KORONAVİRUSLA BAĞLI HƏR ŞEY: bioloji silah, yoxsa təbii mutasiya? - Araşdırma

Koronavirus fəlakəti barədə yayılan şayiələr və sualların böyük bir qismi viruslar barədə bilgisizlikdən qaynaqlanır. Ona görə də bu barədə lazımlı məlumatların bir qismini bölüşmək istədim.

Virus nədir?

Virusların canlılara və ya cansızlara aid edilməsi hələ də sual olaraq qalır. Canlılara aid edilən 5 həyat əlamətinin (qidalanma, tənəffüs, böyümə və inkişaf, çoxalma, ölüm) yalnız biri - çoxalma onlarda mövcuddur. Çoxalmaları da öz hesablarına deyil, nüfuz etdikləri hüceyrənin ribosomları hesabına olur. Virusları tibbi şprisə bənzətmək olar. Bu "şpris"in içərisində quruluşundan asılı olaraq genetik informasiya daşıyan RNT və ya DNT-dən təşkil olunmuş genetik material olur. Bu materialı xaricdən protein(zülal) əhatə edir. Proteinlər isə lipid təbəqəsi ilə örtülür. Adi şprislərdə olduğu kimi virusların boynu və uc hissəsi - iynəsi olur. Virus uc hissəsi ilə hüceyrəyə batır və öz genetik materialını sahib hüceyrəyə daxil etmək-tökməklə onu zədələyir. Hüceyrəyə daxil olan RNT və ya DNT həmin hüceyrənin ribosomları üzərində sahib hüceyrənin DNT-sini kənarlaşdıraraq öz xüsusi zülalını sintez edir və beləliklə əsas sahib hüceyrə mənsub olduğu orqanizm üçün təhlükə mənbəyinə çevrilir. Və belə yoluxmuş hüceyrələrdə virus DNT-ləri sahib hüceyrənin ənənəvi çoxalmasından qat-qat artıq dərəcədə çoxalmağa başlayır.

Viruslar RNT və DNT tərkibli olur: riboviruslar və dezoksiriboviruslar. Yəni hər hansı bir virusda nuklein turşularından yalnız biri olur. Bitkilərdə xəstəlik törədən viruslar adətən riboviruslardır. İnsanlarda isə hər iki növ virusların xəstəlik törətdiyi məlumdur. Qrip, qızılca, epidemik parotit, quduzluq, vezikulyar stomatit, QİÇS virusları, enteroviruslar, A hepatit virusu, reoviruslar, rotoviruslar RNT tərkibli viruslardır. Təbii çiçək virusu, çiçək vaksini virusu, sadə herpes, su çiçəyi, sitomeqaliya virusları, insanın B hepatit virusu, insan adenovirusları, adenoassosiyalaşmış viruslar və digər qruplar isə DNT tərkibli viruslardır.

BU GÜN BÜTÜN DÜNYANI HƏYƏCANDA SAXLAYAN KORONOVİRUSLAR DA RNT TƏRKİBLİ RIBOVİRUSLARA AİDDIR.

Koronaviruslar superkapsid viruslardır (+)ssRNA və bunun nə olduğunu bioloqlar yaxşı bilərlər. Yəni RNT genomu kapsid spiral simmetriya quruluşuna malikdir.( Viruslar müxtəlif struktur quruluşa malikdirlər ki, onlardan da biri spiralvari quruluşdur). Bu viruslar ən böyük RNT virusları olmaqla, genomik ölçüsü 26/32 kilobaz ağırlığında olur. Elə bu da onlardan qorunma tədbirlərini asanlaşdırır. Müqayisə üçün deyək ki, virusların orta ölçüsü bakteriyaların orta ölçüsünün təxminən yüzdə birinə bərabərdir. Koronaviruslar struktur modifikasiyasına görə alfa, beta, qamma və deltakoronaviruslar olmaqla 4 qrupla təsnifləşdirilir.

Yarasalar, quşlar və digər uçan onurğalılar koronavirusların daşıyıcılarıdırlar. Yarasalar Alfa və Beta koronavirusların, quşlar isə Qamma və Delta koronavirusların təkamül keçməsində əsas daşıyıcı olmuşlar.

Koronaviruslarla nə vaxtdan tanışıq?

Koronaviruslar 1960-cı ildən elmə məlumdur. İlk dəfə toyuqlarda infeksion bronxit virusu aşkarlandı, sonra soyuqdəyməsi olan insanların burun boşluqlarında yaranan və 229E və OC43 şərti adı ilə qeyd edilən insan koronavirusları müəyyən edildi. 2003-cü ildə SARS-CoV, 2004-cü ildə HCoV NL63, 2005-ci ildə HKU1in, 2012-ci ildə MERS-CoV, 2019-cu ildə 2019-nCoV növləri kəşf edildi. Onu da qeyd edək ki, bu virusların əksəriyyəti ciddi tənəffüs yolu infeksiyalarına qarışdığından təsnif edilmir.

Koronavirusların təkamülü

Ümumiyyətlə, alimlərin əksəriyyətinin fikrincə, bütün virus infeksiyaları insanlara heyvanlardan keçir. Bu proses təqribən 10 000 il bundan qabaq baş verib və bu gün də davam etməkdədir. Heyvanlara isə bu viruslar milyonlarla il əvvəl düşüb.

Koronavirusların əcdadı e.ə. 8000-ci ildə ortaya çıxıb. Ola bilsin ki, daha qədim olsun.

Yarasa koronavirusu ilə MERC-CoV virusları 1951-ci ildə orta əcdaddan mutasiya etmişlər. Yarasa koronavirusu və insan koronavirusu OC43 isə 1899-cu ildə ayrılıb. XVIII əsrin sonlarında yarasa koronavirusu bütün digər növlərdən ayrılaraq ayrıca növə çevrilib. İnsan koronavirusu OC43 1899-cu ildə yarasa koronavirusundan ayrılıb. Bu virusun MRCA-sı 1950-ci ilə təsadüf edir. Ən sıx əlaqəli olan və bizə tanış olan SARS-CoV 1986-cı ildə yarasa koronavirusundan ayrılıb. Alimlər SARS-ın təkamül yolunun yarasalarla sıx əlaqəli olması fikrini irəli sürürlər. Bütün bunları geniş oxucu kütləsi üçün yazmaqda məqsədimiz odur ki, koronaviruslar digər viruslara nisbətən daha çox degenersiya edərək yeni mutasiyalar yarada bilirlər. Məhz bu gün pandemiya vəziyyətinə gətirib çatdıran COVİD-19 koronavirusu da bu mutasiyalardan biridir.

COVİD-19: təbii mutasiya, yoxsa bakterioloji silah?

Kolumbiya Universiteti, Edinburq Universiteti və Sidney Universitetinin də tədqiqatçılarının iştirak etdiyi Beynəlxalq İşçi Qrupunun qənaətinə görə yeni növ koronavirus COVİD-19 təbii mənşəlidir və sırf təkamül yolu ilə əmələ gəlib. "Nature Medicine" jurnalında dərc olunan nəticəyə görə ümumi genom ardıcıllığına dair əldə olunan məlumatlar və oxşar virusların geniş təhlili yeni virusun süni şəkildə və ya laboratoriya şəraitində istehsal edilməsinə dair iddiaların sübuta yetirilmədiyini bildirib.

Tədqiqatda COVİD-19-un reseptorlarını bağlayan sahənin, insan hüceyrələrinin müəyyən bir molekulyar xüsusiyyətini hədəf alması üçün inkişaf etdiyi aşkar edilib və tədqiqat qrupu bu inkişafın genetik mühəndisliyin deyil, təbii seçmənin nəticəsi olduğuna inanıb. Bu virusun inkişaf tempinin çox sürətli və təsirli olduğu xüsusi qeyd olunub. Elmi tədqiqatçılar müasir elmin belə bir "canavarı" yaratmaq gücündə olmasının qeyr-mümkün olması qənaətinə gəliblər. Tədqiqatçılar COVİD-19-un insanlara ötürülməsinin yarasa kimi qeyri-insani bir varlıqda təbii seçmə yolu ilə inkişaf edib, sonra insanlara keçdiyini və ya bəlkə də patogen olmayan virusun yalnız insanda mövcud olan ölümcül formaya keçə biləcəyini vurğulayıblar.

COVİD-19 barəsində qorxunc iddia

Alimlər virusun tam inkişaf etmiş forması ilə insanlara ötürülməsi nəzəriyyəsinin "gələcəkdə daha çox yayılması" ehtimalının artacağı xəbərdarlığını ediblər.

İnsan koronavirusu

Hollandiyanın Erasmus Tibb Mərkəzi virusları ardıcıllaşdırdıqdan sonra bu adı terminologiyaya daxil etdilər -İnsan Koronavirusu- Erasmus Tibb Mərkəzi (HCov-EMC). Bu virusların 7 növü məlumdur.

1.229E (HCov-229E)

2.OC43 (HCoV-OC43)

3. Kəskin tənəffüs sindromu ilə əlaqəli koronavirus (SARS-CoV)

4. NL63 (HCoV-NL63)

5. HKU1

6. Daha əvvəl Yeni koronavirus 2012 və HCoV-EMC kimi tanınan Orta Şərq tənəffüs sindromu ilə əlaqəli MERS-CoV

7. Uhan koronavirusu kimi tanınan Yeni koronavirus (2019-nCoV)

HCoV-229. Nl63, OC43 və HKU1 koronavirusları davamlı olaraq insanlar arasında dövr edir və qlobal səviyyədə uşaqlarda və böyüklərdə tənəffüs yolu xəstəliklərinə səbəb olur. Koronavirusun bütün ümumi soyuqdəymələrə səbəb olduğu güman edilir.

Koronavirusla əlaqəli epidemiyalar

SARS epidemiyası

Atipik sətəlcəm və ya digər adı Ağır Tənəffüs Sindromu-SARS 2002-ci ildə Asiyada, Çinin Qandun əyalətində başlayıb, 2 ay ərzində Honkonqdan Vyetnama qədər gəlib çatıb və 2003-cü ildə artıq dünyanın digər yerlərinə yayılıb. Bununla da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) yeni bir koronavirusun təsbit edilməsi barədə məlumat yayıb. Virus rəsmi olaraq SARS koronavirus (SARS-CoV) adlandırılıb. Bu virus 29 ölkədə yayılıb, 8096 nəfər insan yoluxub və onların təxminən 10 faizi - 774 nəfər ölüb.

Orta Şərq tənəffüs sindromu - MERS epidemiyası

2012-ci ilin sentyabr ayında əvvəlcə "Novel Koronavirus 2012" adlandırılan və indi rəsmi olaraq Orta Şərq tənəffüs sindromu koronavirusu (MERC-CoV) adı verilən yeni növ koronavirus təyin edilib və ÜST bununla bağlı qlobal səviyyədə həyəcan təbili çalıb. Təşkilatın 28 sentyabr 2012-ci il tarixli bəyannaməsində virusun insandan insana asanlıqla keçməsinin mümkün olmaması qeyd olunurdu. Amma 12 may 2013-cü ildə Fransa Səhiyyə Nazirliyi bunun heç də belə olmadığını isbat etdi. Tunisdə, Qətər və Səudiyyə Ərəbistanında virusun insandan insana keçdiyini sübut edən faktlar qeydə alındı. Buna baxmayaraq, yoluxmuş insanların əksəriyyəti virusu yaymırdı. 30 oktyabr 2013-cü ilə qədər Səudiyyə Ərəbistanında bu virusa yoluxan 124 nəfərdən 52-si vəfat edib.

Cənubi Koreya MERS epidemiyası

2015-ci ilin may ayında Koreya Respublikasında MERS-CoV xəstəliyi yayılıb. 2019-cu ilin sonuna olan məlumata görə 2668 xəstədə bu infeksiya təsdiqini tapıb, xəstələrdən 851-i ölümcül oub. Xəstəliyin ölüm faizi 34.5 faiz təşkil edib.

COVİD-19 epidemiyası

Nəhayət, pandemiya adlandırılan son təhlükə. Bu xəstəlik 2019-cu ilin dekabr ayında Çinin Uhan şəhərində sətəlcəm xəstəliyi kimi qeydə alındı və xəstəlik sürətlə yayılmağa başladı. ÜST yeni virusa 2019-nCoV adı verdi. Sonra Virusların Taksonomiyası üzrə Beynəlxalq Komitəsi bu virusu SARS-CoV-2 adı ilə yenidən qeydiyyata aldı. Tədqiqatçıların əksəriyyəti koronovirusun ən çox yayıldığı yerin Uhanın Dəniz Bazarı olduğu fikrindədirlər. 18 fevral 2020-ci ildə xəstəliyin başlanğıcında 2009 ölüm və 75200 təsdiqlənmiş yoluxma qeydə alındı. Uhan ştammı SARS-CoV 2B qrupundan olan Betakoronovirusa 70% genetik oxşarlığına görə onun yeni bir növü kimi qiymətləndirildi.

Bu virusun yarasa koronovirusuna 96% oxşarlığı müəyyən edilib. Buna görə də mənşəyinin yarasalar olması geniş şübhə altındadır. 2002-ci ildən 2019-cu ilədək Çində bu viruslar özünü bir neçə dəfə göstərib. Bu virusların da yarasalardan ötürüldüyü güman edilir. Bu epidemik dövrdə insanlar xəstələnmirdi, yarasalarda isə sirkulyasiya edirdi. Rusiyalı akademik Dmitriy Lvova görə Uhanda baş verən bu epidemiya da yenə yarasalarla bağlıdır. Akademikin fikrincə, koronavirusun yüzlərlə növünün olmasına baxmayaraq, onların sirkulyasiyası məhz yarasalarda gedir.

Baxmayaraq ki, bu növlər əsasən heyvanları xəstələndirir və xəstələndirdiyi heyvanın adına uyğun olaraq da adlandırılır. Məsələn, bülbül virusu, balina virusu, balıqları yoluxduran viruslar və s. Amma bunların hamısının mənbəyi yarasalardır. Karonavirusun bir növü olan alfakoronavirusları insan virusları ilə sirkulyasiya edir. Onlar yüz illərdir ki, insan bədənində sirkulyasiya edir və mövsümi xarakter daşıyır. Bunlar mövsümi karonoviruslardır və bunların hamısı kəskin respirator infeksiyalar qrupuna aiddir. Akademikə görə, son bir ildə də yayılan kəskin respirator infeksiyaların 7%-i koronavirusun payına düşür. Bu virus artıq insan orqanizminə adaptasiya edib və onlar heç də ölümlə nəticələnmirlər. Uşaqlarda müəyyən narahatçılıqlar yaratsalar da təhlükəsizdirlər. İndiki həyəcan törədən koronavirusun da ölüm faizi 2%-dir.

Adi qripdə bu faiz ona görə aşağı görsənir ki, adi qrip virusları 5 milyon adamı yoluxdurduğu zamanda bu yeni koronavirus 40-50 min adamı yoluxdura bilir. Bu onun digər viruslardan ağır olması və müəyyən digər amillərlə bağlıdır. Bu virusun insana adaptasıyası baş verə bilər, bu virus hələ ki, insan orqanizmi və oradakı mikroorqanizmlər üçün tam naməlum bir şeydir. Bizə elə gəlir ki, bu virusu elə məhz insan orqanizmində rəqabətdə olduğu digər viruslar sıradan çıxaracaqlar. Əksi də ola bilər. Tam quduzlaşmış yeni ştammlar da meydana gələ bilər. Ona görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu baş verməmiş epidemiyanı zərərsizləşdirmək üçün səy göstərir və mənə elə gəlir ki, ən düzgün addım da elə budur.

Əslində, Çində nə baş verdi və ya niyə məhz Çin?

Məsələ ondadır ki, əgər yarasaların bu virusların əsas yayılma mənbəyi olduğunu qəbul etsək belə, insanın onlarla təmasında ayrı bir faktor rol oynamalı idi. Çünki yoluxmuş yarasaların məhz Çində olmasını demək düzgün olmazdı. İnsanın yarasadan ilk yoluxması üçün kifayət qədər yüksək doza lazım idi. Bu doza onların nəcisi, sidiyi ilə yüksək çirklənmiş və bişirilməmiş qida məhsullarını yeməklə ola bilərdi. Məlumdur ki, infeksiyanın yayılma məkanı kimi göstərilən Uhan Dəniz Məhsulları Bazarında bu mümkün idi. Bundan başqa yarasalarla qidalanan demək olar ki, bütün canlıları, manqusları, porsuqları, ilanları, hətta yarasaların özlərini belə çinlilər yeyir. Allah tərəfindən yeyilməsi qadağan buyurulan nə qədər canlı varsa çinlilər bunların hamısını yeyirlər. İt, pişik, nə varsa. Və əksəriyyəti də yaxşı termal emal edilmədən istifadə olunur. Bu qidalar sadəcə səbəbsiz qadağan edilməyib. Yeyilməsi qadağan edilmiş heyvanların bədəni qorxulu infeksiyalar üçün bir məkandır. Ona görə ən qorxulu infeksiyalar vaxtaşırı Çin ərazisində peyda olur və bütün dünya ölkələrinə ötürülür.

Yeni virus da məhz bu səbəbdən Çində peyda oldu. Prosesin başlanması üçün sadəcə bir nəfərin yoluxması kifayət idi ki, həndəsi silsilə ilə insanlar virusları bir-birlərinə ötürsünlər. Hələ xoşbəxtçilikdən yeni koronovirusun yoluxma sürəti - kandadiozu adi qripdən çox aşağıdır.

Müəmma haradadır?

Yuxarıda qeyd etdik ki, koronavirusla bağlı ilk epidemiya hələ 2002-ci ildə baş vermişdi və bu epidemiya 29 ölkəni əhatə etmişdi. Amma o zaman heç bir panika olmadı və yayılma xəritəsi bu qədər geniş olsa da cəmi 8000 adam yoluxdu, sərhədlər bağlanmadı. Heç bir panika baş vermədi. 2019-cu ilin dekabr ayında Haydey əyaləti Uhan şəhərində naməlum sətəlcəmli ilk xəstə qeydə alındı. Hadisələr sürətlə inkişaf etdi və ÜST 11 martda bu xəstəliyi pandemiya elan etdi. Bu gün koronavirus dünyanın 164-dən artıq ölkəsinə yayılmaqdadır. 2020-ci il 21 mart tarixinə olan məlumatlara görə 11201 nəfərdən artıq insan bu virusdan həyatını itirib.

Ölüm sayına görə Çin birinci yerdə (81250 xəstə, 3261 ölüm), İtaliya ikinci yerdə (41035 xəstə, 2503 ölüm). İran üçüncü yerdə (18250 xəstə, 988 ölüm) idi. Çində proses dayandığına görə ( son günlər Çində bir nəfər də olsun təzə yoluxma halı qeydə alınmayıb)hazırkı vəziyyət belədir. Çinin qonşuluğunda olan gigiyena məsələləri bərbad gündə olan Monqolustan, Hindistan, Nepal, butan, Birma, Laosda isə virusun yayılma sürəti əhalinin sayı və sıxlığına. yaşayış tərzinə görə sıfıra bərabərdir. Bu müqayisədə bu ölkələrdə xəstə sayı 1-dən 20-yə qədər dəyişir!?

Bu ölkələrdə heç bir karantin yoxdur və həyat əvvəlki axarı ilə davam edir. Məsələ ondadır ki, yuxarıda barələrində yazdığımız digər epidemiyalar da bu ölkələrdən yan keçib. Amma həyat səviyyəsi yüksək olan Avropa və digər inkişaf etmiş ölkələr isə virusun əsirinə çevrilib. Bəlkə doğrudan, dünyanı qorxutmaq istəyənlər var və saydığımız Asiya ölkələri onların maraq dairəsində deyil?

Əlbəttə bunlar yalnız çıxan suallardır. Həqiqət isə bu gün şəxsən bizim soydaşlarımızın və ölkəmizin bu sınaqdan necə çıxmasından ibarətdir.

Bəs nə etməli?

İnsan koronavirus infeksiyalarının qarşısını almaq və ya müalicə etmək üçün vaksinlər ya antiviral dərmanlar bu günə qədər yoxdur! Bu yazını da yazmaqla sizə geniş məlumat verməkdə də məqsədimiz odur ki, indiki epidemiya təhlükəsi ilə üzləşdiyimiz zamanda ümidi yaradılacaq vaksinə və ya hansısa dərmana bağlamaq mənasızdır.

Əslində koronavirusdan qorunmaq və bu epidemiyadan canımızı qurtarmaq üçün bizə şans verən elə bu virusların özləridir. Bu virusların böyük və ağır olması onların təmas olmadan yayılmasına mane olur. Onlar çoxalmaq üçün mütləq ağıza, burun boşluğuna və gözə düşməlidirlər. Ona görə digər qrip viruslarından fərqli olaraq karantin və təcridlə xilas olmaq mümkündür. Məhz bütün dünyanı bu bəlaya mübtəla edən Çin çox operativ şəkildə özü bunlara əməl etdiyinə görə bəladan da birinci yaxalarını qurtardılar. İndi Çində tam əmin-amanlıqdır. Onlar hərbi qayda-qanunlardan istifadə etməklə insanları yoluxmaqdan və ya yoluxdurmaqdan xilas etdilər. İnsanlar maksimum dərəcədə bir-birlərindən təcrid olundular, insanların kütləvi toplaşdıqları məkanlar gecikdirilmədən bağlanıldı, səhiyyə sistemi əla işlədi, ən əsası isə insanlar məsuliyyətlərini dərk etdilər. İranda isə əksinə oldu. Yalnız vəziyyət kritik həddə çatdıqdan sonra dövlət müəyyən tədbirlər görməyə başladı ki, bu da artıq gec idi. Bir neçə gün əvvəlki məlumata görə, İranda 18407 nəfər yoluxma faktı qeydə alınıb, ölənlərin sayı 1556, sağalanların sayı isə 5710-dur. Proses hələ davam edir. Çində isə 80928 yoluxma faktı olub, ölənlərin sayı 3261, sağalanların sayı isə 70420 nəfərdir. Proses isə demək olar ki, dayanıb.

Biz də müəyyən qədər gecikmələrə yol verdik.

Təhsil müəssisələri bir az da əvvəldən bağlansaydı yaxşı olardı. Hələ də təşkili lazımınca olmayan virtual təhsilə keçmək lazımdır. Nümunə var. Məsələn, FORTİS qrupu təmənnasız imkansız ailələr üçün açdığı məktəbdə bu işi qurmuşdur. Belə ki, hər fənn üzrə müəllimlər şagirdlərinə internet üzərindən görüntülü olaraq dərslərini keçirlər. Məktəb rəhbərliyi bu işə asanlıqla rəhbərlik edə bilir. Müəllimlərin və şagirdlərin davamiyyəti aydın izlənilir. Bu qaydanı bütün təhsil müəssisələrinə tətbiq etmək olar.

Bəladan necə xilas ola bilərik?

Bunun üçün vaksin və ya dərman gözləməyə ehtiyac yoxdur. Bu virus o qədər də öldürücü deyil. Sadəcə hər bir şəxsin, dövlət rəhbəri tərəfindən etimad göstərilmiş hər bir təşkilatın son dərəcə məsuliyyətli olması lazımdır. İnsanlar dövlətin bütün tədbirlərini sözsüz yerinə yetirməlidirlər. Hər bir səhlənkarlıq əlavə vətəndaşlarımızın xəstələnməsi, ölkəmizin əlavə problemlərlə üzləşməsi deməkdir. Sadəcə hər bir şəxs özü üçün hərbi rejim tətbiq etməlidir. Mümkün qədər digər insanlarla təmasdan çəkinmək birinci şərtdir. Çünki yoluxmuş şəxs bir həftə ərzində sağlam görsənə bilər. Kütləvi tədbirləri tam yığışdırmaq lazımdır. Əgər bu yazılanlara əməl olunsa, maskaya da ehtiyac qalmaz. Prezidentin tapşırıqlarına əməl etməyən təşkilat və qurumlar, eləcə də adi vətəndaşlar ciddi cəzalandırmalıdırlar.

Məsələn, Prezidentin dəfələrlə spirt və maskaların ölkədə kifayət qədər olmasını deməsinə baxmayaraq, apteklərdə bu sadə vasitələr tapılmır. Məncə, dövlət kifayət qədər vəsait ayırıb və bu istiqamətdə böyük məbləğdə ianələr toplanacaq. İnsanlar bu vasitələri və digər qoruyucu vasitələri apteklərdə axtarmamalıdırlar. Bu vasitələr hər addımbaşı insanların yollarının üstündə pulsuz qoyulmalıdır.

Banklarda guya, içəridə sıxlıq yaranmasın deyə insanları içəri 4-5 nəfər olmaqla buraxırlar. Səhv addımdır. Başqa variant fikirləşmək lazımdır. İnsanlar qapının ağzında ağız-ağıza dayanıb növbələrini gözləyirlər. Ondansa içəri keçib əyləşsələr daha yaxşı olardı.

Böyük şəhərlərin təcrid olunması da düzgün addımdır. Burada sui-istifadəyə yol verənlər ciddi cəzalandırılmalıdır.

Fürsətcil bədbəxtlər insanların, eləcə də özlərinin necə bir bəla ilə üzbəüz dayandıqlarının fərqində deyillər. Qanunlara və ehtiyat tədbirlərinə əməl etməyənlər bilməlidirlər ki, bir nəfərin səhvi bütöv ölkəni dilemma qarşısında qoya bilər.

Amma şəxsi gigiyena qaydalarına və qorunma tədbirlərinə bir nəfər kimi əməl olunsa, çox qısa bir zamanda öz əvvəlki rahat yaşayışımıza qovuşa bilərik.

Əllərin pula və digər əşyalara dəyəndən sonra tez-tez sabunla yaxşıca yuyulamsı vacibdir. Yəni əllərinizi tam təmiz olmasına əmin olmadan ağzınıza və gözlərinizə vurmaq olmaz.

İlıq və ya otaq temperatorunda olmaqla çoxlu maye qəbul etmək çox yaxşı olar.

Koronovirusların sərbəst vəziyyətdə yaşama müddəti olduğundan paltarlarda və əşyalarda olan viruslar çox da təhlükəli deyil. Sadəcə ağız boşluğunu və gözü qorumaq əsas şərtdir.

Yuxunun orqanizmi dincəldəcək dərəcədə olmasına nəzarət edilməsi də əsas faktordur, yəni ən azı 8 saat.

İmmuniteti yüksəldən qidalardan və dərman preparatlarından şəxsi həkimlərinizin məsləhəti ilə istifadə edə bilərsiniz.

O ki qaldı sarımsaq məsələsinə, bunu təbliğ edənlər yalnız bazarda qiyməti ölmüş bir məhsulu qiymətə mindirməklə onu satanlara xeyir verdilər. Sarımsağın bu xəstəliyin müalicəsində heç bir rolu yoxdur. Türk alimləri, eləcə də çin alimləri deyiblər ki, insan dəli olmaq səviyyəsində olmalıdır ki, özünü bu xəstəlikdən sarımsaqla qorusun və ya müalicə etsin. Əksinə, sarımsaqdan çoxlu istifadə xüsusilə uşaqlarda ağız boşluğu qişasında eroziyalar əmələ gətirir ki, bunun özü viruslar üçün rahat meydan açmaq deməkdir.

Beləliklə, aşağıdakı qaydalara əməl etməyi bir daha xatırladırıq:

1. Şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etmək ən vacib şərtdir.

2. Sabunlu su ilə şübhəli əşyaya toxunandan sonra əlləri ən azı 20-30 saniyə yumaq.

3. Yuyulmamış əllərlə gözə, ağıza, buruna toxunmaq olmaz.

4. Asqıran zaman istifadə edilən dəsmal və ya salfet utelizə edilməlidir.

5. Çox istifadə edilən əşyalar tez-tez dezinfeksiya edin.

6. İnsanların sıx olduğu yerlərdən kənar qalmaq lazımdır.

7. Digər insandan ən azı 1,5-2 metr aralı durmaq vacibdir.

8. Tibbi maskalardan evdən kənarda daim istifadə edilməsi məsləhətdir. Bu şərtlə ki, onlar vaxtında dəyişdirilib utalizə edilsin.

9. Əlləri tez-tez yumaq və ya spirtlə dizinfeksiya etmək məsləhətdir. Bəzi məlumatlara görə oksigen tərkibli məhlullar da virusu zərərsizləşdirir, ona görə periksdən də istifadə etmək olar.

10. Evin havasını tez-tez dəyişdirmək və təmiz havada gəzmək məsləhətdir.

11. Viruslar 40 dərəcə istilikdə məhv olduğundan termiki təsirə məruz qalmış yeməklərə üstünlük verilsə yaxşı olar.

Puldan infeksiyanın ötürülməsi faktı azdır. Amma Peyğəbərimiz (s) deyib ki, sınıq qoldan da ehtiyat etmək lazımdır. Xüsusilə şəhər yerlərində antivirus və antibakterial vasitələr evbəev paylansa yaxşı olar. Ümumiyyətlə, səfərbər olmalı və birlikdə mübarizə aparmalıyıq. Panikaya və darıxmağa, psixoloji cəhətdən zəifləməyə yol vermək olmaz və buna heç səbəb də yoxdur. Əhval ruhiyyəmiz yerində olmalıdır. Çünki virusa qarşı mübarizədə qorunmaqdan sonra ikinci əsas amil məhz immunitetimizin qaydasında olmasıdır ki, bunun üçün də psixoloji sarsıntılar yolverilməzdir. Bir daha qeyd edirəm: KORONOVIRUSLARIN HEÇ BİR VAKSİNI YOXDUR.

Ümumiyyətlə bir neçə virusu çıxmaq şərti ilə virusları məhv edəcək vaksin hazırlamaq cəhdləri uğursuz alınıb. Mümkün olsaydı, əsrlər boyu mövcud olan qripə qarşı belə dərmanlar tətbiq olunardı. Bu da virusların imkan qədər sizə ən sadə yollarla anlatmağa çalışdığım quruluşları və həyat əlamətlərinə malik olmamaları ilə bağlıdır.

İnşallah səbr, təmkin və əzmlə, ağıllı şəkildə bu bəladan xilas olacaq və əvvəlki azad yaşayışımıza qovuşacağıq.

Zahir Məlikli

BakuPost

Şərhlər

vidadi goyce 2020-04-13 10:28:33

bu virus rusiyada novosibirsk sheherinde vektor elmi laborotoriyasinda hazirlanib ve bioloji silahdir.bashqa adi yoxdur

Elli 2020-03-25 18:12:46

Zahir müəllim! Ailəmiz adından Sizə çox təşəkkür edirik, çox sağ olun

omar 2020-03-25 15:21:12

Əllərınızə sağlıq.

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира