən adam öldürmələrin də təxminən 60%-ni bura aid etmək olar.

Bütün bu səbəbləri yaradan da insandır, həmin səbəblərin alətinə çevrilib cinayət törədən subyektlər də insandır. Belə zəruri səbəb və şəraitdən cinayət törətmiş şəxsləri - dövlətin vətəndaşını, ailənin üzvünü, vətəni qoruya biləcək əsgəri də özümüz sonra məsuliyyətə cəlb edirik. Burada cinayətkarların şəxsiyyətinin öyrənilməsinə böyük ehtiyac duyulur. Digər səbəblər də var.

- Onlar hansılardır?

- Onlar siyasi faktorlardır. Cəmiyyətdə təhsil, ideoloji və mədəni səviyyənin aşağı olması, əxlaqın tənəzzülü və s. cinayətkarlığa təsir edən faktorlar sırasındadır.

Siyasi faktorlar cəmiyyətdə qruplaşmalara, vətəndaş qarşıdurmasına şərait yaradır. Bəzən siyasi qruplaşmalara qoşulan kütlə arasında radikal düşüncəli, məhkumluğu olan insanların olması da mümkündür. Yarana bilən qeyri-siyasi sabitlik mühitindən bəzi liderlər ictimai maraqdan yox, şəxsi ambisiyalara üstünlük verərək hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başlayırlar. Bəzən belə qüvvələrə hakimiyyət budaqlarında havadarlıq edənlər də tapılır, onlara maliyyə dəstəyi verilir, müəyyən sayda xəbər portallarında pafosla təbliğ olunurlar. Nəticədə, ölkədəki siyasi sabitliyin və kriminogen durumun nəzarətdən çıxması üçün real təhlükələr yaranır. Belə vəziyyət cinayətkarlığın inkişafına şərait yaradır, əxlaqi dəyərlərə ziyan dəyir.

Bu yaxınlarda ölkə Prezidenti yanında keçirilən müşavirənin birində bu məsələdə əli olanlara barmaq silkələndi. Bəziləri vəzifələri ilə vidalaşmalı oldular. İctimai rəyin nəticəsinə görə vaxtında atılan bir addım idi. Hüquq-mühafizə xidmətində çalışanların ayıq və sayıqlığı nəticəsində xidmətlərinə sədaqəti ilə seçilənlərin dolğun məlumatlarına vaxtında reaksiya verildi. Dövlət başçısının vəziyyətə dair sərt davranışı hamıya görk olmalı, hər bir məmur vəzifəsini həyata keçirərkən xalqın yanında özünü hiss etməlidir. Çünki Prezident “Mən, xalqın xidmətçisiyəm” deyirsə, onlar kimdirlər!?

- Şəmsəddin bəy, yanvarın 23-də Daxili İşlər Nazirliyində Cinayətkarlıqla Mübarizənin, ictimai qaydanın qorunmasının və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsinin yekunlarına və 2020-ci ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş geniş kollegiya iclası keçirildi. Təəssüratınız və gözləntiləriniz necədi?

- Bütövlükdə kollegiya iclası dövlətin cinayətkarlığın bütün növlərinə qarşı mübarizə siyasətinin düzgün formalaşdırılmasının, Daxili İşlər Orqanlarının bu siyasətdə iştirakının və onun prinsipallıqla həyata keçirilməsinin açıq göstəricisi idi. Qeydə alınmış 26.672 cinayətin dinamikasında qəsdən adam öldürmənin 5.4%, adam öldürməyə cəhdlərin 23.4%, soyğunçuluqlar 3.9%, quldurluqlar 2%, dələduzluqlar 24.3%, hədə-qorxu ilə tələb etmələr 13.4%, ictimai yerlərdə baş verən cinayətlər ötən illə müqayisədə 26% azalmışdır. Bu qeyd etdiyim kimi, cinayətkarlıqla mübarizə siyasətinin düzgün formalaşdırılmasının təzahürüdür. Əvvəllər məhkum olunmuşlar tərəfindən törədilən cinayətlərin sayında da 1.3%, yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törədilən cinayətlərin də 30.1%-nin azalması təqdir olunan xüsusi növ fəaliyyətdir.

Digər sevindirci hal ondan ibarətdir ki, ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin 87%, şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərin 97%, qəsdən adam öldürmə faktlarının 95%, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma hadisələrinin 94%, ictimaiyyətə hörmətsizlik və yaxud müstəsna həyasızlıqla törədilən xuliqanlıqların 86%-nin prokurorluq orqanları ilə birgə keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində keçmiş illərdən qalan 329 cinayətlərin açılması təmin edilmişdir.

Ölkədə təhlükəsizliyin və sabitliyin davamlı təmini məqsədilə cəmiyyətin siyasi, iqtisadi və sosial inkişafı üçün təhlükə mənbəyi olan 818 cinayətkar qrupun hesabat dövrü ərzində zərərsizləşdirilməsi ölkədə kriminogen durumun sözsüz nəzarətdə saxlanılmasından, daha doğrusu mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsindən xəbər verir. Sadə anlamda ifadə etsəm, harda dövlətin siyasəti bu istiqamətdə təkmil deyilsə, harada polis qurumu peşəkarlığından, verilən təlimatlardan və vətəndaşların məlumatlarından bacarıqla istifadə edə bilmirsə, orada pusquda duran kriminal aləm aktiv olur. İctimai münasibətlərə ağlasığmaz zərər dəyir. Şükür, Azərbaycan polisi hamıya bəlli olmayan bu incə məqamı nəzarətində saxlaya bilir. Nəticə isə göz qabağındadır.

Başqa təqdir olunası hal da var. 2019-cu il ərzində 31.539 cinayət işinin əksər hissəsinin-81%-nin istintaqı polis orqanları tərəfindən başa çatdırılıb məhkəmələrə göndərilmişdir.

Təbii ki, qarşıda duran vəzifələr də cənab Nazir, general-polkovnik Vilayət Eyvazov tərəfindən bəyan edilib. “2020-ci ildə qarşıda çox mühüm vəzifələr durur. Cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, asayişin və daxili təhlükəsizliyin təmin olunmasında qazanılan səmərəli nəticələr davam etdirilməli bu istiqamətdə peşə bacarıqlarının yüksəldilməsinə çalışmalıyıq.”

- Keçmiş polis məmuru kimi, Daxili İşlər Orqanlarının kollektivinə hansı təklifləri verərdiniz?

- Müasir polis 30 il öncə çalışan polis deyil. Keçmiş illərdə cinayətkarlıqla mübarizədə istifadə edilən metod və üsullara, vasitələrə o qədər də ehtiyac duyulmur. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində “təkbaşına–şəxsi axtarış” üsulu ilə cinayəti törədənlərin izinə düşmək praktikada rast gəlinsə də, çox azdır. İndi kommunikasiya metodlarından, müşahidə kameralarının imkanlarından geniş istifadə edilir. Yol Polisində-Yol Patrul Xidmətində çalışanların geyim formasının modern formaya dəyişdirilməsi ölkədəki nəqliyyatın hərəkət istiqamətlərində olan nəqliyyat sahiblərinə xəbərdarlıq eyhamı təəssüratını bağışlayır.

Çox istərdim ki, hər bir qeydə alınmış cinayətin subyekti ətrafında, onun şəxsiyyəti barədə məlumat toplanılsın, onun psixoloji, psixiatrik durumu tədqiq olunsun. Cinayətin törədilməsində onu sövq edən hansı səbəblər olub? Bu səbəblərin aradan qaldırılması istiqamətində təkliflər verilsin. Bəlli olan o səbəblərin aradan qaldırılmasına prinsipiallıqla yanaşılsın.

Cinayətkarlığı doğuran iqtisadi, sosial faktorların aradan qaldırılmasına dair Milli Fəaliyyət Proqramlarının icrasına ciddi yanaşılsın.

Yerlərdən şəhərə axını - miqrasiyanı doğuran şəraitin aradan qaldırılması istiqamətində böyük iş görmək lazımdır. Miqrantlar qeydiyyatdan yayındıqca qeyri-aşkar şəraitdə baş verən cinayətlərin açılması çətinləşəcək, kriminogen mühit mürəkkəbləşəcək.

İstintaqın əvvəlki kimi yalnız Prokurorluq, Daxili İşlər və Dövlət Təhlüksəzilik orqanlarında - üç qurumda olması cinayətkarlıqla mübarizəyə fayda verə bilər. Cinayət işləri üzrə istintaqın 90%-ə yaxını Daxili İşlər Nazirliyinin strukturlarında aparılır. Qalan az bir hissəsi Prokurorluq, Təhlükəsizlik və digər orqanlarda aparılır. Vergi, Gömrük, Sərhəd, Fövqaladə və digər Nazirliklərdə istintaqın aparılması, zənnimcə, cinayətkarlıqla mübarizədə səmərə vermir. İstintaq şaxələnir. Hüquqşünaslıq ixtisası üzrə biliyi olmayan və yaxud aşağı olan, təcrübəsiz orqan rəhbərlərində istintaq aparatının olması istintaqın gedişinə xələl gətirər.

Mübarizənin səmərəliyini artırmaq üçün Polisin sosial durumu, həyat səviyyəsi, rifah halı yüksəldilməlidir. Polis dövlət hesabına mənzillə təmin edilməlidir. Polisin maddi durumunun aşağı olması, evsizliyi, ailənin problemini həll edə bilməməsi mübarizənin vəziyyətinə mənfi təsir edə bilər. İpoteka ilə mənzilə sahib çıxmaq isə polis üçün uzaq imkandır. 25-30 il xidmətdə olan polisin 25 illik ipoteka müqaviləsi ilə mənzilə sahib çıxması ağıla sığmır. Bu mürtəce yanaşmadır. Polisə aşağı faizlə yüksək məbləğdə kredit verilməlidir ki, ailə üzvlərinin sayına uyğun mənzil ala bilsin.

Sonra demək istərdim ki, əxlaq, tərbiyə və mədəniyyət cinayətə meyilli şəxslərin instinktlərini məhv edir. Mədəni və əxlaqlı, nəfsini qoruya bilən insan heç vaxt Cinayət Məcəlləsilə cəza təhdidi altında qadağan edilən ictimai-təhlükəli əməllərə yol verməz.

Amma cinayətkarlıq cəmiyyət kimi inkişaf edir və əbədidir. Vəziyyət mürəkkəbləşdikcə fərdlərə də çətin olur. Cinayətkarlıq cəmiyyətdəki inkişafın məhsuludur - əlavə məhsulu. Cəmiyyətdə yetişir və yayılır.

- Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun polis xidmətindəki islahatlar barədə, bir  veteran polis kimi, nə deyə bilərsiniz?

- Tam səmimi cavab verəcəyəm. Səhv etmirəmsə, 2000-ci ildə DİN-nin kollegiya zalında gənc polis əməkdaşlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və peşəkarlığın artırılmasına həsr olunmuş iclasda Vilayət müəllim həm gənc polis əməkdaşlarının önündə gedən, həm də kadr ehtiyatının gələcək ümidli namizədi kimi, rəhbərliyin etimadını qazanmış, özünü təsdiqləmişdi. Zaman ötdükcə artıq nazir postunda qərar tutan çox hörmətli Vilayət müəllim xidməti pilləkənlərində inamla irəlilədi. Ekstremal şəraitlərdə tərəddüdə qapılmadı, müvazinətini qoruya bildi, qəbul etdiyi sərbəst qərarlar özünü doğrultdu. Cəsarət nümayiş etdirdi. Dövlətçiliyə qarşı qiyama, dövlət çevrilişinə cəhdlər zamanı seyrçi mövqedə durmadı və dura bilməzdi. Həm konstitusion hüquqlarından, həm də xidmətini tənzimləyən normativ aktlardan düzgün istifadə etdi, milli, daxili təhlükəsizlik, vətəndaşların rifahına, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə əngəl ola biləcək sabitliyin pozulmasına imkan vermədi. Vilayət müəllim həmin vaxtlarda Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinə rəhbərlik edirdi. Onun, sərt, lakin müstəqil fəaliyyəti ətrafa, sabitliyi pozmaq istəyənlərə görk oldu. Sonra, nazir müavini, nazirin birinci müavini, İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə üzrə Milli Koordinator və nəhayət, nazir! Mən heç bir şərh vermədən olanları deyirəm. Uzun illər cinayətkarlıqla mübarizə işində və əməliyyat axtarış fəaliyyətindəki boşluqları görərək onun ləğvi ilə bağlı tədbirlər də görülürdü. Bu gün xidməti fəaliyyətindəki əməliyyat–axtarış manevrləri hamını təəccübləndirir. Apardığı kadr islahatları ictimai maraqla üst-üstə düşür. Hər halda ictimai rəy yüksəkdir.

Ölkə Prezidentinin çox hörmətli Vilayət Eyvazovun yüksək vəzifəyə təyinatı barədəki aktı, ona general–polkovnik rütbəsinin verilməsi hamının, çoxminli polis əməkdaşlarının ürəyincə oldu. Prezident aydın addım atdı, düzgün seçim etdi. Etibar edilən vəzifənin icrasında çətinliklər yoxdur, verilən tapşırıqlar aydındır, inşallah, görünən dağa bələdçi də lazım deyil. Biz də həm QHT, vətəndaş cəmiyyətinin aparıcı üzvləri və polis veteranı kimi ona ümumi təhlükəsizlik naminə dəstək verməyə hazırıq. O, sələfi general-polkovnik Ramil Usubovdan aldığı tapşırıqları təkmilləşdirərək həyata keçirir. Biz də onun yanındayıq. Uca Tanrı Ona dayaq, uğurları çox olsun!

Rasim Əliyev

Azpolitika.info

Şərhlər

Hər hansısa bir şərh yazılmayıb.

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира