Aloysara ölüm, Çekist İtkinə həyat verən dünya

Əbülhəsən Abbasov

(Hüquqşünas-siyasətçi Mətləb Mütəllimliyə)

Əvvələ, hörmətli Mətləb bəy, Sizə səmimi salamlarımı yetirir və böyük uğurlar diləyirəm! Təşəkkür edirəm ki, mənim yazıma belə ciddi diqqət göstərmisiz. Həm də ona görə minnətdaram ki, ümumiyyətlə, biganə, laqeyd adam deyilsiz və Sizdə sosial ədalət hissi güclüdür. Bu ədalət arzusudur ki, Sizin uzunmüddətli mübarizənizə qida və təpər verir. Onu da deyim ki, vaxtilə mən həqiqi kommunust Antonio Qramşinin “Biganələrə nifrət edirəm!” adlı bu gün də aktual olan gözəl yazısını tərcümə edib “Demokratik Azərbaycan” qəzetində çap etmişdim. Yazını dəyərli oxucular çox bəyənmişdilər. Hörmətli İlyas müəllim, Rəsul bəy, Sərdar bəy, Qurban bər və başqaları, yəqin ki, bunu xatırlayırlar. Həmin yazıda deyilirdi:

“Yaşamaq – deməli, müəyyən mövqe tutmaq. Biganəlik – bu, həyat yox, iradəsizlik, parazitlik, qorxaqlıqdır, ətalətə və durğunluğa sürükləyən qurğuşun yüküdür. O, fələyin hoqqalarına itaətkarlıqdır, kobud materiyadır ki, əqlə qarşıdır”. Ona görə də bir daha vurğulayıram: eşq olsun biganə qalmayanlara!

Hörmətli Mətləb bəy, keçmiş zamanlarda, mənim üşaqlıq çağlarımda, biz tərəflərdə yazıq günə qoyulmuş bir Aloysar kişi vardı. Dəqiq adı nəydi, heç özü də bilmirdi. Elə hamı bu adla çağırırdı. Çağırmaları bir yana, ata-analar uşaqları bu adla qorxudur, bu adla tərbiyə edirdilər – “Ə, heyvan balası, oxu, adam ol! Yoxsa, Aloysar olacaqsan!”- yəni, adamlar sırasında sənin yerin yoxdur. Mənim də ki, oxumaqla, yazmaqla heç aram yox idi. İkinci sinifdə (rus məktəbində) oxuyurdum, günlərin birində rəhmətlik atam axşam evə gələndə mən yadına düşdüm, daha doğrusu, mənim dərs oxumağım. Atam da ki, müharibə görmüş, sərt, zəhmli, ucaboy-enlikürək adam idi. Xüsusən hirslənəndə üzünə baxmaq olmurdu, adam yerindəcə donurdu, o dünyalıq olurdu. Bax, belə! “Gəl, dərsi danış” deyəndə ürəyim yerindən qopdu. “Nəyi danışım, heç kitabı açmışam ki?”- içimdə dedim. İndi rus dilində əməlli-başlı yazdığıma baxmayın, ibtidai siniflərdə oxuyanda bu dildən o qədər zəhləm gedirdi ki, heç “Rodnaya reç” kitabını görmək də istəmirdim. Bu şöqərib kitabdanda ki, “Belolobıy” hekayəsini danışmalıydım. Dediyim kimi, danışmaq nədi, mən onu yalnız üzündən hecalaya-hecalaya oxuya bilərdim. Elə “Be-lo-lo-bıy” demişdim, şapalaq aldı, gözümdə od çatladı. “Yox, sən adam olası deyilsən, Aloysarsan ki, Aloysarsan!”- deyib, biryolluq məndən əlini üzdü. Aloysara yazığım gəlsə də, Aloysar olmaq istəmirdim, adam olmaq istəyirdim. Bəlkə, elə filosofluğum buradan, Aloysar olmamaq arzusundan başlayıb? Sözümün mənası odur ki, Aloysarın mənim filosof olmağımda da rolu var. Di gəl ki, indi bu yazıq xalqı, bütövlükdə, Aloysar halına salıblar. Aloysarların çoxluğu nə verəcək, deyə bilmərəm, gələcək göctərər. Bəlkədə, artıq göstərir. Hər halda, kəmiyyət dəyişmələri keyfiyyət dəyişmələrini labüd edir. Qorxuram ki, bu yeni keyfiyyət çox eybəcər ola.

Hə, Mətləb bəy, bu Aloysarı, adam yerinə qoymasalar da, kim gəldi, buyururdu, eşşək yerinə işlədirdi: su gətir, odun yar, məhlə bellə, ot-saman yığ, yük daşı. Kimsə, ürəyiyumşaq, bir parça çörək verərdi, yeyib, yenə də, növbəti buyruğun dalınca gedərdi. Heç kimin yadına düşməzdi ki, bu bədbəxt də, ayda-ildə bir dəfə olsa da, çimməlidir, yuyunmalıdır. İnsafən, rəhmətlik ana babam – hər halda Qazaxda seminariyada oxumuşdu, müəllim işləyirdi – vaxtaşırı Aloysarı gətirərdi evinə, nənəm rəhmətlik vedrələr əlində sevinə-sevinə su dalınca qaçardı, qızdırardı, təmiz pal-paltar hazırlayardı. Olduqca təmizkar, gülərüz, qonaqsevən olan nənəm bu işləri elə həvəslə, şövqlə görərdi ki, adamın kefi durulardı. Bir də ki, o vaxtlar “gender” dərsi verən, ərdən-ərə qaçan xanım-ekspertlər, səfehliyə zuy tutan kişilər, bizi yaman günə qoyan tele-radio kanalları yox idi. Kişilər arvadlarından arxayın idilər. İndi hansı kişi, istəsə belə, evinə Aloysarı hamamlanmaq üçün gətirər!? Duxu çatsa da, arvad onu cəhənnəmlik edər. Görmürsüz, gündə neçə kişi-arvad bir-birini şaqqalayır? Deyəsən, həmin yeni keyfiyyətin əlamətləridir.

Günlərin birində, mən artıq doqquzuncu sinifi bitirmişdim, səs-səda gəldi ki, Aloysar ölüb. Daha doğrusu öldürmüşdülər, Aloysarın dərdinə qalan kim idi ki, cinayətin üstünü açsın. Aralıqda gəzən söz-söhbətə görə iki nəfər – bir “Saratovka göyçəlisi”, bir də “mestnıy” gəda – sporlaşıblar: “sən yox, mən daha yaxşı podnoşka verə bilirəm”. Gədalardan biri elə bu vaxt dərəyə su dalınca gələn Aloysarı görüb, eləmə tənbəllik, priyoma salıb. Üzü üstə daşa dəyən, can verən Aloysarı oradaca qoyub aradan çıxıblar.

Yaxşı yadımdadır, Aloysarın ölümündən sonra (sanki, bu yazıq bəndəyə edilən zülmlərə görə, Allah insanlara divan tutmaq, onlardan qisas almaq istəyirdi) aləm qarışdı, göyün üzünü qara buludlar aldı, günün günorta çağı qaranlıq çökdü, ətrafı zülmət bürüdü, qasırğa qopdu, şimşək çaxdı, yağış və görünməmiş dolu yağdı. Bir salamat ağac, əkin-səpin yeri qalmadı. Dolu hər şeyi şampırdaqlayıb yaraladı, şırımladı, dəlmə-deşik etdi, yoxa çıxartdı. Ağaclarda nəinki yarpaq, meyvə nümunəsi qaldı (artıq iyul ayının ortaları idi), onların gövdələri sıradan çıxdı. Nəticə olaraq, meyvə ağacları illərlə bar vermədi, məhsul olmadı, əkin-səpin yerləri viranə qaldı, otlaqlar, çəmənliklər, meşələr qurudu, torpağın özü əldən düşüb korroziyaya uğradı, dörd yanı yarrağanlar, uçurumlar mənzərələdi.

Nənəm dünyasını dəyişənə kimi elə hey deyirdi ki, bu, Aloysara etdiyimiz pisliklərə görə Allahın verdiyi cəzadı. Nəsə, tarixi bir hadisə baş verdi, əsl “keçidimiz” onda başladı, Sovetlərin dağılmasından sonrakı tranzitimiz, sadəcə, bunun davamıdı. İndi AzTv, İtv hey çalışırlar, fayda olmur, qara əysiyə bükülmüş qara OVQATımızı ağ düruma sala bilmirlər.

Düzünə qalanda, bizim tərəflərdə doğum-ölüm tarixini yadda saxlamaq, xüsusi qeyd etmək o dərəcədə də dəbdə deyil. Aloysarın da nə vaxt öldüyü kiminsə yadında qalıbsa, bu məşum tarixi hadisəyə görədir. Onun torpağa basdırıldığ günün dalınca elə sarsıntı keçirdik ki, heç yeni təyin olunmuş katibin, ölkə rəhbərinin də gəlişinə doyunca sevinə bilmədik. Düzdü, bir-iki nəfər macal taptı, sevindilər. Belə ki, siyasətdən tamamilə uzaq bir eldə-obada bunlar yeganə adamlar idi ki, siyasətlə nəfəs alırdılar, biri hətta (dörd ay sonra, qışın adamı Karbışevə döndərdiyi vaxtda, dekabrda!) Voroşilov öləndə Moskvaya da getmişdi – Kliment Yfremoviçin dəfninə. Qayıdanda bu İtkin müəllim döşündə hansısa zibillikdən tapığı medalı gəzdirirdi, “Moskvada veriblər” deyirdi. “Ə, bu ata-anasını tanımayan afyora lap orden də verərlər, nə bilirsən, havayı yerə Çekist İtkin demirlər ki!”- dalınca danışırdılar. “Heç onu, görüm, tapılmayaydı, itdən törəmiş köpəkoğlu! İbtidaisindən bir çekistimiz, Cüben Məmmədimiz varıydı də!” –arvadlar qarğış töküb ürəklərini boşaldırdı. İnsafən, Cüben Məmmədin elə də çekistliyi yox idi, İtkin kimi camaatın mal-qarasını şilküt etmirdi, suyunu-yolunu kəsmirdi, sadəcə, kənddən-eldən rayon mərkəzinə donos aparırdı, o da söz-söhbətə görə.

E-e-h, Mətləb bəy, Aloysarı, görəsən, indi məndən başqa xatırlayan, yada salan varmı? Çətin ki, olsun! Xatırlamırlarsa, deməli, bu zülm-zillət hələ çox çəkəcək. Əslində, xatırlamaq da azdır. – Hamılıqla gərək onun və onu kimilərin (hər elin öz Aloysarı olub və var!) ruhu qarşısında baş əyək, səcdə qılaq, vaxtilə etdiyimiz qəddarlığa, daşürəkliliyə görə üzr istəyək. Bəlkə, onda Allahın bizə rəhmi gələ, günahlarımızdan keçə, zülmətə qərq olmuş mövcudluğumuza işıq şüası saça. Bu qənaətdə çox israrlıyam: Aloysardan və onun kimi minlərlə soydaşlarımızdan üzr istəməliyik. O sayılmaz, adam yerinə qoyulmaz adamlardan ki, elə bizim naxələfliyimizdən, amansızlığımızdan gözümüzün qarşısında cəhənnəm əzabı çəkiblər, sağkən odda-alovda qovrulublar. Mən yazıçı deyiləm, ancaq məcburam ki, Drayzer sayağı çıxış edəm, keçmişdə və indi ayaqlar altında inildəyən, varlığının bütün hüceyrələrindən göz yaşları saçan bu “xırda”, “cüzi” adamların məşəqqətli talelərinə diqqət çəkəm və var gücümlə səslənəm: ey insanlar, yan-yörənizdə əzilən, elə bizim sərsəm fəailiyyətimiz nəticəsində aclıqdan-soyuqdan-evsizlikdən-haqsızlıqdan sürünə-sürünə məhv olan yiyəsiz-kimsəsiz bəndələrə üz çevirin, onlara əl tutun, heç olmasa, biganəlik nümayiş etdirməyin. Axı, onlar da canlıdır, insandır, ağrıyan yerləri hamınınkından çoxdur. Axı, əzilənləri əzməklə, bədbəxtləri daha da bədbəxt etməklə nə xalq, nə millət olmaq mümkün deyil. Millət, ən adi bəndəsinə sayğılı, qayğıkeş münasibətin ifadəsi və nəticəsidir! Dövlət də eynilə, imtiyazlı azlığın yox, sadə çoxluğun etirafı və xoşbəxtliyi hesabına təyinatına cavab verir. Böyük Aristotel deyirdi ki, dövlətin başlıca vəzifəsi – insanları xoşbəxt etməkdir. Əks halda, o, siyasi zorakılıq aparatından başqa bir şey deyil. Elə bu cür fikirlərinə görə də filosofa cəhənnəm əzabı veriblər.

Hərdən dost-tanışlar mənim baxışlarımda ziddiyyətlər kəşf edirlər: “Əbülhəsən müəllim, başa düşə bilmirik, Sizin kimi demokratik düşüncəli adam tez-tez Stalini xatırlayırsınız, hətta böyük dövlət xadimi, məfkurə sahibi, qabiliyyətli nəzəriyyəçi adlandırırsınız”. Aydınlıq gətirirəm: ilk növbədə, ona görə ki, Stalin “həyatın dibində” çabalayan adamlara ən çox yazığı gələn, onların yolunda canını xərcləyən şəxsiyyət olub. Sovetlərə rəhbərliyi dövründə də elə bu səbəbdən fəhlədən, adi kəndlidən birqat soruşanda, “yuxarı”da oturanlardan, narkom və partiya katiblərindən, səlahiyyət sahiblərindən onqat, yüzqat soruşub, əmək adamının cibinə girənin, xalqın malına göz dikənin yediyini burnundan töküb. Ona ən yaxın adamlardan birinin xatirəsini vaxtilə oxumuşdum, deyirdi: “Filmə baxırdıq, harınlaşmış birisi həyatında it əvəzi başından zəncirlənmiş binəvanı, “cüzi adam”ı şallaqlayırdı ki, radius boyu daha da tez qaçsın, üstəlik də, hürsün. Gördüm, yoldaş Stalin başını kitelin içinə çəkərək aşağıdan, için-için ağlayır. O hönkürtüsünü boğmağa çalışırdı ki, ətrafdakılar heç nə hiss etməsinlər, ancaq mən yaxında oturduğumdan hər şeyi gördüm. Belə səhnələri sonralar da müşahidə etdim. Ümumiyyətlə, o, adi insanın faciəsinə çox həssas idi, qətiyyən biganə qala bilmirdi”.

Bəli, əziz “adi azərbaycanlı”lar, bu səmimi hönkürtü böyük şəxsiyyətin içini alt-üst edən haqsızlığa, ədalətsizliyə, vəhşiliyə qarşı daxili üsyanının püskürtüsü idi, acgözlükdə, talançılıqda, qəddarlıqda, daşürəklilikdə bütün sərhədləri keçmiş dəbdəbəli həyat sahiblərinin bugününə və gələcəyinə hesablanmış qeyri-insani idarəetmə fəlsəfəsinin bilavasitə ictimai praktikada qərarlaşmasına, təntənəsinə xidmət edən “Adam içində”, “Öz aramızda” və sair səfeh şoularda riyakarcasına axıdılan göz yaşları deyildi. Bu, uzun müddət vəzifələrindən sui-istifadə qaydasında yalnız ata-analarının əsərlərini təkrar-təkrar çap edib “övladlıq borcu”nu yerinə yetirənlərin tarixi mədəniyyətimiz, kod yaddaşımız, üstəgəl, Xocalımız, Şuşamız naminə çəkdikləri “ürək ağrıları” da deyildi. Bu, yenə də, kimlərinsə şahzadəliyinə hesablanmış mənfur idarəetmə fəlsəfəsinin hökmranlığı və verdiyi imkanlar şəraitində pul-para ilə oğullarını “ne qodnıy” çıxardan imkanlıların nə vaxtsa “Cıdır düzündə”, “Şuşa bulağında” şadyanalıq quracaqları anlar naminə nümayiş etdirdikləri nalə, zır-zırıltı da deyildi. Bu, oğlunu hamıdan qabaq müharibəyə yollayan, feldmarşalı əsgərə, öz oğlu olsa da belə, dəyişməyən, qızına özünün köhnəlmiş şinelindən, tərs üzünə çevirtdirib, geyim tikdirən, ümumi rifah amalıyla, adi insan qayğısı ilə yaşayan siyasətçi-dövlət xadimi-sərkərdənin Bəşəri Ədalət arzusundan, əzilən məzlumun güzaranına ürəkyanğısından doğan hönkürtüsü idi. (Burada sovet idarəetmə sisteminin mahiyyətindən, Stalinin rəhbər tutduğu və mən hələ 25 il bundan öncə, “Mürəkkəblik. Zaman. Sinergetika” adlı rus dilində çıxmış kitabımda, “dopinq nəzəriyyə” adlandırdığım marksizmdən danışmıram, çünki bunlar, xüsusi yazı-söhbətin mövzusudur, nəzəriyyəçiliyə varıb hörmətli oxucuları yormaq istəmirəm. Bir də ki, artıq kifayət qədər yazmışam, istəyənlər tapıb oxuya bilərlər).

Həyatımın otuz ilini (həm də!) idarəetmə fəlsəfəsinin işlənməsinə həsr etmiş şəxs kimi bir daha vurğulamaq istəyirəm: ictimai tərəqqi, ümumi rifah və milli mənafe amalından qaynaqlanmayan, adi insanların, “xırda-para” kəslərin taleyini nəzərə almayan idarəetmə fəlsəfəsi, hörmətli Mətləb müəllimin təbirincə desək, “çürük nəzəriyyə”dir. Həmçinin, keçən əsrin 70-ci illərinin sonundan mürəkkəb sistemlər nəzəriyyəsi ilə yaxından məşğul olan adam kimi onu da gözəl bilirəm ki, yararsız idarəetmə fəlsəfəsi əsasında fəaliyyət göstərən mürəkkəb sosial sistemi idarə etmək, tənzimləmək olduqca cətin, risqli və müəyyən obyektiv-subyetiv amillər şəraitində hətta qeyri-mümkün olur. Ən azı, ona görə ki, belə sistemdə özünütəşkil, özünüidarə başlanğıcları, qarşılıqlı fayda verən sinergizm amilləri zəif olur və get-gedə daha da yoxa çıxır, eyni zamanda, elə həm də bu səbəbdən, sistem günbəgün artan ictimai entropiya (nizamsızlıq, destruksiya, korroziya, çürümə və s.) selinə düşür və özünün xilası üçün böyük resurslar israf etməli, hər cür hiyləyə əl atır. Özünəməxsus təbliğat-təşviqat qurur və casus-“seksot” şəbəkəsini, təqib-cəza mexanizmlərini gücləndirir, əldəqayırma elitanın, alqış deyən, zuy tutan, zurna-şeypur çalan “alim”, “sənətkar”, “müğənni”, “mədəniyyət xadimi”, “incəsənət adamı”, nə bilim, ordenli-medallı, xüsusi təqaüdlü şair və yazıçılar dəsdəsini yaradır, onların təmtəraqlı yaşayışının təmin edilməsinə milyonlar xərcləyir, hüquq-mühafizə, polis, ordu işçilərinin şirnikləndirilməsinə, onların maaş və pensiyalarının başqalarından (“qara camaat”dan) kəskin fərqlənməsinə qədə getməli olur.

Yazıq sistem neynəsin, yaşamaq istəyir axı. Bünövrəsindən kim ona əməlli-başlı idarəetmə fəlsəfəsi vermişdi ki, indi də deyək: sistem naxələf çıxdı, gül kimi nəzəri arsenalı qara qəpik yerinə qoymadı, özünü qanmaz dana yerinə qoyub, böyələklənərək, oliqarxik kapitalizmin qloballaşan divarlarına çırpdı!? Eldə deyilən kimi, evdə bişməyib, qonşudan gəlməyib, qarın, üzr istəyirəm, beyin necə dolmalıdır. Tutalım ki, ingilisdən, almandan, fransızdan, yapondan nəsə çırpışdırdıq və deyək ki, Allah bu oğurluğu bizə haram bilmədi, bəs sonra? Axı, ağıllı şeyləri işlətmək üçün də ağıl, bilik lazımdır! Elə hey oturaq deyək ki, çox-şox yüzilliklər bundan qabaq bizim İbn Sinalarımız, Əbülhəsən Bəhməmyarlarımız, Nəsrəddin Tusilərimiz və başqa mütəfəkkirlərimiz olub, Qərb, yaxşı nə varsa, Şərqdən götürüb, indi zəhmət çəkib borcumuzu qaytarsın! Ə, bu boyda da başaqaxma olar? “Əli bərk” Qərb bizə da-a-a nə vermədi? – “hüquqi dövlət”dən tutmuş, müasir texnika-texnologiyaya qədər. İndi baş sındırıb, veriləni (bir az ora-burasına əl gəzdirməklə!) mənimsəyib, iş qurmaq əvəzinə düşmüşük bədbəxt erməninin üstünə - “lavaşı”, yəni, yuxanı (bizim tərəflərdə “fətir” də deyirlər) sən yox, mən ixtira etmişəm. Bu “çox aktual” çəkhaçəki öz gözümlə seyr etmişəm – rəsmi “Azərbaycan” qəzetinin də tənqid etdiyi (gözəl yazıdı, “Efirdən bizə toy tutub özlərinə toy tutanlar”  adlı məqaləni deyirəm, sağ olsunlar!) telekanallarımızda! Eşitmişəm, vətənpərvər bir sanballı kişinin vətənpərvər gəlini artıq bu mövzuda dissertasiya işinə girişib. Uğurlar olsun, hər halda millətin dədə-baba nemətinə tamarzı qaldığı bir vaxtda, yeməli şeydən yaz(dır)ır, at gənəsindən, Amerikanın “ağ kəpənək qurdu”ndan, canım sizə desin, plüralizmin inkişaf etdirilməsində seçkilərin rolundan, yaxud da prokurorluq işçilərinin sosial müdafiəsinin konstitusion-hüquqi təminatlarından yaz(dır)mır.

İndi, gözəl insan, hörmətli Mətləb müəllim, özünüz nəticə çıxardın, elə əvvəldən də ictimai entropiyanın hədsizliyindən əziyyət çəkən belə sistemi dünyanın bu vaxtında, dediyim kimi, Armageddonun üstümüzə şığıdığı ərəfədə idarə etmək, əldə saxlamaq, məgər, asandır? Siz, mən və ya başqası bu ağır, xüsusi administrativ bilik, qabiliyyət və təcrübə tələb edən yükün altına girərikmi? Yəqin ki, yox! Belə olan halda, mən hörmətli Ramiz müəllimə “ustad administrator” deyirəmsə, burada qeyri-obyektivlik nədədir? İstəyirsiz o da əlini çəksin, dövlət gümbultu ilə biofizik cəbhəçi (indiki dönəmini deyirəm) Nürəddin Məmmədlinin qucağına düşsün. Axı, əzizim, bu gümbultunu 92-ci ildə eşitdik, 1993-cü ili “dövlət quruculuğu ili” elan etsəniz də, ölkəni idarə edə bilmədiniz, Gəncədən nərə güruldayan kimi əksəriyyətiniz pərən-pərən düşdünüz, icra başçısı qoyduğunuz çəkməçi, pinəçi, bədən tərbiyə texnikumunu qurtarmış hay-kuyçular, uzaqbaşı, coğrafiya, biologiya, rəsmxətt müəllimləri qiyamçılarla elə “rəşadətli” mübarizə apardılar ki, birinin də burnu qanamadı. Görünür, yuxarı postlarda oturanlar tərəfindən dəqiq, birmənalı iradə ortaya qoyulmayıb və ekstremal situasiyada necə hərəkət etmək məsləhəti-göstərişi verilməyib, bu çaşbaş qalmış məmurlar da, inciməsinlər, xanımlarının ağlı ilə hərəkət ediblər, “Arvada qulaq asan kişinin başı salamat qalar”-deyəsən, belə kəlam var. Bakıdan güya qiyamı yatırtmağa ezam etdiyiniz bəylər də belə - iki-üç gün ərzində Surət Hüseynovun silahlıları tərəfindən həbsə alındılar, can şirindir deyə, ata-babalarını minnətçi saldılar, heç birinin ağlına da gəlmədi ki, son anda, özünü güllələsin, ümumən hakimiyyətin üzünü ağ eləsin. Bəs, hay-həşir salan bir çox bəylərin millət qarşısında üzərinə götürdüyü məsuliyyət, vicdan, şərəf hissi nə tez yox oldu! Elə hay-həşirlə də getdi? Xeyr, Mətləb bəy, mən heç kimi məzəmmət etmirəm, bu, bir milli faciədir, öz faciəmiz üzərində istehza, məzəmmət, gülüş yapmaq şərəfsizlikdir. Faciəyə aparan səbəbləri araşdırarlar, nəticə çıxararlar. Heyf, çox heyf idarəçilərin bacarıqsızlığından güdaza gedənlərdən, Tahir bəy kimi canından keçənlərdən! Mən, Mətləb bəy, məhz bunların və Qarabağ uğrunda şəhid olan qəhrəmanların ruhu, həmçinin yaralanan, əlil qalan oğul-qızlarımızın, bu gün də hamımızın azadlığı və səadəti uğrunda səmimi, təmənnasız mübarizə aparanların qarşısında baş əyirəm.

Mətləb bəy, ikinci dəfə, təkrarən həmin dırmığı ayaqlamağa dəyərmi?! Özünüz demişkən, “indi nə olub”, “yaxşılığa doğru nə dəyişib”? Nəzəriyyə-konsepsiyadan xoçunuz gəlməsə də, soruşuram: dövləti, əgər yenidən hakimiyyətə gəlsəniz, hansı idarəetmə fəlsəfəsilə idarə edəcəksiz, fəaliyyətinizin zəminində dayanmalı olan epistemoloji baza nədən ibarətdir? İdeya və prinsipləriniz, təsəvvürlər sisteminiz hansıdır, varmı? Varsa, indiyə qədər bu xalqdan niyə gizlədirsiniz, onu tapmaca qarşısında qoyursunuz? Yəqin ki, bilirsiz, az-çox təyinatına cavab verən siyasətçi, xüsusən də hakimiyyətə gəlmək istəyən şəxs, hər şeydən öncə çalışmalıdır ki, insanları qeyri-müəyyənlikdə, məchullar qarşısında qoymasın, onların şüurunda bir aydınlıq yaratsın. Başqa sözlə desək, nəzəri sistem yaratmalı, kitab-dəftər ortaya qoymalıdır (idarəçiliyin başqa zəruri atribut-tələblərini, hələ ki, demirəm!). Ağız büzdüyünüz, yuxarıdan aşağı baxdığınız Lenindən, Stalindən, lap elə Mao Tsedundan, Kastrodan, həmçinin İngiltərəni, ABŞ-ı, Almaniyanı, Yaponiyanı qurub çiçəkləndirən şəxsiyyətlərdən nümunə götürün. Elə dünyanın ən məşhur faşisti olan Hitleri yada salın, hakimiyyətə 1933-cü ildə gəlsə də, artıq on il qabaq “Mənim savaşım” kitabını almanlara çatdırmışdı.

Hər halda, Sizlərin elm naminə yox, heç olmasa, siyasət xatirinə, yəni, hörmətli İlyas müəllim demiş, millətin taleyi naminə belə yaradıcılığınız baş tutsaydı, mən bilərdim, çünki bu mövzular da tədqiqtlarımın predmeti olub. Kitab bir yana qalsın, belə elmi-nəzəri iş aparsaydınız, əsərlərimi oxumasaydınız da, müraciət edərdiniz, canlı ünsiyyətə can atardınız. Əfsuslar ki, bunu da görmədim. Başınız gənclərə “A-zad-lıq!”, “İs-te-fa! hayqırtmaq məşqinə qarışıb. Bağışlayın, mən bilmirdim ki, Sizlər Aristoteldən dərs alan İskəndərdən, Spinozadan öyrənən Birinci Pyotrdan, Volteri oxuyan Yekaterinadan, Laqranj və Lejandrdan riyaziyyatı mənimsəyən Napoleondan qat-qat yüksəklərdə durursunuz, Nobel mükafatı laureatı, nəzəriyyəçi-fizik Mürrey Gell-Manndan məsləhət alan İngiltərə kraliçası Yelizavetanı özünüzə tərəf-müqabil saymırsınız. O vaxtlar Azərbaycana gəlmiş, bəylərlə görüşmüş, onların davranış-danışıq ədasını görmüş dünyanın birinci ledisi sonralar bir daha odlar diyarına üz çevirmədi, birdəfəlik “Əlvida, Azərbaycan!” dedi. Bu azmış kimi, xarici işlər naziri qoyduğunuz fizik artıq 93-cü il qiyamından sonra, heç bir məsuliyyət hissi keçirmədən, orda-burda deyirdi və yazırdı: “Bilsəydik ki, belə olacaq, elə Mütəllibovu ingilis kraliçası qismində vəzifədə saxlayardıq”. Dərindən fikirləşin, cənab Mətləb bəy, cümləsinin nə məzmun-mahiyyət, başqa şəxsiyyətlərə qarşı hansı təhqir yükü daşıdığını bilməyən “diplomat” Azərbaycan üçün hansı əlverişli münasibətlər qura bilərdi? Bütün bu deyilənləri və deyilməyənləri necə adlandıraq? Siz deyin, biz də o addan istifadə edək. “Cəbhəçilik xəstəliyi” xoşunuza gəlmir, demərəm! Özünüz bilərsəniz, durub heç nədən dava edəsi deyiləm ki! Hələlik bu qədər.

Sizi daha çox maraqlandıran Çıxış Yolu barədə (baxmayaraq ki, əsasən, əvvəlki əsərlərimdə yazmışam!) mənim düşüncələrim isə sonraya qalsın, əziz oxucuları yormayaq.

Hörmətlə, Əbülhəsən Abbasov. 14.04.2015.

Şərhlər

Hər hansısa bir şərh yazılmayıb.

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира