Nadir İSRAFİLOV

Dini-mənəvi mühitin qorunub saxlanılmasında peşəkar kadrlara ehtiyac var… Nadir İSRAFİLOV Azərbaycan xalqının tarixi ənənələrinə söykənən və dövlət siyasətinin məntiqi nəticəsi olan yüksək dini-mənəvi mühitin qorunub saxlanılmasını və inkişaf etdirilməsini, dini fəaliyyətin...

Nadir İSRAFİLOV Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsi “Tələbə kreditləri haqqında” qanun layihəsi hazırlamağı planlaşdırır. Bunu...

“Kim ki, heç vaxt uşaq olmayıb, heç vaxt böyük də olmayacaq” Nadir İsrafilov, təhsil eksperti Açığını desəm, mən təhsil sahəsində...

Təhsil ənənələrimizə biganəlik, ən yaxşı halda unutqanlıqdan başqa bir şey deyildir Nadir İSRAFİLOV Saxta diplomlar və diplomçularla bağlı...

Nadir İSRAFİLOV Son vaxtlar təhsil və xüsusilə də ali təhsil sistemində mühüm dəyişikliklərin aparılması, universitetlərin statusunu daha...

Nadir İsrafilov “Çox təəsüf ki, bizim şagirdlərimiz məktəblərdə oxuyurlar, öyrənmirlər”. Hörmətli professorumuz Şahlar Əsgərovun...

Nadir İsrafilov, təhsil eksperti “Əgər kimsə fikirləşirsə ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən orta məktəblərdə din tədris olunacaq,...

Nadir İSRAFİLOV Dərsliklərdə olan nöqsanlarla bağlı istənilən irad və qarşılıqlı ittihamlar reallığa söykənsə belə, cəmiyyət üçün...

“Müəllimlik itirilmiş sənət deyil, lakin müəllimə hörmət itirilmiş ənənədir” Nadir İsrafilov, təhsil eksperti “Azərbaycan Respublikasında...

Və ya “zastoy” adlandırdığımız dövrdən qalan nisgilimiz Nadir İSRAFİLOV Dərs ili başa çatmaq üzrədir. Şagirdlər uzun müddətli yay...