“BİR AY SONRA PREZİDENT MƏNİ QƏBUL ELƏDİ...” – “Dedim o yazıda Ramiz Mehdiyevlə bağlı məqam var...”

“Yeni Azərbaycan” qəzetinin sabiq baş redaktoru Alqış Musayevin “ayna.az” saytına müsahibəsini təqdim edirik:

- Qarşıdan Milli Mətbuatın 145 illik yubileyi gəlir. Prezident yubiley tədbirinin qeyd olunması ilə bağlı sərəncam imzaladı. Bir qələm adamı kimi necə düşünürsüz, jurnalistikamızın hazırkı durumu necədir? 

- Mən heç vaxt jurnalistkamız haqqında bədbin fikirdə olmamışam. Düzdür, hazırda jurnalistikamız kifayət qədər problemlər yaşayır, çətin və məsuliyyətli bir dövrü adlatmaq zorundadır. Əminəm ki, Azərbaycan mətbuatı özünü toparlayıb bu mərhələni də keçə biləcək. Həmişə təkrarladığım bir fikiri yenə həmin inamla deyə bilərəm ki, bütün qüsurlara, sıxıntılara rəğmən, Azərbaycan jurmalistikası bu gün cəmiyyətimizin ən çevik strukturu, Azərbaycan jurnalistləri cəmiyyətimizin ən məhrəm, ən salamat, ən vətənpərvər, ən dövlətçi kəsimidir. Bir inkaredilməz faktı xatırladım: bu gün heç bir sahədə Azərbaycan jurnalistikasında olduğu qədər peşəkar yoxdur. 

Sözsüz ki, hər şey bu potensialdan dövlətin, hakimiyyətin, cəmiyyətin hansı səviyyədə və necə istifadə etməsindən birbaşa asılıdır. Bu gün Azərbaycan yenilənmə ərəfəsindədir. Bütün istiqamətlər üzrə ölkənin ali siyasi rəhbərliyi səviyyəsində islahatlar elan edilib. Cəmiyyətimizin yenidən qurulmağa, yenidən təşkilatlanmağa əşədü-ehtiyacı var. Bu ehtiyacın təmin edilməsi Azərbaycan jurnalistkasının fəaliyyətini nəzərə almadan, birmənalı olaraq mümkünsüzdür. Təsadüfi deyil ki, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev hələ 2016-cı ildə Azərbaycan jurnalistləri ilə görüşündə islahatların reallaşması üçün mətbuatın dəstəyinə güvəndiyini xüsüsilə vurğulamışdı. İndinin özündə də ölkə rəhbəri demək olar ki, hər çıxışında, hər müsahibəsində ictimai nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı çağırışlar edir. Əlbəttə ki, mətbuatın iştirakı olmadan mükəmməl ictimai nəzarət mexanizmi yaratmaq heç cür təsəvvür olunmur. 

Əslində, ictimai nəzarət funksiyasını yerinə yetirmək elə mətbuatın mühüm vəzifələrindən biridir. Sadəcə, bu imkanı mətbuata tanımaq və mətbuatın imkanlarından maksimum dərəcədə istifadə etmək lazımdır. Gerçəkdən, mətbuatın ümumi proseslərə peşəkarcasına müdaxilə etməsinə böyük tələbat var. Amma bu tələbatı mətbuatımız yalnız, zaman-zaman itirdiyi ictimai etimadı, ona olan inamı, kütləvi marağı bərpa etməklə qarşılaya bilər. Bir sözlə, mən yenilənmə prosesininin önündə məhz müstəqil, peşəkar və həm də daha çox tənqidçi medianı görmək istərdim.

- Alqış bəy, günün əsas sualı da elə budur: necə oldu ki, mətbuat inamı itirdi?

- Bu, o qədər həssas və geniş bir mövzudur ki... Bu yerdə, necə deyirlər, tükü tükdən ayırmaq gərəkdir. Gəlin, razılaşaq ki, məsələ bu günün, dünənin, 5 ilin, 10 ilin söhbəti deyil. Yüz illərdir ki, hakimiyyətlərlə mətbuat arasında bir gərginlik yaşanmaqdadır. Səbəb isə bəllidir. Bir tərəfdə inzibatçı, bürokratik aparat, idarəçiliyi təmsil edən direktiv düşüncə, normativ təfəkkür, digər tərəfdə mətbuatı təmsil edən peşəkar düşüncə, yaradıcı təfəkkür dayanıb. Normativ düşüncəylə yaradıcı düşüncənin biri-biriylə yola getməsi həddindən ziyadə müşkül bir işdir. Yola getmək üçün tərəflərdən mütləq biri güzəştə getməlidir. Həmişə, bütün dövrlərdə aktual olaraq qalan klassik sual da elə budur: Hansı tərəf, kim güzəştə getməlidir və güzəştin formatı necə olmalıdır? Mətbuatın nəyi var ki, nəyini güzəştə getsin?! Reallıq budur ki, mətbuatın imkanları məhduddur. Mətbuatın ən ciddi resursu onun peşəkarlığıdır. Peşəkarlığı necə güzəştə getmək olar? Yarımçıq, qismən peşəkarlıq olmur axı. Qismən peşəkarlıq, qismən namuslu olmaq kimi bir şeydir. Peşəkarlıq ya olur, ya da olmur. Mətbuatın güzəştə getməyi onun zəifliyini şərtləndirir. Mətbuat, hətta azacıq güzəştə gedəndə hər şeyini itirir. Eyni zamanda, hakimiyyət də mətbuatın güzəştindən heç nə qazanmır, heç nə əldə etmir. Əksinə, mətbuatın özünə və həm də mətbuat vasitəsilə ictimai nəzarəti itirir. Mediadan fərqli olaraq hakimiyyətin, dövlətin, idarəçinin, siyasətçinin güzəşt etmək imkanları çox genişdir. Əslində, elə siyasət güzəştə getməyi bacarmaq sənətidir. Mətbuatdan fərqli olaraq, hakimiyyətin güzəştə getməyi onun gücsüzlüyünü yox, gücünü şərtləndirir. Hakimiyyət mətbuata güzəştə gedirsə, ilk növbədə hakimiyyətin özü daha çox qazanır, o cümlədən cəmiyyət də, mətbuat da bu güzəştdən böyük ölçü ilə faydalana bilir.

- Hakimiyyətin güzəşti deyəndə nəyi nəzərdə tutursuz?

- Əməkdaşlıq, informasiya mübadiləsi və s. İstənilən hakimiyyət çalışır ki (özü də bu, çox normal, təbii və məqbul bir istəkdir), mətbuata, informasiya məkanına nəzarət edə bilsin. Bunun isə bir çözüm yolu var, mətbuatla daha sıx, daha çevik, daha intensiv əməkdaşlıq etmək. Tarix və siyasi təcrübə göstərir ki, hansı hakimiyyət mətbuatla daha çox əməkdaşlıq edirsə, o hakimiyyət mətbuata daha çox nəzarət edir. Başqa alternativ mövcud deyil. Peşəkar mətbuatın hakimyyətdən gözlədiyi, umduğu güzəşt payı da elə vur-tut bundan ibarətddir.

- Konkretləşdirsək, Azərbaycan reallığında bu günə kimi hansı tərəf - mətbuat, yoxsa hakimiyyət güzəştə gedib?

- Təbii ki, mətbuat güzəştə gedib. Nəticə də bəllidir. O nəticələr ki, heç də ürəkaçan deyil, biz indi sizinlə onları müzakirə edirik. Mətbuata inam yox dərəcəsindədir. İnformasiya resurslarına ictimai etimad acınacaqlı bir durumdadır. Sosial şəbəkələr at oynadır və sair.

- Alqış müəllim, mənzərə aydındır. Siz nə təklif edə bilərsiniz, mətbuata inam-etimadı hansı yollarla bərpa etmək olar?

- Bu, vaxt və enerji aparan ardıcıl bir prosesdən asılıdır. Və qeyd-şərtsiz, bu prosesin davamlı olmasında hakimiyyət daha çox maraqlı olmalıdır. Görünüən odur ki, hakimiyyət hadisələrin bu istiqamətdə getməsində maraqlı və israrlıdır. Mən detallara varmadan ümumi baxışlarımı bölüşə bilərəm. Mətbuata inamı bərpa etmək üçün peşəkarcasına məqalələr yazmaq kifayət eləmir. KİV-ə inamı qaytarmaq istəyiriksə, öncə informasiya siyasətinin özünü dəyişməli və informasiya siyasətinin özünə qarşı yaranmış inamsızlığı aradan qaldırmalıyıq. Hakimiyyətin informasiya siyasəti geniş anlayışdır, geniş bir əhatədən ibarətdir. Hakimiyyətin hər adi davranışı belə, informasiya siyasətinə təsirsiz ötüşümür. Burada KİV-ə Dövlət Dəstəyi Fondu, Mətbuat Şurası və sair qurumlar həlledici rol oynamır. Etiraf etmək lazımdır ki, informasiya siyasətinə uzun müddətdir ki, bir yeknəsəklik hakimdir. Bu yeknəsəkliyi isə yalnız idarəçiliyin ritmini tədricən dəyişməklə ortadan qaldırmaq mümkündür. Hakimiyyət resursları, informasiya resursları, media institutları arasında bir zəncirvari asılılıq, bağlılıq yaranıb. Zəncirvari asılılıq isə bütün və istənilən hər şeyin orijinalını sıradan çıxarır, necə ki çıxarıb. Bircə ötəri baxış bəsdir, görəsən ki, az qala bütün qəzetlər, saytlar, telekanallar biri-birilərini təkrarlayır, biri-birilərinə oxşayır. Orijinallıq inamın başlıca şərtidir. Ona görə də biz mətbuata inamın çox qısa zamanda, asanlıqla bərpa ediləcəyinə sadəlövhcəsinə yanaşmamalıyıq. Gərgin və görüləcək işlər hələ irəlidədir.

- Siz tənqidi mətbuatın fəliyyətinə toxundunuz. Mən xatırlayıram ki, siz “Yeni Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru işləyərkən tənqidi mövzulara tez-tez müraciət edirdiniz. Hətta, ən iri ranqlı məmurlar “Yeni Azərbaycan” qəzetinin səhifələrində tənqid edilirdi…

- Əvvəlcə bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Xüsusilə, qeyd edim ki, mənim həmişə, bütün siyasi dönəmlərdə öz mövqeyim olub. Və bu mövqe bir qayda olaraq, mənim özümə məxsus düşüncə tərzimdən və öz məntiqimdən irəli gəlib. Heç vaxt ümumi proseslərə, ayrı-ayrı fərdlərə qarşı yuxarıların tapşırığı və ya aşağıların xahişi ilə çıxış etməmişəm. Necə olursa-olsun, obyektivliyimi qorumağa çalışımışam, yeri gələndə ədəb-ərkan, siyasi etika çərçivəsində tənqidi fikirlərimi də açıq-aşkar ifadə etmişəm. Mənim mövqeyimin, ictimai davranışımın əsasında dövlətçilik əxlaqı və Azərbaycan sevgisi dayanır. Heç vaxt ətraf mühitə olan reaksiyamı sosial statusumdan asılı duruma salmadım. Düzdür, bu, çox çətindir. Amma təvazökarlıqdan bir qədər kənar olsa da, deyim ki, mən bunu bacardım. Ayrı-ayrı adamların, hakimiyyətin mənə haradan və necə baxmasından asılı olmayaraq, ədalət hissini heç nəyə qurban vermədim. Bu gün mən düz 12 ildir ki, heç bir yerdə işləmirəm. Sanki, mənim büdcəsi milyardlarla ölçülən bir ölkədə hər hansı bir işin qulpundan yapışmağıma qeyri-rəsmi yasaq qoyulub. Son 30 ildə, heç bir hakimiyyətin dövründə indiki qədər maddi, mənəvi məhrumiyyətlərə məruz qalmamışam. Ancaq bütün bunlara rəğmən, bu illər ərzində, mən öz prinsipial baxışlarımdan nəinki bir addım, hətta bir millimetr geri çəkilmədim. Bu gün yenə hesab edirəm ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hazırkı tarixi mərhələdə fövqəladə missiya daşıyan bir liderdir. Biz onun ətrafında birləşməli, onu müdafiə etməli və qorumalıyıq. 

“Yeni Azərbaycan” qəzetinin o vaxtkı fəaliyyətinə, iqtidar qəzetinin səhifələrində bir cox iri çəkili məmurların tənqid edilməyinə gəlincə, bu, əlbəttə ki, təsadüfi deyildi. Birincisi, vurğulayım ki, bu tənqidlərin kökündə heç bir umu–küsü, şəxsi qisasçılıq motivləri dayanmırdı. Mən heç zaman şəxsi hissləri ictimai-siyasi münasibətlər sisteminə, dövlət idarəçiliyinə daşımağın tərəfdarı olmamışam. Baxmayaraq ki, belə zərərli nümunələr bu günün özündə kifayət qədərdir. Nə yazıq ki, yüksək çinli məmurlar onlara göstərilən etimadı, onlara verilən səlahiyyəti, dövlətin, Prezidentin tapşırıqlarını yerinə yetirməyə sərf etməkdən daha çox, xoşları gəlməyən çox ləyaqətli, dürüst insanlarla öz münasibətlərini aydınlaşdırmağa yönəldirlər. “Yeni Azərbaycan” qəzeti nə üçün tənqidçi mövqedən çıxış edirdi? Çünki tənqidsiz heç bir sahənin inkişafina təminat vermək mümkün deyil. Mətbuat tənqid etmirsə, demək o, ictimai nəzarət funksiyasını yerinə yetirmək gücündə deyil. Gəlin razılaşaq ki, insanın şəxsiyyəti də onun orqanizmi kimidir. Necə ki, insan əlinə nə düşdü yeyirsə, qida rasionuna əməl etmirsə, kökəlir, piylənir, şişir. Onun hərəkət etməyi çətinləşir. Əvvəl özünə, sonra ətrafındakılara əziyyət verir və nəticədə lazımsız ət parçasına çevrilir. İnsanın şəxsiyyəti də elədir. İnsanın şəxsiyyəti, ictimai obrazı gerçək dəyərləndirilmirsə, onda o, ictimai əhəmiyyətini itirir. Nəinki ictimai əhəmiyyətini, hətta ictimai fəsadlar törədir, ictimai inkişafa əngəl olur. Bizə toxunulmaz, piylənmiş ictimai-siyasi şişmanlar yox, faydalı, əksəriyyətin işinə yarayan, real siyasi qəhrəmanlar lazımdır.

Hakimiyyətə, idarəçiliyə də yanaşma belə olmalıdır. Əgər hakimiyyətin fəaliyyətində, idarəçilikdə qüsurlar, yanlışlar varsa, bu, tənqid edilməlidir. Həyat sübut edir ki, hakimiyyəti, əldə olunan hər hansı qələbəni qorumaq üçün onu hədiyyə kimi bərk-bərk qucaqlamaq yetərli deyil. Hakimiyyət, qələbə yalnız inkişafda olan bir proses kimi idarə ediləndə möhkəmlənir və rəqabətə davam gətirə bilir. Və bu işdə hakimiyyətin ən yaxın yardımçısı da məhz elə müstəqil və tənqidçi media ola bilər. Tənqid yoxdursa, yanlışlar xroniki hala keçir. Təəssüf ki, bəzi məmurlar fəaliyyət göstərirlər və fəaliyyətlərinin hansısa bir mərhələsində özlərini artıq məmur kimi yox, siyasətçi kimi hiss etməyə başlayırlar. Müəyyən səbəblərdən - təbii ki, bu səbəblər xüsusi bir söhbətin mövzusudur - onlara elə gəlir ki, əldə etdikləri nailiyyətlər, qazandıqları maddi imkanlar, onlara göstərilən hörmət hakimiyyətin inzibati resursları hesabına deyil, öz şəxsi keyfiyyətləri və fitri istedadları hesabına reallaşıb. Bu yanlış qənaət onları bir az da şirnikləşdirir, növbəti səhvlərə sürükləyir, növbəti yanlışlara sövq edir. Və növbəti mərhələdə, nəzarət etdikləri sahənin, yəni hakimiyyətin ideoloji, siyasi, maddi resurslarını dövlətin və Prezidentin təbliğinə deyil, öz şəxsi imiclərinin formalaşması istiqamətində istismar edirlər.

- Maraqlıdır, sizin “Yeni Azərbaycan” qəzetində dərc etdiyiniz tənqidlər siyasi rəhbərlik tərəfindən necə qarşılanırdı?

- Heç yerdə yazmadığım, danışmadığım bir epizodu sizinlə bölüşsəm, zənnimcə, sualınıza cavab vermiş olaram. Mən 2002-ci il aprelin 19-da baş redaktoru olduğum “Yeni Azərbaycan” qəzetində hakimiyyətin siyasi varislik perspektivinə həsr edilən “Niyə məhz İham Əliyev” adlı bir məqalə ilə çıxış etdim. Həmin məqalədə Prezident Administrasiyasının o vaxtkı rəhbəri Ramiz Mehdiyevin nüfuzu ictimai-siyasi nüfuz kimi yox, sadəcə məmur nüfuzu kim səciyyələndirilirdi. Mən indi də hesab edirəm ki, çox düzgün və ədalətli dəyərləndirmədir. Burda kiminsə şəxsiyyətinə və fəaliyyətinə kölgə salacaq heç bir şey yoxdur. Həmin məqalənin dərcindən bir az keçəndən sonra, 2002–ci ilin noyabr ayında ümummilli lider Heydər Əliyev məni qəbul etmişdi. Doğrusu, heç gözləmədiyim halda mənə dedi ki, mən təklif edirəm, sən 14 saylı Qaradağ Seçki Dairəsindən millət vəkilliyinə namizədliyini verəsən. Söhbət zamanı Ulu Öndərimiz həmin məqaləni xatırladıb dedi ki, o yazını oxudum, çox xoşuma gəldi. Belə olduqda, mən dedim ki, “cənab Prezident, o yazıda bir yer var, Ramiz Mehdiyevlə bağlı, bəziləri mənə deyir ki, gərək ona toxunmazdın, o, sənə pisliklər edəcək”. Ümummilli liderimiz gülərək dedi ki, “sən elə adamlara fikir verib eləmə, sən çox dəqiq, düzgün və vaxtında yazmısan”.

- KİVDF ilə bağlı Baş Prokurorluq cinayət işi açıb, araşdırma aparılır. Əvvəlki rəhbərliyin maliyyə yeyintilərinə, mətbuata ayrılan pulların mənimsənilməsinə dair rəsmi açıqlama oldu. Ümumiyyətlə, bu prosesi necə qiymətləndirirsiz?

- Bu prosesi hüquq mühafizə orqanları başladıb. Əlbəttə ki, yeyinti varsa, cinayət faktları aşkarlanıbsa, hər bir kəs cəzasını almalıdır. Yəqin ki, alacaq. Amma düşünmürəm ki, kimin necə, neçə illik cəza alacağı, prosesin necə nəticələnəcəyi mətbuatın durumuna, ölkənin informasiya siyasətinə ciddi təsir göstərə bilsin. Çünki KİVDF bir qurum olaraq özünü doğrultmadı. Sadəcə, hesabdarlıq xidməti göstərdi, dövlətin KİV-lərə ayırdığı vəsaiti qəzetlər arasında bölüşdürdü. Əgər, bu struktur bundan sonra da bu səpkidə fəaliyyət göstərəcəksə… Hər halda baxmaq gərəkdir. Mən demirəm ki, KİVDF bu saat ləğv edilməlidir. Qəzetlərin maliyyə durumunun ağır olduğu bir vaxtda belə bir təkliflə çıxış etmək ədalətli olmazdı. Amma gələcəkdə KİVDF-in fəaliyyət prinsipləri dəyişməli, ya da ümumiyyətlə, lazım olub-olmadığı müzakirəyə çıxarılmalıdır.

- Yaxınlarda “Jurnalistlər binası”nın üçüncü korpusunun istifadəyə verilməsi gözlənilir. Sosial şəbəkələrdə bu ətrafda müzakirələr gedir. Bəzi mənbələrdən aldığımız məlumatlara görə, evlər əvvəlki qaydada paylanmayacaq. Sizcə, yeni meyarlar nələr olmalıdır? Bu mənzillər hansı kriteriyalarla verilməlidir?

- Mənzilə həm ehtiyacı, həm də layiq olan jurnalistlər çoxdur. Digər tərəfdən, hamını razı salacaq kriteriyaları müəyyən etmək çətin məsələdir. Deyirsiniz ki, yeni mənzillər əvvəlki qaydalarla paylanmayacaq. Belədirsə, çox yaxşı. Amma yeni qaydalar hansılardır, bu haqda dəqiq məlumatımız yoxdur. Hər hansı qayda artıq təyin edilibsə, o qaydalar mənzillər paylanmazdan öncə ictimai müzakirəyə çıxarılmalıdır. Ondan sonra konkret fikir bildirmək olar.

- Siz uzun illər hakim partiyada vəzifə tutmusuz, partiyanın informasiya siyasətinin əsas fiqurlarından olmusuz. Yəni partiyadaxili məsələlərdən agahsınız. Sizcə, bu gün YAP-ın vəziyyəti necədir?

- Onu deyə bilərəm ki, YAP iqtidar partiyasıdır və onun sədri Azərbaycanın Prezidentidir. Başqa nəsə deməyə ehtiyac yoxdur.

- Rəqib təşkilatlar YAP-ın artıq partiya olaraq zəiflədiyi, kadr potensialının düşdüyü qənaətindədir. Siz necə düşünürsüz, doğrudanmı YAP kadr bazası funksiyasını yerinə yetirə bilmir?...

- Ölkənin, hakimiyyətin kadr potensialı müzakirə predmeti ola bilər. Mən burada qeyri-adi heç nə görmürəm. Hakim partiyanın fəliyyətində çatışmazlıqlar da üzə çıxa bilər. Bu da çox normaldır. Amma mən YAP-a siz dediyiniz kimi, rəqib ola biləcək hər hansı siyasi təşkilat tanımıram.

- Bir neçə şəxsin fikrini oxuyuram sosial şəbəkələrdə. Bildirilir ki, islahatlar YAP-da da aparılmalıdır. Razısınız bu fikirlə? Partiyada islahat hansı şəkildə edilməlidir?

- İslahatlatla bağlı mənim aydın mövqeyim var. Azərbaycan yenilənməlidir, yenidən qurulmalıdır. Bir şərtlə, heç nəyi sökmədən, uçurmadan və dağıtmadan. Çox aydın nümunə də var. “ASAN xidmət” modeli sübut edir ki, bu layihəni, düşüncəni idarəçiliyə tətbiq edə bilən iradə sahibi bu uğurun davamını da gətirə biləcək. Hər halda mən buna inanıram. Təbii ki, YAP-ın ayrı-ayrı strukturlarında da dəyişiklik nəzərdə tutulur.

- Yeni çağırış Milli Məclisin fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiz? Deputatlar vəzifələrinin öhdəsindən gələ bilirlərmi?

- Müsahibədə, əsasən, informasiya siyasətindən söhbət gedirsə, mən yeni parlamentin fəliyyətinə də bu rakursdan yanaşmaq istəyirəm. Parlament öz fəaliyyəti ilə informasiya siyasətinə rəng qata biləcək bir hakimiyyət qoludur. Parlamentin rəhbər heyətində, sədarətdə, komitələrdə müxalif partiyaların nümayəndələri təmsil olunur. Bu, çox gözəldir. Amma müxalif düşüncə təkcə mənəvi siyasi bəyanatlar verməklə özünə yer edə bilməz. Müxalifətçiliyin parlament müstəvisində hüquqi statistik bazası da formalaşmalıdır. Mən izlədiyim odur ki, səsvermə zamanı parlamentdəki müxalifət nümayəndələri iqtidar partiyasının bütün layihələrini dəstəkləyirlər. Səhv etmirəmsə, YAP-ın namizədi olan yeni parlament sədrinə də bütün parlament üzvləri bir nəfər kimi səs verib. Mən bunu başa düşə bilərəm. Amma başqa maraqlı tərəflərə izah etmək olmur ki, iqtidar partiyasının namizədini müxalifət niyə dəstəkləməlidir? Beynəlxalq təşkilatlar da hesabat hazırlayanda daha çox statistikaya, sənədə, görüntüyə istinad edirlər. Yadımdadır ki, Oqtay Əsədov Milli Məclis sədri seçiləndən sonra ABŞ Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı yaydığı bir hesabatda deyilirdi ki, parlamentdə cəmi bir müxalifət nümayəndəsi var. Ona istinad etmişdilər ki, Oqtay müəllim sədr seçiləndə bir nəfər onun əleyhinə səs vermişdi. Zənnimcə, belə incəliklər yeni seçilmiş parlamentin fəaliyyətində nəzərə alınmalıdır.

Şərhlər

Alqış bəyə 2020-07-06 18:08:57

Siz prezidentə dediniz,bəs nəticəsi? Sənə dedi ki,get öz işinlə məşğul ol? Yoxsa Mehdiyevə qarşı nəsə etdi? Nəticə?Buna da aydınlıq gətirsəniz hamı bilərdi ki, Sizi də eşidirlər.

Alqış Musayevə 2020-07-06 18:03:21

YAP-da hamı özü üçün çalışır. Sən də gör neyniyərsən, bir işdən zaddan istə.

t.ədalət 2020-07-06 16:30:41

Mətbuatın nüfuzu buyruq üçün verilən "fəxri" adlar hesabına öldü.Fikir verin,özünü tənqidi yazılar yazan kimi ortaya atan Rauf Arifoğlunun yaxasına prezident "buyruq medalı" taxır.O da bu medalı böyük razılıq hissi ilə qəbul edir.Zaman,tədrici olsa da kimin kim olduğunu göstərir.Alqış müəllim bilməlidir ki,mətbuat bağımsız olanda nüfuz qazanır.Hansısa partiyanın qazanına girən jurnalist xalqa doğma olan yazılar yaza bilməz.

Şaiq 2020-07-06 16:21:50

Mətbuata inamı artırmaq üçün qatığa qara deyənlər, rüşvətxoru tərifə qərq edənlər, Qəhrəman və Qazilərin yerinə toy müğənnilərini vəsv edənlər, açıq-saçıq geyimiərlə mənəviyyatımızı pozanlar oradan qovulmalıdırlar. Bütün hadisələr mətbuatda güzgü kimi əks olunmalıdır. Tənqidə görə heç kim təqibə məruz qalmamalıdır. Deputatların səs verməyinə gəlincə isə, parlamentdə müxalif düşüncəli deputat olmadığından qərarlara hamısının münasibəti eynidir. Düşünürəm ki, müxalif fikir olan yerdə demokratiya və güclü iqtisadiyyatın olması labüddür.

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира