KƏLBƏCƏRDƏ HAVA LİMANI ÜÇÜN HARANI SEÇMƏLİ? – "Mütəxəssis kimi ən ideal yerin..."

Rayonun iqtisadi və turizm potensialından səmərəli istifadə üçün hansı addımları atmaq olar?

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin bu il yanvarın 6-da 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş videoformatda keçirilən müşavirədəki çıxışında işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın bərpası və yenidən qurulmasına dair verdiyi anonsları Qarabağın gələcək inkişaf perspektivləri haqqında bir yol xəritəsinin ilkin konturları və 44 günlük müharibədə olduğu kimi, xalqımızın bir daha öz Prezidenti ətrafında sıx birləşməsinə yeni cağırış kimi dəyərləndirmək olar. 

Azad edilmiş torpaqlarda görüləcək işlərimiz yetərincədir, onların arasında şəhər və kəndlərimizin yenidən qurulması, tarixi və mədəniyyət abidələrimizin bərpa edilməsi, yeni yolların və digər kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi, energetika və sənaye obyektlərinin tikilməsi, müasir şəhər infrastrukturunun yaradılması və s. bu kimi quruculuq işlərilə bərabər, illər öncə heç yuxumuza belə girməyən, hətta fantastik görünən layihələrin, o cümlədən Şuşa şəhərinə dəmiryol xəttinin çəkilməsi və Füzuli şəhərində, eləcə də Kəlbəcərdə və ya Laçın rayonunda beynəlxalq aeroportun tikintisi kimi layihələrin olması çox qürurvericidir. Təbii ki, bir kiçik yazıda bunların hamısına münasibət bildirmək imkanım və belə niyyətim də yoxdur, amma 40-45 il əvvəl Kəlbəcərdə, Murovdağda işləyərkən o yerlərə az-çox bələd olduğum üçün Qarabağın inkişafı kontekstində həmin rayonun perspektivləri ilə bağlı bəzi mülahizələrimi bölüşmək istərdim.

Birincisi, yol məsələsidir ki, cənab Prezident öz çıxışında digər yollarla yanaşı, Kəlbəcərə çəkiləçək avtomobil yolunun da vacibliyini xüsusi vurğuladı:“Digər vacib layihəyə də artıq start verilib. Bu, Toğanalı - Kəlbəcər yoludur, bu da çox çətin relyefdən keçən bir yoldur”. 

Həqiqətən, şərqdən qərbə doğru 70 km-dən artıq məsafədə uzanaraq Kəlbəcər rayonunu şimalda bütövlüklə Gəncə-Qazax iqtisadi rayonundan ayıran Murovdağ silsiləsi geomorfoloji cəhətdən çox gərgin bir ərazidir. Burada yol çəkilişi üçün çoxlu maneələr mövcuddur.

Belə ki, silsilənin həm şimal, həm də cənub yamacları vulkanik mənşəli sərt qaya çıxışları, dərin dərə və yarğanlarla kəsilərək ərazidə çox mürəkkəb, bəzən də keçilməz relyef formaları əmələ gətirmişdir. Dağ silsiləsi Böyük Hinaldağdan(3367m) Murovdağ zirvəsinə (3340m) qədər, demək olar ki, hər yerdə 3000 metrdən yüksəkdir, yalnız iki yerdə - Zincirlidağ və Ağdağın yaxınlıqlarında ən az - 2850-2900 metrdir. Sıra dağ boyu bir çox zirvələr 3300 metrdən artıqdır (Ömərdağ - 3395m, Koroğludağ-3462m və s.) və ən yüksək zirvə isə Camışdağdır -3724 metr.

Göstərilən zirvələr arasında ta qədimdən aşırımlar mövcud olub və buradan keçən cığırlar və el yolları Kəlbəcəri şimalda Daşkəsən, Gədəbəy və Gəncəbasar elləri ilə birləşdirirdi, lakin həmin yollarla ancaq heyvanlar və arabalarla hərəkət etmək mümkün idi. Onlardan biri də 3261metr hündürlükdə yerləşən və bu gün fəaliyyətdə olan Ömər aşırımıdır. Murovdağdan Kəlbəcərə ilk dəfə maşın yolu da 1991-92 illərdə, rayonun ermənilər tərəfindən işğalı ərəfəsində əhalini mühasirədən çıxarmaq məqsədilə, məhz bu aşırımdan çəkilmişdi.

Yolun Ömər aşırımından çəkilməsinin səbəbi, görünür, Kəlbəcərin Yanşaq kəndinə və Göygöl rayonunda Maralgölə qədər torpaq olsa da hər halda, yolun mövcudluğu idi və bu iki məntəqəni birləşdirən ən qısa məsafə bu aşırımından keçir. Əlbəttə, o dövr üçün bu istiqamətin seçilməsi bəlkə də ən doğru qərar idi, amma Toğanalı-Kəlbəcər yolunun Göygöl Milli Parkı ərazisindən keçməsi indi uğurlu variant kimi görünmür. Ən azından ona görə ki, bu yolla gecə-gündüz tikinti materialları daşıyan yük maşınları və digər təyinatlı ağır maşınların hərəkəti bizim ilk qoruğumuz və milli parkımız, Azərbaycan təbiətinin incisi sayılan Göygölün ekoloji mühitinə, bitki və heyvanlar aləminə, eləcə də turizm əhəmiyyətinə ciddi fəsadlar törədəcək. Bu səbəbdən yolun meşə örtüyü olmayan Pant silsiləsi üzərindən və ya Buzlux-Başqışlaq - Kəpəz dağı istiqamətindən Ömər aşırımına qədər çəkilməsi daha məqsədəuyğun olardı.

Kəlbəcər Azərbaycanın ucqar və ən yüksək dağlıq rayonudur, rayon ərazisi dəniz səviyyəsindən 1000 metrdən başlayaraq (Çərəktar kəndi) şimalda 3724 metrə (Camışdağ), cənubda 3616 metrə çatır (Dəlidağ), orta hündürlük təxminən 2000 metrdir. Rayonunun ərazisi tam olaraq Tərtər çayının hövzəsində yerləşir və onun coxsaylı qolları ilə dərin və dar dərələrlə kəsilərək mürəkkəb geomorfoloji relyef forması əmələ gətirir. Bu səbəbdən rayonda həmişə yol problemi olub. Hələ sovetlər dönəmində rayona giriş-çıxış üçün yeganə magistral olan Tərtər-Ağdərə- Kəlbəcər- İstisu yolu o qədər də keyfiyyətli deyildi, o ki, qaldı kənd yolları.

Deyilənə görə, hazırda müvafiq qurumlar Daşkəsən-Qoşqar dağı-Lev kəndi- Kəlbəcər istiqamətində ikinci yol layihəsi üzərində də işləyirlər. Bu, çox əhəmiyyətli, perspektivli layihədir belə ki, gələcəkdə Söyüdlü (Zod) qızıl və digər faydalı qazıntı yataqlarının istismarı ilə əlaqədar, Kəlbəcərin ölkəmizdə dağ-mədən hasilatının mərkəzi olan Daşkəsənlə birbaşa əlaqəsinin yaradılması iqtisadiyyatımıza cox böyük dividendlər gətirə bilər. Düşünürəm ki, hətta, gələcəkdə bu istiqamətdə dəmir yolunun çəkilməsi mineral-xammal ehtiyatları ilə zəngin olan Kəlbəcər rayonunun ümumi iqtisadi potensialını dəfələrlə artıracaq. Yolsuzluq səbəbindən bu gün rentabelli sayılmayan bir çox mineral sərvətlərimizin səmərəlilik göstəriciləri və orada yaşayacaq əhalinin maddi rifah halı xeyli yaxşılaşacaqdır.

İkinci əhəmiyyətli məsələ rayonda turizmin inkişafıdır. Ümumiyyətlə, bütün dünyada bir qayda olaraq, dağlıq ərazilərdə məskunlaşma nisbətən seyrək olur, əhali əsasən kənd təsərrüfatı - heyvandarlıq, az da olsa əkinçiliklə məşğul olur və buna görə belə ərazilər həmişə ölkənin orta inkişafından bir qədər geri qalır. Əlbəttə, burada istisnalar o zaman baş verir ki, ərazi ölkənin iqtisadi həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb etmiş olsun, məsələn, yüksək istismar dəyəri olan faydalı qazıntı yatağına və ya çox yüksək turizm potensialına malik olsun, yəni investisiya qoyuluşu, çəkilən xərclərin qaytarılması üçün cəlbedici olsun. 

Bu cəhətdən demək olar ki, Kəlbəcər rayonunun bəxti gətirib, belə ki, rayon ərazisində həm qiymətli metal yataqları (Söyüdlü, Ağduzdağ və s.), mineral su ehtiyatları (İstisu və s.) mövcuddur, həm də turizmin bir çox növləri üzrə (dağ turizmi, eko və balneoloji turizm və s.) çox güclü potensiala malikdir. Prezident İlham Əliyev çıxışında bu məsələyə də xüsusi diqqət ayırıb: “Əlbəttə ki, Qarabağ bölgəsinin çox zəngin turizm potensialı vardır. Ona görə indidən turizm marşrutları işlənib hazırlanmalıdır ki, artıq həyat bu bölgəyə qayıdandan sonra vaxt itirmədən turizm sektoru da inkişaf etsin. Nəzərə alsaq ki, Qarabağ bölgəsinin çox zəngin, füsunkar, təkrarolunmaz təbiəti və tarixi abidələri var, əminəm, Azərbaycanın əsas turizm zonasının birinə çevriləcək.”

Təbii ki, bütün bunları nəzərə alan Prezident Qarabağa, Kəlbəcər rayonuna müasir standartlara cavab verən yol çəkmək, körpülər, tunellər tikmək, infrastruktur yaratmagın çox vacib olduğunu önə çəkib. Sevindirici haldır ki, Prezident İlham Əliyev Toğanalı-Kəlbəcər yolunun Laçın rayonu ərazisinə qədər davam etdirilməsini və orada Qubadlı-Zəngilana çəkiləcək yolla birləçdiriləcəyini deyib: “Beləliklə, biz iki tərəfdən, - həm şimaldan, həm cənubdan Laçın və Kəlbəcər rayonlarına yol-nəqliyyat infrastrukturu yaradacağıq”. 

Bununla da ölkə başçısı möhtəşəm bir layihənin anonsunu vermis və onun ilkin cizgilərini ortaya qoymuşdur.

Ümid edirik ki, gələcəkdə Tərtər-Ağdərə - Kəlbəcər yolundan da tam sərbəst istifadə edə biləcəyik, amma istənilən halda, təhlükəsizlik baxımından hər bir ərazidə alternativ yolların olması mütləqdir, çünki tək düşmənə görə deyil, təbii və texnogen fəlakətlərin də baş verməsi mümkündür.

Respublika Prezidentinin çıxışında daha bir maraqlı məqam Laçın və ya Kəlbəcərrayonlarının ərazisində beynəlxalq hava limanının tikintisi məsələsidir. Yadıma gəlir ki, 1975-ci ildə ilk dəfə Kəlbəcərə gedəndə Bakıdan İstisuya “PAZ” avtobusu ilə az qala 10 saata mənzil başına çatmışdım və onda deyirdim ki, “ay Allah, görəsən, nə vaxtsa buraya təyyarə ilə gələ biləcəyikmi?”

Bax budur, minlərlə mənim kimi Kəlbəcərə, İsitisuya yolu düşmüş insanların və əlbəttə ki, kəlbəcərlilərin xəyallarını reallaşdırmaq üçün Prezident qətiyyətli addımlar atmaqdadır: “Eyni zamanda, mənim göstərişimlə Laçın və ya Kəlbəcər rayonlarının ərazisində müasir beynəlxalq hava limanının tikilməsi üçün yer axtarılır. Düzdür, orada relyef çox çətindir və demək olar ki, ərazilərin mütləq əksəriyyəti dağlıq ərazilərdir. Orada düz yer tapmaq çətindir, amma indi araşdırmalar gedir, ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə mənə məlumat veriləcək. Beləliklə, ya Laçın, ya da Kəlbəcər rayonunda yeni beynəlxalq hava limanı tikiləcək.” 

Cox gözəl, alqışa layiq bir ideyadır! Gələcək hava limanın yerini məndən soruşan olsaydı, o yerlərə az-cox bələd olan bir geoloq, mütəxəsis kimi İstisuyu məsləhət görərdim. 

Niyə? İzah edim: 

birincisi, İstisu hələ sovet dönəmindən SSRİ miqyasında az-çox tanınan kurort-müalicə məkanıdır və Kəlbəcərə gələn turistlərin 99 faizi elə İstisuya gələnlərdi. Biz indi oranı beynəlxalq əhəmiyyətli, Cermukdan da yaxşı istirahət-müalicə mərkəzinə çevirə bilərik; 

ikincisi, əvvəllər mövcud olmuş mineral sudoldurma zavodunu müasir standartlara uyğun bərpa edib, imkanlarını daha da artırıb xarici ölkələrə “İstisu” brendi altında mineral su ixrac edə bilərik; 

üçüncüsü, ərazi 2200-2500 metr hündürlükdə yerləşir, ətraflarda dağ və qış turizminin inkişafı üçün hədsiz geniş imkanlar var;

dördüncüsü, Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində bəlkə də hava limanı üçün ən əlverişli yer İstisuyun ətraflarında, Taxta düzü deyilən yerdədir. Adından da göründüyu kimi, ərazi nisbətən geniş və düzəndir və vulkan lavalarının qədim relyefdəki dərələri doldurmasından əmələ gəlib. 50-ci illərdə Xalq şairimiz Səməd Vurğunla Aşıq Şəmşirin görüşdüyü məşhur Ceyran bulağı da yaxınlıqda yerləşir; 

beşincisi, buradan Laçın rayonuna birbaşa, alternativ yol çəkmək olar və ya Kəlbəcərin ən böyük və Tutqun dərəsinin ən ucqar kəndi olmuş Başlıbelə yol çəkib, onu Kəlbəcər-Laçın yolu ilə birləşdirmək olar; 

altıncısı, Kəlbəcər ərazicə çox böyük rayondur, bəlkə də İstisu ətrafındakı ərazilərin daha sürətli inkişafı məqsədilə İstisuya gələcəkdə respublika tabeliyində olan şəhər statusu vermək (Naftalan kimi) və ya ayrıca rayon mərkəzi kimi formalaşdırmaq olar, və s.

Azad edilmiş torpaqlarımızın bərpası və yenidn qurulması istiqamətində işlərimiz çox, perspektivlərimiz böyükdür. 

Bu işlərin yerinə yetirilməsi yalnız Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və onun Sərəncamı ilə yeni yaradılmış “Qarabağ Dirçəliş Fondu”ndan asılı deyil. Prezident bununla bağlı öz yekun nitqində söyləmişdi: “Biz demişdik ki, torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra bu torpaqları tezliklə bərpa edəcəyik. Mən bu yaxınlarda demişdim ki, biz Qarabağ bölgəsində cənnət yaradacağıq və sözümdə dururam. Bizim hamımızdan asılıdır ki, bu sözlər yerinə yetirilsin.”

Bəli, biz hamıız bu ümumxalq işində səfərbər olmalıyıq, necə deyərlər, bacardığımız bir işin qulpundan yapışaraq, hər birimiz işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın çiçəklənməsi, cənnətə çevrilməsi üçün öz töhfəmizi verməliyik, çünki torpaqlarımızın layiqli şəkildə qorunması onun işğaldan azad edilməsi qədər şərəf və qeyrət məsələsidir və mən hamını fəal olmağa, bu çağırışlara qoşulmağa səsləyirəm.

Rəşid Fətəliyev

AMEA, akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, dosent

Bakı, 10.01.2021

Şərhlər

Hikmət 2021-01-20 14:52:34

Çox maraqlı yanaşmadır. Ümüd edirəm dəyərli alimimizin təklifi araşdırılacaq.

Həzi Aslanov 2021-01-13 18:27:55

Çox sağ olun gözəl bir təşəbbüs.

Veteran 2021-01-13 16:07:53

Deyəsən hamımıza ucan avtomobil hədiyyə edilıcək.

Son yazılar


Новости

Обзор на FairPhone 3

Трудно не быть очарованным смартфоном, который поставляется с отверткой в коробке, особенно когда он такой же маленький и изящный, как тот, который поставляется с Fairphone 3 Plus. На самом деле это единственный аксессуар, который вы получаете вместе с телефоном. Там нет USB-кабеля, нет настенного зарядного устройства и определенно нет наушников в коробке. Эта маленькая отвертка является важным показателем того, что вы получаете с новейшим устройством от устойчивого производителя смартфонов Fairphone. Во-первых, телефон предназначен для того, чтобы быть как можно более ремонтопригодным. Это модернизированная версия прошлогоднего Fairphone 3, одного из двух устройств, получивших идеальную оценку ремонтопригодности от iFixit. Помимо ремонта, Fairphone также пытается использовать этические материалы там, где это возможно, и предлагает хорошие условия работы для людей, производящих его телефоны. Все это благородные цели, и трудно не желать успеха Fairphone. Но желание, чтобы производитель смартфонов добился успеха, означает, что его устройства соответствуют высоким стандартам, потому что именно так он может привлечь самую большую аудиторию и создать самый большой положительный эффект. Однако держать Fairphone 3 Plus в соответствии с этими более высокими стандартами может быть неприятно. При цене € 469 / £425 (Fairphone 3 Plus недоступен для покупки в США, но это примерно $550) он конкурирует по цене с такими моделями, как Pixel 4A (€349 / £349) и iPhone SE этого года (€489 / £399). Это переполненная ценовая точка, в которой Fairphone 3 Plus изо всех сил пытается быть конкурентоспособным. ОБЗОР OFFAIRPHONE 3 PLUS .РЕЗУЛЬТАТ 7 ИЗ 10 Плюсы Легкий для того чтобы отремонтировать Разъем для наушников Поставляется с крошечной отверткой Минусы Низкая производительность Иногда глючит программное обеспечение Так себе камера Прежде чем мы начнем говорить о самом телефоне, стоит немного поговорить о том, как он сделан. Во-первых, 40 процентов пластика, используемого в его конструкции, перерабатывается, как и некоторая часть меди. Он использует золото Снимите заднюю крышку телефона, и вы найдете съемный аккумулятор и набор легкодоступных винтов. Как только вы получите заднюю часть телефона, вы сможете увидеть все конструктивные особенности, которые способствовали этому идеальному показателю ремонтопригодности. Нет никакого неудобного клея или фирменных винтов, удерживающих телефон вместе, просто серия пластиковых застежек и стандартных винтов с крестообразной головкой. Это очаровательно в своей простоте,но это также делает устройство старомодным. По сравнению с большинством современных смартфонов Fairphone 3 Plus представляет собой громоздкую пластиковую плиту. У него большие толстые рамки над и под экраном, странно выступающий наушник и селфи-камера. Если вам нравится технология, которая выглядит как технология, то вы ее оцените, но она далеко не гладкая. Функционально эта конструкция также может быть немного неудобной. Я обнаружил, что Fairphone 3 Plus имеет раздражающую дизайнерскую причуду, когда расположение заднего датчика отпечатков пальцев находится слишком высоко на задней панели телефона, заставляя меня перенастроить захват, чтобы разблокировать телефон. Как правша, он также чувствовал себя немного странно, имея кнопки громкости и питания на левой стороне. С другой стороны, моя соседка-левша любила его. Делайте из этого что хотите. Есть задний датчик отпечатков пальцев,но он неудобно высоко. Да, там есть разъем для наушников. Если отбросить в сторону дизайнерские претензии, то остальная часть внешнего вида Fairphone 3 Plus ничем не примечательна. У него есть ЖК-дисплей 1080p, который не очень яркий с цветами, которые выглядят немного размытыми. Его единственный динамик средний, и, в отличие от многих других телефонов, он расположен на левой стороне устройства, а не внизу. Это место означало, что я случайно покрыл его немного меньше, когда держал телефон в альбомном положении, чтобы смотреть видео, но больше, когда держал его в портретном. Как бы то ни было, вы захотите использовать наушники здесь, так что, к счастью, есть 3,5-мм разъем для наушников, чтобы сделать это проще для вас. FAIRPHONE 3 PLUS НЕ ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ ТЕЛЕФОН С точки зрения производительности Fairphone 3 Plus пыхтит. Он работает на Snapdragon 632 с 4 ГБ оперативной памяти, что переводится в двухлетний чип с таким объемом оперативной памяти, который в наши дни сходит с рук только бюджетным телефонам Android. Заикание-это факт жизни с Fairphone 3 Plus, независимо от того, активируете ли Вы Google Assistant для выполнения быстрой задачи, переключаетесь между приложениями или открываете ящик приложений. Я также столкнулся с парой раздражающих ошибок во время работы с телефоном. Больше всего меня раздражало то, что я не мог найти способ импортировать свои контакты WhatsApp или резервную копию чата. Каждый раз, когда я пытался это сделать, приложение застревало в цикле загрузки, который не заканчивался даже после того, как я оставлял его работать в течение получаса. Я использую бета-версию WhatsApp для Android, но даже в этом случае я никогда не испытывал этого на других устройствах. После переключения Android на жестовую навигацию я также обнаружил, что элементы пользовательского интерфейса на главном экране будут перекрываться друг с другом. Это заставляет телефон чувствовать себя немного дешевым. Включите управление жестами, и элементы пользовательского интерфейса телефона иногда могут накладываться друг на друга. У Фэйрфона большие рамки. Время автономной работы Fairphone 3 Plus не является чем-то исключительным. В большинстве случаев я заканчиваю день примерно с 40 процентами заряда, но это я работаю из дома, поэтому я не занимаюсь чем-то таким интенсивным, как навигация. Время включения экрана сильно варьировалось между минимумом в три и максимумом в пять с половиной часов. При нормальном использовании, я думаю, что это телефон, который продержится примерно один день, но не намного больше. По крайней мере, часть этого устаревшего оборудования можно обвинить в том, что Fairphone 3 Plus по сути является тем же телефоном, что и прошлогодний Fairphone 3. Это сделано специально, поскольку это означает, что любые владельцы Fairphone 3, которые хотят воспользоваться модернизированными камерами Fairphone 3 Plus, могут купить их отдельно в качестве модулей обновления для своего существующего телефона, а не покупать совершенно новый телефон. Это интересный ответ на критику, с которой сталкиваются такие компании, как Apple, за выпуск новых телефонов каждый год, что, по мнению критиков, поощряет ненужные ежегодные обновления. Это замечательная конструктивная особенность, но она создает неудачные компромиссы для конечного устройства. FAIRPHONE 3 ВЛАДЕЛЬЦЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ КАМЕРЫ, КАК ОБНОВИТЬ МОДУЛИ Эти конкретные обновления камеры в Fairphone 3 Plus сосредоточены на его новых датчиках с более высоким разрешением. Задняя камера увеличилась с 12 до 48 мегапикселей, в то время как селфи-камера теперь составляет 16 мегапикселей по сравнению с 8 мегапикселями в прошлом году. Вы по-прежнему получаете только одну заднюю камеру, но, учитывая, насколько низко разрешение и ненужно много вторичных камер, это, вероятно, приемлемый компромисс. Однако, несмотря на улучшение разрешения, общее качество фотографий, сделанных Fairphone 3 Plus, остается в порядке. Возможно, его цена не такая, как у флагмана, но он все равно стоит на 75 фунтов дороже, чем Pixel 4A, среднечастотный телефон, который предлагает очень схожую производительность со своими более дорогими братьями и сестрами. ВИД СЕТКИ 1 из 19 При дневном свете Fairphone 3 Plus имеет тенденцию производить детализированные изображения с большим контрастом. У них есть удар, но иногда это может происходить за счет теневых деталей, и изображения иногда могут выглядеть чрезмерно резкими. Эта комбинация может создать некоторые шумные фотографии. Это особенно заметно в условиях низкой освещенности, когда детали могут быть вытеснены из более темных областей изображения. Это означает, что когда все становится действительно темным, вы можете полностью потерять детали. Однако в целом мне понравились фотографии, которые я получил из селфи-камеры Fairphone 3 Plus. Несмотря на улучшения камеры, Fairphone 3 Plus по-прежнему предлагает среднюю камеру смартфона. Это прекрасно при дневном свете, но вы не получаете большой гибкости, а при слабом освещении изображения могут выглядеть зернистыми и лишенными деталей. Модернизированные модули камеры телефона обеспечивают только средние фотографии. Мне кажется неправильным критиковать Fairphone 3 Plus по тем же показателям, которые мы используем для ранжирования других смартфонов, потому что он прилагает такие усилия в областях, которые не интересуют многих других производителей. Это действительно замечательно, насколько легко разобрать этот телефон на части,и усилия Fairphone по этическому источнику его материалов должны быть одобрены. БЮДЖЕТНЫЙ ТЕЛЕФОН СО СРЕДНЕЙ ЦЕНОЙ Но все эти усилия, какими бы стоящими они ни были, имеют свою цену. С точки зрения устройства, которое находится в ваших руках в конце дня, вы платите больше за меньшую функциональность. Производительность может быть глючной и медленной, а время автономной работы и производительность камеры-средними. Это телефон с шармом, но он далек от стильного, гладкого или любого другого комплимента, который мы бросаем вокруг телефонов других производителей. Если вы кто-то, кто хочет более этичную и устойчивую альтернативу бюджетному устройству стоимостью 200 фунтов стерлингов, то Fairphone 3 Plus обеспечивает это. Он будет обслуживать ваши потребности так же, как и бюджетный смартфон в 2020 году, но с премией по цене, которая отражает его этические материалы и ремонтопригодность. Но не ожидайте, что это будет конкурировать с другими аналогичными по цене телефонами. Fairphone имеет разные приоритеты, и для того, чтобы купить один из его телефонов, вам нужно поделиться ими. СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ: FAIRPHONE 3 PLUS Каждое интеллектуальное устройство теперь требует от вас согласия на ряд условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые никто на самом деле не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать "согласен", чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Fairphone 3 Plus, вы должны согласиться: Условия предоставления услуг Google Условия предоставления услуг Google Play Политика конфиденциальности Google (включена в ToS) Установка приложений и обновлений: “вы соглашаетесь с тем, что это устройство также может автоматически загружать и устанавливать обновления и приложения от Google, вашего оператора связи и производителя вашего устройства, возможно, используя сотовые данные.” Следующие соглашения являются необязательными: Подписка на рассылку новостей Fairphone означает согласие с условиями предоставления услуг и политикой конфиденциальности Fairphone Анонимные данные о местоположении для сервисов Google "Разрешите приложениям и службам сканировать сети Wi-Fi и близлежащие устройства в любое время, даже когда Wi-Fi или Bluetooth выключены.” Отправляйте данные об использовании и диагностике в Google Кроме того, если вы хотите использовать Google Assistant, вы должны согласиться позволить Google собирать информацию о приложениях и контактную информацию с ваших устройств. Другие функции, такие как Google Pay, могут потребовать дополнительных соглашений. Окончательный итог: четыре обязательных соглашения и не менее пяти факультативных.

Обзор: Motorola razr 2020

Какую разницу дают нам 11 месяцев? Именно столько времени потребовалось Motorola, чтобы повторить оригинальный римейк Razr. За это время Motorola втиснула 5G и улучшила практически каждый аспект телефона. Практически каждый аспект оригинального Razr 2019 года нуждался в улучшении — это был беспорядок. Этот Razr 2020 года в порядке. Но при цене в 1399 долларов это также невероятно дорого по сравнению с любым другим не складывающимся телефоном с аналогичными возможностями. Стоит ли эта цена вообще того, зависит от того, сколько вы готовы отдать, чтобы иметь классный, вызывающий ностальгию флип-телефон со складным экраном. Новый Razr-классный телефон, в этом нет никаких сомнений. И теперь, когда он прошел минимальную планку удобства и качества, я в основном наслаждался его использованием. Но я бы не хотел платить за это. Обзор Motorola Razr: складные флип-флопы 6 ИЗ 10 Плюсы Это классный телефон-раскладушку Полезный внешний дисплей Минусы Дорогой Несогласованная камера Нечетное размещение отпечатков пальцев Не полностью устойчив к воде или пыли Купить за $1,399.99 от Motorola купить за $1,199.99 от лучших купить Razr кажется очень тонким, когда его открывают, но он не тоньше стандартного iPhone Razr кажется очень тонким, когда его открывают, но он не тоньше стандартного iPhone. ДИЗАЙН MOTOROLA RAZR (2020) MotorolaMotorola проделала большую работу, сохраняя классический внешний вид Razr с этой итерацией, вплоть до изогнутых краев и выступающего подбородка внизу. Когда он закрыт, это элегантная, красивая вещь. Открытый, он кажется тоньше, чем есть на самом деле — он примерно такой же толщины, как ваш стандартный iPhone, но общий дизайн имеет тот же дух Razr. Пластиковый экран тоже чувствует себя лучше, благодаря некоторым тонким изменениям в системе шарниров, которые делают его немного прочнее. В середине все еще есть какие-то странные выпуклости, но ни один складной телефон еще не придумал способа избежать этого. Это не самый красивый экран — при 876 х 2142 пикселях он имеет очень высокое соотношение сторон, а в целом его цвет и четкость выглядят средними. Razr складывается полностью ровно, без зазора, в отличие от Samsung Galaxy Z Flip. Шарнир на Razr 2020 года значительно улучшен, сохраняя при этом каплевидную складку. Датчик отпечатков пальцев находится на логотипе Moto на задней панели, но это оказывается неудобным местом для достижения. Motorola также добавила немного больше пружинистости флипу. Вполне возможно, чтобы перевернуть его открытым с одной стороны, но это требует некоторой практики. Как только вы поймете, как это сделать, это будет весело. Razr не может держать себя под таким углом, как Samsung Z Flip, но Z flip не так удовлетворяет, как физическая вещь. Я не хочу замалчивать тот факт, что иметь телефон, который складывается в тонкую, карманную форму, все еще невероятно. Я могу выйти с этой штукой в заднем кармане и не беспокоиться о том, что она застрянет или даже выпадет, когда я сижу (хотя сидеть прямо на ней, вероятно, не рекомендуется). Он просто помещается в карманах и сумках, где большие и высокие телефоны неудобны. Итак, коробка ностальгии проверена. Но это не было проблемой с оригинальной перезагрузкой Razr. Этот телефон 2019 года буквально скрипел и издавал скрежещущие звуки, когда вы его открывали. Этот-тихий и гладкий, за исключением слабого шипения пластикового экрана, скользящего на место, когда вы закрываете его. И в отличие от Samsung Galaxy Z Flip, он закрывается полностью без зазора, так как экран может образовывать каплю внутри самого шарнира. Razr выпускается в трех цветах: золотом, графитовом и серебряном. Задняя часть телефона-плоское стекло с изогнутыми краями, которое приятно на ощупь, но скользко, как и все выходы, и, как ни странно, под ним нет беспроводной зарядной катушки. Лучшее, что вы можете сделать,-это быстрая зарядка USB-C мощностью 15 Вт. Удивительно, но моя главная жалоба на аппаратное обеспечение не имеет никакого отношения ни к шарниру, ни к экрану, а к расположению датчика отпечатков пальцев. Теперь на спине, скрытая в логотипе Моторолы. Оказывается, это неудобное место, прямо посередине телефона, когда он открыт. Это не требует искажений, чтобы достичь его, но это заставляет вас чувствовать себя целым дополнительным шагом. Дисплей быстрого просмотра Razr очень удобен. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MOTOROLA RAZR (2020) Нога вверх, которую Razr имеет над другим флип-телефоном на рынке, Samsung Z Flip, - это тот большой дисплей на внешней стороне телефона. Motorola называет его дисплеем "быстрого просмотра", и у него есть несколько функций, которые действительно полезны, но иногда он немного глючит. У него есть два состояния. Большую часть времени он находится в заблокированном режиме, где вы можете долго нажимать значки, чтобы вызвать предварительный просмотр, а затем провести пальцем вверх, чтобы увидеть еще больше предварительных просмотров. Но настоящий ход-это разблокировать телефон, когда он закрыт. Тогда у вас будет доступ к полному интерфейсу Android для уведомлений (включая ответы), видоискателю камеры и даже пусковой установке приложений. ВНУТРИ RAZR НЕ ТАК МНОГО МЕСТА ДЛЯ БОЛЬШОЙ БАТАРЕИ, НО ПРИ НЕКОТОРОЙ ОСТОРОЖНОСТИ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОДЕРЖАТЬСЯ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ Вы можете поместить определенные приложения в утвержденный список для дисплея быстрого просмотра, позволяя запускать их на 2,7-дюймовом экране 800 x 600. Большинство приложений для Android прямо ужасны при таком размере, но с его помощью удобно отвечать на сообщение — клавиатура хорошо работает со свайпами. Лучшая часть внешнего дисплея заключается в том, что вы можете использовать его в качестве видоискателя камеры, позволяя вам делать селфи с лучшей из двух камер на Razr. Новый Razr имеет 5G, хотя и не поддерживает более высокоскоростную mmWave-версию 5G (там нет больших потерь). Он также доступен разблокированным и будет принимать стандартную SIM-карту — Две вещи, которые вы на самом деле не могли получить с оригиналом, хотите верьте, хотите нет. Motorola использует процессор, который вы найдете на большинстве телефонов среднего уровня Android (например, Pixel 5 и 4A 5G), Snapdragon 765g от Qualcomm. Он работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. В результате всего этого Razr отлично работал в моем тестировании, но я не бросал на него тонну чрезвычайно сложных игр. Процессор также может помочь миниатюрной батарее емкостью 2800 мАч прослужить дольше. Мне определенно нужно было зарядное устройство с этим телефоном к раннему вечеру, но при более легком использовании (в том числе проводя больше времени на внешнем дисплее вместо того, чтобы открывать телефон) я мог видеть, как проходит день. Вы можете использовать лучшую внешнюю камеру для селфи. КАМЕРА MOTOROLA RAZR (2020) На Motorola Razr есть две камеры. Селфи-камера внутри, рядом с экраном, имеет 20-мегапиксельный сенсор, втиснутый в крошечное пространство. Вы должны использовать его для видеоконференций и ничего больше, так как он не очень хорош. К счастью, вы можете легко делать селфи с помощью основной внешней камеры. Он имеет 48-мегапиксельный сенсор, который выдает 12-мегапиксельные изображения. Вы можете использовать один из пользовательских жестов Motorola (в данном случае поворот запястья), чтобы запустить его, а затем фотографировать себя в течение всего дня. ВИД СЕТКИ 1 из 16 Однако, когда вы это сделаете, постарайтесь убедиться, что вы находитесь в приличном освещении. Что-нибудь слишком сложное, и эта в остальном совершенно средняя камера идет немного боком. Тот же совет применим и тогда, когда вы открыли телефон, чтобы использовать камеру как обычно. Я просто не могу точно предсказать, что предпримет Razr. В сумерках он перейдет в ночной режим, даже если в этом нет никакой необходимости. Требуется время, чтобы познакомиться с любой новой камерой, но к этой потребуется немного больше времени, чтобы привыкнуть, чем к большинству, чтобы узнать ее причуды. Как и в большинстве телефонов, вы можете получить действительно хорошие фотографии из Motorola Razr 2020 года в правильных условиях. В большинстве случаев цвета немного приглушены, и в деталях нет особой резкости, а затем из ниоткуда он выдувает цветок без особой причины. Время от времени это будет серьезно впечатлять меня, как в случае с закатом, снятым в галерее наверху. В основном, однако, это просто нормально, в том числе для селфи и особенно при слабом освещении. В целом, эта штука в основном достаточно компетентна для Instagram. Добавьте все это, и у вас есть камера, которая является значительным улучшением по сравнению с камерой на Razr 2019 года и значительным разочарованием по сравнению с камерой практически на любом телефоне Android, который стоит 600 долларов или больше (не говоря уже о 349-долларовом Pixel 4A). Motorola Razr 2020 года выпуска с 5G Я чувствую себя как заезженная пластинка, когда дело доходит до обзора складных телефонов, но здесь все равно идет. В какой-то момент я должен поверить, что стоимость этих гибких экранов и тщательно спроектированных петель снизится. Если бы они это сделали, то такое устройство, как Razr 2020 года, было бы вполне приемлемым телефоном среднего уровня. Если судить точно так же, как по телефону, то на Razr нет ничего выдающегося. Камера могла бы быть лучше, но в остальном она имеет приличное время автономной работы, производительность и даже качество сборки. Если судить по флип-телефону, то Razr занимает свою собственную хорошо продуманную нишу рядом с основным конкурентом, более Хо-хумовым, но во многих отношениях лучшим Galaxy Z Flip. Я думаю, что за 1400 долларов вы получите телефон, который будет потрясающим почти во всех возможных отношениях, а не только с классным дизайном и удовлетворительным флипом. За полцены я был бы в десять раз более взволнован. При такой цене Razr 2020 года слишком резко сокращает любой разумный бюджет. СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ: MOTOROLA RAZR (2020) Каждое интеллектуальное устройство теперь требует от вас согласия на ряд условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые никто на самом деле не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать "согласен", чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Motorola Razr, вы должны согласиться: Политика Конфиденциальности Motorola Условия предоставления услуг Google Политика конфиденциальности Google (включена в ToS) Установка приложений и обновлений: “вы соглашаетесь с тем, что это устройство также может автоматически загружать и устанавливать обновления и приложения от Google, вашего оператора связи и производителя вашего устройства, возможно, используя сотовые данные.” Следующие соглашения являются необязательными: Использование местоположения: "Google может периодически собирать данные о местоположении и использовать эти данные любым анонимным способом для повышения точности определения местоположения и услуг на основе определения местоположения.” Разрешить сканирование: "разрешить приложениям и службам сканировать сети Wi-Fi и близлежащие устройства в любое время, даже если Wi-Fi или Bluetooth выключены.” Отправка данных об использовании и диагностике Доступ к местоположению перевозчика Кроме того, если вы хотите использовать Google Assistant, вы должны согласиться позволить Google собирать: Информация о приложении с ваших устройств Контактная информация с ваших устройств: "эти данные могут быть сохранены и использованы в любом сервисе Google, где вы вошли в систему, чтобы предоставить вам более персонализированный опыт. Вы можете просмотреть свои данные, удалить их и изменить настройки по адресу account.google.com” Другие функции, такие как Google Pay, могут потребовать дополнительных соглашений. Окончательный итог: четыре обязательных соглашения и не менее шести факультативных.