“MİLLİ VALYUTANI QORUMAQ HƏR BİRİMİZİN VƏZİFƏSİ OLMALIDIR” - “Böhranlara bir şans kimi baxmaq lazımdır”

Professor Zahid Məmmədov: “Böhran islahatların katalizatorudur. Bütün dünyada ciddi islahatların əsası böhrandan başlayır”

“Koronavirus epidemiyasının təsiri ilə yaranmış vəziyyət də dünyanın iqtisadi düzəninə yenidən baxmağı tələb edir”

Son aylar koronavirus epidemiyasının yayılmasının dünya iqtisadiyyatını ciddi böhrana sürüklədiyinə dair fikirlər səslənir. Xüsusən də fond birjalarında yaranmış durumun yeni maliyyə böhranına səbəb olacağı bildirilir. Bunun nəticəsi olaraq neftin qiymətinin getdikcə düşməsinin, ölkəyə gələcək turistlərin səfərlərini təxirə salması Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün də müəyyən problemlər yaradacağı istisna edilmir. Bu və digər məsələlərlə bağlı tanınmış maliyyəçi alim, iqtisad elmləri doktoru, professor Zahid Məmmədovun fikirlərini öyrəndik. Onunla müsahibəni təqdim edirik.

- Professor, koronavirus epidemiyasının sürətlə yayılması iqtisadiyyata öz təsirini göstərməyə başlayıb. Çində iqtisadi artım sürətinin xeyli aşağı düşməsinin, ölkələr arasında ticarət əlaqələrinin məhdudlaşdırılmasının, iri müəssisələrin fəaliyyətlərinə ara verməsinin, turizm obyektlərinin demək olar ki, müştərisiz qalmasının yeni və ciddi bir maliyyə böhrana səbəb olacağı gözlənilir. Siz bu haqqda nə fikirləşirsiniz?

- Koronavirus epidemiyası, əlbəttə, iqtisadiyyata da müəyyən təsir göstərir, problemlər yaradır. Ancaq indidən bunun ciddi maliyyə böhranına səbəb olacağını söyləməyi doğru hesab etmirəm. Maliyyə böhranının ola biləcəyini söyləmək üçün bu istiqamətdə uzun müddətdir tədqiqatlar aparmaq lazımdır. Çox təəssüf ki, bəzən maliyyə böhranı barədə anlayışı olmayanlar belə bu məsələyə münasibət bildirirlər... Maliyyə böhranının komponentləri var. Bunlar bank böhranı, valyuta böhranı, fond böhranı, borc böhranıdır. Bu 4 komponent üzrə sistemli şəkildə böhran yarandıqda maliyyə böhranlarına gətirib çıxardır. Bu da eyni zamanda maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi və sistemli maliyyə kredit institutlarının iflasıyla sonuclanır. Maliyyə böhranlarının tarixinə baxdığımızda 1875-də, 1929-1933-cü illərdəki böyük depressiya dönəmində Amerikada, 1997-1998-ci illərdə Cənubi-Şərqi Asiyada, 2001-ci ildə də Türkiyədə, 2007-2008-ci illərdə Amerikada başlayan maliyyə böhranları epidemik şəkildə, infeksion xarakter alması nəticəsində böyük coğrafiyada, bəzən bütün ölkələrə yayılması müşahidə olunub. Mən bununla əlaqədar bir neçə kitab yazmışam. Hazırda dünyanın ən böyük kitabxanalarında bu kitablardan istifadə edilir. “Maliyyə böhranlarının anatomiyası” adlı rus dilində nəşr olunan kitabımda mən ilk dəfə böhranın infeksion xarakterli olmasını qeyd etmişəm. Yeri gəlmişkən, buna görə 2007-ci ildə Rusiya Banklar Birliyinin mükafatına layiq görülmüşdüm. İndi müzakirə etdiyimiz mövzuya gəldikdə isə, bildiyiniz kimi, yaranmış problemin səbəbi iqtisadiyyatla bağlı deyil. Tibbdə baş verən, insanların sağlamlığına təhlükə yaradan problem iqtisadiyyata da təsir edir. Zatən biz bütün böhranlara baxsaq, onların böyük hissəsi fundamental iqtisadi deyil, daha çox psixoloji amillərlə bağlıdır. Ona görə də böhranları aradan qaldırmağın yolu cəmiyyətdə islahatların başlanılmasına əsaslı inam və etimad sistemini yaratmaqdır.

- Yəni, düşünürsünüz ki, böhranın dərinləşməməsi üçün təcili islahatlara başlamaq lazımdır...

- Elədir. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, böhranlar bir şansdır. Mən öz kitabımda da yazıb əsaslandırmışam ki, böhran islahatların katalizatorudur. Bütün dünyada ciddi islahatların əsası böhrandan başlayır. Hansı ki, bu islahatlar həm də insanın həyat keyfiyyətinin daha da yüksəlməsinə yönəlməlidir. Son hadisələr də göstərdi ki, insan sağlamlığı daha böyük iqtisadi gücdür. Bugün Çin dünyada iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş, amma sağlamlıq sahəsində sorumluğu olan bir ölkə olduğu üçün belə bir problemlə üz-üzə qaldı. İtaliya iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş, amma səhiyyə sahəsində problemlər olduğundan epidemiyadan ən çox əziyyət çəkən ölkələrdən birinə çevirilib. Rusiyanın özündə bu gün maskalar tapılmır. Deməli, böhranlar bəzi hallarda ölkənin iqtisadi problemləri ilə yanaşı, onun sosial problemlərini də göstərir. Ona görə də, böhranlara həmin problemləri təyin və həll etmək üçün bir şans kimi baxmaq lazımdır. Bəzən məhz bu zaman əhalinin həyat səviyyəsinə təsir göstərən problemlər ortaya çıxır. Təcrübə göstərir ki, bəzi dövlətlərdə, özəlliklə köhnə Sovet respublikalarında ölkənin iqtisadi inkişafı haqda müəyyən statistik göstəricilərə əsasən fikir yürüdülür. Məsələn, bir ölkədə maşınların sayına baxaraq, ölkənin inkişaf etməsi haqqında danışmaq yanlışdır. Və ya bəzi ərəb ölkələrində otellərin sayına, miqyasına görə yüksək inkişafın olduğu bildirilir. Məgər bu, əhalinin həyat səviyyəsini, ölkənin inkişafını təyin edən göstəricidir? Əlbəttə, xeyr! Bu ölkələrdə mədəniyyətin səviyyəsi nə dərəcədədir? Bu ölkələrdə adam başına düşən kitab sayı nə qədərdir? Bu ölkələrdə elmi nəşrlərin səviyyəsi nə səviyyədədir? Universitetlərin təsiretmə gücü nə səviyyədədir? Müasir dövrdə inkişafı təyin edən göstəricilər bunlardır. Ona görə də, bütövlükdə dünya əhalisinin həyat səviyyəsini yüksəldən göstəriciləri inkişaf etdirmək lazımdır. Elə koronavirus epidemiyası da bir növ insanların tamahkarlıqdan əl çəkməsinin zəruri olduğunu göstərir. Yalnız özünüz deyil, ətrafı da düşünmək lazımdır. Siz iqtisadi cəhətdən güclüsünüz, hər şeyə sahibsiniz, ancaq bu, bəzən sizi xilas etmir. Əgər ətrafında olan insanlar xəstədirsə, sən nə edəcksən? Ətrafında xəstə olan insanlar səni də bu xəstəliyə yoluxduracaqsa, sənin o zənginliyin nə ifadə edir? Ona görə insan sosial məsuliyyəti paylaşmalıdır. İnsanların bərabər yaşamaq haqqı var. Necə ki, havadan hamının bərabər istifadə etmək hüququ var, eləcə də Allahın verdiyi nemətlərdən insanların bərabər şəkildə istifadə etməsinə şərait yaradılmalıdır. Bu, bir növ müasir dövrdə yeni çağırışdır. Elə epidemiyanın təsiri ilə yaranmış vəziyyət də dünyanın iqtisadi düzəninə yenidən baxmağı tələb edir.

- Koronavirus epidemiyasının iqtisadiyyatda yaratdığı durğunluq neftin qiymətinin də kəskin aşağı düşməsinə səbəb olub. Eyni zamanda turizmə ciddi zərbə vurub. Bunun da Azərbaycana manatın məzənnəsinə mənfi təsir göstərə biləcəyi vurğulanır. Sizcə manata təhlükə varmı?

- Bilirsiniz, düşünürəm ki, bu mövzunu çox müzakirə etmək, ümumiyyətlə, doğru deyil. Çünki belə müzakirələr psixoloji olaraq insanları daim gərginlikdə saxlamağa və nəticədə maliyyə bazarında bir xaosun yaranmasına səbəb ola bilər. Elə 2014-2015-ci illərdə devalvasiyanın baş verməsinin bir səbəbi də, Azərbaycan manatına o qədər də ciddi təhlükə olmadığı halda KİV-də bu mövzunun ağırlıqlı olaraq müzakirəyə çıxarılması oldu. Durmadan bu mövzular ətrafında müzakirələr getdi. Hətta devalvasiya barədə anlayışı olmayanlar belə maliyyəçi ekspert kimi fikirlər bildirirdilər. Nəticəsi də məlumdur. Ona görə də, hesab edirəm ki, bu mövzuda ajiotaj yaradan xəbərlərin yayılmasından, müzakirələrdən qaçmaq lazımdır. Tam tərsinə, inam və etimadı saxlamaq lazımdır. Milli valyutanı qorumaq yalnız hökumətin deyil, hər birimizin vəzifəsi olmalıdır.

1997-ci ildə Cənubi Koreyada böhran baş verəndə, bu ölkənin pul vahidi olan von dəyərsizləşəndə, xalq öz pul vahidini gücləndirmək üçün səfərbər olmuşdu. Hətta Amerikada oxuyan tələbələr geri döndülər ki, biz öz pul vahidimizi gücləndirməliyik. Dedilər ki, istəmirik ki, bizim valideynlərimiz əldə etdikləri gəlirləri dollara çevirib bizə göndərsinlər. Vonu gücləndirmək üçün xalq və hökumət bərabər çalışdı. Və ya başqa bir misal: Almaniyada 1970-ci illərdə böhran olanda, beynəlxalq maliyyə təşkilatları onların şirkətlərinə kredit verməzdən qabaq şərt qoydular. Bildirdilər ki, kredit verəcəyik, amma işçiləri ixtisar eləməlisiniz. Almanlar dedilər ki, biz bunu edə bilmərik. “Mersedes”i satışa çıxarmaq məcburiyyətində qalmışdılar. Almanlar dedilər ki, biz ölkəmizin milli qüruru olan avtomobil sənayemizin nəhəng şirkətini heç kimə verə bilmərik. Və insanları ixtisar etməmək üçün 8 saatlıq iş gününü 2 yerə böldülər. 4 saat-4 saat bərabər çalışaraq vəziyyətdən çıxmağın yollarını axtardılar. Çıxdılar da. Cənubi Koreyadan başqa bir faktı xatırladım. Bu ölkədə böhran olanda şirkətlərin baş direktorları özləri məhsullarının satışını təmin etmək üçün bazarlara çıxdılar. İnsanların toplandığı kütləvi yerlərdə çıxış edib iş yerlərini saxlamaq üçün əhalini milli malları almağa çağırdılar. Biz də özümüz milli pul vahidimizi gücləndirməyin qayğısına qalmalıyıq. Lazım olmadığı halda, gedib xarici valyuta almamalıyıq. Turizm sektorunun ziyan görməməsi, valyutamızın xaricə axmaması üçün istirahətlərimizi, tətillərimizi Azərbaycanda keçirməliyik. Yəni, manatın güclənməsi, iqtisadiyyatımızın zərər görməməsi üçün bərabər çalışmalıyıq. Ancaq təəssüf ki, bəzi KİV-lər, adını ekspert qoyanlar bunun tam əksini edir. İndidən bəzi KİV-lərdə əhalin tətili xarici ölkələrdə keçirməyə həvəsləndirən kampaniyalar aparılır. Nə ehtiyac var buna? Koronavirusla bağlı İtaliyaya turist səfərləri azaldığından, italyanlar öz muzeylərinə özləri biletlər alırlar. Öz daxili turizmini inkişaf etdirmək üçün italyanlar tam dəstək dururular. Biz niyə buna dəstək olmayaq? Xarici ölkələrə gedən valyutalar Azərbaycan iqtisadiyyatından gedir. İndi Azərbaycan turizmini dəstəkləmək lazımdır. Həm dünyada yayılan epidemiyadan qorunmaq, həm də milli valyutamızı qorumaq üçün biz də tətilimizi vətənimizdə keçirməliyik. Bizim turizm sektorunda fəaliyyət göstərən iş adamları da qiymətləri Azərbaycan vətəndaşının gəlirinə və cibinə uyğun təyin etməlidirlər. Yəni, fədakarlığı yalnız vətəndaşlar deyil, iş adamları da etməlidir. Çox təəssüf ki, bəzi iş adamları fədakarlıq deyil, fürsətçillik edərək, əhalinin cibinə girməyə çalışırlar. Məsələn, bu günlərdə tibbi maskaların qiymətini artıran möftəkirləri, saxtakarları gördük. Bunu edən adamların vicdanına şübhə edirəm. Belə hallara yol vermək olmaz. Biz ölkəmizin inkişafına birlikdə çalışmalıyıq. Azərbaycanda turizmin inkişafı ilə əlaqədar ciddi tədbirlər planı hazırlanmalıdır. Hesab edirəm ki, biz panikaya düşüb gərəksiz yerə xarici valyuta almasaq, bu dövrdə daha çox daxili turizmə üstünlük versək, manata olan təzyiq xeyli azalar. Ümumiyyətlə də, hesab edirəm ki, Azərbaycanın kifayət qədər böyük həcmdə valyuta ehtiyatı və güclü iqtisadiyyatı olduğundan belə epizodik problemlər manata hər hansı təhlükə yarada bilməz.

- Zahid müəllim, koronavirus təhlükəsi məktəblərin və universitelərin müəyyən müddət bağlanmasına səbəb olub. Bəzi ölkələrdə təhsilə ara verməmək üçün distant təhsildən istifadə olunur. Sizcə, Azərbaycanda da distant təhsilin tətbiqinin zamanı çoxdan çatmayıbmı?

-Əlbəttə, Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyatla əlaqədar ciddi işlər gedir. Ölkə Prezidenti Davos Forumunda çıxış etdikdən sonra Forumun regional mərkəzinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyi haqqında qərar verildi. Biz rəqəmsal iqtisadiyyat deyəndə sadəcə iqtisadiyyatın deyil, həm də rəqəmsal cəmiyyətin də inkişafı üçün gərəkli addımlar atırıq. O cümlədən, rəqəmsal təhsil, rəqəmsal elmin inkişafı üçün gərəkli addımlar atılır. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, fevral ayının 13 və 14-də ilk dəfə Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyat mövzusunda 60-dan çox ölkənin, 100-ə yaxın universitetlərin professor-müəllim heyətinin iştirakı ilə UNEC-də beynəlxalq konfrans keçirildi. Biz orda beynəlxalq bəyannamə qəbul etdik, Beynəlxalq bəyannaməni imzalayanlar arasında məşhur universitetlərin, şirkətlərinin nümayəndələri də var. Biz bu gün rəqəmsal ixrac məhsulları haqqında danışırıq. Biz Azərbaycan olaraq Qazaxıstana, Türkmənistana, ətraf regionlara, Həştərxana, yəni Rusiyaya rəqəmsal məhsullar ixrac edirik. Bu çərçivədə biz təhsilimizi də rəqəmsallaşdırmaq, distant formatda təşkil etmək imkanımız var. Əvvəllər müəllim tək idi, biliyin daşıyıcısı kimi monopolist idi. Müəllim danışırdı və o bilgini tələbəyə verirdi. Bu günkü rəqəmsal cəmiyyətdə, elmdə isə seçənəklər çoxdur. Tələbə istədiyi, arzuladığı professorun mühazirəsini dinləyə bilər. Bu gün müəllim tələbəyə elmin axtarışlarında dəstək olmalıdır. Bunun üçün isə distant təhsilin tətbiqinə ehtiyac var. Mən hesab edirəm ki, bunun üçün bütün gərəkli imkanlarımız var. Mən çox ölkələrdə oluram. Bu yaxınlarda mən Türkiyədə olarkən, tanıdığım bir müəllim Almaniyadan gəlmişdi. Türkiyədə olduğu sırada o dedi ki, müəyyən saatlarda, tələbələrinə məsləhət verəcək. Yəni, Türkiyədə olsa da, distant olaraq tələbələrinin suallarını cavablandırırdı. Tələbə onu maraqlandıran sualları müəllimlə müzakirə edə bilirdi. Ümumiyyətlə, müasir dövrdə tələbəni bütün fənlər üzrə 1 saat mühazirə dinləmək üçün auditoriyaya gətirməyə ehtiyac yoxdur. Əgər onu maraqlandıran suala o evindən, işindən də rahatlıqla cavab ala bilərsə, buna nə ehtiyac var? Rəqəmsal iqtisadiyyat çərçivəsində hesab edirəm ki, artıq distant təhsilin tətbiqinin zamanı gəlib çatmışdır. Rəqəmsal təhsilə keçidlə əlaqədar çox ciddi konsepsiya hazırlanmalıdır. Əlbəttə, bütün dərsləri distant şəkildə demək olmaz. Bəzi fənlər var ki, çox ciddi praktik, nəzəri, fundamental məsələlərin müzakirəsi tələb olunur. Onlar diskussiya tələb edir, müzakirələr tələb edir, auditoriya mədəniyyəti tələb edir. Belə fənlər auditoriyada keçilməlidir. Bu gün bizim cəmiyyətdə, o cümlədən televiziyalarda, mediada problemlərdən biri də insanlarımızın sual verməkdə və suala cavab verməkdə çətinlik çəkməsidir. Onu son vaxtlar konfranslarda da görürəm. Bəzi professorlar belə nə sual verməyi, nə də sualı cavablandırmağı bacarırlar. Bəzən verdikləri sualları özləri də başa düşmür. Bu baxımdan kommunikativ əlaqələrin gücləndirilməsi çox vacib şərtlərdən biridir. Ancaq eyni zamanda rəqəmsal iqtisadiyyatın üstünlüklərindən istifadə edərək, tələbələrin distant formada təhsil almasına da şərait yaradılmalıdır. Bununla tələbələr həm də eyni vaxtda bir-neçə ixtisası öyrənə bilər. Məsələn, tutaq ki, maliyyədə oxuyursa, eyni zamanda işlətmə ixtisasına sahib ola bilər. Yəni bunları çox rahat şəkildə təmin etmə imkanımız var. Rəqəmsal konfransın Bakı bəyannaməsində də bu haqda qeyd etmişik. Biz onu müvafiq dövlət qurumlarına göndərmişik. İnanıram ki, bu istiqamətdə ciddi çalışmalar olacaqdır.

- Professor, son günlər əsas müzakirə olunan məsələlərdən biri də əmanətlərin sığortalanması sahəsində yaranmış vəziyyətdir. Bildiyimiz kimi, martın 1-də banklardakı əmanətlərin dövlət tərəfindən sığortalanması başa çatıb. Mərkəzi Bankın sədri əmanətlərin tam şəlildə sığortalanmasına artıq ehtiyac olmadığını bildirib. Ancaq Banklar Assosiasiyası müddəti ən azı dekabr ayınadək uzatmağı təklif edir. Siz necə fikirləşirsiz?

- Əgər biz dünya təcrübəsinə baxsaq görərik ki, 1929-1933-cü illərdə olan böhrandan sonra Amerikada əmanətlərin sığortalanması ilə bağlı fondun yaradılması gündəmə gətirildi. Bunun məqsədi o idi ki, hər hansı situasiyada əmanətçilərin panikaya düşməməsinin qarşısı alınsın. İnsanların rahat yaşaması, bankçılıq sisteminə inam və etimad gətirmək üçün belə bir mexanizm yaradıldı. Bu sistem hazırda dünyanın 200-dək ölkəsinin, demək olar ki, hamısında uyqulanmaqdadır. Əgər bu lazımsız bir sistem olsaydı, ondan bu qədər dövlət istifadə edərdimi? Yadımdadır, bir ara bu məsələ ilə bağlı Avropa Birliyində problem yaranmışdı. 2007-2008-ci illərdəki böhran zamanı bəzi Avropa Birliyi ölkələri elan etdi ki, biz 100 min avroya qədər deyil, limitsiz bütün pul əmanətlərini sığortalayacağıq. Onda Avropa Birliyində bunun əleyhinə çıxdılar ki, axı biz vahidik, bunu eləməyin. Razılaşmadılar, dedilər ki, biz vətəndaşımızı qorumaq zorundayıq. Buna görə düşünürəm ki, Azərbaycanda da əmanətlərin qorunması davam etdirilməlidir. Əlbəttə, şərtlərə, vəziyyətə uyğun olaraq hansı həcmdə əmənətin qorunması ilə bağlı qərar verilə bilər. Biz bu gün baxmalıyıq, əmanətimiz nə qədərdir. Bu əmanətlərimiz kreditlərdə nə qədər istifadə edilir? Verilmiş kreditlər hansı sahələrdə istifadə olunur? Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafında ya xarici ölkələrdə istehsal olunan maşınların və ya mebellərin alımında? İstehlak kreditində, yoxsa istehsal kreditində? Bütün bunlar çox ciddi tədqiqata əsaslanır. Bu tədqiqatlardan sonra hansı həcmdə, neçə faizlə banklara qoyulan əmanətlərin qorunması barədə əsaslandırılmış qərar vermək olar. Təəssüf edirəm ki, bu sahədə danışanların bir çoxu heç bir tədqiqata əsaslanmırlar. Biz onların deyil, bu sahədə uzun illər elmi tədqiqatlar aparmış, təcrübəsi olan şəxslərin fikirlərinə önəm verməliyik. Mən burada akademik Ziyad Səmədzadənin adını xüsusi qeyd etmək istərdim. O, doğrudan da, azsaylı adamlardan biridir ki, həmişə ifadə etdiyi hər bir fikrin arxasında tədqiqatı, uzun illərin təcrübəsi dayanır. Tədqiqatsız fikirlərin söylənilməsi elmə qarşı sayğısızlıqdır. Tədqiqatlara əsaslanmayan fikirlərin söylənilməsi yalnışdır. Ziyad müəllimin adını mən elə-belə çəkmədim. Ziyad müəllim ifadə etdiyi hər bir fikri elmi cəhətdən əsaslandırır. Məsələn, onun hazırda Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyə can atmasının doğru olmadığına dair fikirlərini qeyd edə bilərəm. Tam elmi şəkildə əsaslandırmış fikirlərin Azərbaycanda belə gözəl örnəklər var. Elmə əsaslanan praktik-nəzəri biliklərə malik insani ekspert kimi çıxış edə bilər. Yəni ekspert deyəndə mən Ziyad müəllimi nəzərdə tuturam. Həm nəzəri biliyə sahibdir, həm praktiki biliyə. Həm də öz fikirlərini elmi cəhətdən əsaslandırmağı bacarır. Məsələn, adam var ki, çox güclü elmi var, amma əsaslandıra bilmir. Yalnış deyir. Ziyad müəllimin parlamentdəm olması sevindirici haldır. Belə yüksək potensiala malik alimlərin sayəsində qanunvericiliyin daha mükəmməl hazılanması, doğru qərarların verilməsi mümkündür. İnanıram ki, əmanətlərin sığortalanması ilə bağlı da Milli Məclis düzgün qərar qəbul edəcək. Ancaqbir daha qeyd edirəm ki, bütün ifadələrtədqiqata əsaslanmalıdır. Tədqiqata əsaslanmayan fikirlər səslənməsi qəbuledilməzdir. Mən Əmanətlıərin Sığorta Fondu haqqında 2005-dən bu günə tədqiqatlar aprmış, elmi əsərlər yazmışam. Amma Fonddan indiyə qədər hər hansı sifariş almamışam. Ancaq düzgün qərar verə bilmək üçün bu sahədə tədqiqat aparan alimlərin fikirlərini öyrənmək lazımdır.

-Prezident son çıxışlarında da iqtisadiyyatın elmi əsaslarla inkişafının zəruri olduğunu bildirib, nazirliklərə fəaliyyətlərini bu istiqamətdə qurmağı tövsiyyə edib

- Tamamilə doğrudur. Hər bir dövlət qurumu fəaliyyətini müasir dövrün tələblərinə uyğun qurmalıdır. Ancaq təəssüf ki, bu sahədə hələ də problemlər var. Mən bu gün internetin sürətini dəyişmək üçün 4 dənə ərizə yazmalı oldum. Dəhşətə gəldimki XXI əsrdə internetin sürətini dəyişmək üçün kağız variantda ərizə yazmalısan. Biz artıq əgər Davosun regional mərkəzində yerləşiriksə, rəqəmsal olaraq elm tutumlu sahələrin və texnologiyanın inkişafına xüsusi fikir verməliyik. Azərbaycan sürətlə inkişaf edir. Bu inkişafa uyğun olaraq əmək bazarının yeni tələblərinə uyğun kadr-mütəxəssislərin hazırlanmasını təmin etməliyik. Rusiyada indidən 2025-ci ildə hansı ixtisaslar tələb olunacağına dair tədqiqatlar aparılır. Nazirliyin sifarişi ilə. Və ya İstanbul universitetinə sifariş göndəriblər ki, 2030-cu ildə Türkiyənin əmək bazarında vəziyyət necə olacaq. Mən sual verirəm: bizdə belə tədqiqatlar aparılırmı? Bəs tədqiqat aparılmadan nəyin əsasında elanlar veririk, universitetlərə tələbə qəbul edirik? 2025-ci ildə də Azərbaycanda hansı ixtisaslar üzrə mütəxəssislərə tələb olacaq, bilirikmi? Biz bunların üzərində işləməliyik. Bu məsələdə Əmək və Əhalinin Müdafiəsi Nazirliyinin üzərinə böyük işlər düşür. Hesab edirəm, hörmətli nazir Sahil Babayev bu istiqamətdə müvafiq addımlar atacaq. Çünki bu çox vacidbdir. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması çevik qərarlar qəbul edən mexanizmlər yaratmağı, fəaliyyətini elmi tədqiqatların nəticələrinə əsaslanaraq qurmağı tələb edir. Elmlə biznesin əlaqəsini formalaşdırmadan rəqabətədavamlı iqtisadiyyat qurmaq mümkün deyil. Prezident də məhz buna görə nazirliklərin qarşısında elmi tutumlu sahələrin inkişafını prioritet kimi qoyub. Bu, həm bugünün , həm də gələcəyim çağrışıdır.

İ. İsmayılbəyli

AzPolitika.info

Şərhlər

Vətəndaş 2020-03-09 19:40:27

Yüz milyadlarla gəliri olan ölkədə devalvasiya olsa da əvvəlkilər kimi süni olacaq. Əslində bu qədər gəliri olan ölkənin elə bir ehtiyyat fondu olmalıdır ki milli manat keyfiyyətini itirməli deyil. Talançılar milyardları millətə xalqa atıblar, indi də yəqin ki çalışıb süni devalvasiyalarla manatın qiymətini öldürüb az xərclə bağlamaq istəyəcəklər. Yəni SSRİ dağılana yaxın 20000 rubl ssuda verirdilər. 20000-ə kənd yerində böyük bir ev tikmək olurdu. Götürənlər axırda SSRİ dağılandan sonra 2 şirvan ödədilər. Bu bir təbii proses idi. Ancaq bizi talayanlar süni yolla çalışacaqlar bunu etməyə. Yəni bir neçə miyon dollar dəyişib yüz milyonları bağlayacaqlar. Ancaq nə vaxtsa milyardların atıldığı kursla ola bilər ki oğrulardan soruşan olar? Yeni devalvasiya kasıb əhaliyə qarşı yeni bir xəyanət olacaq. Yoxsul ehtiyac içində yaşayan təbəqə daha da yoxsullaşıb dilənçi halına düşəcək. Və bunun da fəsadları ölkəmiz xalqımız üçün çox acınacaqlı ola bilər.

Mirzə 2020-03-09 18:30:16

UNEC professorunun şəhri yerində oldu. Panika ən böyük böhrandır.

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира