Kimdir günahkar?

Tanınmış yazıçı-publisist Xeybər Göyyallı ilk rəsmi jurnalistlik fəaliyyətinə bir gündən sonra - iyulun 22-də yaşının üstünə daha bir yaş gələcək “Əkinçi” qəzetinin varisi olan “Həyat” (Bu qəzet müxtəlif dövrlərdə ”Sovet kəndi” və “Bərəkət” adı altında nəşr olunmuşdur) qəzetində başlamışdır. Milli mətbuat günü ərəfəsində yazarın bayram əhval-ruhiyyəli məqaləsi əvəzinə, özünün rastlaşdığı ədalətsizlik barədə yazdığı növbəti giley-güzar dolu yazısını təqdim edirik.

XeyberXeybər Göyyallı

İşdən qanunsuz çıxarılmağım barədə məhkəmə mübahisələndirməsi davam edir.Yəqin, hələ bir müddət də davam edəcəkdir. Çünki bu işdən az- çox xəbərdar olanlar bilirlər ki, mən yüzdə yüz haqlıyam. Əgər haqsız olsa idim, ilk gündən günahkar kimi susardım. Qarşı tərəf isə elə güman edirdi ki, günahsıza əsassız cəza verməklə nəyə isə nail olacaqdır. Güman edirəm ki, haqsızlığa yol vermiş qarşı tərəf vicdan əzab çəkir. Çünki yol verilmiş haqsızlığın heç bir hüquqi və mənəvi əsası yoxdir. Gerçək hüquqi dəlil və sübutlar son dərəcə çılpaq olduğundan ona ölçüsündə don tapıb geyindirmək də çox çətindir.

Bu vaxtadək üç məhkəmə instansiyası keçmişəm.Üçüncü instansiya Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi oldu. Doğrusu, Ali Məhkəmədə ədalətin zəfər çalacağına daha çox inanırdım. Güman edirdim ki, burası Ali Məhkəmədir, yəqin, burada aşağı instansiya məhkəməsinin buraxdığı nöqsanlara düzəliş olunar, yol verilmiş hüquqi səhvlər aradan qaldırılar. Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin rəhbərliyinə məhkəmədən əvvəl rəsmi şəkildə ərizə ilə müraciət etmişdim.Həmin müraciətdə cavabdeh tərəfin mənə qarşı qeyri-rəsmi irəli sürdüyü məsələnin araşdırılmasını və söhbətgedən məhkəmə işinə ədalətlə baxılmasını xahiş etmişdim.Güman edirdim ki, Ali Məhkəmə adına layiq olaraq ali dəyərləri uca titacaq, məhkəmə işinə ədalətlə baxılacaq. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin portalında və məhkəmə prosesi gedən zalında haqqı tandanmış insanlara stimul və ümidverən şüarlar yazılıb.İnsan da ümid və inamla yaşayan bir varlıqdır. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin portalında, səhifənin lap yuxarı başında Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin bu dahiyanə sözləri yazılıb: “Dövlət iki şeydən sarsıla bilər: günahkar cəzasız qalanda, günahsıza cəza veriləndə”. Bu müdrik kəlam Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin devizidir.Deviz ideal olmalıdır, ən çətin məqamlarda belə ona sadiq qalınmalıdır.Məhkəmə baxışının keçirildiyi zalda da daha bir ideal şüarın şahidi olduq: ”Hökmdar qanun deyil, qanun hökmdardır”.Əfsuslar olsun ki, bu ideallığın şahidi olmadım. Farslar demiş, səd heyf! Qarşı tərəfin əsassız iddiaları burada da özünə arxa , dayaq tapdı, mənim düzüm isə düzdə qaldı. Ancaq onu da tam səmimi deyirəm ki, Ali Məhkəmənin möhtəşəm binasında möhtəşəm bir məhkəmə baxışı oldu. Mən Ali Məhkəmənin hakimi Mehparə xanım Əhmədovanın sədrliyi ilə keçən məhkəmə prosesindən çox razı qaldım. Ədalət naminə qeyd edim ki, qısa sürən məhkəmə prosesi son dərəcə şəffaf və ədalətli keçirildi. Qısa məhkəmə prosesindən aydın oldu ki, hakim məhkəmə materiallarını incəliyinə qədər oxuyub, özlüyündə təhlil etmişdir. Hakim, həqiqətən, məhkəmə işindən tam hali idi. Hakim məhkəmə prosesini ədalətli, açıq-aşkar və son dərəcə səmimi bir atmosferdə keçirdi. Mən müəyyən səbəblərdən məhkəmə iclasında aparılmış söhbətin təfərrüatına bu məqamda varmaq istəmirəm. Qarşı tərəfin məhkəmə prosesində iştirak edən nümayəndəsi bir daha haqsız olduqlarını açıq-aşkar gördü və bu səhnəyə məhkəmə zalında əyləşmiş digər şəxslər də gerçək şahid oldular. Başqa cür də ola bilməzdi. Bu yerdə unutduğumuz bir bolşevik deyimi lap yerinə düşür: ”Faktlar yaman tərs şeydir”.

Bu məqamda ədalət naminə onu da deyim ki, hər üç məhkəmə prosesi mənəvi cəhətdən mənim üstünlüyümün müşayiəti ilə keçmişdir. Deyəcəksiniz ki, bəs onda niyə məhkəmə qətnamələri mənim əleyhimə çıxarılıb? Bunun səbəbini izah etmək, onun hansı səbəbdən baş verdiyini söyləmək çox asan, ancaq bu vəziyyəti yaradanların kimliyini dəqiqləşdirmək və təsdiqləmək isə çox çətindir. Amma əlahəzrət fakt ortalıqdadır. Lap uzaqdan görünür ki, mənim işdən çıxarılmağım tamamilə qanunsuzdur. Mən bu barədə düz dörd məqalə yazmışam, bu beşincidir. Ancaq bir daha qısa formada işdən çıxarılmağımın səbəbini xatırlatmağım vacibdir. Mən redaktor işlədiyim Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının nəşriyyatında “Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə” elmi-nəzəri jurnalını ədəbi-bədii cəhətdən redaktə etmişəm. Keçən ilin iyul ayında adıçəkilən jurnalın 2-ci sayının materiallarını hazırlayıb jurnalın baş redaktoru Urxan Ələkbərov və məsul katibi Elman Nəsirova təqdim etmiş, sonra kadrlar şöbəsinin göstərişi ilə məcburi əmək məzuniyyətinə çıxmışam. Məndən sonra jurnalda dərc olunacaq məqalələrin bir- ikisinin ingilis dilində verilmiş xülasələrində baş redaktor U.Ələkbərov cüzi redaktələr etdikdən sonra məsul katibə qaytarıb. Məsul katib də həmin düzəlişlərdən sonra jurnalı dizayn etdirib və çap olunması üçün “Təhsil” MMC-yə təqdim edib. Həmişə olduğu kimi, bu dəfə də məsul katib “Təhsil” MMC-dən gələn siqnal nüsxənin hər səhifəsini dəst-xətti ilə imzalamaqla kütləvi tirajın nəşrinə razılıq vermişdir.2016 -cı ilin oktyabr ayında jurnalda məqaləsi dərc olunmuş şəxslərdən biri baş redaktora zəng edib bildirir ki, məqaləsində texniki səhv var. Bu səhv də dörd sözün “sürüşməsidir”. Jurnalın baş redaktoru, akademik Urxan Ələkbərov da aramadan, araşdırmadan iki ayağını bir başmağa qoydu ki, jurnalı səhifələyən (dizayner) və redaktor işdən ərizə yazıb getməlidirlər, əks təqdirdə, əmək müqaviləsi birtərəfli qaydada pozulacaqdır. Akademik Urxan Ələkbərov məsul katibə gözün üstə qaşın var deyə bilmədiyindən iki nəfəri çox haqsız və qanunsuz bir formada işdən çıxardı. Ən böyük biabırçılıq isə odur ki, işdən çıxarılmaq barəsində verilmiş əmr də düzgün qanuniləşdirilməmişdir.Bir işdənçıxarma əmrindəki çoxsaylı hüquqi səhvlər də çox nəsnələrdən xəbər verir.Mən təbiətən dövləti və onun qanunlarını sevən bir insanam. Heç kəsin haqq-ədalətinə toxunmur, heç kəsin də mənim haqq-ədalət sərhədimi pozmasını sevmirəm.Belə ki, cəmiyyətdə və həyatda hər kəsin öz yeri vardır. Akademik U. Ələkbərovun mənə qarşı etdiyi ədalətsizliyi müstəqil Azərbaycan dövlətinin verdiyi hüquqi imkanlara güvənərək qəbul etmədim. Axı mənim günahım nə idi? Yol verilmiş səhvin mənə nə aidiyyatı var idi? İlkin olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına və onun müvafiq şöbələrinə müraciət etdim, bilavasitə müvafiq sahənin idarəetməsinə cavabdeh olan şəxslərin qəbullarında oldum. Bu müraciətlərə DİA-nın rəhbərliyi tərəfindən iki fərqli cavab gəldi. Həmin cavablar həqiqəti doğru əks etdirmədiyindən burada onu yazmağa heç bir lüzum yoxdur. İlkin vaxtlarda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının köməkliyi ilə işimə bərpa olunmaq üçün ciddi cəhdlər göstərdim. Sonra isə məhkəməyə müraciət etmək məcburiyyətində qaldım.

...Hər üç məhkəmənin mənim lehimə qətnamə çıxaracağına inanmışam. Çünki hakimlər məhkəmə işindəki sübut və dəlillərin tamamilə inandırıcı olduğunu əyani surətdə görürdülər. Amma... Amması odur ki, qarşı tərəf Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının çətiri altında özünə güclü müdafiəçilər tapıb. Hakimlərin insani duyğu və düşüncələrinə zərrə qədər olsun şübhəm yoxdur. Təəssüf ki, hakimlər sədrlərə verilmiş sifarişlərdən kənara çıxa bilmirlər. Elə bu səbəbdən məhkəmə çəkişmələri mənim üstünlüyümün müşayiəti ilə keçsə də, qətnamə qarşı tərəfin xeyrinə çıxarılır. Bu dəfə də belə oldu. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsində də qarşı tərəfin sifarişi yerinə yetirildi.Çünki U.Ələkbərov məni tam qanunsuz işdən çıxardığından özünümüdafiə naminə yuxarılara mənim barəmdə həqiqəti əks etdirməyən , ancaq özünə sərf edən səhv məlumatlar çatdırır.İşdən azad olunmağımın səbəbini təhrif olunmuş, özünə sərf edən kontekstdə şərh edir.Kabinetindəki xidməti hökumət telefonu vasitəsi ilə aləmə car çəkib ki, guya mən müxafilətçiyəm.Bəzi yüksək mənsəbli məmurlar da heç bir araşdırma aparmadan, hansı səbəbdənsə bu əsassız məlumatlara inanırlar.U.Ələkbərov bu əsassız məlumatları mənim işdən qanunsuz çıxarılmağım barədə müstəqil saytlarda yazdığım məqalərə istinad edərək deyir.Onun bu mülahizəsini hər üç məhkəmə prosesində qanuni nümayəndəsi Vacib Eldarov da dəfələrlə təkrarlayıb.Müstəqil saytlarda məqalə yazmaq, pozulmuş hüquqlarımı ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq nə vaxtdan müxalifətçilik sayılıb?! Məsələyə bu cür yanaşmaq məhdud düşüncədən və aqressiyanın şiddətindən xəbər verir.Bir də akademik U.Ələkbərovun məntiqindən belə qənaət hasil olur ki, yalnız müxalifətçilər haqsızlıqla barışmır.Bu necə yanaşmadır? Mən bir daha bəyan edirəm ki, heç bir siyası partiyanın üzvü deyiləm.Mətbuatda dərc olunmuş yazılarımda da heç bir müxalif fikrə rast gəlinə bilməz.Belə olduğu təqdirdə, hörmətli akademik, öz ambisiyalarınızın müdafiəsi naminə mənə niyə əssasız yerə müxalifətçi damğası vurursunuz?

Böyük ehtimalla (əslində, daxilən əminəm ki, bu belədir) bildirirəm ki, idarəetmə aparatının yüksək pilləsində əyləşmiş, U.Ələkbərovun mənim barəmdə dediyi əsassız və həqiqəti əks etdirməyən məlumatlarına inanan yüksək səlahiyyətli şəxsin bir telefon zəngi ilə mənim haqqımı yedilər. Əvvəlki məhkəmələrdə olduğu kimi, Ali Məhkəmədə də məhkəmə prosesinin gedişi ilə son qərarı bir-biri ilə qəti uzlaşmadı. Belə qənaətə gəldim ki, Ali Məhkəməyə olunmuş zəng “yüksəkgərginlikli” olduğundan “güclü yanğın törətmiş”- hakim ədalətli mövqeyindən geri çəkilməyə məcbur edilmişdir. İndi bir daha əmin oldum ki, aşağı instansiya məhkəmələrinə olunmuş “yüksəkgərginlikli” zənglər də sədrləri vəlvələyə salmış, onların dizlərini tir-tir titrətmiş, əllərini əsim-əsim əsdirmişdir. Həmin şəxsin (şəxslərin-?) kimliyi nə vaxtsa bəlli olacaqdır. Çünki otuz iki dişin arasından çıxan söz gec-tez ətrafa yayılır. Bax onda həmin şəxsin (şəxslərin-?) adını aləmə bəlli edəcəyəm. Ancaq onu tam əminliklə demək olar ki, həmin yüksək mənsəb sahibi olan şəxs mərdiməzar və xeyirxahlıq hissindən məhrum olan birisidir. Belələri pislik, mərdiməzarlıq etmək hissi ilə alışıb-yanırlar, hər gün “bir baş kəsməsələr” axşam rahat yata bilmirlər. Bu hərəkət göstərir ki, yüksək idarəetmə aparatının yüksək pilləsində əyləşmiş həmin şəxs dağıdıcı bir ehtirasla yaşayır. Məlumdur ki, insan hər hansı bir addım atmamışdan əvvəl beynində götür-qoy edir. İdarəetmə aparatının yüksək pilləsində əyləşən həmin şəxsin təfəkkürü dağıdıcıdır, o, kimsə hələ də ibtidai şüura məxsusdur, mağara təfəkkürünün daşıyıcısıdır. Kimi isə bu cür mağara təfəkkürü ilə müdafiə etmək cəhalətin əlaməti, rəzalətin özüdür. Ən azından, dövlət məmuru adını daşıyan şəxs belə bir yol tutmamalıdır. Bu, açıq-aşkar məmur özbaşınalığıdır. Belə bir davranış nümunəsi heç bir idarəetmə məmuruna yaraşmır. Ədalət hissi tamam ölməyən və az-çox dövlətçilik təfəkkürü olan hər kəs bir anlıq düşünsə görər ki, DİA kimi nüfuzlu bir ali təhsil ocağına rəhbərlik edən şəxs qanunsuz işdənçıxarma əmrini müdafiə etmək üçün ağlasığmaz addımlar atır, başqa birisi haqqında əsası olmayan məlumatlar yayır.Akademik U.Ələkbərovun bu addımları ağlasığmaz olduğu qədər də utanvericidir. Bu oriyentasiya adi insani normalardan çox-çox uzaqdır.Hörmətli akademik, bir daha vurğulayıram:axı mənim günahım nədir? Unutmayın ki, əgər proses bu cür davam etsə, bu ədalətsizlik sizin tərcümeyi-halınızda qara bir ləkə kimi əbədi qalacaqdır.Ancaq onu da tam səmimi deyirəm ki, bu cür şəffaf bir məhkəmə işinin Azərbaycan ədliyyə tarixində ədalətsizcəsinə arxivləşməsini əsla istəməzdim.

Biz dəfələrlə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm İlham Əliyevin məmurları davranış normalarına əməl etməyə çağırdığının şahidi olmuşuq.Möhtərəm Prezident bu günlərdə bir daha məmurların davranış normalarına düzgün əməl etmələrini onların diqqətinə çatdırdı. Dövlət məmuru dağıdıcı yox, birləşdirici vəsilənin daşıyıcısı olmalıdır. DİA-nın rektoruna arxa, dayaq duran həmin şəxsdə bir balaca xeyirxahlıq hissi olsa idi, bu məsələnin xoşniyyət və qarşılıqlı güzəştlər yolu ilə həllinə çalışardı. Görünür, dar düşüncə belə bir xeyirxah addım atmağa imkan vermir. Bəsirət gözü əbədi bağlanmış insanlar xeyirxahlıq hissindən yeddi ağac uzaqdırlar. Belə mərdiməzar və dağıdıcı təfəkkür daşıyıcılarının ucbatından məhkəmə sədrləri və hakimləri çox ağır vicdan sarsıntısına məruz qalırlar. Mən ürəyimin dərinliyində inanıram ki, heç bir məhkəmə sədri və hakimi belə bir şəffaf işin ədalətsizcəsinə sonuclanmasını istəməzdi.

Məhkəmə sədrləri “yüksəkgərginlikli” zənglərin gəlişindən oturduqları yerdən dik qalxırlar. Məhkəmə sədrlərinin qorxusunu aradan qaldırmağın bircə yolu var: onların Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarına və Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya birbaşa çıxışları təmin olunmalıdır. Bu inam və etibarla da Azərbaycanda ədalətli məhkəmə sistemi formalaşar və insanların ədalət mühakiməsinə inamı daha da artar.

Məhkəmə sədrləri unudurlar ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektorunu idarəetmə aparatında əyləşmiş hər hansı bir məmur yox, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm İlham Əliyev təyin etmişdir. Rektor U.Ələkbərov da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm İlham Əliyevin imzaladığı qanunlara birmənalı olaraq əməl etməyə borcludur. Əgər belə olsa idi, qocaman rektor işdən çıxarılma barəsində verdiyi bir əmrdə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 69-cu maddəsinin bir neçə bəndinin tələblərini kobudcasına pozmazdı. Mən qarşıdakı günlərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarına mətbuat vasitəsilə açıq məktubla müraciət ünvanlayacağam.

Mən Azərbaycan dövlətinin qanunları çərçivəsində pozulmuş hüquqlarımın müdafiəsinə çalışacağam. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Plenumuna və sonuncu instansiya məhkəməsi olan Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edəcəyəm.

Mənə qarşı aparılan bu ədalətsizliyin qarşısını yalnız Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənabları və Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva ala bilərlər. İnanıram ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənabları və Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva məsələdən xəbərdar olan kimi haqq-ədalət öz yerini tapacaqdır.

Mən yazımın sonunda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənabları və Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva üçün Azərbaycan mətbuatının gündəlik xülasəsini (icmalını) hazırlayan şəxslərdən xahiş edirəm ki, bu məqaləni də onların diqqətinə çatdırsınlar.

Şərhlər

Hər hansısa bir şərh yazılmayıb.

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира