MÖHTƏŞƏM TÜRK HAQQINDA BALLADA

Dərc olunub: 16/10/2019 - 20:30

Bu dünyanın ilk sakini mənim babam olub: İnanmayan, «şumer dilinə» diqqət yetirsin, «Kür Şad» üsyanını xatırlasın…

mirzeMirzə AĞ

Türk dilinə yönəlik qısqanclıqdan dolayı, «acizlər» iddia edirlər ki, şumer dili müasir dünyada yaşayan heç bir millətin dilinə uyğun gəlmir. Bu iddianın özülündə isə sionist «alim»lər dayanırlar. Onların çalışmalarına rəğmən, bir çox gerçəkliklər bu iddianın «axmaq fəlsəfə» olduğunu ortaya qoyur…

Təxminən, 2008-ci ildə Rusiya KİV-nin yaydığı bir məlumatda xeyli maraqlı mətləblərdən bəhs olunurdu. Bildirilirdi ki, rusiyalı tarixçi-alim Boldışevin də iştirakçı olduğu bir ekspedisiyanın Altay diyarında apardığı tədqiqatlat göstərib ki, dünyanın üzünü su alandan sonra («potop»dan sonra) Yer üzünə ilk insan məhz Altaydan çıxıb! Altay isə türklərin vətəni sayılır. Deməli, müasir dünyamızın ilk sakini mənim babam (türk) olub!

Sionist alimlər «şumer dili heç bir millətin dilinə uyğun gəlmir» iddiasını irəli sürərkən, məhz bu GERÇƏKLİKlə vuruşmuş olurlar! Diqqət yetirin, bu iddianı irəli sürən yəhudi «tarixçilər» qəflətən, elan edirlər ki, Avraam şumer olub! Bəs, dili üyğun gəlməyən Avraam nə təhər şumer olurmuş?! Rəzalət…

Məşhur qazax şairi Oljas Süleymanov «AzYa» kitabında izah və sübut edir ki, şumer dili qədim türk dilinə uyğun gəlir! Böyük türk mütəfəkkiri hər iki dildən 60 sözü yanaşı qoyur – eyni sözlər göz oxşayır…

Bütün bunları nə üçün xatırladıram? Səbəbi var və uzun müddətdir ki, bu məqamı gözləyirdim.

Dünən tanış olduğum bir xəbərdə deyilirdi ki, ermənilərdən ibarət bir dəstə Suriyada türk ordusu ilə döyüşmək üçün ərazidəki terrorçulara qoşulmaq məqsədilə məlum əraziyə gəlib. Bəli, bu, gerçəkdən, «həqiqət anı» olacaq! Belə ki, tarixin müəyyən dönəmlərində, dövri olaraq, vətənsiz-gəzəyəntə «friq» (İndi erməni deyə, çağırdığımız murdar toplumun gerçək adı məhz «friq»dir. Bakı-Dərbənd yolunün üstündə bir kənd var – Friq! Həmin kənddə əsasən, ermənilər yaşayırlar) qaşınan başını türkün çomağına sürtüb və layiqli cavabını alıb! O qədər layiqli ki, yüz ildən artıq bir zaman ötməsinə baxmayaraq, hələ də «genosid» deyib, dünyanın zəhləsini tökür…

Göründüyü kimi, tarix təkrar olunur – bir əsr bundan əvvəl yaşadığı ölkəyə (Osmanlı dövlətinə) xəyanət edən bu friqlər, indi də xəyanət yolundadırlar və Türkiyə ordusuna qarşı döyüşmək təşəbbüsündə bulunurlar. Türklərdə bir məsəl var: «Qoyunun başı qaışanda, çobanın çomağına sürtər»! İndi şübhə yeri qalmadı ki, friqin başı gerçəkdən, qaşınır və çobanın çomaq zərbəsinə ehtiyacı yaranıb…

İndi Suriyada ara qarışıb – hər kəs çalışır ki, «bulanıq suda balıq tutsun». Ərazidə çox sular axıb və axmaqda davam edir. Necə deyərlər, «ara qarışıb, məzhəb itib».

Bugünkü real mənzərə açıq şəkildə göstərir ki, Suriyada müsəlmanlara, əsasən də türklərə (genetik mərəzi satqınlıq və xəyanət olan ərəbləri bir kənara qoyuram!) qarşı xristian qərbi min oyun qurur. Hamısında da məqsəd Türkiyəni zəif salmaqan ibarətdir. Deməli, bu riyakarlar Türkiyədən bərk qorxurlar! Nə üçün?

Sualın xeyli orijinal və «sətiraltı» cavabı var. İbarətdir ondan ki, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra, böyük dövlətlərin Fələstin ərazisinə «pərçim» etdiyi yəhudilər, indi bölgədə «Böyük yəhudi imperiyası» qurmaq niyyətinə düşüblər. Necə deyərlər, «özümə yer eliyim, gör sənə neylərəm…» Bu yolda sionistlər əsas maneəni məhz Türkiyənin şəxsində görürlər! Belə ki, bölgədə güclü Türkiyə qaldıqca, şübhə yoxdur ki, yəhudinın bu arzusu gözündə qalacaq. Nə etməli? Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, məqsədə çatmaq üçün Türkiyəni (həm də İranı) zəif salmaq lazımdır…

Bu istiqamətdə çalışmalar davam edir. Amma «fəndgir yəhudi» döyüş meydanına özü çıxmağa ehtiyat edir və «ilanı seyid Əhməd əli ilə turur». “Seyid Əhməd” rolu üçün isə sionistlər hələlik «yezidləri» seçiblər. Nə üçün məhz yezidləri? Suala tutarlı cavab vermək üçün hörmətli oxucuların diqqətini məşhur ingilis yazıçısı Ceyms Oldricin «Diplomat» romanına yönəltmək istəyirəm. Kitabda təsvir olunan hadisələrin bir məqamında ingilis ekspedisiyasının qarşılaşdığı qoca yezidi kürd ingilis diplomatı ilə söhbətində deyir: «Bəli, bizim dinimiz, məhz dinsizlikdir»! Müasir dövrümüzdə belələrini «şeytan kilsəsi»nin nümayəndələri adlandırırlar! Əldə olan məlumatlara görə, dünyanın baş şeytan kilsəsi məhz, Amerika Birləşmiş Ştatlarında (ABŞ) yerləşir. Odur ki, ABŞ hakim dairələri ilə yezidlərin məlum «ittifaqı»na təəccüblənmək lazım deyil…

Qərb imperialistləri də müttəfiq qismində Suriya və İraqdakı yezidi kürdlərə «stavka» edərkən, şübhə yoxdur ki, məhz yezidlərin dinsizlik mentalitetinə əsaslanırlar. Yəni ki, dinsizlə hər cür «qaranlıq işlər» görmək olar…

Bir yezidi kürd tanışım mənimlə uyğun mövzuda söhbət zamanı demişdi: «Çörək verən əli kəsməzlər». Fəqət, qərb imperialistlərinin təbliğatı sayəsində bölgə yezidləri «Türkiyənin çörək verən əlini kəsmək xəyalına düşdülər». Nəticə göz qabağındadır – iki qardaş xalq bu gün bir-birini qırır! «Bulanlıq su» – buna deyirəm. Nə yazıq ki, friq kimi murdarlar da öz iyrənc (və həyasız) məqsədləri uğrunda bəhs etdiyim həmin «bulanıq su»dan – bölgə kürdlərinin faciəvi durumundan bəhrələnmək yolunu tutublar…

Amma əbəsdir – tanıdığım bir türkiyəli müəllimin dediyi kimi, «erməni türkə heç nə yapa bilməz»! Çünki böyük rus şairi Puşkin demiş, «sən qulsan, sən qorxaqsan – sən ermənisən»! Qorxaq erməni türkə neyləyər ki? Başqa bir türk məsəlində deyildiyi kimi, «sirkə nə qədər tünd olsa, öz qabını çatladar». Erməni də elə – türkün çomağı onu «başa salacaq»… Fəqət, sonra gec olacaq. Ötən illərin müşahidə olunan təcrübəsi göstərir ki, kürdlər də, ermənilər də geriyə yol qoymayıblar – «bütün körpüləri yandırıblar»…

Tanınmış Azərbaycan mütəfəkkiri Əlisa Nicat deyib: «Dünyanın digər millətləri tarix yazarkən, türklər tarixin özünü yaradıblar!» Baxın, indi Türk Ordusu tarix yaratmırmı?!

Müasir elm öyrədir ki, hər bir millətin həyatında tərəqqi və tənəzzül dövrü olur. Türklərin də tənəzzül dövrü göytürk hökmdarı Qara xaqanın maymaqlığından başlanıb. Ölkə istila olunub, millət əsir edilərək, Çinə sürülüb! Amma bu əsarət uzun çəkməyib – möhtəşəm millət Kür Şad üsyanına qalxıb. Qırx bahadır leysan yağış altında, çay qırağında çinlilərin böyük bir ordusunu darmadağın edib (Hüseyn Nihal Atsız, «Bozqurdlar»)! Bunu görən Çin hökmdarı əsir alınmış türklərin azad buraxılması əmrini verib – «Qırx nəfəri bir ordunu darmadağın edirsə, onları ölkədə saxlamaq olmaz, dağıdarlar», deyib…

İndi dünya türklərinin oyanış dövrü başlanıb – artıq heç bir qüvvə bunun qarşısını ala bilməz – nə Avropanın murdar siyasəti, nə sionistlərin «pulu», nə Çinin həyata keçirdiyi «uyğur genosidi», nə də erməni xəyanəti! Yeri gəlmişkən, qeyd etməliyəm ki, bu gün Çinin uyğurlara qarşı yeritdiyi bu siyasət məhz, Çin hakimiyyətinin «uyğur qorxusu»ndan irəli gəlir – tarixi «təcrübə» var, qorxurlar türkdən…

Suriyada baş verənlər dolayısı ilə göstərir ki, türklərin müasir həyatında yeni «Kür Şad» üsyanı başlanıb. Bu, hər birimizin üsyanıdır ki, öndə «Mehmetcik» balamız gedir. Dualarımız gecə-gündüz ara vermir – Allahım, Mehmetcik balamı qoru, onu qalib eylə! Amma bu da azdır – hər birimiz Mehmetciyə qoşulmağa hər zaman hazır olmalıyıq. Həm də Suriyadan sonra, axı bizləri Qarabağ savaşı gözləyir…

Haqq bizimlədir, Allah isə haqqın tərəfindədir. Qoy, haqqımız qələbəmiz olsun, Amin!


loading...


Fikrinizi bildirin