BİLİK VƏ TƏPİK – Gərəyi və dəyəri

Xalid NİYAZOV

“Mənim ümmətimdən hər bir ağıl sahibinə bu dörd şey vacibdir: elmi eşitmək, onu öyrənmək, yaymaq və ona əməl etmək”.

Hz. Məhəmməd (s.ə.s.)

Vallah, bu evdə oturmaq məsələsi ki, var ha, Allah axırını xeyrə calasın, yaxşı heç nə vəd eləmir...

Məmləkətin qarıyıb-qartımış ideoloji təbliğat resurslarının kütləvi kütləşmə siyasətinə rəğmən adamı düşünməyə, aranla dağın yerini “exchange” eləməyə, müqayisə aparmağa, “onlarda” yaxşı olanın bizdə nədən pis olduğunun səbəbləri üzərində baş sındırmağa sövq edir. Və düşündükcə, özümüzü tanıdıqca, ölkədə cərəyan edən vaqiələrə, bəzi-para mətləblərə nüfuz etdikcə istəmədən qəribə mənzərəyə şahid olursan.

Rəqəmsal dünyanın “rəqəmsal” virusu

İki əsrin və apriori, minilliyin qovuşuğunda bəşəriyyət çox böyük, bəlkə də planetar miqyaslı reallıqlarla üzbəüz qaldı: Elvin Toflerin “Üçüncü informasiya dalğası”, Klaus Şvabın “Dördüncü sənaye inqilabı”, Rey Kurtsveylin “Texnoloji sinqulyarlıq” təlimi...

Və dünya “oturub” özünü informasiya, yaxud bəzi mənbələrdə də səsləndiyi kimi, “hibrid” müharibəsindən necə qoruyacağı ilə bağlı taktika və strategiyalar üzərində baş sındırarkən Yer üzünü bir başqa bəla “ziyarət” elədi.

Sırf insan beyninin, zəkasının, elmi axtarışlarının “bəhrəsi” olan koronavirus – taclı virus!

Əslində, adındakı ehtişam onun yalnız taxt-tac sahibi olan padşahlara, krallara, prezidentlərə, sərvət sahiblərinə “layiq mal” olduğunu göstərsə də, nə zümrə təsnifatı tanıdı, nə sərhəd bildi.

Bəli, bəşəriyyətin insan cəmiyyətini təhdid edən ekoloji, texnogen, sosial məzmunlu problemlərlə uğraşdığı, üçüncü Dünya ölkələrinin insan kapitalı, bilik iqtisadiyyatı, elm, təhsil, səhiyyə, bütövlükdə sosiomədəni məsələlərə sərmayə qoymaq əvəzinə təpədən-dırnağadək silahlandığı bir vaxtda elmi laboratoriya divarlarını aşıb qaçmış təhlükəli “bioterrorçu” – koronavirus, dünyaya “şah” elan etdi.

Biz hər nə qədər aktual və trenddəki mövzu olsa da, pandemiyanın ölkələrin və dövlətlərin siyasətində, liderlərin fəaliyyətində üzə çıxartdığı “ağ ləkə”lərdən bəhs etməyəcəyik, zira, uzun və yorucu hekayətdir. Bircə, lakin mühüm məqama toxunacağıq.

Dünyaya meydan oxuyan diktatorları belə “barmağına dolamış” “COVİD 19”-u bəlkə də mahiyyətcə militarist və antibəşəri məqsədlər güdən “Maltus nəzəriyyəsi”nin “biomüharibə” səviyyəsində davamı kimi də xarakterizə etmək mümkündür. İstənilən halda, onun qarşısına pulla, cəbbəxana ilə, “yaltaqlıq və yalanla” deyil, elmlə çıxmaq mümkündür.

Bəli, zaman-zaman insan cəmiyyətinə meydan oxuyan pandemiyalar özündən deyən, sinəsinə döyən, canahgirlik iddialarına düşən, hər şeyi pulla almağın mümkün olduğunu düşünən əbləh liderlərə, “samodur” dövlət başçılarına onların iradəsindən kənarda, dəyənək-zopa ilə ram edə bilməyəcəkləri hadisələrin cərəyan edə biləcəyi ehtimalının nə qədər real olduğunu izah elədi.

Nə qədər etdi? Bunu təhlükə sovuşandan sonra görəcəyik.

Hələliksə, dünyanın bütün aparıcı tibbi elm mərkəzləri koronavirusa qarşı zərdab axtarışı ilə məşğuldurlar. Ölkələr, transmilli əczaçı şirkətlər, meqakorporasiyalar bu işə böyük maliyyə ayırırlar.

Həyatın belə bir sərt “proza”sı, obyektiv gerçəkliyi var: acqarına ciddi uğurlara nail olmaq mümkünsüzdür. “Sosrealizm”in, kommunist ideologiyasının “pioner şeypuru”nun cır səsi kimi qulaqdələn təbliğatı ilə yol gedə bilərsən, amma bu əziyyət, mənzilə çatacağının təminatı sayılmaz. Deməli, hər şeyin “səbəbi-baisi” böyük Sabirin söylədiyi kimi, “parədir”.

Bəs bizdə necə, bunu anlayırlarmı?

Elmin “Mədain xərabələri”

Ölkədə iş-filan yox, TV-lər bərbad gündə, kitabla da ki, Allah alıb, aramız bir qədər sərin... o üzdən hamı özünü verib sosial şəbəkələrə. O gün birisinin Azərbaycan alimləri ilə bağlı atmacasını oxudum... adam öz aləmində lağlağı eliyirdi ki, Akademiya getdi məzuniyyətə, bəs koronavirusa qarşı vaksini kim tapacaq?!

Heyvərəlikdir!

Şərh bölümünə qısaca yazdım ki, bu məmləkətdə koronavirusun çarəsini yaşamaq deyil, ölməmək üçün qəpik-quruş alan alimlər deyil, idman döşəyində 3-5 dəqiqəlik döyüş üçün hökumətin yüz minlərlə dollar mükafat verdiyi idmançılar, dövlətin milyardlarla pulunu həzm-rabedən keçirən korrupsioner-məmurlar, yarım saatı 5-10 minə “toy oxuyan” manıs-mütrüf tayfası və digər “dormoed”lər tapmalıdırlar.

... Ancaq doğrudan da, niyə bizim alimlər tapmasın da?!

Sualı bir başqa cür qoyaq: nə ilə – boş entuziazm iləmi? “Hurrey” patriotçuluqlamı? “Quru-quru qurbanın olum”lamı? “Səndəkini yeyək, məndəkini oynadaq” dərrakəsi iləmi?

Neçə il əvvəl elan olundu ki, iqtisadiyyatda əsas ağırlıq mərkəzi qeyri-neft sektorunun üzərinə düşəcək. İnkişafın əsas magistral xətti insan kapitalı, bilik iqtisadiyyatı olacaq. Hesab edin ki, neft yoxdur!

Bəçeşm! Ləbbeyk! Azərbaycanda ümumiyyətlə neftin olub-olmadığını öz həyatında hiss etməyən vətəndaşlar bu çağırışı normal, yeni inkişaf “era”sının rəhni kimi qarşıladılar.

Elm də qeyri-neft sektorudur.

Orta və kiçik biznesə ötən illərdə yüz milyonlarla vəsait qoyulub.

Aqrar sahəyə milyardlarla sərmayə yatırılıb.

Nəticə?! Həmin seqmentlərin ixracda məhsul və dəyər ekvivalenti kimi iştirakı hansı “optimist” rəqəmlərlə ifadə olunur?

Pomidorla, fındıqla çoxmu uzağa gedə bilərik?

Bəs gəlin görək elmə nə ayrılıb? Biz texnologiyaların inkişafının elə bir mərhələsinə gəlib yetişmişik ki, dırnaq boyda bir çip ölkəyə 10-15 neft eşalonunun pulunu qazandıra bilər.

Dünya şöhrətli azərbaycanlı alim Lütfizadənin bu xüsusda praktiki bir fikri var; deyir ki, elmə iki yanaşma mövcuddur: yaxşı biznesi nəzərdə tutan praqmatik və romantik.

İndi bir çox ağıllı ölkələrdə insanlar elmə praqmatikcəsinə baxırlar. Bəs bizdə necə? Rusların bir ifadəsi var – “ckatert-samobranka”, yəni tənbəl xanımların əflatuni arzusu – süfrəni açırsan və dünyanın bütün nemətləri üstündə hazırdır. Ancaq qafasına vuran yoxdur ki, bu cür yalnız nağıllarda olur, müasir Piri babaların söylədiyi “islahat” adlı nağıllarda.

Elmin strateji əhəmiyyətli, prioritet fəaliyyət sahəsi olub-olmaması, ilk növbədə, hər bir ölkənin ümumi daxili məhsulunda (ÜDM) elm sahəsinin payı, iştirakı və yaratdığı dəyərin həcmi ilə müəyyənləşir. Elmdən nə isə ummaq üçün isə məlumdur ki, ona nə isə verməlisən, büdcənin cibini geniş açmalısan. Burada Hacı Qaralıq (M.F.Axundov), Hobseklik (O.Balzak), Qarpaqonluq (J.B.Molyer) işə keçmir. Müqayisə üçün bildirək ki, dövlət büdcəsində elmin payı Avropa Birliyi ölkələrindən İsveçdə 3,9 faiz, Finlandiyada 3,5 faiz, Fransa və Böyük Britaniyada 2,0 faizdən artıq, İspaniya və İtaliyada 1,1 faiz, ABŞ, Almaniya və Yaponiyada isə 3,0 faiz təşkil edir.

Azərbaycanda 1980-1990-cı illəri əhatə edən dövrdə büdcədən elmə ayrılan xərclərin ÜDM-də payı 0,3-0,5, 1991-ci ildə 0,8 faiz hüdudlarında idisə, 1995-2002-ci illərdə bu göstərici 0,3 faiz təşkil etmiş, 2003-cü ildə 0,2 faizlik səviyyəyə enmiş, 2005-2010-cu illər ərzində 0,5 faizə qalxmışdır. Hazırda bu rəqəm yenə də 0,3 faiz civarında tərəddüd edir ki, belə bir kasıb maliyyə rasionu ilə dünya miqyasında nəinki elmi-texnoloji sıçrayışı, heç “pa” elementini belə yerinə yetirmək mümkünsüzdür.

Elmi işin təşkili ilə məşğul olan mütəxəssislər tərəfindən müəyyənləşdirilmiş və müxtəlif ölkələrin inkişafı timsalında öz tədbiqini tapmış normativ bir qənaət var. Əgər hər hansı ölkədə elmin maliyyələşdirilməsi ÜDM-in 1 faizini təşkil edirsə, elm o ölkə üçün olsa-olsa sosial-mədəni funksiyanı yerinə yetirə bilər. Yəni bu halda elm həmin cəmiyyətin sosial-iqtisadi, mədəni-mənəvi və ictimai-siyasi həyatında proseslərə ciddi təsir göstərmək imkanına malik olmayan dekorativ fon statusunda mövcud olur. Əgər maliyyələşmənin həcmi ÜDM-in 2 faizini təşkil edirsə, elm bilik istehsal edər, 3 faizini təşkil edirsə, sosial-iqtisadi inkişafın hərəkətverici qüvvəsinə çevrilər. Bu, dünyanın həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrinin timsalında təsdiqini tapmış faktdır.

2019-cu ildə Azərbaycanın büdcəsi (gəlir və xərc birlikdə) 47.697.500.0 manat təşkil etmiş, elmə 136.290.498 manat ayrılmışdır. Cari il üçün büdcə 51.048.200.0 manat həcmində təsdiq edilmiş, elm xərcləri 193. 662. 887,0 manat müəyyənləşdirilmişdir (hər hansı bir illüziyanı önləmək üçün deyək ki, təxminən 58 milyon manatlıq fərq minimum əmək haqqı həddinin artırılması ilə bağlıdır – X.N.). Göründüyü ki, büdcədən elmə ayrılmış vəsait 0,3 faizin altındadır.

Amma büdcədə diqqətinizi özünə çəkə biləcək məqamlar da az deyildir. Məsələn, 2019-cu ildə səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlara 5.211.716,0 manat, səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlərə isə 538.747.409,0 manat ayrılmışdısa, 2020-ci ilin büdcəsində həmin xərclər anoloji olaraq 9. 430. 620,0 manat1.196. 451. 373,0 manat təşkil etmişdir. Göründüyü kimi, tibbə aid bütün problemlərin həllinə mükəlləf olan bir nazirliyin hansısa hipotetik “xidmətlərinə” elmə ayrılan büdcədən 10 dəfə artıq vəsait ayrılır, camaat asqıranda İrana, öskürəndə Türkiyəyə, zənginlər isə Almaniya və İsrailə üz tutur, amma nəticə etibarilə orta statistik obıvatel koronavirusun dərmanınını akademik elmlə məşğul olanlardan gözləyir. Əcəb işdir, burda deyiblər e, nəynən, Alış?!

Yenə də ... ötən il beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər dövlətin cibindən hələ kağız üstündə 75.000.000,0 manatı silib-süpürmüşdüsə, bu il qonaq-qaramızın daha çox olacağı planlaşdırıldığından həmin vəsait artaraq elmin büdcəsinə “dədəboyu” verib.

Bir daha ... Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə ən kapital tutumlu tikinti layihələri hündürmərtəbəli binalardır ki, onları da xüsusi biznes – sahibkarlar inşa edirlər. Paytaxtda son illər dövlət hesabına bircə dənə də olsun orta yaxud ali məktəb binası, uşaq bağçası, kitabxana, kinoteatr və s. tikilməyibsə, cari ilin büdcəsində nəzərdə tutulmuş dev rəqəm – tikinti və şəhərsalma işləri üçün 4. 910. 561. 800,0 manatlıq bir vəsait hara xərclənəcək? Səki daşlarına, bir yola beş dəfə asfalt vurulmasına, “yar gələn” küçələrə su səpilməsinəmi?

O başqa məsələdir ki, bunu elmi ictimaiyyət də yaxşı bilir, inkişaf etmiş, başı çiyninin üstündə “bitən” ölkələrdə elmə ən böyük və karlı maliyyə inyeksiyasını dövlət deyil, xüsusi kapital, iri şirkətlər, sahibkarlar edir. Və həmin rəqəm, bir qayda olaraq, büdcə rəqəmini bir neçə dəfə üstələyir. Əfsuslar olsun ki, belə bir normal satisfaksiya Azərbaycan nümunəsində irrealdır.

YUNESKO-nun dünya elminin inkişafı ilə bağlı Parisdə təqdim olunmuş yeni məruzəsində (UNESCO Science Report: towards 2030) göstərilir ki, dünyada elmə ayrılan vəsait və yerinə yetirilən işlərin həcmi sürətlə və sabit olaraq artır. Bu cür məruzələr dünyanın iqtisadi mənzərəsindəki aparıcı tendensiya və prioritetləri daha düzgün qiymətləndirmək üçün beş ildən bir təqdim olunur. Əsas paradiqma ondan ibarətdir ki, artıq dünya dövlətlərinin böyük əksəriyyəti iqtisadiyyatın inkişafını təmin edən əsas faktorun ELM olduğunu dərk edir. Statistikaya əsasən, təkcə elə 2007-20013-cü illərdə dünyada elm xərcləri 30,7 faiz artaraq qlobal ÜDM artımını 20 faizlik bir göstərici ilə üstələmişdir. Son iki-üç onillikdə elmin meqatrend qismində Qərbdən Şərq yarımkürəsinə doğru sürüşməsi və Cənub-Şərqi Asiyanın iqtisadi intibahında əsas “drayver”lərdən birinə çevrilməsi də diqqətçəkəcək faktdır.

Heç də təsadüfi deyildir ki, alıcılıq qabiliyyətinə paritetdə elmi-tədqiqat işlərinə daxili xərclərin reytinq siyahısına ABŞ, Çin və Yaponiyadan ibarət üçlük müvafiq olaraq 511 mlrd, 451,2 mlrd. və 168,6 mlrd. dollar sərmayə ilə başçılıq edirlər. Şimal qonşumuz Rusiya bu cədvəldə Almaniya, Fransa, İsrail, Çənubi Koreya, İsveçrə və İsveç kimi ölkələrdən kifayət qədər geridə qalsa da, MDB miqyasında 39,9 milyard dollarlıq göstərici ilə birincidir. Eyni zamanda, Rusiya hökuməti “Elm” Milli proqramı çərçivəsində 2024-cü ilədək elmi-tədqiqatlara 1 trilyon rubl xərclənəcəyini bəyan etmişdir. Bizdə isə eyni səxavət boxçası Avropa oyunları, İslam oyunları, “Formula” kimi büdcəyə bircə quruş belə mənfəət gətirməyən layihələrə açılır.

Bazarkomun professor elçisi

Kim nə deyir desin, Anar böyük yazıçıdır. Həm də çox istedadlı dramaturqdur. Təkcə elə “Evləri köndələn yar”ı nəyə desən dəyər. Az qala hər cümləsi, dialoqu, replikası el arasında “ağız ədəbiyyatı”na çevrilib.

Pyesdə elçilik səhnəsi yadınızdadır da... - “Bu da bizim ailənin professoru!”

Bilmirəm, iqtisadçılar bunu necə izah edirlər, amma bizdə hər bir “işəgötürülən”in cəmiyyətdə faydalıq göstəricisini müəyyənləşdirən indikatorlardan biri, bəlkə də ən önəmlisi adamın aldığı maaşın miqdarıdır. Bəli, məhz məvacib fərdin bazar və yaşam münasibətlərini tənzimləyən maliyyə aləti olmaqdan savayı, bir də adamın ictimai çəkisini, ölkə üçün, dövlət üçün “yararlılıq indeksini” müəyyənləşdirir.

Bəli, lap böyük Sabirin söylədiyi kimi, “İnsanı insan eliyən parədir”.

Gəlin, müqayisə aparaq: məktəbdə şagirdə savad verən müəllim, hər birimizin sağlamlığının “keşiyində dayanan” həkim nə qədər maaş alır? – “İtaparan!”

Yaxşı deyək ki, onların bir qismi “repetitor”luqla məşğul olur, “çak-çuku” var, xəstəxanalar “Sədərək” bazarına çevrilib.

Məmur, hakim, prokuror, hüquq-mühafizə orqanı işçiləri barədə danışmağına dəyməz; bəlkə də maaş kartlarının harada olduğunu belə unudublar.

Bəs ömür-gününü elmə həsr eləmiş, beynindən və qələmindən savayı heç nəyə gümanı gəlməyən alim necə? – Professor dörd-beş yüz manat alır... yəni, məvacib! İnandırıcıdırmı?

Rusiyada – 2019-cu ilin mart-iyun aylarında orta hesabla 850-1200 doll., Gürcüstanda ... Ermənistanda 405 doll., “inkişafının analoqu olmayan” Azərbaycanda təxminən 300 dollar!

Bizdə məzluma köməkdən söhbət düşəndə Qərb standartlarını xatırlatmağı xoşlayırlar.

Neynək, gəlin müqayisə edək: ABŞ-da elmi-tədqiqat institutunun adi laborantı 3 min doll., elmi işçi 4 min doll., professor 12 min dollaradək; Kanadada 9,485 doll.; İsveçrədə 8000 evro; İtaliyada 9,118 doll.; Cənubi Afrikada 9,330 doll.; Səudiyyə Ərəbistanında 8,524 doll.; Böyük Britaniyada 8,369 doll.; Malayziyada 7,864 doll.; Avstraliyada 7,499 doll.; Hindistanda 7,433 doll. məvacib alır. Almaniyada sıravi elmi işçinin maaşı 3.5-4.5 min evrodurr. Allahın Polşasında universitet professorunun aylıq məvacibi 2.5 min evrodan aşağı deyil.

Unutmayaq ki, xaricdə fundamental elmlər sahəsində çalışan alimlər müxtəlif qrand layihələrindən on minlərlə dollar əlavə qonorar ala bilirlər.

Bizdə isə alim ailəsini pis-yaxşı dolandırmaq üçün iki-üç yerdə dərs deyir, o da alınsa, “taksovatdıq” eliyir, bazarda “polka” işlədir, hörgü qoyur, soğan əkir...

Bizdə elmi deyil, elmi adı sevirlər; dəbdəbəli avtomobil kimi, şıq libas kimi, qəşəng məşuqə kimi...!

Xalxın uşağı, məsəlçün, İlon Mask raket düzəldir, ucuna da maşınını pərçim eliyib göndərir kosmosa elmi “ezamiyyətə”. Bizdən olmayan milyonerlərsə zürriyyətlərinə milyonluq avtomobil, Dubayda, Fransada, Londonda nə bilim daha hansı cəhənnəmdə dəyəri on milyonlarla ölçülən malikanələr alırlar. Xeyr, başqasının pulunu saymırıq, öz pulumuzu sayırıq. Çünki Azərbaycandan çıxarılan milyonlar qəpiyinəcən bu xalqa məxsusdur.

Aliminə qəpik, idmançısına milyon sayan məmləkət

Bəli, idman salonlarında Azərbaycanın bayrağının dalğalanması, himninin oxunması həmişə qürurvericidir, köksümüzü qabardır, izzəti-nəfsimizi oxşayır. Bir çempionun yetişdirilməsi idmanın kütləviliyinin təbliği üçün ən inandırıcı “əyani vəsait”dir.

Bəli, bilirik ki, sağlam bədəndə sağlam da ruh olar. Ancaq bədən də tək əzələlər düyünündən ibarət deyil, onu idarə edən, fərqlənməyə stimullaşdıran, iradəsini qələbə üçün səfərbər edən də beyindir, ağıldır. İstənilən qələbə yalnız ağlın gücünə söykənəndə sabitqədəm olur.

... O ölkələrdə ki, insan gündəlik yaşam uğrunda mücadilə verir, elm dövlətin “siyahısı”nda axırdan birinci-ikinci dərəcəli məsələlər qrafasına keçir.

Son onillkillərin iqtisdi inkişaf fenomeni və modeli sayılan ölkələrə nəzər salaq; Dubay, Sinqapur, Qətər... istər tikinti-quruculuq işlərinin vüsəti, istər ümumi inkişaf dinamikası, ümumi daxili məhsul istehsalı, adambaşına düşən ÜDM və milli gəlir, habelə digər magistral parametrlər üzrə “analoqu olmayan” Azərbaycanı çox-çox geridə qoyublar. Niyə? Çünki həmin ölkələrdə bacarıqlı, savadlı, CV-də gözə soxmaq xatirinə deyil,həqiqətən də nüfuzlu ali məktəblərdə təhsil almış idarəçilər komandası işləyir və onlar bütün qərarlarını elmi şəkildə təsdiqini tapmış, uğur və perspektiv vəd edən “alqoritmlər” əsasında verirlər. İstənilən inkişafın, uğurun, qələbənin, hətta idmanda belə, düsturu qolun deyil, beynin, ağlın güc əzələləri ilə həll olunur.

Azərbaycanda idmanın kütləviliyinə nail olunub, mərəkəyə çıxarılası uğurlar da az deyil. Lakin həmin uğurları qiymətləndirərkən hökumət “öz yorğanına” baxmır, ayağını inkişaf etmiş, G7, G20 təsnifatına daxil olan qüdrətli dövlətlərin “yorğanından” da beş-on metr bayıra uzadır.

Təsəvvür edin ki, dünya mətbuatında ismi əksər vaxt “vayqanlı” məsələlərdə hallanan Azərbaycanın adı 2016-cı ildə Rio-de-Janeyroda keçirilən XXXI Yay Olimpiya Oyunları vaxtı çempionlara ən yüksək qonorar vəd etmiş ölkə kimi keçirdi.

2008 - ci ildə Pekində keçirilmiş XXIX Yay Olimpiya Oyunlarında idmançılarımız 1 qızıl, 1 gümüş və 4 bürünc medal qazandı. Ancaq Azərbaycanın verdiyi qonorar özündən deyən çox ölkənin “qanını dondurdu”. Eyni səxavətin London olimpiadası sonrası da şahidi olduq – 600 min manat , yəni o vaxtı kursla 750 min dollar! Təsəvvür edirsinizmi bu nə deməkdir?! Kimisi bu cür səxavətmi deyək, görməmişlikmi adlandıraq, jestə sadəcə güldü, kimisinin “qamburger”i boğazında qaldı.

Hələ bunun üstünə idmançılara onların təmsil etdiyi federasiyalar tərəfindən verilmiş pul mükafatını, bəzi şirkətlərin mənzil, avtomobil baratlarını da əlavə edəndə nəinki sıradan alimin, professorun, akademikin, hətta Harvard, Yel, Massaçusets universitetlərinin, dünyanın tanınmış alimlərinin gözlərini hədəqəsindən çıxmağa vadar edə biləcək astronomik məbləğ alınır.

Bilin, tanıyın, biz buyuq!

Biz dünyanın taleyinin asılı olduğu elmə qəpik-quruş, idmançıyasa milyonlar səpələyən, özünü dünyada biliklə deyil, təpiklə tanıtmağa üstünlük verən məmləkətik!

Rio olimpiadasının iştirakçı ölkələrinin çempionlara ayırdığı mükafatın məbləği ilə tanış olmaq istərdinizmi? Buyurun! Həmin günlərdə "Amerikanın Səsi"nin dərc etdiyi cədvələ əsasən, Azərbaycan siyahıda fəxri yerdə idi 510 min dollar (dövlət başçısının bəyan etdiyi rəsmi rəqəm 400 min manat idi – !). Sinqapur öz çempionuna 746 min, İndoneziya 382 min, Tailand 314 min, Qazaxıstan 250 min, Fransa 65 min, Rusiya 60 min, Çin 31 min, ABŞ 25 min, Almaniya 19 min, Britaniya isə “record” – 0 dollar vəd etmişdi.

Bu yerdə Azərbaycanımız üçün Mayakovskinin məşhur misraları yada düşür: - Alın … a! Yana-yana qalın …a!”

Ancaq kiçicik bir “əmma” ilə!

Azərbaycan mükafat büdcəsinə görə Şərqi Asiya pələngləri – Sinqapur, İndoneziya və Tailandın da daxil olduğu liderlər qrupunun “autsayder”i idi. Bəs bu ölkələr kimdir, yaxud nəçidir?

Sinqapur – ÜDM 585,055 mlrd doll., adambaşına düşən ÜDM 64.041 (dünyada 7-ci), adambaşına ümumi milli gəlir 905.700 doll. (dünyada 9-cu).

İndoneziya – ÜDM 895 mlrd doll.; Tailand – ÜDM 1 trilyon 236 mlrd doll., adambaşına düşən ÜDM 17.900 dollar.

... Və Azərbaycan – ÜDM 57 mlrd doll., adambaşına düşən ÜDM 4569 dollar.

Bu siyahıda ölkəmiz Qazaxıstan (71), Türkmənistan (78), Qvineya, Qabon, Ekvador, Qvatemala kimi ölkələrdən sonra 103-cü yerdə qərar tutub.

Ancaq nə qəm?! Ətrafa pul saçmaqda, forslanmaqda ki, öndəyik!

Hərdən küsüb-inciyib “boykot” elədiyimiz Avropa ilə müqayisə də maraqlı olardı deyə bəzi ölkələrin iqtisadi gücünü və olimpiya birincilərinə ayırdığı mükafatın məbləğini təqdim edirik: Polşa – ÜDM 586 mlrd doll., adambaşına düşən ÜDM 15.431 doll, mükafat 50 min avro; Avstriya – müvafiq olaraq 456 mlrd doll. 51.509 doll., 17 min avro; Almaniya – 3 trilyon 997 mlrd doll., 48.264 doll., 20 min avro; Niderland – 914 mlrd doll, 53.106 doll., 25.500 avro.

Ən maraqlı faktsa ondan ibarətdir ki, Skandinaviya nəhəngləri sayılan İsveç (ÜDM 551 mlrd doll., adambaşına düşən ÜDM 53.873 doll.) və Norveç (ÜDM 435 mlrd doll., adambaşına düşən ÜDM 81.695 doll.), habelə Böyük Britaniya olimpiya çempionluğunu “şərəf işi” sayaraq (bizim idmançıların gözündən iraq - !) idmançılara bircə “kron” yaxud “funt” belə vermirlər.

Yaddaşlarda möhtəşəm açılış və qapanış səhnələri qalan 2015-ci il I Avropa oyunlarının estafetini nəhayət ki, 2019-cu ildə Belarus qəbul etdi. Azərbaycan I yeri tutmuş hər bir idmançıya 150 min, II yerə sahib çıxanlara 80 min, bürünc mükafatçılara isə 50 min manat ödədi. Beləliklə, 28 medala görə 3,3 milyon manat mükafat.

Hasil olan “fəlsəfə”

Vaxtilə olimpiya çempionuna 870 min dollar vəd edən Sinqapur indi həmin rəqəmi 50 minə endirib. Vur -tut 725.7 kv km ərazisi və 6 milyon nəfərə yaxın əhalisi olan bu ölkənin olimpiya çempionu yoxdur. Lakin belə bir “itki” onu heç vəchlə müsbət mənada “analoqu olmayan ölkələr” cərgəsindən çıxarmır.

Gedib İngiltərənin ən aparıcı futbol klublarını “optovoy”, “brutto”su qarışıq alan ərəb şeyxi, yaxud həmin o Sinqapur, Qətər, Bruney, Lüksemburq, ABŞ, Çin olimpiya ümidi verən ayrı-ayrı idmançıları pulla şirnikləndirib öz ölkəsinə cəlb edə bilməzmi? Bilər də, edər də! Hamısı, bizimkilər qarışıq, yüyürə-yüyürə gedər. Etmir!

Çünki onun üçün əsas prioritet ölkəsini, xalqını, millətini firavan, rifah içində yaşatdıra biləcək fəaliyyət sahələrinin inkişafının qayğısına qalmaqdır.

Son illərin Azərbaycanına nəzər salaq – vaxtilə zarafatla da olsa özümüzə “şair xalq” adı vermişdik. İndi isə daha təhlükəli pandemiyaya yoluxmuşuq. Yox-yox, söhbət koronavirusdan getmir. İmkan versək, bu gün-sabah dəf olub gedəcək o şoqərib. Qalan isə yetişməkdə olan nəslin intəhasız idman və şou sevgisidir.

Təbii ki, biz böyük idman və sənət sevgisini yalnız alqışlayırıq. Baxmayaraq ki, bu heyranlıq bizdə şıq həyat tərzinə, tox yaşayışa “qızıl açar” assosiasiyası yaradır.

Bəli, hər qəbuldan sonra ali məktəb auditoriyaları boş qalmır. Lakin bitirəndən sona neçə nəfər həqiqi elmlə məşğul olmağa üstünlük verir?

Tək-tük, adda-budda! Səbəbini söyləyək? Çox sadədir!

Adam fikirləşir ki, cavan canını laboratoriyalarda çürüdüb ayda 200 manat alınca, gedib tuman-köynək satar, “toy oxuyar” və bir professorun bir ildə dövlətdən qazandığını üç-beş günə qazanar.

Yaxud həndəsi proqressiya ilə götürək; beş akademikin, on “çlenkor”un, 15 professorun gözünü tökə-tökə bir ildə işləyib qazandığını hansısa idman yarışında üç-beş dəqiqə “şillə-təpik” atmaqla əldə etmək mümkündürsə, bu elm deyilən sahədə kimin nə “iti azıb”?!

Hər idman yarışından sonra ölkə başçısına xoş gəlsin deyə çempiona pul, ev, avtomobil bağışlayan iri məmurların, sahibkarların növbəsi az qala Hövsanda başlayıb Bayılda bitir.

Bu məmləkətdə çox yox, bircə kişi barmağını qatlaya bilərmi ki, indiyədək neçə alimə dəstək verib, neçə alimi yeni tapıntılara təşviq edib?

Bəlkə ölkənin hansısa iri məmuru yaxud iri sahibkar (zatən, bizdə iri məmur və iri sahibkar kəlmələri sinonim kimi səslənir - !) fundamental axtarışlarla məşğul olan bir alimi çağırıb barmağına “yod” sürtüb, məşuqələrinə bağışladığı evlərdən, maşınlardan hədiyyə edib?!

Xeyr, bizimkilər o cür ürək sahibi deyillər!

Təptəzə bir misal; bunu da deyib nöqtəni qoyuram.

Ölkədə koronavirusla mübarizə ilə bağlı ictimai fond yaradılıb. İdeya fəna deyil; bizim millət evində uşaqları acından qussa belə “elnən gələn bəlaya” son tikəsini əta edəndir. Sosial şəbəkələrdə bir-iki rəqəm diqqətimi cəlb elədi. Deməli, bu günlərdə prezidentin əfvinə “məzhar” olan Akif Çovdarovun bircə dəfə “gözünü ağartması” ilə neçə ildən bəri “işləyib qazandığı” üç milyon dolları (- ?!) tıpış-tıpış, burcudub eləmədən aparıb təslim edən birisi həmin fonda beşcə min manat (yəni üç min dollar - !) köçürmüşdü.

Başqa bir misal. Paytaxt rayonlarından birinin yırtıcı tamahına görə “canavar” ləqəbli başçısı tanıdığım birindən qarajına sənəd üçün 20 min manat (o vaxtkı məzənnə ilə 25 min dollar - !) aldığı halda, fonda üç min manat vermişdi.

Bu arada özbək iş adamı Alişer Usmanov öz ölkəsinə eyni məqsədlə 20 milyon dollar bağışladı.

Heç şübhəsiz, xeyriyyəçilik, altruizm, filantropluq ... kimi nəcib keyfiyyətlər bizlərlik deyil!

Vallah və tillah, həyat göstərir ki, bu dünyaya, bu millətə, Azərbaycana təpikdən çox bilik lazımdır!

Qorxu, təzyiq, zopa, həbs, ayrı-seçkilik, korrupsiya, saxtakarlıq deyil, qayğı, qanunçuluq, haqq-ədalət, həmrəylik, xoş sima, rifah ... lazımdır!

Siz necə düşünürsünüz?

Şərhlər

vaqif 2020-05-07 15:37:20

çox gözəl analitik məqalə.

nəzakət 2020-05-04 11:01:42

İstedadli jurnalist Xalid bəy mən sizə təşəkkür edirəm

Qarabağ-Analoq 2020-04-24 20:32:43

Sizcə, nədən, biz İşğalçı ilə yarışır və onun Tətik-təpiyi altına girmişik?

Akif m 2020-04-19 18:46:23

Sizin yazıları hər zaman maraqla oxuyuram . Fikirləriniz məzmunlu və məntiqli olur ...

Könül 2020-04-19 12:30:32

Hörmətli müəllif.Məqalənizi çox böyük maraqla oxudum.Ne yazıq ki,fikirlərinizdə 100de 100haqlısınız.Ne yazıq ki,kəlməsini ona görə yazdım ki, bu millət bu xalq belə olmamalıydı.Bu ölkədə təhsilə,elmə verilən qiymət sizin sözlərinizə desək şillə-təpik vuranlar və ibtidai sinif həcmində savadı olmayan, danışıq qabiliyyəti və cəmiyyətdə özünü aparmaq qabiliyyəti olmayan "manıslardan" yüksək olmalı idi.

Vazeh 2020-04-18 09:44:29

Mukemmel sherh!

Rövşən 2020-04-18 01:07:19

Bu yaxınlarda hörmətli deputatımız, bütün məsələr üzrə mütəxəssis səviyyəsinə yüksəlmiş Qüdrət HƏSƏNQULİYEV bildirdi ki, Elmlər Akademiyasını bağlamaq, elmin taleyini Universitetlərə vermək lazımdır. Bu barədə Siz nə düşünürsünüz, hörmətli Xalid müəllim..?

Ali 2020-04-18 00:19:33

Çoxdandır belə maraqlı yazı, belə müqayisə və nəticələr oxumamlışdım. O iti qələminizə, analitik ağlınıza və vətəndaş vicdanınıza bizm oliqarxlar və "timsah" məmurlar quurban olsun.

Shahla Huseynzada 2020-04-17 20:01:39

Xalid bəy yüksək professionallıq səviyyəsində yazılmış məqalədir.

Bəhram ƏŞRƏFİ 2020-04-17 17:54:34

Hələ 1960-dan siyasət hərblə tibb elmini kənara təpikləyib?

vetensever 2020-04-17 17:46:38

dahi nizami yazirdi rutbeler icinde secilir biri hamidan ucadir alimin yeri

Eli 2020-04-17 15:01:38

Bunlar o kateqoriya adamlardır ki ermenini rusu yehydini meclisinin yuxarı başına çıxarıb öz milletine xor baxar beyenmezBunlar hemin adamlardır ki Heyder Eliyevi Bakıya byraxmırdılar. İndi meydan boşdur bunlar....

Hüseyn 2020-04-17 11:10:17

Dəyərli yazı,yüksək analitik təhlil,uğurlu müqayisə və cəsarətli mövqedir. Xalid müəllim çox təssüfki, yazdıqlarınızın hamısı doğruur

rufet 2020-04-17 10:28:16

80lerin jurnalistleri 80lerin filoloqlarindan oyrenin millet ucun yanmagi

rufet 2020-04-17 10:25:10

sen

Eli 2020-04-17 02:40:33

Mükemmel

Mühəndis B. 2020-04-16 22:17:52

Əla təhlilə: Biz öz xalqımızın işləməsinə də, düşünməsinə heç razı olmarıq!?

Ərtoğrul 2020-04-16 21:02:19

Allah razı olsun!

izləyici 2020-04-16 19:32:54

çox vacib, diqqətə alınası qeydlər var bu yazıda. Hökümət növbəti proqram qəbul eədndə yada düşəydi barı

Adnan 2020-04-16 16:45:54

Hörmətli Xalid müəllim! Geniş şərh yazdıqda silindiyindən bir cümlə ilə fikrimi bildirirəm. HALAL OLSUN! SON VAXTLAR BU SƏVİYYƏDƏ ANALİTİK YAZI OXUMAMIŞAM!

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира