Nadir İSRAFİLOV

Ənənəvi “elmlər namizədi”ni “Fəlsəfə üsrə baytarlıq doktoru”na çevirməklə beynəlxalq məkana inteqrasiya görüntüsü yaratdıq… Nadir İSRAFİLOV Yəqin təhsil sahəsi ilə yaxından-uzaqdan maraqlanan adam bilməmiş deyil ki, M.V.Lomonosov adına MDU-nun rektoru, Rusiya Rektorlar...

Nadir İSRAFİLOV Bir müddət fasilədən sonra “Ortaq tarix” ideyası yenidən gündəmə gəlib. Bununla bağlı yazılı və elektron mediada “Məktəblərdə...

Dini-mənəvi mühitin qorunub saxlanılmasında peşəkar kadrlara ehtiyac var… Nadir İSRAFİLOV Azərbaycan xalqının tarixi ənənələrinə söykənən...

Nadir İSRAFİLOV Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsi “Tələbə kreditləri haqqında” qanun layihəsi hazırlamağı planlaşdırır. Bunu...

“Kim ki, heç vaxt uşaq olmayıb, heç vaxt böyük də olmayacaq” Nadir İsrafilov, təhsil eksperti Açığını desəm, mən təhsil sahəsində...

Təhsil ənənələrimizə biganəlik, ən yaxşı halda unutqanlıqdan başqa bir şey deyildir Nadir İSRAFİLOV Saxta diplomlar və diplomçularla bağlı...

Nadir İSRAFİLOV Son vaxtlar təhsil və xüsusilə də ali təhsil sistemində mühüm dəyişikliklərin aparılması, universitetlərin statusunu daha...

Nadir İsrafilov “Çox təəsüf ki, bizim şagirdlərimiz məktəblərdə oxuyurlar, öyrənmirlər”. Hörmətli professorumuz Şahlar Əsgərovun...

Nadir İsrafilov, təhsil eksperti “Əgər kimsə fikirləşirsə ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən orta məktəblərdə din tədris olunacaq,...

Nadir İSRAFİLOV Dərsliklərdə olan nöqsanlarla bağlı istənilən irad və qarşılıqlı ittihamlar reallığa söykənsə belə, cəmiyyət üçün...