KƏLBƏCƏRDƏ HAVA LİMANI ÜÇÜN HARANI SEÇMƏLİ? – "Mütəxəssis kimi ən ideal yerin..."

Rayonun iqtisadi və turizm potensialından səmərəli istifadə üçün hansı addımları atmaq olar?

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin bu il yanvarın 6-da 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş videoformatda keçirilən müşavirədəki çıxışında işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın bərpası və yenidən qurulmasına dair verdiyi anonsları Qarabağın gələcək inkişaf perspektivləri haqqında bir yol xəritəsinin ilkin konturları və 44 günlük müharibədə olduğu kimi, xalqımızın bir daha öz Prezidenti ətrafında sıx birləşməsinə yeni cağırış kimi dəyərləndirmək olar. 

Azad edilmiş torpaqlarda görüləcək işlərimiz yetərincədir, onların arasında şəhər və kəndlərimizin yenidən qurulması, tarixi və mədəniyyət abidələrimizin bərpa edilməsi, yeni yolların və digər kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi, energetika və sənaye obyektlərinin tikilməsi, müasir şəhər infrastrukturunun yaradılması və s. bu kimi quruculuq işlərilə bərabər, illər öncə heç yuxumuza belə girməyən, hətta fantastik görünən layihələrin, o cümlədən Şuşa şəhərinə dəmiryol xəttinin çəkilməsi və Füzuli şəhərində, eləcə də Kəlbəcərdə və ya Laçın rayonunda beynəlxalq aeroportun tikintisi kimi layihələrin olması çox qürurvericidir. Təbii ki, bir kiçik yazıda bunların hamısına münasibət bildirmək imkanım və belə niyyətim də yoxdur, amma 40-45 il əvvəl Kəlbəcərdə, Murovdağda işləyərkən o yerlərə az-çox bələd olduğum üçün Qarabağın inkişafı kontekstində həmin rayonun perspektivləri ilə bağlı bəzi mülahizələrimi bölüşmək istərdim.

Birincisi, yol məsələsidir ki, cənab Prezident öz çıxışında digər yollarla yanaşı, Kəlbəcərə çəkiləçək avtomobil yolunun da vacibliyini xüsusi vurğuladı:“Digər vacib layihəyə də artıq start verilib. Bu, Toğanalı - Kəlbəcər yoludur, bu da çox çətin relyefdən keçən bir yoldur”. 

Həqiqətən, şərqdən qərbə doğru 70 km-dən artıq məsafədə uzanaraq Kəlbəcər rayonunu şimalda bütövlüklə Gəncə-Qazax iqtisadi rayonundan ayıran Murovdağ silsiləsi geomorfoloji cəhətdən çox gərgin bir ərazidir. Burada yol çəkilişi üçün çoxlu maneələr mövcuddur.

Belə ki, silsilənin həm şimal, həm də cənub yamacları vulkanik mənşəli sərt qaya çıxışları, dərin dərə və yarğanlarla kəsilərək ərazidə çox mürəkkəb, bəzən də keçilməz relyef formaları əmələ gətirmişdir. Dağ silsiləsi Böyük Hinaldağdan(3367m) Murovdağ zirvəsinə (3340m) qədər, demək olar ki, hər yerdə 3000 metrdən yüksəkdir, yalnız iki yerdə - Zincirlidağ və Ağdağın yaxınlıqlarında ən az - 2850-2900 metrdir. Sıra dağ boyu bir çox zirvələr 3300 metrdən artıqdır (Ömərdağ - 3395m, Koroğludağ-3462m və s.) və ən yüksək zirvə isə Camışdağdır -3724 metr.

Göstərilən zirvələr arasında ta qədimdən aşırımlar mövcud olub və buradan keçən cığırlar və el yolları Kəlbəcəri şimalda Daşkəsən, Gədəbəy və Gəncəbasar elləri ilə birləşdirirdi, lakin həmin yollarla ancaq heyvanlar və arabalarla hərəkət etmək mümkün idi. Onlardan biri də 3261metr hündürlükdə yerləşən və bu gün fəaliyyətdə olan Ömər aşırımıdır. Murovdağdan Kəlbəcərə ilk dəfə maşın yolu da 1991-92 illərdə, rayonun ermənilər tərəfindən işğalı ərəfəsində əhalini mühasirədən çıxarmaq məqsədilə, məhz bu aşırımdan çəkilmişdi.

Yolun Ömər aşırımından çəkilməsinin səbəbi, görünür, Kəlbəcərin Yanşaq kəndinə və Göygöl rayonunda Maralgölə qədər torpaq olsa da hər halda, yolun mövcudluğu idi və bu iki məntəqəni birləşdirən ən qısa məsafə bu aşırımından keçir. Əlbəttə, o dövr üçün bu istiqamətin seçilməsi bəlkə də ən doğru qərar idi, amma Toğanalı-Kəlbəcər yolunun Göygöl Milli Parkı ərazisindən keçməsi indi uğurlu variant kimi görünmür. Ən azından ona görə ki, bu yolla gecə-gündüz tikinti materialları daşıyan yük maşınları və digər təyinatlı ağır maşınların hərəkəti bizim ilk qoruğumuz və milli parkımız, Azərbaycan təbiətinin incisi sayılan Göygölün ekoloji mühitinə, bitki və heyvanlar aləminə, eləcə də turizm əhəmiyyətinə ciddi fəsadlar törədəcək. Bu səbəbdən yolun meşə örtüyü olmayan Pant silsiləsi üzərindən və ya Buzlux-Başqışlaq - Kəpəz dağı istiqamətindən Ömər aşırımına qədər çəkilməsi daha məqsədəuyğun olardı.

Kəlbəcər Azərbaycanın ucqar və ən yüksək dağlıq rayonudur, rayon ərazisi dəniz səviyyəsindən 1000 metrdən başlayaraq (Çərəktar kəndi) şimalda 3724 metrə (Camışdağ), cənubda 3616 metrə çatır (Dəlidağ), orta hündürlük təxminən 2000 metrdir. Rayonunun ərazisi tam olaraq Tərtər çayının hövzəsində yerləşir və onun coxsaylı qolları ilə dərin və dar dərələrlə kəsilərək mürəkkəb geomorfoloji relyef forması əmələ gətirir. Bu səbəbdən rayonda həmişə yol problemi olub. Hələ sovetlər dönəmində rayona giriş-çıxış üçün yeganə magistral olan Tərtər-Ağdərə- Kəlbəcər- İstisu yolu o qədər də keyfiyyətli deyildi, o ki, qaldı kənd yolları.

Deyilənə görə, hazırda müvafiq qurumlar Daşkəsən-Qoşqar dağı-Lev kəndi- Kəlbəcər istiqamətində ikinci yol layihəsi üzərində də işləyirlər. Bu, çox əhəmiyyətli, perspektivli layihədir belə ki, gələcəkdə Söyüdlü (Zod) qızıl və digər faydalı qazıntı yataqlarının istismarı ilə əlaqədar, Kəlbəcərin ölkəmizdə dağ-mədən hasilatının mərkəzi olan Daşkəsənlə birbaşa əlaqəsinin yaradılması iqtisadiyyatımıza cox böyük dividendlər gətirə bilər. Düşünürəm ki, hətta, gələcəkdə bu istiqamətdə dəmir yolunun çəkilməsi mineral-xammal ehtiyatları ilə zəngin olan Kəlbəcər rayonunun ümumi iqtisadi potensialını dəfələrlə artıracaq. Yolsuzluq səbəbindən bu gün rentabelli sayılmayan bir çox mineral sərvətlərimizin səmərəlilik göstəriciləri və orada yaşayacaq əhalinin maddi rifah halı xeyli yaxşılaşacaqdır.

İkinci əhəmiyyətli məsələ rayonda turizmin inkişafıdır. Ümumiyyətlə, bütün dünyada bir qayda olaraq, dağlıq ərazilərdə məskunlaşma nisbətən seyrək olur, əhali əsasən kənd təsərrüfatı - heyvandarlıq, az da olsa əkinçiliklə məşğul olur və buna görə belə ərazilər həmişə ölkənin orta inkişafından bir qədər geri qalır. Əlbəttə, burada istisnalar o zaman baş verir ki, ərazi ölkənin iqtisadi həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb etmiş olsun, məsələn, yüksək istismar dəyəri olan faydalı qazıntı yatağına və ya çox yüksək turizm potensialına malik olsun, yəni investisiya qoyuluşu, çəkilən xərclərin qaytarılması üçün cəlbedici olsun. 

Bu cəhətdən demək olar ki, Kəlbəcər rayonunun bəxti gətirib, belə ki, rayon ərazisində həm qiymətli metal yataqları (Söyüdlü, Ağduzdağ və s.), mineral su ehtiyatları (İstisu və s.) mövcuddur, həm də turizmin bir çox növləri üzrə (dağ turizmi, eko və balneoloji turizm və s.) çox güclü potensiala malikdir. Prezident İlham Əliyev çıxışında bu məsələyə də xüsusi diqqət ayırıb: “Əlbəttə ki, Qarabağ bölgəsinin çox zəngin turizm potensialı vardır. Ona görə indidən turizm marşrutları işlənib hazırlanmalıdır ki, artıq həyat bu bölgəyə qayıdandan sonra vaxt itirmədən turizm sektoru da inkişaf etsin. Nəzərə alsaq ki, Qarabağ bölgəsinin çox zəngin, füsunkar, təkrarolunmaz təbiəti və tarixi abidələri var, əminəm, Azərbaycanın əsas turizm zonasının birinə çevriləcək.”

Təbii ki, bütün bunları nəzərə alan Prezident Qarabağa, Kəlbəcər rayonuna müasir standartlara cavab verən yol çəkmək, körpülər, tunellər tikmək, infrastruktur yaratmagın çox vacib olduğunu önə çəkib. Sevindirici haldır ki, Prezident İlham Əliyev Toğanalı-Kəlbəcər yolunun Laçın rayonu ərazisinə qədər davam etdirilməsini və orada Qubadlı-Zəngilana çəkiləcək yolla birləçdiriləcəyini deyib: “Beləliklə, biz iki tərəfdən, - həm şimaldan, həm cənubdan Laçın və Kəlbəcər rayonlarına yol-nəqliyyat infrastrukturu yaradacağıq”. 

Bununla da ölkə başçısı möhtəşəm bir layihənin anonsunu vermis və onun ilkin cizgilərini ortaya qoymuşdur.

Ümid edirik ki, gələcəkdə Tərtər-Ağdərə - Kəlbəcər yolundan da tam sərbəst istifadə edə biləcəyik, amma istənilən halda, təhlükəsizlik baxımından hər bir ərazidə alternativ yolların olması mütləqdir, çünki tək düşmənə görə deyil, təbii və texnogen fəlakətlərin də baş verməsi mümkündür.

Respublika Prezidentinin çıxışında daha bir maraqlı məqam Laçın və ya Kəlbəcərrayonlarının ərazisində beynəlxalq hava limanının tikintisi məsələsidir. Yadıma gəlir ki, 1975-ci ildə ilk dəfə Kəlbəcərə gedəndə Bakıdan İstisuya “PAZ” avtobusu ilə az qala 10 saata mənzil başına çatmışdım və onda deyirdim ki, “ay Allah, görəsən, nə vaxtsa buraya təyyarə ilə gələ biləcəyikmi?”

Bax budur, minlərlə mənim kimi Kəlbəcərə, İsitisuya yolu düşmüş insanların və əlbəttə ki, kəlbəcərlilərin xəyallarını reallaşdırmaq üçün Prezident qətiyyətli addımlar atmaqdadır: “Eyni zamanda, mənim göstərişimlə Laçın və ya Kəlbəcər rayonlarının ərazisində müasir beynəlxalq hava limanının tikilməsi üçün yer axtarılır. Düzdür, orada relyef çox çətindir və demək olar ki, ərazilərin mütləq əksəriyyəti dağlıq ərazilərdir. Orada düz yer tapmaq çətindir, amma indi araşdırmalar gedir, ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə mənə məlumat veriləcək. Beləliklə, ya Laçın, ya da Kəlbəcər rayonunda yeni beynəlxalq hava limanı tikiləcək.” 

Cox gözəl, alqışa layiq bir ideyadır! Gələcək hava limanın yerini məndən soruşan olsaydı, o yerlərə az-cox bələd olan bir geoloq, mütəxəsis kimi İstisuyu məsləhət görərdim. 

Niyə? İzah edim: 

birincisi, İstisu hələ sovet dönəmindən SSRİ miqyasında az-çox tanınan kurort-müalicə məkanıdır və Kəlbəcərə gələn turistlərin 99 faizi elə İstisuya gələnlərdi. Biz indi oranı beynəlxalq əhəmiyyətli, Cermukdan da yaxşı istirahət-müalicə mərkəzinə çevirə bilərik; 

ikincisi, əvvəllər mövcud olmuş mineral sudoldurma zavodunu müasir standartlara uyğun bərpa edib, imkanlarını daha da artırıb xarici ölkələrə “İstisu” brendi altında mineral su ixrac edə bilərik; 

üçüncüsü, ərazi 2200-2500 metr hündürlükdə yerləşir, ətraflarda dağ və qış turizminin inkişafı üçün hədsiz geniş imkanlar var;

dördüncüsü, Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində bəlkə də hava limanı üçün ən əlverişli yer İstisuyun ətraflarında, Taxta düzü deyilən yerdədir. Adından da göründüyu kimi, ərazi nisbətən geniş və düzəndir və vulkan lavalarının qədim relyefdəki dərələri doldurmasından əmələ gəlib. 50-ci illərdə Xalq şairimiz Səməd Vurğunla Aşıq Şəmşirin görüşdüyü məşhur Ceyran bulağı da yaxınlıqda yerləşir; 

beşincisi, buradan Laçın rayonuna birbaşa, alternativ yol çəkmək olar və ya Kəlbəcərin ən böyük və Tutqun dərəsinin ən ucqar kəndi olmuş Başlıbelə yol çəkib, onu Kəlbəcər-Laçın yolu ilə birləşdirmək olar; 

altıncısı, Kəlbəcər ərazicə çox böyük rayondur, bəlkə də İstisu ətrafındakı ərazilərin daha sürətli inkişafı məqsədilə İstisuya gələcəkdə respublika tabeliyində olan şəhər statusu vermək (Naftalan kimi) və ya ayrıca rayon mərkəzi kimi formalaşdırmaq olar, və s.

Azad edilmiş torpaqlarımızın bərpası və yenidn qurulması istiqamətində işlərimiz çox, perspektivlərimiz böyükdür. 

Bu işlərin yerinə yetirilməsi yalnız Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və onun Sərəncamı ilə yeni yaradılmış “Qarabağ Dirçəliş Fondu”ndan asılı deyil. Prezident bununla bağlı öz yekun nitqində söyləmişdi: “Biz demişdik ki, torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra bu torpaqları tezliklə bərpa edəcəyik. Mən bu yaxınlarda demişdim ki, biz Qarabağ bölgəsində cənnət yaradacağıq və sözümdə dururam. Bizim hamımızdan asılıdır ki, bu sözlər yerinə yetirilsin.”

Bəli, biz hamıız bu ümumxalq işində səfərbər olmalıyıq, necə deyərlər, bacardığımız bir işin qulpundan yapışaraq, hər birimiz işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın çiçəklənməsi, cənnətə çevrilməsi üçün öz töhfəmizi verməliyik, çünki torpaqlarımızın layiqli şəkildə qorunması onun işğaldan azad edilməsi qədər şərəf və qeyrət məsələsidir və mən hamını fəal olmağa, bu çağırışlara qoşulmağa səsləyirəm.

Rəşid Fətəliyev

AMEA, akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, dosent

Bakı, 10.01.2021

Şərhlər

Hikmət 2021-01-20 14:52:34

Çox maraqlı yanaşmadır. Ümüd edirəm dəyərli alimimizin təklifi araşdırılacaq.

Həzi Aslanov 2021-01-13 18:27:55

Çox sağ olun gözəl bir təşəbbüs.

Veteran 2021-01-13 16:07:53

Deyəsən hamımıza ucan avtomobil hədiyyə edilıcək.

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price