“AZƏRBAYCAN BU SAHƏLƏRDƏ DƏ TÜRKİYƏ MODELİNƏ KEÇMƏLİDİR!” - Partiya rəhbərinin sensasiyalı məqaləsi

Şuşa konfransına sözardı yerinə

Azərbaycanın “mühafizəkar türk demokraiyası”na keçid etməsi hansı üstünlükləri vəd edir?

15 iyunda qəlbimizdə ayrıca, xüsusi ruhi-mənəvi yeri olan sevimli Şuşada təkrar olmaq imkanı əldə etdim. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası tərəfindən burada Şuşa Bəyannaməsinin 1-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan-Türkiyə strateji müttəfiqlik münasibətləri Qafqaz və region üçün sülh və sabitlik mənbəyidir” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransa dəvət olunmuşdum. Yeri gəlmişkən, dəvətə görə bir daha təşəkkürümü bildirirəm.

Çox qarışıq duyğular yaşadığım Şuşada, təbii ki, sayrışan strateji düşüncələr də məni rahat buraxmadı. Azərbaycanın II Qarabağ Müharibəsində qələbə çalması, ardınca qardaş Türkiyə ilə strateji müttəfiqlik haqqında “Şuşa Bəyannaməsi”ni imzalaması regionda yeni strateji durum yaratmaqla birlikdə, həm Azərbaycanın, həm Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin, həm də bütövlükdə türk dünyasının inkişafı baxımından yeni perspektivlər açır, əlverişli fürsət və imkanlar yaradır. Şübhəsiz, biz də bu yaranmış yeni strateji durumu, açılmış yeni perspektivləri, ortaya çıxan əlverişli fürsət və imkanları adekvat dəyərləndirməli, lazımi nəticələr çıxarmalı və yubanmadan məqsədyönlü hərəkətə keçməliyik.

Bu baxımdan, Azərbaycanın qardaş Türkiyə ilə strateji müttəfiqlik haqqındakı “Şuşa Bəyannaməsi”nin içinin doldurulması üçün konkret addımlar atmağa başlaması, xüsusilə Türkiyə ordusunun kiçik modelinin yaradılması yönündə praktiki addımlar atmağa başlaması çox önəmlidir.

Azərbaycanın sözün həqiqi mənasında faktiki milli dövlət quruculuğuna məhz türk modelli ordu quruculuğundan başlaması, NATO üzvü olan qardaş Türkiyənin hərbi standartlarına keçməsi həqiqətən çox mühüm əhəmiyyət daşıyır. Çünki kəşfiyyat və təhlükəsizliklə də üzvi şəkildə çox sıx bağlı olan ordu istənilən milli dövlətin ən başlıca, öncəlikli institutudur. Lakin onu da qeyd etməliyəm ki, bununla birlikdə, beynimdə çox saylı fikirlər yaranıb dolaşmağa, suallar doğub idrakımı qamçılamağa, müxtəlif strateji düşüncələr sayrışıb məni narahat etməyə, qayğılandırmağa başlayır.

Birbaşa bu düşüncələrimə keçmədən öncə, qeyd etməkdə fayda vardır ki, ümumiyyətlə, milli siyasət və ya dövlət siyasəti dövlətin milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, milli inkişafı və başlıca siyasi məqsədinə nail olması haqqında rəsmi siyasi baxışlar sistemidir. Milli siyasət (dövlət siyasəti) – fərdin, cəmiyyətin və dövlətin uzunmüddətli təməl maraqlarının, yəni milli maraqların müəyyən edilməsinə, formalaşdırılmasına, qorunmasına, təminat altına alınmasına və inkişafına, beləliklə də, dövlətin əsas hədəflərinə və başlıca siyasi məqsədinə çatmasına xidmət edən rəsmi dövlət siyasətidir.

Milli siyasətin başlıca məqsədi milli təhlükəsizliyin və milli inkişafın davamlı təmin edilməsi ilə dövlət qarşısında duran əsas siyasi vəzifələrin həllinə, onun əsas hədəflərinə və başlıca siyasi məqsədinə çatmasına nail olmaqdır. Milli siyasətin başlıca vəzifəsi isə milli təhlükəsizliyin və milli inkişafın davamlı təmin edilməsidir.

Bu səbəblə, milli dövlət siyasətinin əsasında fərdin, cəmiyyətin və dövlətin uzunmüddətli təməl maraqları – milli maraqlar, onların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi (milli təhlükəsizlik) və inkişafı (milli inkişaf) dayanır. 

Qısası, milli siyasətin əsasında milli maraqlar, milli təhlükəsizliyin və milli inkişafın təmin edilməsi durur. Çünki milli təhlükəsizlik təmin edilmədən milli maraqların davamlı inkişaf etdirilməsi, milli maraqların davamlı inkişaf etdirilməsi təmin edilmədən milli inkişafın təmin edilməsi, milli inkişaf da təmin edilmədən dövlət qarşısında duran siyasi vəzifələrin həlli, onun əsas hədəflərinə və başlıca siyasi məqsədinə nail olması mümkün deyildir.

Məni narahat edən, qayğılandıran sayrışan strateji düşüncələrimin aydın olması, tam anlaşılması üçün onu da qeyd etməkdə fayda vardır ki, ümumiyyətlə, bütöv canlı orqanizm olan dövlətin milli maraqları – milli maraqlar sistemi də, milli təhlükəsizliyi də, milli inkişafı da bir və bütöv olub, bir-birilə üzvi, ayrılmaz şəkildə bağlıdır. Bu səbəblə, dövlət, milli təhlükəsizliyin təmin edilməsinə, milli maraqların davamlı inkişaf etdirilməsinə və milli inkişafın təmin edilməsinə və beləliklə, qarşısında duran siyasi vəzifələrin həllinə, əsas hədəflərinə və başlıca siyasi məqsədinə nail olmasına yönəlik milli siyasətinə bir və bütöv olaraq baxmaldır.

Nəzərə almalıdır ki, vahid bir sistem təşkil edən milli maraqlar bir-birini tamamlayır və möhkəmləndirir. Buna görə də cari siyasi duruma uyğun olaraq, ayrı-ayrı milli maraqların təmin olunmasına yönəlik konyuktural siyasət deyil, bütün milli maraqların – milli maraqlar sisteminın təmin olunmasına yönəlik davamlı milli siyasət aparmalıdır.

Əslində, strateji qayğı, narahatlıq və suallar da elə bu səbəblə yaranır. Təbii müttəfiqimiz qardaş Türkiyə ilə artıq rəsmi strateji müttəfiq olan Azərbaycan Respublikası nə üçün bütün milli maraqlarının, bütöv milli maraqlar sisteminin deyil, yalnız müdafiə marağının təmin olunması qayğısına qalır?  Məgər onun bu həyati marağı ilə birgə, təmin olunmasını gözləyən həyati demokratik inkişaf marağı, həyati vacib davamlı və dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişaf, ətrafında əlverişli qlobal və regional əhatə yaratmaq, sarsılmaz milli birliyə nail olmaq maraqları da yoxdurmu? Məgər bütün milli maraqlarımızın bir-birilə üzvi, ayrılmaz şəkildə bağlı olduğu aydın deyilmi? Azərbaycanda yalnız türk ordusunun deyil, qardaş Türkiyənin siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial və mədəni sistemlərinin də kiçik modellərinin yaradılması (təbii, tənqidi yanaşılmaqla) məqsədəuyğun deyilmi? Bu sualların sayını daha da artırmaq olar, lakin məqsədimiz bu deyil.

Məqsədimiz, diqqəti bütün milli maraqlarımızın bir-birilə üzvi, ayrılmaz şəkildə çox sıx bağlı olmasına, bu səbəblə, milli siyasətin yürüdülməsinin vacib olmasına, yəni ölkəmizin yalnız müdafiə marağının deyil, bütün milli maraqlarının təmin olunmasına yönəlik milli siyasətin həyata keçirilməsinin nə qədər mühüm olmasına cəlb etməkdir. Daha konkret desək, məqsədimiz Azərbaycan Respublikasının yalnız Türkiyə ordusunun, hərbi sisteminin deyil, qardaş ölkənin siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial və mədəni sistemlərinin də kiçik modellərini yaratmasının nə qədər mühüm olmasına cəlb etməkdirƏlbəttə, Vətənin müdafiəsinin həyati önəm kəsb etməsinin, milli maraqların qradasiyasında öncəlikli, ən başlıca, birinci yeri tutmasının unudulmaması şərtilə...

Onu da qeyd etməliyəm ki, məni bu yazını qələmə almağa, düşüncələrimi yazıya tökməyə sövq edən Türkiyə Cümhuriyyətinin Milli Müdafiə nazirinin müavini Muhsin bəy Dere, dəqiq desəm, onun Şuşa konfransındakı informasiya dolu çıxışı və cəmi bir il ərzində Azərbaycanda hərbi sahədə görülən çox saylı işləri sadəcə sadalaması oldu.

Öz-özümə səsli düşündüm: “Təbii ki, bu, hələ görülən işlərin hamısı deyildir, çünki ən azı, dövləti, hərbi, xidməti, elmi, elmi-texniki, elmi-texnoloji, kommersiya və s. sirlər vardır”. Və məni narahat edən, qayğılandıran böyük suallar da elə o anda yarandı. Bir anlığa düşündüm ki, görəsən, Azərbaycan Respublikası qardaş ölkənin hərbi sistemi ilə birlikdə, eyni zamanlı və paralel olaraq siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial və mədəni sistemlərinin də kiçik modellərinin yaradılmasına başlasaydı bu gün ölkəmiz hansı inkişaf nöqtəsində olardı?!

Türkiyə siyasi sisteminin kiçik modelinin yaradılması Azərbaycana nə verərdi?

Əvvəla qeyd edək ki, Avropa İqtisadi Birliyi ilə tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalamaqla 1963-cü ildən ümumiyyətlə Avropa Birliyinə üzvlük prosesinə, 2005-ci ildən isə tam üzvlük üçün danışıqlar prosesinə başlamış olan qardaş Türkiyə, bugünədək 60 ilə yaxın müddət ərzində müasir Avropa standartlarına hərtərəfli uyğunlaşmaq üçün dərin köklü demokratik və liberal islahatlar aparmışdır. Eyni zamanda müsəlman-türk dünyasının lider ölkəsi kimi öz milli-dini dəyərlərini də, süni şəkildə yaradılan bütün problemlərə baxmayaraq, həssaslıqla qoruya, mühafizə edə, hətta inkişaf etdirə bilmişdir. Bu mənada, türk demokratiyasını “mühafizəkar demokratiya” da adlandıra bilərik.

Əgər Azərbaycan Respublikası, ilk növbədə hakim siyasi elita bu gün birbaşa liberal Avropa demokratiyasına keçməyə hazır deyilsə, öncə Ankara standartlarını qəbul etməklə, “mühafizəkar türk demokraiyası”na keçməklə bu keçidi mərhələli edə, “yumşalda” bilər.

Azərbaycan Respublikasının ilk mərhələdə “mühafizəkar türk demokraiyası”na keçid etməsinin, NATO üzvü və AB üzvlüyünə namizəd Türkiyənin siyasi sisteminin kiçik modelini yaratmasının ona nə verəcəyini tam anlamaq üçün məsələyə üç səviyyədə – qlobal, regional və lokal səviyyədə baxmaqda fayda vardır.

Birincisi, rəsmi Bakı nəzərə almalıdır ki, yeni dünya nizamı quruculuğu və bununla bağlı geopolitik qarşıdurma artıq həlledici mərhələyə daxil olmuş, açıq qarşıdurma episentri postsovet məkanına, Azərbaycan Respublikasının da üzv olduğu GUAM zonasına keçmiş və bizim də geopolitik strateji seçim etməyimizin vaxtı çatmışdır.

İkincisiillərdir ölkəmizə qarşı vəkalət müharibəsi aparan, müstəqilliyimizi bərpa etdiyimiz üçün bizə ağır bədəllər ödədən və ödətməyə davam edən neoimperialist Rusiya taledaşımız, təbii müttəfiqimiz, rəsmi tərəfdaşımız, əslində, həm də qardaşımız Ukraynaya qarşı təcavüzkar müharibənin ikinci fazasına keçmiş, beynəlxalq qaydalara əsaslanan dünya nizamına, Avropa təhlükəsizliyinə, ələlxüsus postsovet ölkələrinə, o cümlədən Azərbaycana, dolayısilə olsa da, açıq meydan oxumaqdadır.

Üçüncüsü, bu səbəblə, Ukraynada yalnız bu ölkənin deyil, eyni zamanda beynəlxalq qaydalara əsaslanan yeni dünya nizamının, bütövlükdə dünyanın, Yeni Avropa təhlükəsizlik sisteminin, bütün Yeni Avropanın, ələlxüsus postsovet məkanının, o cümlədən Azərbaycanın taleyi həll olunur. Çünki Azərbaycan Respublikasının da geopolitik taleyi böyük ölçüdə, əsasən Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nəticəsilə müəyyən olunacaqdır.

Dördüncüsü, bunu dərindən dərk edən proqressiv demokratik dünya NATO üzvü olan qardaş Türkiyənin də daxil olduğu böyük anti-Rusiya koalisiyası yaratmış və neoimperialist Putin Rusiyasının bu müharibədə məğlub edilməsi haqqında strateji qərar vermişdir.

Beşincisi, hər iki tərəf üçün aydın və dəqiq geopolitik məqsədi olan bu savaş strateji – uzunmüddətli, hərtərəfli və dərin savaş olub resursların tükəndirilməsinə hesablanmışdır. Proqressiv demokratik dünyanın strateji resursları XX əsrin 70-80-ci illərində qalmış reqressiv Rusiyanın resurslarından müqayisə olunmaz dərəcədə çox, ən başlıcası keyfiyyətli, texniki və texnoloji baxımdan üstün olduğundan bu savaşın nəticəsi haqqında proqnoz vermək elə də çətin bir iş deyildir.

Altıncısı, ən başlıcası, yeni dünya nizamını həmişə olduğu kimi qaliblər müəyyən edəcəyindən, Azərbaycan Respublikası milli maraqlarına görə qurulacaq bu yeni nizamda və beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutmalı olduğundan, bu səbəblə, vaxtında düzgün geopolitik strateji seçim etməsi həyati önəm kəsb etdiyindən, yubanmadan taleyüklü geopolitik-strateji qərarını verməli və proqressiv demokratik dünyada öz layiqli yerini tutmalıdır.

Bu qlobal kontekstdə baxılarsa, Azərbaycan Respublikasının ilk mərhələdə “mühafizəkar türk demokraiyası”na keçid etməsi, yeganə strateji müttəfiqi, NATO üzvü və AB üzvlüyünə namizəd qardaş Türkiyənin siyasi sisteminin kiçik modelini yaratması, onunla birgə hərəkət etməsi ona proqressiv demokratik dünyada öz layiqli yerini tutması üçün əlverişli (ən azı, nisbi əlverişli) beynəlxalq şərait yaradacaq və yardımçı olacaqdır.

Regional kontekstdə isə rəsmi Bakı nəzərə almalıdır ki, birincisi, ümumiyyətlə qlobal və regional nizam bir-birilə üzvi surətdə sıx bağlı olduğuna görə, qurulacaq yeni regional nizam yeni qlobal nizamın üzvi tərkib hissəsi olacaqdır.

İkincisi, müxtəlif qlobal və regional geopolitik mərkəzlərin Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya, Xəzər, Zaqafqaziya, Yaxın Şərq və s. kimi müxtəlif adlar verdikləri bu regionun adını və coğrafi sərhədlərini də, bura daxil edilən dövlətlərin regiondakı yerini də, böyük ölçüdə, yeni dünya nizamının qurucuları olan qaliblər, proqressiv demokratik dünyanın böyük qlobal güc mərkəzləri müəyyən edəcəkdir. Və əlbəttə, bu zaman onlar region dövlətlərinin geopolitik, geostrateji, geoekonomik və geokültürəl mövqeyini, daxili gücünü, eyni zamanda müasir ümumi inkişaf göstəriciləri olan demokratikləşmə və sənayeləşmə (qabaqcıl texnologiyaya əsaslanan) göstəricilərini də nəzərə alacaqlar.

Üçüncüsü, rəsmi Bakı, yeni dünya nizamı quruculuğunun və bununla bağlı geopolitik qarşıdurmanın həlledici mərhələyə daxil olmasından, açıq qarşıdurma episentrinin postsovet məkanına, GUAM zonasına keçməsindən, xüsusilə II Qarabağ Müharibəsində ölkəmizin qalib gəlməsindən və neoimperialist Rusiyanın Ukraynaya qarşı növbəti təcavüzkar müharibəyə başlamasından sonra güclü geoekonomik mövqeyinin daha da, zəif geopolitik və geostrateji mövqeyinin isə nisbətən gücləndiyini, əlverişsiz geokültürəl mövqeyinin isə əsasən dəyişməz qaldığını, qabaqcıl sənayeləşmə sahəsində qismən irəliləyiş əldə etsə də, demokratikləşmə göstəricilərinə görə digər region ölkələrindən açıq ara ilə geridə qaldığını və bu amilin mühüm önəm kəsb etdiyini xüsusi nəzərə almalıdır.

Dördüncüsü, Azərbaycan Respublikasının “yumşaq” demokratik siyasi-stratej seçim edəcəyi, “mühafizəkar türk demokraiyası”na keçid edəcəyi və Türkiyə siyasi sisteminin kiçik modelini yaradacağı halda, həm özünün siyasi baxımdan inkişaf edə biləcəyini, həm Türkiyə-Azərbaycan strateji müttəfiqliyinin hərtərəfli, xüsusilə siyasi real məzmun qazana biləcəyini, həm Türk Dövlətləri Təşkilatına daha çox töhfə verə biləcəyini, həm də bütün dünya türklərinə, o cümlədən Azərbaycan türklərinə böyük perspektivlər vəd edən bu yeni geopolitik qurumun inkişafı üçün qardaş Türkiyə ilə birlikdə daha əlverişli beynəlxalq və regional şərait yarada biləcəyini nəzərə almalıdır.

Bu səbəblə, Azərbaycan Respublikasının “mühafizəkar türk demokraiyası”na keçid etməsi və Türkiyə siyasi sisteminin kiçik modelini yaratması, ona qardaş Türkiyə ilə birlikdə proqressiv demokratik dünyada, ümumiyyətlə yeni dünya nizamında və beynəlxalq münasibətlər sistemində öz layiqli yerini tutması üçün əlverişli (ən azı, nisbi əlverişli) beynəlxalq şərait yaratmaqla və yardımçı olmaqla birlikdə, qaliblərin quracağı yeni regional nizamda öz layiqli yerini tutması üçün də müvafiq olaraq əlverişli (ən azı, nisbi əlverişli) regional şərait yaradacaq və yardımçı olacaqdır.

Azərbaycan Respublikasının “yumşaq” demokratik siyasi-strateji seçim etməsinin qeyd edilən bu çoxsaylı qlobal və regional strateji dividendləri ilə birlikdə, heç şübhəsiz, daxili – lokal strateji dividendləri də olacaqdır. Belə ki, rəsmi Bakının bu taleyüklü siyasi-strateji addımı atması və Türkiyə siyasi sisteminin kiçik modelini yaratması halında:

  • -Azərbaycan Respublikasının həyati demokratik inkişaf marağı, mərhələli, idarə olunan şəkildə olsa da, təmin olunmağa başlayacaq, ölkəmiz nəhayət müasir inkişaf yoluna çıxacaq;
  • -digər milli maraqlarının – həyati müdafiə, həyati vacib hərtərəfli və davamlı sosial-iqtisadi inkişaf, ətrafında əlverişli beynəlxalq və regional əhatənin, həmçinin milli birliyin yaradılması maraqlarının təmin olunması üçün əlverişli siyasi şərait və şərtlər formalaşacaq;
  • -II Qarabağ Müharibəsi dövründə yaranan və sonrasında davam edən milli birliyin dayanıqlı və davamlı siyasi əsasa oturdulması, sistem xarakteri alması imkanı yaranacaq;
  • -geopolitik fırtınanın qopduğu, millətin və dövlətin ağır, mürəkkəb stres testilə üzbəüz qalma ehtimalının artdığı mövcud şəraitdə ölkənin gerçək millətsevər, vətənsevər, dövlətsevər bütün mühafizəkar milli siyasi qüvvələrinin milli maraqlar naminə birləşməsi və qardaş Türkiyədə olduğu kimi (AKP-MHP ittifaqına bənzər), ittifaqının yaradılması isə bu imkanı dayanıqlı, möhkəm real siyasi zəminə oturtmağa imkan yaradacaq;
  • -eyni zamanda kritik geopolitik keçid dövründə ölkəmizə düşmən və ya qeyri-dost olan dövlətlərin “5-ci kolon”larına qarşı “milli cəbhə” yaratmağa imkan yaradacaq;
  • -yaxın perspektivdə gözlənilən, demək olar ki, qaçılmaz görünən geopolitik böhranlı vəziyyətlər, böhranlar, münaqişələr və müharibələr qarşısında milli birliyimizi daha da inkişaf etdirməyə və möhkəmləndirməyə imkan verəcək;
  • -bu da öz növbəsində başda “Qarabağ məsələsi”nin tam və qəti həlli olmaqla, bütün aktual milli problem və məsələlərimizin həlli üçün ölkə daxilində əlverişli ictimai-siyasi şəraitin yaradılmasına imkan verəcək;
  • -ümumiyyətlə, daxili milli-strateji gücümüzün böyük ölçüdə artırılması üçün əlverişli siyasi zəminin hazırlanmasına müvafiq şərait yaradacaq;
  • -yekunda ölkəmizin yaradılmaqda olan yeni qlobal və regional nizamda öz layiqli yerini tutmasına əlverişli daxili şərait yaradacaqdır.

Beləliklə, yaradılacaq sinergiya sayəsində Azərbaycan Respublikasının daxili milli-strateji gücü qatbaqat artacaq, bu da digər müsbət amillərlə birlikdə ona yeni dünya nizamında, yeni beynəlxalq və regional münasibətlər sistemində öz layiqli yerini tutmağa imkan verəcəkdir.

Açıq və aydın görünür ki, rəsmi Bakı bütün bunları, üstəlik, öz praqmatik siyasi maraqlarını nəzərə almalı, “yumşaq” demokratik siyasi-stratej seçim və “mühafizəkar türk demokraiyası”na keçid etməli, türk siyasi sisteminin kiçik modelini yaratmağa, ən azı, bunun üçün hazırlıq görməyə başlamalıdır. Və strateji səbrlə hərəkətə keçmək üçün ən uyğun zamanı aktiv gözləməyə başlamalıdır.

Eyni zamanda unudulmamalıdır ki, türk modelinə keçid birincisi, yalnız hərbi sahəni deyil, bütün sahələri əhatə etməlidir.

İkincisi, bu keçid hərtərəfli olmaqla birlikdə, eyni zamanlı və paralel olmalıdır. Çünki seçilməsi tövsiyyə olunan bu milli inkişaf strategiyası yalnız bu halda tam səmərəli və effektli ola bilər.

Ümid edirəm ki, hələ 26 fevral 2021-ci il tarixdə, qardaş Türkiyə ilə Şuşa Bəyənnaməsi imzalanmamışdan aylar öncə yerli və xarici jurnalistlər üçün keçirdiyi mətbuat konfransında“Biz Azərbaycanda Türkiyə ordusunun kiçik modelini yaratmaq fikrindəyik. Çağdaş türk ordu modeli bizim üçün ən məqbul modeldir” deyən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev müasir türk siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial və mədəni modellərini də ölkəmiz üçün məqbul hesab etməkdədir. Və edəcəkdir.

Tanrı türkü qorusun! Tanrı birliyimizi qutlasın!

Sülhəddin Əkbər

İstiqlalçı millət vəkili, Azad Demokratlar Partiyasının sədri

19 iyun 2022-ci il

Şərhlər

Veteran 2022-06-21 00:34:50

Bəyənirik.Alqışlayıırıq.Allah Qüvvət Versin.

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price