MÖVQE DƏRSİ və MÖVQESİZLİK DƏRDİ

Xalid NİYAZOV

Kitabımı vərəqləyirəm.

2001-ci il dekabrın 12-də “Azərbaycan” qəzetində dərc edilmiş məqaləm elə beləcə də adlanırdı – “Mövqe dərsi yaxud Gurultulu alqışların arxasında qalan mətləblər”.

Rəhmətlik Əmir Mustafayevdə əsil yazıçılıqdan irəli gələn bir cəsarət vardı və onun baş redaktorluğu dövründə bu cür yazılar işıq üzü görə bilirdi.

Nə isə... həmin məqalə, daha doğrusu onun sərlövhəsi niyə yadıma düşdü?!

Son vaxtlar ən müxtəlif düşərgələrdən, cərgələrdən, çap və on-line mediadan, sosial şəbəkələrdən kütləvi auditoriyaya belə bir ritorik xitab səslənir – Mövqeyinizi bildirin!

Hələ Heydər Əliyevdən sitat da gətirirlər.

Qəribədir, unudurlar ki, zamanında elə həmin sitatı səsləndirdikləri nəşrlərin bəziləri söyüş, təhqir, böhtan “artilleriyasını” Ulu öndərə tuşlayıb “söz divanı” tuturdular. Söhbət bu cür mövqedənmi gedir?!

Bəlkə də kimsə qayıdıb deyə bilər ki, “köhnə palan içi qurdalamaqdan” nə fayda, günümüzə baxaq, barışcıl olaq.

Heç şübhəsiz, olaq! Dinimiz də bunu buyurur. Həzrət Əli (ə) söyləyirdi ki, düşməni məhv etməyin ən asan yolu onu dosta çevirməkdir.

Ancaq müasir reallığın da hər gün özünü təsdiq və sübut edən, az qala gözümüzə girib bəbəyimizə batan təshihləri mövcuddur. Qarnı ilə, rifahı xatirinə “haqq yoluna” gələnlər ən azından “Brutun” xələfləridirlər. Zaman və məqam marığına yatanlardır. Səməndər quşu ilə bağlı əfsanədə olduğu kimi, “qa” və “qu” bitəndən sonra illərdir ovutduqları kini xəncərə çevirib saplayacaqlar arxasında gizləndikləri kürəyə.

Bəlkə də elə belə məsləhətdir! Kimlərinsə işinə yarayır.

***

Doğrusu, bu gün siyasi leksikonun unudulmaqda olan, artıq arxaik sözlər cərgəsinə keçmiş və insanın bir fərd, sosium olaraq mənəvi libasını biçən mövqe, əqidə, şərəf, ləyaqət kimi kəlmələr və onların ifadə etdikləri dəyərlər barədə vaxtı-vədəsi gələndə (bəlkə də keçib - !) yazmaq fikrim vardı. Zatən, son illərin ictimai-siyasi reallıqları və bu zəmində aktuallaşan etik-əxlaqi transformasiyalar bu barədə danışmağa bolluca səbəb və mövzu verir. Ancaq deputat Siyavuş Novruzovun artıq dillərin qabarınamı deyim, əzbərinəmi deyim çevrilmiş “mövqe” çağırışından sonra qaçaraqda da olsa, bəzi məqamlara münasibət bildirmək qərarına gəldim.

Əslində, Milli Məclisin Komitə sədri və eyni zamanda YAP İcra katibi müavininin vaxt-bivaxt səslənən harayı səbəbsiz deyil. Onun əndişə və can yanğısı həmişəki kimi səmimi və təbiidir.

Bəli, bu gün Azərbaycan müəyyən bir inkişaf mərhələsini yaşayır, pozitiv dəyişikliklər göz qabağındadır, ölkənin də, cəmiyyətin də libası dəyişməkdədir. Ancaq ümumi narazılıq “zivəsindən” asılan problemlərin sayı da az deyil, ortada bir ovqatsızlıq ab-havası var, intizar var, narazı çöhrələr var. Üz gülmür, könül sevinmir. Bu, az şey deyil. Mövlana Cəlaləddin Rumi söyləyirdi ki, əgər sənin könlün varsa, könül Kəbəsini təvaf et. Torpaqdan, daşdan hörülmüş Kəbənin həqiqi mənası da könüldür.

Yaxından-uzaqdan ölkəmizə diş qıcayanlar, qaralama kampaniyası aparanlar, 90-cı illər və 2000-ci ilin birinci yarısındakı Azərbaycan radikal müxalifət mətbuatının söyüş estafetini bu gün Avropada dirçəldənlər var və bircə gün də olsun susmurlar, hərəkətdədirlər.

Belələrinə qarşı mübarizə aparılırmı? Söhbət hər “qrandqabağı”, mövsümi, “Atəş!” əmri veriləndən sonra adda-budda səslənən, - Bax haaa, mən də cavab verdim, lazımi yerə çatdırın! - tipli, konyunktur, dişsiz, “KP tarixindən” mühazirənin konspektinə bənzəyən leksik “diareya”dan getmir. Böyük hərflərlə MÖVQEdən gedir.

Təvazökarlıqdan hər nə qədər uzaq olsa da məhz bu günlə, günümüzün obyektiv reallıqları ilə səsləşdiyinə görə yuxarıda adını çəkdiyim “Mövqe dərsi” adlı məqaləmdən bəzi seçmələri təqdim etmək istərdim.

Sitatlar: “Ancaq bir düşmən də var ki, o daha təhlükəlidir... öz laqeydliyi, biganəliyi ilə. Sükutu, mövqesizliyi ilə. Baxmayaraq ki, özü də hakim komandaya mənsubdur, onun çörəyini yeyir, ancaq heç vaxt irəli çıxıb sinəsini bu komandaya tuşlanmış tənqidə, təhnizə, böhtana sipər eləmir”.

“Ölkə prezidenti dövlətə və dövlətçiliyə ünvanlanmış böhtanlara, söz təxribatına qarşı həmişə barışmaz və prinsipial mövqedə durmuş. Sözü məqsədə deyil, vasitəyə çevirənlərin layiqli cavabını vermiş və bunu hakimiyyət iyerarxiyasının bütün pillərində qərar tutmuş məmurlardan da tələb etmişdir. YAP-ın ikinci qurultayında (21 noyabr 2001-ci il) da partiyanın sədri Heydər Əliyev partiyanın hər bir üzvünü dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində, müdafiə olunmasında, kütlələr arasında düzgün təbliğ edilməsində mübariz əsgər olmağa çağırdı. Göstərdi ki, müxalifət qəzetləri iqtidarı təhqir edirlər, şayiə, yalan və uydurmalar yazırlar: “Müxalifət müxalifətliyini etsin, amma ona cavab verilməlidir. Özü də tutarlı cavab verilməlidir. Ancaq tək-tək adamlar yox, bizim bir neçə qəzetimiz var, təkcə onlar yox, hər kəs öz yerində cavab verməlidir”.

“Qurultaydakı nitqində Heydər Əliyev dedi ki, mən prezidentəm və hələ uzun müddət də olacağam. Salonu susmaq bilməyən gurultulu alqış sədaları titrətdi.

Heydər Əliyev ölkənin yüksək tribunasından bədxah jurnalistlərin ünvanına söyləndi: - Ay vicdansızlar!

Bu dəfə də toplaşanlar ləzzətlə çəpik çaldılar.

Heydər Əliyev salondakıların bir qismini xalqın “qaymağı” adlandırdı.

Ürəklərinə nehrədən çıxmış təzə-tər yağ kimi yayıldı. Alqışlar... razılıq sədaları...

Və ölkə prezidenti ətrafındakı adamları müxalifətə cavab verməyə, onların çirkin əməllərini ifşa eləməyə, bir sözlə, ortaya mövqe qoymağa çağırdı.

Qurultaydan 14 gün keçib. Mən hələ də sadəlövhcəsinə düşünürdüm ki, qurultayın səhərisi olmasa da, iki-üç gün, lap bir həftə sonra Prezidentin çıxışından riqqətə gələn adamların qəzet redaksiyalarına yürüşü başlayacaq. Heyhat!

Gözləyirdim ki, Heydər Əliyevin hesabına tək özünün deyil, nəsil-nəcabətinin də “işıqlı, qayğısız və firavan” həyatını təmin etmiş, əynindəki corabından tutmuş milyonluq imarətlərinədək o Kişiyə borclu olan hansısa bir məmur əlində iki dəftər vərəqi içəri girib desin ki, mən bu kağızda Prezidentin çağırışına səs verib mövqeyimi bildirmişəm, xahiş edirəm dərc edəsiniz.

Əksinə, belələrinə bu və ya digər siyasi hadisə ilə bağlı müraciət edib fikrini öyrənmək istəyəndə - Sən Allah, xatanı məndən uzaq elə! - deyirlər”.

***

“Tak çto”, Siyavuş müəllim, bu “mövqe” məsələsinə münasibət 18 il əvvəl də belə olub və bu gün də ondan heç nəyi ilə fərqlənmir. Çünki mövqe bildirməli olanlar ya həmin adamlardır, ya onları həmin vəzifələrdə əvəz edən özlərindən də betər övladlarıdır, ya da ki, ümumiyyətlə hakimiyyət süfrəsinə “hazır kökə” kimi düşmüş indefferent kəsimdir. İndi siz kimdən Mövqe gözləyirsiniz?

Belələri üçün mövqe az qala bu kəlmə ilə sinonim təşkil edən digər dəyərlər kimi çox, həm də çox “defisit”, nimdaş və ucuz mətahdır.

Qəribədir, “doymuş məhlul” təsiri bağışlayan, bəzən isə siyasi mübarizənin hansı “qaşıqla yeyildiyindən” bixəbər adam təsiri bağışlayan bu “elita”nın bir qismi ya Prezidentin, yaxud da onun köməkçisi Əli Həsənovun konkret məsələlərə şəxsi münasibətindən sonra ortaya nəsə “mövqefason” bir şey atırlar.

Mövqe və məddahlıq kəlmələrini yalnız əvvəlindəki “m” hərfi yaxınlaşdırır. Və qeyri-səmimi, yaltaq, savadsız, konyunkturçu adamlarda “mövqe” etirafı prosesi çox süni, bakılılar demişkən “geydirmə”, naxçıvanlıların ibarəsi ilə ifadə etsək “donquli” alınır. Çünki həqiqi mövqe yalnız cəsarətli, sədaqətli, qəlbi və əməlləri ilə pak, içində həqiqi millət və dövlət sevgisi gəzdirən adamlarda olur.

Qəlp adamlara Ulu öndərin münasibəti məlumdu!

Və söz vaxtına çəkər deyiblər, səhv etmirəmsə 1999-cu ildə, düz 20 il əvvəl İlham Əliyev də jurnalistlərə verdiyi müsahibələrindən birində dünyada ən çox xoşlanmadığı məziyyətlərdən birinin məhz məddahlıq olduğunu bildirmişdi.

***

Bir halda ki, yazıya YAP funksionerinin çağırışına “nəzirə” ilə başladım, davam edim. Siyavuş müəllim “mövqe” tələb edərkən ... bu gün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, müstəqil dövlətimizin inkişafından bəhrələnən biznesmeni də, sahibkarı da, digərlərini də nəzərdə tutduğunu, bu məsələnin sıravi vətəndaşdan tutmuş ən yüksək səviyyəli məmuradək aidiyyəti olduğunu ifadə edir.

Düzü, mən bu məsələnin bu gün də ehtiyac içində çabalayan, məmur özbaşınalığından zillət çəkən, ədalət sorağında baş vurduğu qapıların kandarındaca səntirləyən orta statistik vətəndaşa nə qədər dəxli olduğunu, onun “mövqe” söhbətinə nə qədər isti yanaşacağını söyləməyə çətinlik çəkirəm.

Amma qolları biləyinə, dirsəyinə deyil, çiyninədək hakimiyyət “piroquna” girmiş funksionerlər ortaya nəinki mövqe, hətta canlarını belə qoymalıdırlar... zira, onların itirəcəyi çox şey var.

***

Bu gün, elə dünən də Azərbaycanda siyasi mübarizə (oxu: imitasiyası - !) məhz mətbuatda getdiyi üçün ideoloji təbliğat məsələsində (bu ayrıca yazının mövzusudur - !) bəzən jurnalistlərdən umsuqluğun “dozası” da artır. Obyektiv səbəblərlə yanaşı, subyektiv səbəblər də var. Lap elə şifahi xalq ədəbiyyatından “Cırtdanın nağılı”nda olduğu kimi: - Nənəm sənə yağ dürməyi verib ki!...

Bəli, Prezidentin ev verdiyi jurnalistləri xaricdə birilərinin bəsləyib, hazırlayıb, qızışdırdığı söyüşcül xor kapellasına “mütəşəkkil yaylım atəşləri” ilə cavab verməyə çağırırlar.

Bəli, Prezident iqtidar-müxalifət demədən, ortada heç bir təmənna güdmədən jurnalistə bundan sonra 50 il də işləsə ala bilməyəcəyi mənzil bağışlayıb. Müftə-müsəlləm! Və əgər sonradan ortaya hansısa “Cırtdan” ritorikası çıxacaqsa, heç nə, həmin təşəbbüsə bir çırtıq.

Kimdə vətəndaş məsuliyyəti, dövlətçilik təəssübü varsa, o ev olsa da, olmasa da mövqeyini ortaya qoyasıdır. Zatən, əsil jurnalist bu dövlətin, bu Vətənin əlində qələm, cibiboş, ürəyi sevgiylə silə əsgəridir!

Hesab edirəm ki, həmin mövqeni bu dövlətin, bu iqtidarın, nəhayət, Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin çörəyini yeyib hadisələrə az qala açar deşiyindən baxanlardan, lazımı anda yaxasını kənara çəkənlərdən tələb etmək lazımdır.

Prezidentin ənam etdiyi vəzifənin hesabına hədsiz sərvət toplayan, kasıba bir manat qıymayıb məşuqəsinə 100 min dollarlıq maşın bağışlayan, ölkəsində bir ağaca bircə stəkan su verməyib xalqdan talan etdiyi varidatla xaricdə şirkətlər quran, malikanələr alan məmurlardan, sahibkar-deputatlardan tələb etmək lazımdır.

***

Bəli, mövqe həm də əxlaq, mənəviyyat məsələsidir.

Hər bir cəmiyyətdə bu cür yüksək dəyərlərin daşıyıcıları onun elitası, ziyalıları, yaradıcı adamlarıdır. Ancaq böyük hesabla bu imperativ də Azərbaycan üçün nəzərdə tutulmayıb. Bizdə ziyalı kəsimin çox məhdud bir çevrəsi iqtidar və dövlət başçısı söyüləndə cınqırını çıxarır.

Ancaq adamın üstündə Allah var... Azərbaycan bəlkə də yeganə məmləkətdir ki, burada yazıçıya, şairə, rəssama, incəsənət adamına bunca, bəzən isə bəlkə də heç haqq etmədikləri böyük xətir-hörmət qoyulur. Özü də lap elə azərbaycansayağı “hörmət” mənasında.

Heydər Əliyevin də, İlham Əliyevin də, xüsusilə Mehriban Əliyevanın xeyirxahlıq, səxavət və şəfqətindən pay alanların sırasında onların adı başdadır.

Özləri təqaüdlü, orden-medallı, balaları vəzifədə və s. və i.a.

Faktlara keçək: Heydər Əliyev 2001-ci il iyulun 16-da xarici ölkələrin KİV rəhbərləri ilə görüşündə deyirdi: “Bəzi insanlar bu qəzetləri (müxalifət qəzetlərini - !) oxuyurlar. Nə üçün? Çünki görsün ki, özü haqqında bir şey yazıblar, ya yox... Soruşuram ki, sən mənim haqımda neçə dəfə yazıldığını oxumusan, bu səni niyə narahat etmir? Axı, mən prezidentəm, sənə böyük etimad göstərərək bu və ya digər vəzifəyə təyin etmişəm. Nə üçün mənim haqqımda yazılanlara münasibət bildirmirsən, özün barəsində yazılanlara isə reaksiya verirsən?!”

Bir başqa sitat: “... Götürün o qəzetləri, bir statistika aparın. Məsələn, “----” (siyasi etika xatirinə qəzetin adını çəkmirəm – X.N) qəzetində Heydər Əliyev haqqında necə dənə böhtan məqaləsi gedibdir. "Azadlıq" qəzetində neçəsi gedib, o birisində neçəsi gedibdir. Hamısını bir yerə yığsaq, Heydər Əliyevin əleyhinə gündə yüzə yaxın yalan, böhtan, iftira, uydurma yazırlar. Bəs mən insan deyiləmmi? Bəs mən necə dözürəm və nə üçün dözürəm?"

İndi gəlin, barmağımızı qatlayaq: hansı nazir, komitə sədri, icra başçısı, şair, yazıçı və s. belə bir “mövqe örnəyi” ilə “fəxr edə” bilər?

Bəs deputatların neçə faizi?

Zənnimcə, əlavə şərhə ehtiyac yoxdur!

Heydər Əliyevin comərdliyinə namərdliklə cavab verənlər, yaxşılığının qabağına pislik çıxaranlar, xeyirxahlığını itirənlər, müxtəlif məclislərdə şəninə lüzumsuz fizulluq edib ovuclarının içi suluqlananadək çəpik çalanlar lazım olanda susub gözə görünməməyi, buqələmun kimi min bir cildə girməyi əfzəl sayırlar. Belələri yalnız öz problemlərindən, qayğılarından, iqtidardan nəinki övladına, hətta nəvələrinə də mənzil qopartmaqdan, fəxri ad, təqaüd, vəzifə almaqdan söz düşəndə bülbül kimi ötürlər.

Bəlkə bu gün vəziyyət elə deyil, dəyişib?!

Siyavuş Novruzov həmin adamları yaxşı tanıdığından onlardan ummaqda da haqlıdır.

***

5, 6, 7 dekabr 2003-cü il. Yenə də hər nə qədər təvazökarlıqdan uzaq olsa da çalışdığım qəzetin həmin saylarında “Ləkəli ayna. Mətbuatımız, təbliğatımız və mənəviyyatımız haqqında düşünərkən” adlı iri həcmli məqaləm dərc olundu. Əgər tarixə diqqət etdinizsə, ölkədə təzəcə prezident seçkiləri keçirilmişdi və həmin mübarizədə uğur İlham Əliyevin tərəfində olmuşdu. Və hər şeyin dəyişəcəyinə ümid belə bir yazının yaranmasını səbəbləndirmişdi. Başqa cür necə ola bilərdi ki?! İdeoloji siyasətin vacib ünsürü olan təbliğatın texnologiya, prinsip və mahiyyəti dəyişdikdən sonra mənəviyyatda da pozitiv dəyişikliklər gözləmək olardı, yenə də heç şübhəsiz, cəmiyyətin ictimai fikir aynası olan medianın səhhətində müəyyən irəliləyişlərin baş vermə ehtimalı yüksələcəkdi.

Üç səhifəlik yazını üç cümləyə yerləşdirmək mümkünsüz olduğundan bircə məqama toxunacağam.

Məqalədən sitat: “Nə yazıq ki, Heydər Əliyevin səxavət və şəfqət süfrəsindən barınanlar minnətdar olmağı bacarmırlar. Ev, bağ, fəxri ad, əhli-əyalına vəzifə lazım olanda az qala Heydər Əliyevin keçdiyi yollarda işıq dirəklərinə dırmaşıb diqqəti cəlb eləməyə çalışan, yaxud səfeh-səfeh şer və roman quraşdıranlar mövqe nümayiş etdirmək, müxalifətin ədalətsiz çıxışlarını mühakimə etmək lazım gələndə ya qeybə çəkilirlər, ya azarlayırlar, ya da vaxtları olmur. Çoxları prezidentin onlara vermiş olduğu evdə ayaqları ayaqlarının üstündə mürəbbəli çaydan içə-içə həmin prezident haqqında iftira və böhtan dolu yazıların dərc olunduğu qəzetləri oxusalar da, səhərisi hansısa bir redaksiyaya gedib etiraz səslərini ucaltmırlar. Bax beləcə, çörəyini yedikləri Kişinin çörəyini duzsuz-urvatsız eləyirlər. İç üzlərini aça-aça, uca kürsülərdən danışsalar da, həqiqətdə cılız və miskin biri olduqlarını ortaya qoya-qoya”.

Bəlkə bu gün elə deyil, həzərat?!

Sinəsində orden-medalı düzməyə yer tapmayan, Prezidentdən, Birinci xanımdan löyün-löyün ənam alan hansı şair, yazıçı, rəssam, müğənni sərasər neçə aydır ölkənin sərhədlərindən uzaqda səslənən təhqir və söyüşlərə cavab verib?! Axı, bunun üçün heç xaricə getməyə də lüzum yoxdur, elə evinizdəcə iki-üç cümlə qaralayıb göndərin qəzetlərə, saytlara... içinizdə mənəvi rahatlıq yaransın deyə.

Qorxmayın, sizi söyməyəcəklər, onsuz da həmin mətbuatı özümüzdən savayı oxuyan yoxdur.

Yoxsa hansısa nazir, komitə sədri, icra başçısı, şirkət rəhbəri, bank müdiri bir sözlə, bu dövləti sağmal inək kimi sağan məmur ya iş adamı cibindən beş manat çıxarıb verib ki, ay müxbir, ay blogger, qadan alım, al bu pulu, yandır o məni adam eləmiş Prezidenti təhqir eliyənlərin dədəsini?!

Niyə eləmirsiniz? Bəs necə yeyirsiniz o çörəyi? Niyə sizlərdən bir sorğu-sual eliyən yoxdur?

Jurnalistə verilən ev gözə girir, amma bunların xalqdan, dövlətdən taladıqları hesabına aldıqları yüzlərlə ev, bağ, obyekt və s. və i.a. halal imiş, hə?!

***

Yaxın keçmişə kiçik bir yaddaş ekskursu eləyib nöqtəni qoyuram.

İllər öncə, hələ ulu öndərin sağlığında şəxsən müşahidə etdiyim bir hadisəni bu gün də unuda bilmirəm. Azərbaycanın Müstəqillik günü ilə bağlı Dağüstü parkdakı Əbədi məşəlin önündə protokol tədbirləri başa çatdıqdan sonra ölkə prezidenti adəti üzrə qonaqlarla səmimi söhbət edirdi. Növbə incəsənət və mədəniyyət işçilərinə çatanda şux zarafatlarından qalmayan Heydər Əliyev bayaqdan qırsaqqız olub ondan əl çəkməyən qocaman şairin qulağına nə isə pıçıldayaraq paytaxtın merini səslədi. Sonralar təsadüfən öyrəndim ki, həmin şair prezidentin ona vermiş olduğu mənzilin təmiri və içinin mebelləşdirilməsi ilə bağlı xahiş edirmiş. Sağlığına qismət!

Bu, Heydər Əliyevin comərdliyi!

Həmin hadisədən bir xeyli keçmişdi. Müxalifət və yaramaz mətbuatı amansız xəstəliklə mübarizə aparan Heydər Əliyevə qarşı növbəti hədyan kampaniyasına başlamışdı. Prezident qürbətdə idi. Birdən yadıma həmin şair düşdü və şöbənin əməkdaşına onunla görüşüb bir ağsaqqal-ziyalı çıxışı hazırlamasını tapşırdım. Cavab qısa və konkret olmuşdu: – Yox!

Heydər Əliyevə xahişini çatdırmaq üçün fürsəti fövtə verməyən şair onun canına yerikləmiş alçaqlara cavab verməyə lüzum görməmişdi.

Bu da ziyalılarımızın bu gün də nöqtə-vergülünədək təkrarlanan cavabı.

***

Azərbaycanda 14 illik Birinci katib və 10 illik prezidentliyi dövründə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirdiklərindən tək bircə təmənnası olub – Mövqe!

Ötən 16 ildə prezident İlham Əliyev də Vətən, xalq, dövlət yolunda elədiklərinin qarşılığında ətrafındakılardan bircə şey təmənnə edib – Mövqe!

Çoxmu çətindir, cənab məmurlar?!

Şərhlər

yusif 2019-02-20 00:05:53

insanlarin azad fikrine basqidir bu yazi...

Qaradağdan Qarabaglı 2019-02-20 00:05:53

Hörmətli Danışar və Yazar müəllim, hər kəsə qanuni bərabər hüquq verən ədalətlə xidmət edən Şəxsiyyətə mövqe, xüsusilə əks mövqelər heç lazım gəlmir. Müstəqil milli quruma, İqtisadi üstquruma, 25 il icrası kəskin qoyulmayan Qarabag həllinə və müdafiəsinə şüurlu mövqelər cəmiyyət üçün zəruridir.

Muellife 2019-02-20 00:05:53

Alqiwlar muellim,yaxwi yazidir hecimce biraz balaca alinib daha yeke yazmaq olardi,ну нечего страшного,gelen defe daha yeke yazarsiniz.Admine(AZsiyaset),muellim ,"eke"muraciet formasi sizi qorxutmasin,soyuw,tehqir,dini irqi ayri seckilik deyil sadece по узбекский muellim demekdir.Alqiwlar butun muellimlere. P.S.Admin eke,by alqiwlarin bawqa alqiwlara hecbir aidiyati yoxdur,только muellife aiddir.

Sara 2019-02-20 00:05:53

Sinəsində orden-medalı düzməyə yer tapmayan, Prezidentdən, Birinci xanımdan löyün-löyün ənam alan hansı şair, yazıçı, rəssam, müğənni sərasər neçə aydır ölkənin sərhədlərindən uzaqda səslənən təhqir və söyüşlərə cavab verib?! Axı, bunun üçün heç xaricə getməyə də lüzum yoxdur, elə evinizdəcə iki-üç cümlə qaralayıb göndərin qəzetlərə, saytlara… içinizdə mənəvi rahatlıq yaransın deyə. Men isterdimki hemin yazicilar buna lazimi cavabi versin. Bu memleketde hansi yazicinin doshunde yer tapilmir orden medal uchu

Qulu 2019-02-20 00:05:53

------------

Elşad 2019-02-20 00:05:53

Bəs hökumət özü həmin o mövqe bildirməyən talançı, cinayətkar məmurları cəzalandırmaq əvəzinə, niyə burdan götürüb başqa yerə qoyaraq onları dolayısı ilə himayə edir???

elmira qurbanova 2019-02-20 00:05:53

Doqrudanda acinacaqlidir.Hakimiyyet xalqin boqazindan kesib memurlara,deputatlara milyonlara sahib olmaqa imkan verib,onlar coreklerini dizinin ustune goyub basinin cibinini qovmaqla mesquldurlar.Sanki her seye alin teri ile nail olublar.

talib 2019-02-20 00:05:53

... demokratik olkelerde movqeyini bildir ifadesi esl barbarliqdir. o ki qaldi milyonlar talayanlara onlar cezasizliq muhitinden yararlandilar ve zengin oldular. bes hakimiyyet niye o talancilara oz sert movqeyini ortaya qoymzdi

Sara 2019-02-20 00:05:53

.... Bu ne sayaq feodal dushuncesidir, bu ne sayaq gece gunduz minilib seyirdilen milleti talayanlara dem tutmaqdir. Bu dovlet bir qrup yirtici məmura ve menfetperestemi xitmet etmelidir. Bele dushunceni oxuyan Qarabaq ermenisi sizin inkishaf eden dovletinize geri qayidarmi? Siyavushun bu millete etdiyi heqaretler yalanci parlamentin tirbunasindan seslendiyi fikirlere niye cavab veren olmur, chunki ozleridir, milletin milyardları mənimsənilib, bundan yazın...

Safarov Telman 2019-02-20 00:05:53

Bunlar ... bir tük prinsipi ilə hərəkət ediplər və birdə ..xa batmaq istəmirlər.

Mövqeli 2019-02-20 00:05:53

Mən də jurnalistəm. Azərbaycan Mətbuat Şurasına neçə ay əvvəl mənim bir yazımdan bir məmur şikayət vermişdi. Şurada müzakirə gedirdi. Vaxtilə cəbhəçi, indi YAP-çı olan İH üzvü mənə deyirdi ki, niyə qarşı tərəfin mövqeyini soruşmamısınız? Deyirəm ki, bu yazıda mövqe soruşmalı bir tələb, zərurət yoxdur. Hətta başqa bir İH üzvü isə (əvvəl musavatçı olub) deyir ki, yox, siz rəsmi sorğu verib mövqe öyrənməli idiniz. Ümumiyyətlə, MŞ-da 90 faiz keçmiş AXC, Musavat, ADP üzvləridir

EJDER 2019-02-20 00:05:53

HESAB EDIREM KI,BUNLARDAN ADAM OLMAYIB ,OLMAYAJAQDA.WUBHESIZ KI,ZAMAN GELEJEK,HEQIQET PARILDAYAJAQ.ALLAH BU SOZLERI DEYENI REHMET ELESIN...

miri 2019-02-20 00:05:53

Bu yazını böyük ürək ağrısız oxumaq olmur: bu nə məntiq, bu nə yanaşma? Bu gün 25 ildə yaranmış böyük problemlərin içərisində caba verən millətə kim "movqe" deməlidir? Allahın verdiyi ruzi ilə yox, kiminsə verdiyi çörəklə yaşayanlarmi? Xalqdan yox, kimlerdense mandat alanlarmi? Əməyi ilə yox, kimlerinsə vasitəsilə sahib olduğu kürsü ilə var dövlət sahibi olanlarmi? Yoxsa məddahliqla hansısa "işini aşiranlar"mi?...Deyək ki, dedilər, kim inanacaq, nə dəyişəcək?... ..

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира