Nurəddin İSMAYIL

Nurəddin İSMAYIL Yaddaşlarda silinməyən izin var, Ürəklərdə atəş saçan közün var, Hər türküdə sənin əziz, sözün var, Şanlı türküm, Nuri paşam xoş gəldin. Sən gəlməsən dərdli Bakım, gülməzdi, Xain düşmən, türkün gücün, bilməzdi, Şəhid ruhu, əbədiyyən...

Nurəddin İsmayıl, ADP sədrinin mətbuat məsələləri üzrə müvini ADP sədri Sərdar Cəlaloğlunun növbəti prezident seçkilərində iştirak...

Nurəddin İSMAYIL Fani dünya boşalırsan, dolursan, Yarpaq-yarpaq saralırsan, solursan, Özün boyda dərd yüklədin çiynimə, Matəm qurub saçlarımı...

Nurəddin İsmayıl Bayraq dövlətimizin əsas atributlarından biridir. Bayrağa sayqı hər bir vətəndaşın müqəddəs borcudur. Bu gün Vətənimizidə...

Nurəddin İsmayıl Məzlumluğu peşə edən özünə, Mürgüləyib yuxu verən gözünə, Yanacaqdır öz odunun közünə, Millət gərək ayıq ola...

Nurəddin İsmayıl Mən bir türkəm soyum bəlli, Boy atdığım boyum bəlli, Səsim, ünüm, oyum bəlli, Hay ver mənə, türküm, hay ver. Tanrı...

Nurəddin İSMAYIL Başın üstə dumanlar var, Oyan türküm, türküm oyan. Xam xəyallar quranlar var, Oyan türküm, türküm oyan. Qəsdə durub...

Nurəddin İSMAYIL Həyat çəksə səni sərt imtahana, Səbri unudub, səs salma cahana. İtirmə səbri, hər zəhmətə qatlaş, Səbri olan heç...

Nurəddin İsmayıl (Ömür-gün yoldaşımın doğum gününə) Ocağıma köz olanım, Göz içində göz olanım, Durum başına dolanım, Can sirdaşım,...

Nurəddin İSMAYIL 1983–cü ildə tələbə ikən mərhum şairimiz Söhrab Tahirin “Sağ ol baba sağ olsun” lirik poemasından təsirlənib yazdığım...