“BİR AY SONRA PREZİDENT MƏNİ QƏBUL ELƏDİ...” – “Dedim o yazıda Ramiz Mehdiyevlə bağlı məqam var...”

“Yeni Azərbaycan” qəzetinin sabiq baş redaktoru Alqış Musayevin “ayna.az” saytına müsahibəsini təqdim edirik:

- Qarşıdan Milli Mətbuatın 145 illik yubileyi gəlir. Prezident yubiley tədbirinin qeyd olunması ilə bağlı sərəncam imzaladı. Bir qələm adamı kimi necə düşünürsüz, jurnalistikamızın hazırkı durumu necədir? 

- Mən heç vaxt jurnalistkamız haqqında bədbin fikirdə olmamışam. Düzdür, hazırda jurnalistikamız kifayət qədər problemlər yaşayır, çətin və məsuliyyətli bir dövrü adlatmaq zorundadır. Əminəm ki, Azərbaycan mətbuatı özünü toparlayıb bu mərhələni də keçə biləcək. Həmişə təkrarladığım bir fikiri yenə həmin inamla deyə bilərəm ki, bütün qüsurlara, sıxıntılara rəğmən, Azərbaycan jurmalistikası bu gün cəmiyyətimizin ən çevik strukturu, Azərbaycan jurnalistləri cəmiyyətimizin ən məhrəm, ən salamat, ən vətənpərvər, ən dövlətçi kəsimidir. Bir inkaredilməz faktı xatırladım: bu gün heç bir sahədə Azərbaycan jurnalistikasında olduğu qədər peşəkar yoxdur. 

Sözsüz ki, hər şey bu potensialdan dövlətin, hakimiyyətin, cəmiyyətin hansı səviyyədə və necə istifadə etməsindən birbaşa asılıdır. Bu gün Azərbaycan yenilənmə ərəfəsindədir. Bütün istiqamətlər üzrə ölkənin ali siyasi rəhbərliyi səviyyəsində islahatlar elan edilib. Cəmiyyətimizin yenidən qurulmağa, yenidən təşkilatlanmağa əşədü-ehtiyacı var. Bu ehtiyacın təmin edilməsi Azərbaycan jurnalistkasının fəaliyyətini nəzərə almadan, birmənalı olaraq mümkünsüzdür. Təsadüfi deyil ki, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev hələ 2016-cı ildə Azərbaycan jurnalistləri ilə görüşündə islahatların reallaşması üçün mətbuatın dəstəyinə güvəndiyini xüsüsilə vurğulamışdı. İndinin özündə də ölkə rəhbəri demək olar ki, hər çıxışında, hər müsahibəsində ictimai nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı çağırışlar edir. Əlbəttə ki, mətbuatın iştirakı olmadan mükəmməl ictimai nəzarət mexanizmi yaratmaq heç cür təsəvvür olunmur. 

Əslində, ictimai nəzarət funksiyasını yerinə yetirmək elə mətbuatın mühüm vəzifələrindən biridir. Sadəcə, bu imkanı mətbuata tanımaq və mətbuatın imkanlarından maksimum dərəcədə istifadə etmək lazımdır. Gerçəkdən, mətbuatın ümumi proseslərə peşəkarcasına müdaxilə etməsinə böyük tələbat var. Amma bu tələbatı mətbuatımız yalnız, zaman-zaman itirdiyi ictimai etimadı, ona olan inamı, kütləvi marağı bərpa etməklə qarşılaya bilər. Bir sözlə, mən yenilənmə prosesininin önündə məhz müstəqil, peşəkar və həm də daha çox tənqidçi medianı görmək istərdim.

- Alqış bəy, günün əsas sualı da elə budur: necə oldu ki, mətbuat inamı itirdi?

- Bu, o qədər həssas və geniş bir mövzudur ki... Bu yerdə, necə deyirlər, tükü tükdən ayırmaq gərəkdir. Gəlin, razılaşaq ki, məsələ bu günün, dünənin, 5 ilin, 10 ilin söhbəti deyil. Yüz illərdir ki, hakimiyyətlərlə mətbuat arasında bir gərginlik yaşanmaqdadır. Səbəb isə bəllidir. Bir tərəfdə inzibatçı, bürokratik aparat, idarəçiliyi təmsil edən direktiv düşüncə, normativ təfəkkür, digər tərəfdə mətbuatı təmsil edən peşəkar düşüncə, yaradıcı təfəkkür dayanıb. Normativ düşüncəylə yaradıcı düşüncənin biri-biriylə yola getməsi həddindən ziyadə müşkül bir işdir. Yola getmək üçün tərəflərdən mütləq biri güzəştə getməlidir. Həmişə, bütün dövrlərdə aktual olaraq qalan klassik sual da elə budur: Hansı tərəf, kim güzəştə getməlidir və güzəştin formatı necə olmalıdır? Mətbuatın nəyi var ki, nəyini güzəştə getsin?! Reallıq budur ki, mətbuatın imkanları məhduddur. Mətbuatın ən ciddi resursu onun peşəkarlığıdır. Peşəkarlığı necə güzəştə getmək olar? Yarımçıq, qismən peşəkarlıq olmur axı. Qismən peşəkarlıq, qismən namuslu olmaq kimi bir şeydir. Peşəkarlıq ya olur, ya da olmur. Mətbuatın güzəştə getməyi onun zəifliyini şərtləndirir. Mətbuat, hətta azacıq güzəştə gedəndə hər şeyini itirir. Eyni zamanda, hakimiyyət də mətbuatın güzəştindən heç nə qazanmır, heç nə əldə etmir. Əksinə, mətbuatın özünə və həm də mətbuat vasitəsilə ictimai nəzarəti itirir. Mediadan fərqli olaraq hakimiyyətin, dövlətin, idarəçinin, siyasətçinin güzəşt etmək imkanları çox genişdir. Əslində, elə siyasət güzəştə getməyi bacarmaq sənətidir. Mətbuatdan fərqli olaraq, hakimiyyətin güzəştə getməyi onun gücsüzlüyünü yox, gücünü şərtləndirir. Hakimiyyət mətbuata güzəştə gedirsə, ilk növbədə hakimiyyətin özü daha çox qazanır, o cümlədən cəmiyyət də, mətbuat da bu güzəştdən böyük ölçü ilə faydalana bilir.

- Hakimiyyətin güzəşti deyəndə nəyi nəzərdə tutursuz?

- Əməkdaşlıq, informasiya mübadiləsi və s. İstənilən hakimiyyət çalışır ki (özü də bu, çox normal, təbii və məqbul bir istəkdir), mətbuata, informasiya məkanına nəzarət edə bilsin. Bunun isə bir çözüm yolu var, mətbuatla daha sıx, daha çevik, daha intensiv əməkdaşlıq etmək. Tarix və siyasi təcrübə göstərir ki, hansı hakimiyyət mətbuatla daha çox əməkdaşlıq edirsə, o hakimiyyət mətbuata daha çox nəzarət edir. Başqa alternativ mövcud deyil. Peşəkar mətbuatın hakimyyətdən gözlədiyi, umduğu güzəşt payı da elə vur-tut bundan ibarətddir.

- Konkretləşdirsək, Azərbaycan reallığında bu günə kimi hansı tərəf - mətbuat, yoxsa hakimiyyət güzəştə gedib?

- Təbii ki, mətbuat güzəştə gedib. Nəticə də bəllidir. O nəticələr ki, heç də ürəkaçan deyil, biz indi sizinlə onları müzakirə edirik. Mətbuata inam yox dərəcəsindədir. İnformasiya resurslarına ictimai etimad acınacaqlı bir durumdadır. Sosial şəbəkələr at oynadır və sair.

- Alqış müəllim, mənzərə aydındır. Siz nə təklif edə bilərsiniz, mətbuata inam-etimadı hansı yollarla bərpa etmək olar?

- Bu, vaxt və enerji aparan ardıcıl bir prosesdən asılıdır. Və qeyd-şərtsiz, bu prosesin davamlı olmasında hakimiyyət daha çox maraqlı olmalıdır. Görünüən odur ki, hakimiyyət hadisələrin bu istiqamətdə getməsində maraqlı və israrlıdır. Mən detallara varmadan ümumi baxışlarımı bölüşə bilərəm. Mətbuata inamı bərpa etmək üçün peşəkarcasına məqalələr yazmaq kifayət eləmir. KİV-ə inamı qaytarmaq istəyiriksə, öncə informasiya siyasətinin özünü dəyişməli və informasiya siyasətinin özünə qarşı yaranmış inamsızlığı aradan qaldırmalıyıq. Hakimiyyətin informasiya siyasəti geniş anlayışdır, geniş bir əhatədən ibarətdir. Hakimiyyətin hər adi davranışı belə, informasiya siyasətinə təsirsiz ötüşümür. Burada KİV-ə Dövlət Dəstəyi Fondu, Mətbuat Şurası və sair qurumlar həlledici rol oynamır. Etiraf etmək lazımdır ki, informasiya siyasətinə uzun müddətdir ki, bir yeknəsəklik hakimdir. Bu yeknəsəkliyi isə yalnız idarəçiliyin ritmini tədricən dəyişməklə ortadan qaldırmaq mümkündür. Hakimiyyət resursları, informasiya resursları, media institutları arasında bir zəncirvari asılılıq, bağlılıq yaranıb. Zəncirvari asılılıq isə bütün və istənilən hər şeyin orijinalını sıradan çıxarır, necə ki çıxarıb. Bircə ötəri baxış bəsdir, görəsən ki, az qala bütün qəzetlər, saytlar, telekanallar biri-birilərini təkrarlayır, biri-birilərinə oxşayır. Orijinallıq inamın başlıca şərtidir. Ona görə də biz mətbuata inamın çox qısa zamanda, asanlıqla bərpa ediləcəyinə sadəlövhcəsinə yanaşmamalıyıq. Gərgin və görüləcək işlər hələ irəlidədir.

- Siz tənqidi mətbuatın fəliyyətinə toxundunuz. Mən xatırlayıram ki, siz “Yeni Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru işləyərkən tənqidi mövzulara tez-tez müraciət edirdiniz. Hətta, ən iri ranqlı məmurlar “Yeni Azərbaycan” qəzetinin səhifələrində tənqid edilirdi…

- Əvvəlcə bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Xüsusilə, qeyd edim ki, mənim həmişə, bütün siyasi dönəmlərdə öz mövqeyim olub. Və bu mövqe bir qayda olaraq, mənim özümə məxsus düşüncə tərzimdən və öz məntiqimdən irəli gəlib. Heç vaxt ümumi proseslərə, ayrı-ayrı fərdlərə qarşı yuxarıların tapşırığı və ya aşağıların xahişi ilə çıxış etməmişəm. Necə olursa-olsun, obyektivliyimi qorumağa çalışımışam, yeri gələndə ədəb-ərkan, siyasi etika çərçivəsində tənqidi fikirlərimi də açıq-aşkar ifadə etmişəm. Mənim mövqeyimin, ictimai davranışımın əsasında dövlətçilik əxlaqı və Azərbaycan sevgisi dayanır. Heç vaxt ətraf mühitə olan reaksiyamı sosial statusumdan asılı duruma salmadım. Düzdür, bu, çox çətindir. Amma təvazökarlıqdan bir qədər kənar olsa da, deyim ki, mən bunu bacardım. Ayrı-ayrı adamların, hakimiyyətin mənə haradan və necə baxmasından asılı olmayaraq, ədalət hissini heç nəyə qurban vermədim. Bu gün mən düz 12 ildir ki, heç bir yerdə işləmirəm. Sanki, mənim büdcəsi milyardlarla ölçülən bir ölkədə hər hansı bir işin qulpundan yapışmağıma qeyri-rəsmi yasaq qoyulub. Son 30 ildə, heç bir hakimiyyətin dövründə indiki qədər maddi, mənəvi məhrumiyyətlərə məruz qalmamışam. Ancaq bütün bunlara rəğmən, bu illər ərzində, mən öz prinsipial baxışlarımdan nəinki bir addım, hətta bir millimetr geri çəkilmədim. Bu gün yenə hesab edirəm ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hazırkı tarixi mərhələdə fövqəladə missiya daşıyan bir liderdir. Biz onun ətrafında birləşməli, onu müdafiə etməli və qorumalıyıq. 

“Yeni Azərbaycan” qəzetinin o vaxtkı fəaliyyətinə, iqtidar qəzetinin səhifələrində bir cox iri çəkili məmurların tənqid edilməyinə gəlincə, bu, əlbəttə ki, təsadüfi deyildi. Birincisi, vurğulayım ki, bu tənqidlərin kökündə heç bir umu–küsü, şəxsi qisasçılıq motivləri dayanmırdı. Mən heç zaman şəxsi hissləri ictimai-siyasi münasibətlər sisteminə, dövlət idarəçiliyinə daşımağın tərəfdarı olmamışam. Baxmayaraq ki, belə zərərli nümunələr bu günün özündə kifayət qədərdir. Nə yazıq ki, yüksək çinli məmurlar onlara göstərilən etimadı, onlara verilən səlahiyyəti, dövlətin, Prezidentin tapşırıqlarını yerinə yetirməyə sərf etməkdən daha çox, xoşları gəlməyən çox ləyaqətli, dürüst insanlarla öz münasibətlərini aydınlaşdırmağa yönəldirlər. “Yeni Azərbaycan” qəzeti nə üçün tənqidçi mövqedən çıxış edirdi? Çünki tənqidsiz heç bir sahənin inkişafina təminat vermək mümkün deyil. Mətbuat tənqid etmirsə, demək o, ictimai nəzarət funksiyasını yerinə yetirmək gücündə deyil. Gəlin razılaşaq ki, insanın şəxsiyyəti də onun orqanizmi kimidir. Necə ki, insan əlinə nə düşdü yeyirsə, qida rasionuna əməl etmirsə, kökəlir, piylənir, şişir. Onun hərəkət etməyi çətinləşir. Əvvəl özünə, sonra ətrafındakılara əziyyət verir və nəticədə lazımsız ət parçasına çevrilir. İnsanın şəxsiyyəti də elədir. İnsanın şəxsiyyəti, ictimai obrazı gerçək dəyərləndirilmirsə, onda o, ictimai əhəmiyyətini itirir. Nəinki ictimai əhəmiyyətini, hətta ictimai fəsadlar törədir, ictimai inkişafa əngəl olur. Bizə toxunulmaz, piylənmiş ictimai-siyasi şişmanlar yox, faydalı, əksəriyyətin işinə yarayan, real siyasi qəhrəmanlar lazımdır.

Hakimiyyətə, idarəçiliyə də yanaşma belə olmalıdır. Əgər hakimiyyətin fəaliyyətində, idarəçilikdə qüsurlar, yanlışlar varsa, bu, tənqid edilməlidir. Həyat sübut edir ki, hakimiyyəti, əldə olunan hər hansı qələbəni qorumaq üçün onu hədiyyə kimi bərk-bərk qucaqlamaq yetərli deyil. Hakimiyyət, qələbə yalnız inkişafda olan bir proses kimi idarə ediləndə möhkəmlənir və rəqabətə davam gətirə bilir. Və bu işdə hakimiyyətin ən yaxın yardımçısı da məhz elə müstəqil və tənqidçi media ola bilər. Tənqid yoxdursa, yanlışlar xroniki hala keçir. Təəssüf ki, bəzi məmurlar fəaliyyət göstərirlər və fəaliyyətlərinin hansısa bir mərhələsində özlərini artıq məmur kimi yox, siyasətçi kimi hiss etməyə başlayırlar. Müəyyən səbəblərdən - təbii ki, bu səbəblər xüsusi bir söhbətin mövzusudur - onlara elə gəlir ki, əldə etdikləri nailiyyətlər, qazandıqları maddi imkanlar, onlara göstərilən hörmət hakimiyyətin inzibati resursları hesabına deyil, öz şəxsi keyfiyyətləri və fitri istedadları hesabına reallaşıb. Bu yanlış qənaət onları bir az da şirnikləşdirir, növbəti səhvlərə sürükləyir, növbəti yanlışlara sövq edir. Və növbəti mərhələdə, nəzarət etdikləri sahənin, yəni hakimiyyətin ideoloji, siyasi, maddi resurslarını dövlətin və Prezidentin təbliğinə deyil, öz şəxsi imiclərinin formalaşması istiqamətində istismar edirlər.

- Maraqlıdır, sizin “Yeni Azərbaycan” qəzetində dərc etdiyiniz tənqidlər siyasi rəhbərlik tərəfindən necə qarşılanırdı?

- Heç yerdə yazmadığım, danışmadığım bir epizodu sizinlə bölüşsəm, zənnimcə, sualınıza cavab vermiş olaram. Mən 2002-ci il aprelin 19-da baş redaktoru olduğum “Yeni Azərbaycan” qəzetində hakimiyyətin siyasi varislik perspektivinə həsr edilən “Niyə məhz İham Əliyev” adlı bir məqalə ilə çıxış etdim. Həmin məqalədə Prezident Administrasiyasının o vaxtkı rəhbəri Ramiz Mehdiyevin nüfuzu ictimai-siyasi nüfuz kimi yox, sadəcə məmur nüfuzu kim səciyyələndirilirdi. Mən indi də hesab edirəm ki, çox düzgün və ədalətli dəyərləndirmədir. Burda kiminsə şəxsiyyətinə və fəaliyyətinə kölgə salacaq heç bir şey yoxdur. Həmin məqalənin dərcindən bir az keçəndən sonra, 2002–ci ilin noyabr ayında ümummilli lider Heydər Əliyev məni qəbul etmişdi. Doğrusu, heç gözləmədiyim halda mənə dedi ki, mən təklif edirəm, sən 14 saylı Qaradağ Seçki Dairəsindən millət vəkilliyinə namizədliyini verəsən. Söhbət zamanı Ulu Öndərimiz həmin məqaləni xatırladıb dedi ki, o yazını oxudum, çox xoşuma gəldi. Belə olduqda, mən dedim ki, “cənab Prezident, o yazıda bir yer var, Ramiz Mehdiyevlə bağlı, bəziləri mənə deyir ki, gərək ona toxunmazdın, o, sənə pisliklər edəcək”. Ümummilli liderimiz gülərək dedi ki, “sən elə adamlara fikir verib eləmə, sən çox dəqiq, düzgün və vaxtında yazmısan”.

- KİVDF ilə bağlı Baş Prokurorluq cinayət işi açıb, araşdırma aparılır. Əvvəlki rəhbərliyin maliyyə yeyintilərinə, mətbuata ayrılan pulların mənimsənilməsinə dair rəsmi açıqlama oldu. Ümumiyyətlə, bu prosesi necə qiymətləndirirsiz?

- Bu prosesi hüquq mühafizə orqanları başladıb. Əlbəttə ki, yeyinti varsa, cinayət faktları aşkarlanıbsa, hər bir kəs cəzasını almalıdır. Yəqin ki, alacaq. Amma düşünmürəm ki, kimin necə, neçə illik cəza alacağı, prosesin necə nəticələnəcəyi mətbuatın durumuna, ölkənin informasiya siyasətinə ciddi təsir göstərə bilsin. Çünki KİVDF bir qurum olaraq özünü doğrultmadı. Sadəcə, hesabdarlıq xidməti göstərdi, dövlətin KİV-lərə ayırdığı vəsaiti qəzetlər arasında bölüşdürdü. Əgər, bu struktur bundan sonra da bu səpkidə fəaliyyət göstərəcəksə… Hər halda baxmaq gərəkdir. Mən demirəm ki, KİVDF bu saat ləğv edilməlidir. Qəzetlərin maliyyə durumunun ağır olduğu bir vaxtda belə bir təkliflə çıxış etmək ədalətli olmazdı. Amma gələcəkdə KİVDF-in fəaliyyət prinsipləri dəyişməli, ya da ümumiyyətlə, lazım olub-olmadığı müzakirəyə çıxarılmalıdır.

- Yaxınlarda “Jurnalistlər binası”nın üçüncü korpusunun istifadəyə verilməsi gözlənilir. Sosial şəbəkələrdə bu ətrafda müzakirələr gedir. Bəzi mənbələrdən aldığımız məlumatlara görə, evlər əvvəlki qaydada paylanmayacaq. Sizcə, yeni meyarlar nələr olmalıdır? Bu mənzillər hansı kriteriyalarla verilməlidir?

- Mənzilə həm ehtiyacı, həm də layiq olan jurnalistlər çoxdur. Digər tərəfdən, hamını razı salacaq kriteriyaları müəyyən etmək çətin məsələdir. Deyirsiniz ki, yeni mənzillər əvvəlki qaydalarla paylanmayacaq. Belədirsə, çox yaxşı. Amma yeni qaydalar hansılardır, bu haqda dəqiq məlumatımız yoxdur. Hər hansı qayda artıq təyin edilibsə, o qaydalar mənzillər paylanmazdan öncə ictimai müzakirəyə çıxarılmalıdır. Ondan sonra konkret fikir bildirmək olar.

- Siz uzun illər hakim partiyada vəzifə tutmusuz, partiyanın informasiya siyasətinin əsas fiqurlarından olmusuz. Yəni partiyadaxili məsələlərdən agahsınız. Sizcə, bu gün YAP-ın vəziyyəti necədir?

- Onu deyə bilərəm ki, YAP iqtidar partiyasıdır və onun sədri Azərbaycanın Prezidentidir. Başqa nəsə deməyə ehtiyac yoxdur.

- Rəqib təşkilatlar YAP-ın artıq partiya olaraq zəiflədiyi, kadr potensialının düşdüyü qənaətindədir. Siz necə düşünürsüz, doğrudanmı YAP kadr bazası funksiyasını yerinə yetirə bilmir?...

- Ölkənin, hakimiyyətin kadr potensialı müzakirə predmeti ola bilər. Mən burada qeyri-adi heç nə görmürəm. Hakim partiyanın fəliyyətində çatışmazlıqlar da üzə çıxa bilər. Bu da çox normaldır. Amma mən YAP-a siz dediyiniz kimi, rəqib ola biləcək hər hansı siyasi təşkilat tanımıram.

- Bir neçə şəxsin fikrini oxuyuram sosial şəbəkələrdə. Bildirilir ki, islahatlar YAP-da da aparılmalıdır. Razısınız bu fikirlə? Partiyada islahat hansı şəkildə edilməlidir?

- İslahatlatla bağlı mənim aydın mövqeyim var. Azərbaycan yenilənməlidir, yenidən qurulmalıdır. Bir şərtlə, heç nəyi sökmədən, uçurmadan və dağıtmadan. Çox aydın nümunə də var. “ASAN xidmət” modeli sübut edir ki, bu layihəni, düşüncəni idarəçiliyə tətbiq edə bilən iradə sahibi bu uğurun davamını da gətirə biləcək. Hər halda mən buna inanıram. Təbii ki, YAP-ın ayrı-ayrı strukturlarında da dəyişiklik nəzərdə tutulur.

- Yeni çağırış Milli Məclisin fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiz? Deputatlar vəzifələrinin öhdəsindən gələ bilirlərmi?

- Müsahibədə, əsasən, informasiya siyasətindən söhbət gedirsə, mən yeni parlamentin fəliyyətinə də bu rakursdan yanaşmaq istəyirəm. Parlament öz fəaliyyəti ilə informasiya siyasətinə rəng qata biləcək bir hakimiyyət qoludur. Parlamentin rəhbər heyətində, sədarətdə, komitələrdə müxalif partiyaların nümayəndələri təmsil olunur. Bu, çox gözəldir. Amma müxalif düşüncə təkcə mənəvi siyasi bəyanatlar verməklə özünə yer edə bilməz. Müxalifətçiliyin parlament müstəvisində hüquqi statistik bazası da formalaşmalıdır. Mən izlədiyim odur ki, səsvermə zamanı parlamentdəki müxalifət nümayəndələri iqtidar partiyasının bütün layihələrini dəstəkləyirlər. Səhv etmirəmsə, YAP-ın namizədi olan yeni parlament sədrinə də bütün parlament üzvləri bir nəfər kimi səs verib. Mən bunu başa düşə bilərəm. Amma başqa maraqlı tərəflərə izah etmək olmur ki, iqtidar partiyasının namizədini müxalifət niyə dəstəkləməlidir? Beynəlxalq təşkilatlar da hesabat hazırlayanda daha çox statistikaya, sənədə, görüntüyə istinad edirlər. Yadımdadır ki, Oqtay Əsədov Milli Məclis sədri seçiləndən sonra ABŞ Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı yaydığı bir hesabatda deyilirdi ki, parlamentdə cəmi bir müxalifət nümayəndəsi var. Ona istinad etmişdilər ki, Oqtay müəllim sədr seçiləndə bir nəfər onun əleyhinə səs vermişdi. Zənnimcə, belə incəliklər yeni seçilmiş parlamentin fəaliyyətində nəzərə alınmalıdır.

Şərhlər

Alqış bəyə 2020-07-06 18:08:57

Siz prezidentə dediniz,bəs nəticəsi? Sənə dedi ki,get öz işinlə məşğul ol? Yoxsa Mehdiyevə qarşı nəsə etdi? Nəticə?Buna da aydınlıq gətirsəniz hamı bilərdi ki, Sizi də eşidirlər.

Alqış Musayevə 2020-07-06 18:03:21

YAP-da hamı özü üçün çalışır. Sən də gör neyniyərsən, bir işdən zaddan istə.

t.ədalət 2020-07-06 16:30:41

Mətbuatın nüfuzu buyruq üçün verilən "fəxri" adlar hesabına öldü.Fikir verin,özünü tənqidi yazılar yazan kimi ortaya atan Rauf Arifoğlunun yaxasına prezident "buyruq medalı" taxır.O da bu medalı böyük razılıq hissi ilə qəbul edir.Zaman,tədrici olsa da kimin kim olduğunu göstərir.Alqış müəllim bilməlidir ki,mətbuat bağımsız olanda nüfuz qazanır.Hansısa partiyanın qazanına girən jurnalist xalqa doğma olan yazılar yaza bilməz.

Şaiq 2020-07-06 16:21:50

Mətbuata inamı artırmaq üçün qatığa qara deyənlər, rüşvətxoru tərifə qərq edənlər, Qəhrəman və Qazilərin yerinə toy müğənnilərini vəsv edənlər, açıq-saçıq geyimiərlə mənəviyyatımızı pozanlar oradan qovulmalıdırlar. Bütün hadisələr mətbuatda güzgü kimi əks olunmalıdır. Tənqidə görə heç kim təqibə məruz qalmamalıdır. Deputatların səs verməyinə gəlincə isə, parlamentdə müxalif düşüncəli deputat olmadığından qərarlara hamısının münasibəti eynidir. Düşünürəm ki, müxalif fikir olan yerdə demokratiya və güclü iqtisadiyyatın olması labüddür.

Son yazılar


Новости

APPLE MACBOOK AIR С ОБЗОРОМ M1

Новый MacBook Air с чипом Apple M1-это триумф. За неделю тестирования я довел этот компьютер и его новый процессор Apple до предела и обнаружил, что эти пределы превзошли мои ожидания почти на всех уровнях. Я также использовал его так, как на самом деле предназначен MacBook Air: как повседневный компьютер для выполнения повседневных задач. При этом я рассчитывал на восемь, а иногда и на 10 часов непрерывного использования батареи. Приступая к этому обзору, у меня был каталог потенциальных ловушек, в которые Apple могла попасть при переходе с чипа Intel на свой собственный процессор. Переходы чипов чертовски трудны и обычно не проходят гладко. Этот MacBook Air не только избегает почти всех этих ловушек, но и радостно перепрыгивает через них. Конечно, не все идеально. Настойчивость Apple в использовании унылых веб-камер по-прежнему остается обломком, а запуск приложений для iPad-сплошным беспорядком. Но когда я пользовался MacBook Air, я часто оказывался настолько впечатлен, что с трудом верил в это. Поверьте. MacBook Air с чипом M1 - самый впечатляющий ноутбук, которым я пользовался за последние годы. Подробнее: 13-дюймовый MacBook Pro с обзором M1 и Mac mini с обзором M1 НАШ ОБЗОР APPLE MACBOOK AIR (КОНЕЦ 2020 ГОДА) РЕЗУЛЬТАТ 9,5 ИЗ 10 Плюсы Быстро Intel-совместимых приложений работает хорошо Отличное время автономной работы Минусы Ужасные веб- камеры iOS-приложения-это дуновение Пришло время признать, что Маки были бы лучше с сенсорными экранами MacBook Air-самый впечатляющий ноутбук, которым я пользовался за последние годы ОБОРУДОВАНИЕ MACBOOK AIR Внешне новый MacBook Air почти идентичен тому, который Apple выпустила в начале этого года на базе Intel. Он имеет тот же самый любимый клиновидный дизайн, экран 2560 x 1600, который достигает максимальной яркости 400 нит, вход в систему отпечатков пальцев Touch ID, достаточно хорошие динамики, пересмотренную клавиатуру Apple с ножничным переключателем и массивный трекпад. Он также имеет ту же стартовую цену: $999 за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Эта базовая модель также имеет на одно ядро меньше графического процессора по сравнению с более дорогими конфигурациями, хотя я не могу сказать, какое влияние это может оказать. (Держу пари, это не так уж много.) Модель, которую я тестирую, имеет 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти за 1649 долларов. Как и раньше, вы не можете обновить что-либо позже, если вам это нужно. APPLE СОХРАНИЛА ДИЗАЙН ТОЧНО ТАКИМ ЖЕ Apple обновила параметры в строке функций У MacBook Air все еще есть ужасная веб-камера. Есть только одно внешнее отличие новой модели от предыдущей: Apple заменила некоторые кнопки в функциональном ряду на более полезные. Теперь вы получаете кнопку Spotlight search (которая на macOS Big Sur наконец-то может выполнять поиск в Google), Do Not Disturb и Диктовку. Если, как и я, вы до сих пор не пользовались диктовкой, я думаю, вы будете приятно удивлены тем, насколько она хороша. Все остальные различия находятся внутри. Во-первых, там больше нет вентилятора, только алюминиевый распределитель тепла. Но даже когда я доводил эту машину до абсолютного предела, я никогда не чувствовал, что она становится более чем немного теплой. Apple знает, что такое тепловой потолок для этой системы, и она хорошо держит MacBook внутри него. К сожалению, это сходство распространяется и на веб-камеру, которая по-прежнему имеет разрешение 720p и по-прежнему ужасна. Apple попыталась позаимствовать часть своей обработки изображений в реальном времени у iPhone, чтобы попытаться украсить изображение-и я действительно нахожу, что он лучше справляется с равномерным освещением моего лица, — но в основном я замечаю, что он выглядит плохо (только теперь это более обработанная версия плохого). Еще одно внутреннее изменение, которое затронет профессиональных пользователей и разработчиков больше, чем среднестатистического пользователя MacBook Air, заключается в том, что Apple перешла на единую архитектуру памяти, так что отдельной графической памяти нет. Apple утверждает, что это более эффективно. К сожалению, я не могу сказать, достаточно ли у модели 8 ГБ оперативной памяти, чтобы комфортно справляться как с процессором, так и с графическим процессором, но у меня не было никаких проблем с 16 ГБ на моем обзорном устройстве. На самом деле, я еще не столкнулся с какой — либо проблемой производительности вообще-потому что этот MacBook Air очень быстрый. Новый MacBook Air работает очень быстро. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ MACBOOK AIR MacBook Air работает как ноутбук профессионального уровня. Он никогда не стонет под несколькими приложениями. (Я бегал больше дюжины за раз.) Он без жалоб обрабатывает интенсивные приложения, такие как Photoshop и даже приложения для редактирования видео, такие как Adobe Premiere. Это никогда не заставляло меня дважды подумать о загрузке другой вкладки браузера или 10 — даже в Chrome. На прошлой неделе я писал, что Apple “поразительно уверена в своих новых процессорах M1 Mac”, отбрасывая огромные претензии и отказываясь каким-либо образом снижать ожидания. Использовав один из них, я просто поражен. Он имеет два порта Thunderbolt. Он использует Touch ID для биометрии. В целом аппаратное обеспечение идентично последней модели. Я использовал ноутбуки Windows с процессорами Arm от Qualcomm, и они медленнее, сложнее и сложнее, чем машины Intel. Несмотря на то, что я полагал, что Apple справится с этим переходом от Intel к Arm лучше, я не ожидал, что все будет работать так хорошо, как это происходит. Я знал, что macOS и собственные приложения Apple будут быстрыми, многие из которых были закодированы специально для работы с этим процессором. Что меня потрясло, так это то, насколько хорошо работает каждое приложение. Некоторые предпосылки: приложения обычно создаются для работы с определенным типом процессора, поэтому, когда они запускаются на машине с другим процессором, какая-то дополнительная работа должна происходить под капотом. На Mac эта работа выполняется с помощью программного обеспечения под названием Rosetta 2, которое вы устанавливаете при первом запуске приложения на базе Intel. В отличие от Windows, Rosetta 2 на самом деле не эмуляция, а перевод. Это означает, что запуск этих приложений занимает немного больше времени, но как только они запускаются, они просто... запускаются. Я еще не сталкивался с какими-либо проблемами совместимости приложений (хотя, возможно, некоторые из них мне не удалось отследить). Мы, конечно, провели набор тестов. На приведенной ниже диаграмме показаны некоторые из наших результатов. Но я просто хочу назвать одну, в частности: частоту кадров на Shadow of the Tomb Raider. Тридцать восемь кадров в секунду-вполне приличное число для игрового ноутбука с недорогой видеокартой. Это почти неслыханно для компьютера со встроенным графическим процессором. Я работаю над этим MacBook Air, который поставил бы мой старый MacBook Air на колени. М1-Mac на основе критериев Бенчмарк MacBook Air MacBook Pro Mac mini Cinebench R23 Multi 6803 7729 7729 Cinebench R23 Single 1494 1519 1520 Cinebench R23 Multi looped for 30 minutes 5369 7729 7780 Количество очков в Geekbench 5.3 многоядерных процессоров 7510 7554 7711 Geekbench 5.3 CPU Single 1730 1730 1754 Количество Очков В Geekbench OpenCL В 5.3/ Вычислительные 18357 19211 19654 Мы проводим стандартный экспортный тест Adobe Premiere, и MacBook Air превосходит новейшие ноутбуки Intel с интегрированной графикой и удерживает свои позиции с некоторыми ноутбуками с соответствующими дискретными графическими процессорами. Главное, на что нужно обращать внимание, - это не цифры. Я признаю, что они впечатляют, а также отражают мой реальный опыт работы с компьютером. Вместо этого следует обратить внимание на то, что Tomb Raider и Adobe Premiere еще не были оптимизированы для этого чипа. Они проходят через слой перевода Apple Rosetta 2. Apple намекнула, что чип M1 был разработан в сотрудничестве с командой Rosetta, так что вполне вероятно, что в самом аппаратном обеспечении есть много оптимизаций. (Однако мы обнаружили одну странную ошибку: премьера закодированного видео с половиной обычного битрейта, который мы ожидаем при использовании переменного битрейта на предустановленном экспорте YouTube 4K. Нам пришлось установить ползунок на 80, чтобы добиться того же битрейта экспорта компьютеров Intel по умолчанию. Странно! Мы дали знать Adobe, и на момент публикации лучший ответ заключается в том, что Premiere официально не поддерживается на M1.) Если у вас сейчас есть MacBook Air, я уверен, что этот новый MacBook будет работать лучше во всех отношениях. Я думаю, что это лучше, чем штаны от ультрабуков Intel под управлением Windows, включая его самые последние чипы. Центр управления на MacBook Air. СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ MACBOOK AIR AppleApple утверждает, что эта машина может получить 18 часов воспроизведения видео и “15 часов беспроводной сети”, что является очень большими претензиями. Компания говорит мне, что я должен ожидать, что время автономной работы будет на 50 процентов лучше, чем у последнего Air, а батарея внутри этого компьютера не больше, чем у предыдущих моделей. Все эти улучшения сводятся к повышению эффективности. Мои реальные результаты? Я получаю от восьми до десяти часов реальной, постоянной работы в зависимости от того, насколько сильно я ее продвигаю. Это не совсем на 50 процентов лучше, чем последний MacBook Air, но очень близко. AIR ДЛИТСЯ ДОЛЬШЕ, ЧЕМ БОЛЬШИНСТВО ДРУГИХ НОУТБУКОВ В СВОЕМ КЛАССЕ Чтобы быть предельно ясным, я получаю эти цифры с помощью приложений, которые я на самом деле использую, которые, конечно же, включают Chrome и различные приложения, которые также основаны на движке Chrome, например Slack. Что примечательно в этом случае, для некоторых приложений Rosetta 2 нужно сделать кучу переводов кода в реальном времени, что еще больше сокращает время автономной работы. Если и когда эти приложения будут переписаны на “универсальные” приложения, которые изначально работают на M1, я ожидаю увидеть еще лучшее время автономной работы. Может показаться странным упоминать об этом в контексте времени автономной работы, но MacBook Air теперь мгновенно просыпается от сна, и приложения, которые были запущены до того, как вы закрыли ноутбук, гораздо быстрее догоняют себя в мире. Это тонко, но я обнаружил, что готов закрывать Воздух чаще, чем обычно делаю с другими ноутбуками, потому что пробуждение его от сна происходит так легко. Если вы пытаетесь выбрать между новым 13-дюймовым MacBook Pro и этим MacBook Air, я думаю, что время автономной работы будет решающим фактором для большинства людей. В тестировании Нилая Профессионал постоянно получает еще пару часов на зарядке. Pro также имеет сенсорную панель и немного более яркий экран, но другое важное отличие заключается в том, что у него есть вентилятор. Это позволяет ему выполнять тяжелые рабочие нагрузки в течение длительных периодов времени. То же самое касается и нового Mac mini. Приложения iOS изначально работают на MacBook Air. Некоторые из них хороши, многие-нет. ПРИЛОЖЕНИЯ IOS НА MACBOOK AIR Одно из преимуществ MacBook, использующего ту же архитектуру процессора, что и iPhone и iPad, заключается в том, что теперь он может запускать приложения для iPhone и iPad изначально. Чтобы найти их, вам нужно специально отфильтровать их в Mac app store. К сожалению, разработчикам не разрешается распространять приложения iOS непосредственно среди пользователей. Когда вы отправитесь в Mac App store, чтобы найти свои любимые приложения, приготовьтесь к разочарованию. Нажмите на свое имя в левом нижнем углу, затем перейдите на вкладку “Приложения для iPhone и iPad”, которая покажет вам все приложения, установленные на ваших устройствах iOS. То, что я нашел там, было галереей заброшенного программного обеспечения, в основном приложений от разработчиков, которые не были обновлены, чтобы быть в курсе новых устройств. У разработчиков есть возможность отказаться от того, чтобы их приложения были доступны на Mac, и многие, многие разработчики сделали это. Instagram, Slack, Gmail и многие другие просто недоступны. Я подозреваю, что эти разработчики сделали этот выбор, потому что они хотели убедиться, что у них нет грязного, странного опыта работы с приложениями на Mac. Поскольку iOS-приложений на Mac грязное, странное впечатление. Яблоко надо было влепить бета-версия данной функции. Опция Apple “Touch Alternatives” для приложений iOS. Приложения, которые были закодированы для работы с последними стандартами кодирования iPad, великолепны. Пасмурно, приложения подкастинга, неплохо чувствует себя и полностью пригоден для использования. С другой стороны, HBO Max-это полный бардак. Он появляется в маленьком окошке, которое вы не можете изменить, как и полноэкранные видео. Что? Этот опыт также немного глючит, хотя Apple говорит мне, что следующая проблема, с которой я столкнулся, будет решена в ближайшее время. Я установил приложение Telegram messaging iOS, которое поначалу работает хорошо. Но когда приходит новое сообщение, приложение открывается поверх других моих окон. Большая ошибка заключается в том, что я не смог удалить его обычным способом, нажав кнопку X в Центре запуска. Даже когда я удалил его вручную в Finder, он все еще оставался там в течение нескольких минут, пока я не перезагрузился, получая уведомления. Apple создала новую систему для каждого приложения iOS, доступного в меню Mac, под названием “Touch Alternatives.” Это серия кнопок, жестов и других магических заклинаний, чтобы заставить приложения, которым нужен сенсорный экран, работать на Mac. Это откровенно смешно и самый ясный признак того, что Apple сгибает себя в узлы, чтобы избежать того, что, очевидно, должно быть сделано: поставить сенсорный экран на Mac. К счастью, вы можете игнорировать все эти приложения для iOS, пока разработчики не оптимизируют их или Apple не придумает лучший способ убрать странные вещи. Новый MacBook Air с чипом M1. В то же самое время, когда компания выпустила новый MacBook Air с процессором M1, Apple прекратила выпуск версии Air на базе Intel. Это был смелый шаг; MacBook Air-самый продаваемый компьютер Apple, и Apple также только что заработала больше денег, продавая Mac в прошлом квартале, чем когда-либо раньше. Но это было правильное решение. Нет ни одной причины, по которой я мог бы найти старую версию Intel. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЕБ-КАМЕРЫ, MACBOOK AIR С M1 ПРОСТО НЕВЕРОЯТЕН Для профессиональных пользователей все еще существуют улучшения, которые Apple должна сделать, чтобы повысить производительность на верхнем уровне для интенсивных рабочих нагрузок. Вы не можете запустить внешнюю видеокарту, и вы ограничены только одним внешним дисплеем за раз, например, и вполне вероятно, что настоящий профессионал довольно быстро найдет потолок на этом интегрированном графическом процессоре. Но как обычный компьютер, нет ничего похожего на этот MacBook Air. У него очень хорошее время автономной работы, невероятная производительность для своего класса и да, хорошая клавиатура. Жаль только, что с веб-камерой. Это главная причина, по которой мы не могли дать этому ноутбуку 10/10, который мы рассматривали. Процессорные переходы должны быть запутанными и сложными. Ранние пользователи новых чипов обычно подписываются на сломанные приложения, замедления и странные ошибки. Благодаря тщательной интеграции своего нового процессора и программного обеспечения Apple избежала всего этого. Вам не нужно беспокоиться ни о каких технических деталях, которые позволили MacBook Air успешно пройти этот переход. То, что я могу сказать это, пожалуй, самое впечатляющее. Потому что это просто работает. СВЯЗАННЫЙ Apple MacBook Pro с обзором M1: сгибание руки Apple Mac mini с обзором M1: over-performer Exclusive First смотрит на новые технологии, обзоры и шоу, такие как Processor with Dieter Bohn. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ: MACBOOK AIR (КОНЕЦ 2020 ГОДА) Каждое интеллектуальное устройство теперь требует от вас согласия на ряд условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать “согласен”, чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Для того чтобы пройти настройку и фактически использовать MacBook Air (конец 2020 года), вы должны согласиться: Лицензионное соглашение на программное обеспечение macOS, которое включает в себя гарантийное соглашение Apple и условия и положения Game Center Эти соглашения не подлежат обсуждению, и вы вообще не можете использовать ноутбук, если не согласны с ними. Существует также несколько факультативных соглашений, в том числе: Услуги определения местоположения Использование учетной записи iCloud добавляет Правила и условия iCloud и службы поиска моего местоположения Отправка данных о сбоях и использовании в Apple в помощь разработчикам приложений Разрешая Apple, чтобы использовать свои стенограммы, Siri, чтобы улучшить распознавание голоса Условия и положения Apple Pay Итоговый итог-три обязательных соглашения и шесть факультативных.

ОБЗОР SAMSUNG GALAXY S21:

Samsung Galaxy S21-это среднечастотный телефон с флагманским названием. Вместо того чтобы предлагать по существу один и тот же телефон верхнего уровня в разных размерах, Samsung решила стать агрессивной по цене в этом году. Galaxy S21 стартует с $799,99 за меньшую версию с 6,2-дюймовым экраном и $999,99 за плюсовую версию с 6,7-дюймовым дисплеем. Хотя в обоих случаях разумно потратить дополнительные 50 долларов на модели с 256 ГБ памяти. Помогает то, что S21 оказался очень хорошим телефоном среднего уровня. Samsung Samsung в этом году, тем не менее, если вы хотите получить самый лучший телефон, который Samsung может предложить прямо сейчас, вы должны купить самый большой телефон, Galaxy S21 Ultra. Если Ultra слишком велик или слишком дорог для ваших нужд, то нет ничего плохого в обычном Galaxy S21. Samsung удалось снизить цену без серьезных жертв ни в опыте, ни в функциях этого телефона. Однако избежать масштабного провала-не обязательно то же самое, что добиться большого успеха. НАШ ОБЗОР SAMSUNG GALAXY S21 5G РЕЗУЛЬТАТ ГРАНИ 8 ИЗ 10 Плюсы Быстрый процессор Хороший экран Хорошее время автономной работы Минусы Samsung bloatware Конкуренция подорвет цену Нет расширения памяти microSD Samsung Galaxy S21. Телефоны, которые стремятся дать вам все самое лучшее, как правило, стоят больше тысячи долларов. Ниже этого есть более заметные компромиссы, поскольку каждый телефон выбирает свой приоритет. Что касается Galaxy S21, то Samsung сделала большую ставку только на одну деталь: процессор Qualcomm High-End Snapdragon 888. Samsung Samsung использует свой собственный процессор Exynos на некоторых рынках за пределами США, и хотя я слышал, что Samsung значительно улучшила его по сравнению с прошлым годом, я не смог протестировать его сам. На базовом уровне приоритет процессора означает, что S21-это очень быстрый телефон с приличным временем автономной работы. Я могу прожить целый день с умеренным или интенсивным использованием батареи емкостью 4000 мАч, хотя с небольшим усилием я могу разрядить ее. Более крупный Galaxy S21 Plus — который я еще не тестировал — имеет батарею емкостью 4800 мАч и, вероятно, прослужит еще дольше, несмотря на немного больший экран. В остальном оба имеют одинаковое разрешение и функции. SAMSUNG ОТДАВАЛА ПРИОРИТЕТ ПОСТАВКЕ БЫСТРОГО НОВОГО ПРОЦЕССОРА ПРЕЖДЕ ВСЕГО Не менее важно и то, что выбор в пользу новейшего и лучшего процессора Qualcomm означает, что Galaxy S21 имеет больше шансов продержаться у вас три или более лет, прежде чем неизбежный марш программного обеспечения Android поглотит его или оставит позади. Я спросил Samsung, сколько лет обновлений программного обеспечения он будет гарантировать пользователям S21, и обновит этот обзор, если я услышу ответ. Snapdragon 888 также означает, что эти телефоны поддерживают оба вида 5G в США. Во время моего тестирования в районе залива я все еще нахожу, что 5G часто не намного быстрее LTE, а mmWave-версию 5G все еще очень трудно найти. Однако я также вижу некоторые улучшения по сравнению с прошлым годом. Поэтому мой взгляд на 5G немного сместился. Я все еще думаю, что вы не должны обновлять свой телефон только для того, чтобы получить 5G. Тем не менее, если вы все равно должны получить обновление и у вас есть выбор получить телефон 5G, вы, вероятно, должны это сделать. Сети еще недостаточно хороши, но если вы держите свой телефон какое-то время, вы можете пожалеть, что у вас его нет в ближайшие годы. (В любом случае будет трудно купить телефон без 5G, если вы потратите более 500 долларов в этом году.) Металлические боковые направляющие S21 изгибаются в выпуклость камеры. Тото идти вместе с приоритетом, который вы не можете видеть, другое большое изменение Samsung-это то, что вы можете: дизайн. Как и в случае с Galaxy S21 Ultra, обычные Galaxy S21 и S21 Plus имеют металлические направляющие, которые впадают в выступ камеры на задней панели. Здесь он выглядит так же хорошо, как и на Ультра. Однако Samsung пошла еще дальше на меньшем S21, заменив обычную заднюю стеклянную панель пластиком (модель Plus по-прежнему использует стекло). Для меня это вообще не проблема — на самом деле, в некотором смысле, я предпочитаю его, так как это одна вещь, способная разбиться при падении. Это способ сократить расходы, но тот, который заставляет меня задуматься, действительно ли я хочу, чтобы стекло на задней панели моего телефона было в первую очередь. Он чувствует себя великолепно, с матовой отделкой, и ни одна из дешевых или хлипких ассоциаций пластика не может принести. Экран S21 имеет только 1080p, но он плоский и выглядит великолепно. Задняя часть базовой модели пластиковая, но на ощупь она приятная. На задней панели S21 есть три камеры. Пока мы обсуждаем эту тему, вот некоторые другие способы, которыми Samsung сократила расходы на S21 по сравнению с прошлогодним Galaxy S20. Ему не хватает MST, технологии Samsung для оплаты через терминалы кредитных карт, которые не могут считывать NFC. Нет слота для карт microSD для расширения хранилища, что немного жалит, поскольку Samsung до недавнего времени была немного сдержанной в том, чтобы держать карту microSD в своих флагманах. Samsung также сэкономила расходы, стоя рядом с камерами — они практически не изменились с прошлого года. (Подробнее о камерах ниже.)S21 также снижает разрешение экрана с прошлогодней панели 1440p до 1080p как в обычной, так и в плюсовой версиях. Они тоже плоские, что многие предпочитают изогнутым краям. Я не возражаю против изогнутых экранов, если они соответствуют эргономике телефона, но здесь, я думаю, Samsung сделала правильный выбор, чтобы стать плоской. Экран имеет адаптивную частоту обновления, которая может работать на частоте до 120 Гц, поэтому прокрутка и анимация очень плавные. В отличие от более продвинутой экранной технологии Ultra, частота обновления этого экрана достигает 48 Гц, и он также использует более традиционную технологию OLED вместо более новой версии LTPO в Ultra. На эти понижения характеристик экрана я говорю следующее: все равно. Samsung неизменно отлично справляется с созданием экранов, и хотя S21 не демонстрирует компанию в лучшем виде, это все равно отличный дисплей. Но больше, чем любое другое обновление или понижение рейтинга в этом году, спецификация, которая оказала наиболее ощутимое влияние на мой опыт работы с S21, была новым датчиком отпечатков пальцев под экраном. Он может читать с большей площади, и мне кажется, что он чувствует себя быстрее, чем прошлогодний датчик. Ведь как часто мы разблокируем наши телефоны, даже миллисекунды влияют на то, насколько отзывчивым будет телефон. Также: он работает с масками. Аппаратное обеспечение камеры S21 практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. Единственное существенное различие между системами камер на прошлогоднем Galaxy S20 и нынешнем Galaxy S21 заключается не в аппаратном обеспечении, а в программном обеспечении. Samsung проделала определенную работу по обновлению своей обработки для улучшения фотографий в определенных ситуациях. Например, я заметил небольшой скачок в качестве низкой освещенности. Но за исключением незначительной замены сенсоров на ультрашироком аппаратном обеспечении камеры ничего не изменилось. Основной датчик имеет 12 мегапикселей с OIS, сверхширокий также имеет 12 мегапикселей и 120-градусное поле зрения, а телеобъектив имеет 3-кратный оптический зум и делает трюки с кадрированием с помощью своего 30-мегапиксельного датчика, чтобы предложить цифровой зум до 30 раз. Селфи-камера имеет 10 мегапикселей. В США, я думаю, самым прямым конкурентом камеры в этом ценовом диапазоне, вероятно, является Google Pixel 5 за 699 долларов. К моему большому удивлению, среди рецензентов единодушно считается, что Galaxy S21 делает лучшие фотографии в целом. Я согласен. Давние пикселя преимущество камеры есть все, но рассеивается. Samsung Galaxy S21 слева, Pixel 5 справа; Galaxy просто лучше справляется с шумом и детализацией в тени в темном режиме Теперь, я по-прежнему предпочитаю эстетику пикселя для Samsung по. Пиксель сохраняет свой контрастный, более синий вид по сравнению с тенденцией Samsung чрезмерно осветлять и перенасыщать все вокруг. Однако на техническом уровне Galaxy S21 просто делает свою работу лучше. Меньше шума в тенях и слабом освещении, больше деталей при приличном освещении и гораздо лучшая производительность зума. Не думаю, что обычные галактики типа S21 выдерживает улучшенный телеобъектива изображений, которые вы можете сделать из ультра, который имеет 10-кратный оптический объектив. Но при увеличении от 3-кратного до максимального 7-кратного пикселя S21 просто делает свою работу лучше, чем алгоритмы Google. Samsung также выигрывает на видео. 1 из 17 Существует обычный набор новых функций камеры, многие из которых, я думаю, большинство пользователей могут игнорировать. Съемка видео 8K не имеет большого смысла на камере такого калибра, но вы можете это сделать. Однако я очень ценю профессиональные режимы Samsung как для видео, так и для фотографий. В ситуациях, когда вы можете потратить немного времени на составление кадра и настройку параметров камеры, вы можете получить что-то гораздо более интересное. Samsung также сделала возможным полностью отключить сглаживание лица. Это создает лучшие образы, но, что более важно, это также может помочь улучшить самооценку некоторых людей. Программное обеспечение Samsung One UI на Galaxy S21. Как я уже отмечал в своем обзоре Galaxy S21 Ultra, Samsung движется в неправильном направлении со своим программным обеспечением. Это позор, потому что основы версии Android от Samsung, One UI, все еще великолепны. Это делает Android немного чище и ярче, а также дает ему ключевые функции для управления гигантскими экранами. Но вместо того, чтобы опираться на эту силу, Samsung увязает в ней. Слишком много тайных настроек и слишком много почти бессмысленных значков на панели быстрых настроек. В США пользователи S21 должны быть достаточно сообразительны, чтобы знать, как загружать и использовать сообщения Android вместо сообщений Samsung, если они хотят беспрепятственный, непрерывный доступ к сообщениям RCS (большая часть остального мира получает сообщения Android по умолчанию). ОДИН ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ВСЕ ЕЩЕ ИМЕЕТ ПРАВИЛЬНЫЕ ОСНОВЫ, НО ДВИЖЕТСЯ В НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ Также Samsung Samsung Digital assistant, Bixby, стоит использовать только в том случае, если вы подключили всю свою цифровую жизнь к экосистеме Samsung. Я подозреваю, что большинство в США этого не сделали, и поэтому все это просто кажется излишним рядом с Google Assistant. Самое вопиющее, что приложения Samsung по умолчанию часто имеют рекламу в верхней части. Нажатие на гигантский виджет погоды в верхней части главного экрана по умолчанию показывает рекламу в приложении погоды Samsung. Я не знаю, какую крошечную маржинальную прибыль Samsung получает от этой рекламы, но я не думаю, что удар по ее репутации стоит того. Все эти неприятности с программным обеспечением Samsung могут быть либо предотвращены, либо отменены знающим пользователем. И вообще, я думаю, что большинство пользователей найдут свой путь к этому знанию — но это не значит, что это не хлопотно в первую очередь. Я могу быть более продуктивным на хорошо настроенном телефоне Samsung, чем практически на любом другом телефоне, но он не должен требовать такой большой настройки и уклонения от рекламы. Samsung Galaxy S21 часто доступен по цене ниже полной розничной цены Сложите все варианты и компоненты Galaxy S21, и вы не сможете избежать вывода, что это перефразированный Galaxy S20 с более быстрым процессором и более приятным внешним видом. Это довольно суровый взгляд на вещи, но это правда, и я не думаю, что он должен проклинать телефон. Иногда на год-над-год обновления являются незначительными. SAMSUNG СНИЗИЛА ЦЕНУ, НО ВАМ СЛЕДУЕТ ПОДОЖДАТЬ, ПОКА ОПЕРАТОРЫ НЕ СНИЗЯТ ЕЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ Это незначительное обновление означает, что нет никаких причин спешить покупать Galaxy S21. Это телефон, который можно получить, когда вам нужно заменить свой старый и сломанный телефон, и если вашему телефону больше двух лет, это будет иметь огромное значение. Есть еще одна причина не спешить с приобретением S21: телефоны Samsung славятся тем, что получают большие скидки от операторов. Я бы не стал заходить так далеко, чтобы сказать, что было бы ошибкой платить полную цену за S21, но я бы сказал, что вы должны искать — или даже ждать — сделки, если можете. Самый интересный выбор, который Samsung сделала в этом году,-это вместо того, чтобы сделать более дешевую “фанатскую версию” своего флагманского телефона, она просто сделала этот флагман более дешевой версией. Это разумный выбор для Samsung, но это также означает, что у вас, как у потребителя, на один выбор меньше. Samsung Samsung в этом году, если вы хотите купить самый лучший телефон Samsung в этом году, вам придется купить самый большой телефон Samsung — и в этом году различия еще более разительны. Но если вас не интересуют новейшие, самые большие и самые большие устройства и вы не возражаете против того, как Samsung работает с Android, Galaxy S21-отличный выбор. Exclusive First смотрит на новые технологии, обзоры и шоу, такие как Processor with Dieter Bohn. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! Согласен продолжить: SAMSUNG Галактика типа S21, типа S21 плюс, и S21 ультра Каждое интеллектуальное устройство теперь требует от вас согласия на ряд условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать “согласен”, чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Samsung Galaxy S21, вы должны согласиться: Условия и положения Samsung Политика конфиденциальности Samsung Условия предоставления услуг Google (включая Политику конфиденциальности) Условия предоставления услуг Google Play Существует множество факультативных соглашений. Если вы используете версию для конкретного носителя, их будет больше. Вот лишь некоторые из них: Samsung “Связывает информацию” и отправляет диагностические данные Резервное копирование Google Диска, Геолокационные службы, Сканирование W-Fi, диагностические данные Автоматическая установка (в том числе от Google, Samsung и вашего оператора связи) Политика конфиденциальности Bixby (требуется для использования Bixby), а также дополнительные опции Bixby, такие как персонализированный контент, доступ к данным и просмотр аудиозаписи Могут быть и другие. Например, у меня уже была учетная запись Samsung, поэтому мне не нужно было соглашаться на дополнительные условия для этого. Погодное приложение Samsung также имеет свою собственную политику конфиденциальности, которая может включать обмен информацией с weather.com. Окончательный итог: существует четыре обязательных соглашения и, по крайней мере, четыре факультативных.