“POSTSOVET MƏKANININ İKİ NADİNC ÖLKƏSİ...” - Rusiya və Ermənistanı birləşdirən "dəyərlər"

“Moskva məhz özünün yaratdığı münaqişlərdə özü üçün müstəsna “sülhməramlı” rolu tələb edir”

İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdə dövlət sərhədlərinin bütövlüyü prinsipi dəyişməz qalıb. 1950-ci və 1960-cı illərdə BMT-də irəli sürülən “öz müqəddəratını müəyyən etmə hüququ”nun tətbiqi isə yalnız Avropa imperiyalarının müstəmləkələrinə şamil edilirdi.

Separatçılıq kampaniyası ancaq iki dəfə uğur qazanıb: 1971-ci ildə Banqladeş Pakistandan, 1991-ci ildə isə Eritreya Efiopiyadan ayrılanda. 1970-ci illərin ortasında isə irredentizmin (qonşu ərazilərin özünə birləşdirilməsi) təzahürü özünü Mərakeşin Qərbi Saharaya, İndoneziyanın isə Şərqi Timora soxulmasıyla bir daha göstərdi. “Soyuq müharibə”dən sonra dövlətlərin ərazi bütövlüyünü Rusiya Federasiyası Moldovada Dnestryanı, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ, Gürcüstanda Cənubi Osetiya və Abxaziya, Ukraynada Krım münaqişəsilə təhdid edir. Bu ərazilərə iddialar BMT-nin “öz müqəddəratını təyinetmə” hüququna uyğun deyil, çünki bunlar mövcud dövlətlərin tərkibinə daxildirlər.

Qərb 2008-ci ildə Kosovanın müstəqilliyini müdafiə edəndə, yeni presedent yarandı. Rusiya Kosovo presedentindən istifadə edərək, 2008-ci ildə Cənubi Osetiya və Abxaziyanın “müstəqilliyini” və 2014-cü ildə Krımın “öz müqəddəratını təyin etməsini” dəstəklədi. Ancaq onun 2014-cü ildə “Novorossiya” layihəsi çərçivəsində Ukraynanın cənubundakı ruspərəst üsyanı qızışdırmaq istəyi baş tutmadı.

Rusiyanın dezinformasiya kampaniyasında deyilir ki, Ukraynada vətəndaş müharibəsi gedir. Kreml Ukraynanın şərqində Rusiya ordusunun mövcudluğunu inkar edir. Ermənistan isə hesab edir ki, Krım kimi Dağlıq Qarabağın da “öz müqəddəratını təyin etmək” hüququ var.

1991-ci ildə müstəqil dövlət olan 13 sovet respublikasının qonşularına qarşı ərazi iddiası olmayıb və onlar dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipini dəstəkləyiblər. Bu 13 dövlətdə irredentizm millətçi marginal dairələrlə məhdudlaşır, hərçənd ki, İranda Azərbaycanın özündəkindən iki dəfə artıq azərbaycanlı, Əfqanıstanda isə Tacikistandakı taciklərdən 3 milyon çox tacik yaşayır.

Rusiya prezidenti Vladimir Putin iddia edir ki, Ukrayna Sovet İttifaqının dövlət siyasəti sayəsində genişlənib. Amma Kuban və Ukraynanın ətraf rayonları 1920-ci illərdə Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikasının (RSFSR) tərkibinə daxil edilib. Ukraynanın özü isə SSRİ-yə birləşdiriləndə 200 min kvadrat kilometr ərazisini itirdi. O ki qaldı ərazi bütövlüyünə hörmət bəslənməsinə, bu xüsusda postsovet məkanında Rusiya və Ermənistan iki müstəsna ölkədir. Millətçilik nəzəriyyəçisi Benedikt Andersenin fikrinə görə, hər iki ölkənin “təxəyyüldəki əraziləri” müasir dövrümüzdə ictimai quruluş şəklinə düşüb. Bu təxəyyül məhsulu böyük millətlər haqqındakı söyləmlərə və qədim əfsanələrə söykənir. Belə ki, Rusiya öz şüurunda orta əsr “Kiyev Rus Dövləti”ni, Ermənistan isə “Böyük Ermənistan”ı canlandırır.

Ruslar və ermənilərin təxəyyülündəki torpaqlar hər iki ölkənin mövcud sərhədlərini aşır və əhalinin itirilmiş ərazilərə nostalgiya hissi duyan kəsimi tərəfindən geniş dəstək görür. 2005-ci ildə Putin Sovet İttifaqının dağılmasını “əsrin böyük geosiyasi fəlakəti” adlandırmışdı. Erməni millətçiləri isə 1920-ci ildə yerinə yetirilməmiş “Sevr müqaviləsi” əsasında qurulacaq “Böyük Ermənistan” ideyası ilə çıxış edirlər.

Rusiya irredentizminin kökləri dərindir. Tanınmış tarixçı Riçard Payps (Richard Pipes)izah edir ki, Rusiya milli dövlətə çevrilməmişdən öncə imperiya idi və ona görə də, bu vəziyyət sərhədlər məsələsində dolaşıqlıq yaradır. Bunun əksinə, İngiltərə və Fransa əvvəl milli dövlət olublar və bundan sonra imperiya qurublar. Ruslar Rusiya və Sovet İttifaqını bütöv və eyni məhfum kimi qəbul edirlər.

Ukrayna və Pribaltika müxalifətçilərindən fərqli olaraq, rus millətçiləri heç zaman RSFSR-in müstəqilliyi üzərində durmayıblar, bunun əvəzinə onlar SSRİ-ni yeni imperiyaya çevirməyə çalışıblar.

RSFSR SSRİ-dən ayrılmaq barədə qərar verməyib. Hər il bayram edilən “Rusiya Günü” 1990-cı ilin iyununda qəbul edilmiş suverenlik haqqında bəyannaməyə əsaslanır. 1991-ci ildə irticaçıların baş tutmayan çevrilişindən sonra RSFSR özünü sovet institutlarının varisi elan etdi.

Yetmiş il ərzində ruslar Sovet İttifaqını Rusiya hesab ediblər. 1991-ci ildən bu yana Rusiya ikili məqsəd güdüb: rus torpaqlarını bir yerə yığmaq (şərqi slavyan), Avrasiyanı suveren dövlətlər ittifaqında birləşdirmək. Və beləliklə də Müstəqil Dövlətlər Birliyinə (MDB) inteqrasiya yoluyla SSRİ-ni dirçəltmək.

1996-cı ildə hələ Boris Yeltsin hakimiyyəti zamanı təklif olunan və Belarusun suverenliyini əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdıran “Rusiya-Belarus ittifaqı” gələn ay imzalanacaq. Rusiya prezidentləri Yeltsin və Putin israr edirdilər ki, SSRİ-nin varisi olaraq Rusiyanın Avrasiya məkanına təsir sferası kimi baxmaq hüququ var və Qərb hanısısa “Yalta-2” sammitində bunu qəbul etməlidir.

Yəni bu o anlama gəlir ki, keçmiş sovet respublikaları Rusiyanın təsir sferasının bir parçasıdırlar, əgər bu respublikalar Gürcüstan və Ukrayna kimi Qərblə inteqrasiyaya çalışarlarsa, o zaman Rusiyapərəst separatizmlə qarşılaşacaqlar.

Rusiya hesab edir ki, Avrasiyadakı digər sovet respublikalarından fərqli olaraq, yalnız onun özü “həqiqi suverenliyə” malikdir. Rusiyanın düşüncəsinə görə, Qərb bu respublikları rusafob təbliğatı üçün istifadə edir və Avrasiya dövlətləri arasında fikir ayrılığı salır.

Rusiyanın Ukrayna barəsində iki əsas dezinformasiyası var. Bunlar “süni dövlət” və “ABŞ-ın marionetkası” sözləridir.

Rusiyanın keçmiş Prezidenti Dmitri Medvedevin dediyi kimi, “imtiyazlı maraqlardan” və özünün hegemon təsir sferasından irəli gələrək, Rusiya rəngli inqilabları ABŞ və Avropa Birliyi tərəfindən həyata keçirilən qəsd sayır. Rusiya NATO ilə hesablaşmaq istəmir və Avropa Birliyinin genişlənməsini həzm edə bilmir. Moskva məhz özünün yaratdığı münaqişələrdə özü üçün həmişə müstəsna “sülhməramlı” rolu tələb edib.

On milyonluq erməni diasporu ABŞ və Fransada daha güclü təsirə malikdir. Bundan əlavə, bu diaspora Sovet İttifaqının bütün diasporaları içərisində ən güclüsüdür. İkinci yerdə üç Pribalatika respublikası, üçüncü yerdə isə ukraynalılar gəlir.

Erməni diasporunun təsiri bir çox cəhətdən mühümdür. Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin səndlərində deyilir ki, erməni diasporu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin və Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin kompromis yolla həllinə ciddi əngəl törədir. Böyük Britaniya XİN-in fikrinə görə, güclü və təsirli diaspora İrəvanın manevr imkanlarını məhdudlaşdırır.

Bütün 20-ci əsr boyunca Ermənistanda ən nüfuzlu güc “böyük Ermənistan” ideyasının dəstəkçisi “Daşnaksutyun” partiyası olub. "Daşnaksutyun” ABŞ-dakı ən gücül erməni təşkilatı “Erməni Milli Komitəsi”ndə aparıcı partiyadır. "Daşnaksutyun” 1918-ci ildə Ermənistan respublikasında hakimiyyətdə olub.

“Soyuq müharibə” zamanı erməni diasporası 1915-ci il hadisələrinin genosid kimi tanınmasına çılışıb. Bununla yanaşı ermənilər Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları irəli sürüblər. Terror təşkilatı olan “ASALA” da həmçinin “Böyük Ermənistan” ideyasını dəstəkləyir və genosidi tanımağı tələb edirdi. Bundan başqa eyni məqsəd daşıyan daha iki terror təşkilatı(JCAG və ARA) vardı.

1975-1991-ci illərdə “ASALA” SSRİ DTK-nın maddi-texniki dəstəyi və Fələstin terrorçuları vasitəsilə xeyli sayda partlayış və qətl hadisələri törətdi. Bu terror aktlarında 66 nəfər ölmüş, 229 nəfər yaralanmışdı. NATO məmurları və türk diplomatları bu terrorun qurbanı olmuşdular.

Keçmiş Sovet respublikaları diasporalarından heç biri terrorçuluqla məşğul olmayıb, hətta 1933-cü ildəki “Qolodomor”un genosid kimi tanınmasına çalışan Ukrayna millətçiləri də bu yola baş vurmayıblar.

1966-cı ildən 1980-ci illərə kimi SSRİ-də gizli fəaliyyət göstərən “Ermənistan Milli Birlik Partiyası” (National United Party-NUP) da “Böyük Ermənistan”ın yaradılması və genosidin beynəlxalq səviyyədə tanınmasını qarşısına məqsəd qoymuşdu.

1980-ci illərin sonunda “NUP” və digər milliyətçi erməni qrupları Şərqi Türkiyəyə (ermənilər buranı Qərbi Ermənistan hesab edirlər), Dağlıq Qarabağa, Naxçıvana və həmçinin də Gürcüstanın Samçxe-Cavaxetiya bölgəsinə ərazi iddiaları irəli sürdülər.

1990-cı ilin avqustunda qəbul olunmuş Ermənistanın müstəqillik bəyannaməsində “1915-ci ildə Osmanlı Türkiyəsindəki genosidin beynəlxalq səviyyədə qəbulu və Qərbi Ermənistanın Ermənistana birləşdirilməsi” tələbi yer alıb. Birinci Qarabağ Müharibəsində(1988-1994) Ermənistan Azərbaycanın 20 faiz ərazisini işğal etmişdi.

1990-cı illərdə erməni diasporunun milli zəmindəki təsiri xeyli artıb. ABŞ-ın diplomatik teleqramında deyilir: ”1991-ci ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra erməni diasporunun üzvləri Ermənistana qayıdaraq, hakimiyyətin icra və qanunverici qolları daxil olmaqla, hökumətin bütün səviyyələrdəki vəzifələrində işləyirlər”. 2008-ci ilin iyununda Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində diaspora ilə iş üzrə şöbə yaradıldı. Diasporanın Ermənistana təsiri özünü “Erməni məsələsi”ində (“Hay dat”) daha bariz göstərir. ”Erməni məsələsi”nə əsasən, ermənilər müasir Türkiyənin şərq hissəsinə və Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına ərazi iddiaları irəli sürürlər.

Erməni diasporu və Ermənistanın siyasi partiyaları hesab edirlər ki, 1915-ci il erməni genosidinin tanınması “Sevr müqaviləsi”nin yerinə yetirilməsinin xəbərçisi ola bilər.

Ermənilərin 80 faizi hesab edir ki, onların ölkəsi Türkiyəyə ərazi, maliyyə, mülkiyyət və digər iddialar irəli sürməlidir. 2013-cü ildə Ermənistanın baş prokuroru Aqvan Ovsepyan bəyan etmişdi ki, Ermənistan Respublikası itirilmiş torpaqları geri qaytarmalıdır.

"Sevr müqaviləsi"nə əsasən, Şərqi Türkiyənin altı vilayəti Ermənistan Respublikasına keçməliydi və bu, Ermənistana Aralıq dənizinə çıxış imkanı verəcəkdi. İndiki Türkiyə-Ermənistan sərhədi 1921-ci ilin oktyabrında bağlanmış "Qars müqaviləsi"nə əsaslanır və bu müqavilə Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasındakı sərhədləri tənzimləyir. "Qars müqaviləsi" 1921-ci ilin martında bolşevik Rusiyası ilə Türkiyə arasında bağlanmış "Moskva müqaviləsi"nin əsasında qurulub.

Cənubi Qafqazı işğal edən bolşeviklər Şərqi Türkiyəni qoparmaq istəyən erməni irredentləri ilə deyil, Türkiyə Respublikasının başçısı Mustafa Kamal Atatürklə yaxşı əlaqələr qurmağa üstünlük verdilər. Avrasiyanın iki nadinc ölkəsi olan Rusiya və Ermənistandan başqa, digər keçmiş sovet respublikaları SSRİ-nin daxili sərhədlərini beynəlxalq sərhədlər kimi tanıyır. Otuz ildir ki, Rusiyanın təhlükəsizlik siyasəti Avrasiyada donmuş münaqişə ocaqları yaradıb, Krımın ilhaqı, davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi və "Sevr müqaviləsi" əsasında “Böyük Ermənistan” ideyasının dəstəklənməsi onu göstərir ki, hər iki ölkə müvafiq sərhədləri aşmağı düşünür.

Bundan sonrakı dövrdə Rusiya ilə Qərbin münasibətləri pis olaraq qalacaq və sanksiyalar da aradan qalxmayacaq. Krımın işğalı davam edəcək. Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Zelenskinin hesab etdiyi kimi, iri miqyaslı Rusiya-Ukrayna müharibəsinə gətirib çıxaracaq.

Ermənilər möhtəşəm Türkiyəyə qarşı reallığa uyğun gəlməyən ərazi iddialarını gələcəkdə də irəli sürəcəklər və həm də “şərqi Ermənistanın”(Qərbi Azərbaycan-red) İkinci Qarabağ Müharibəsində itirilməsi ilə barışmayacaqlar. Erməni millətçiləri 1920-ci ili və 2020-ci ili eyni cür – “böyük Ermənistan” arzusunun məğlubiyyətə uğraması kimi qəbul edirlər.

“Böyük Ermənistan” düşüncəsinə söykənmək Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamağa imkan vermir, bu isə Ermənistanda siyasi gərginliyin artacağı və onunla birlikdə Üçüncü Qarabağ Müharibəsi təhlükəsini artıracağı anlamına gəlir.

“The National Interest” – (ABŞ)

Tərcümə: “AzPolitika.info”

Şərhlər

Eli 2021-09-26 19:15:13

Mence daha “erköyün ve nadinc”dir,çünkü onlar dünya ermenilerinin kapitalının gücüne rusları minibler.Fakt ondan ibaretdir ki, 3–4 million ermeni Rusiya mediasını ele slıb ona tam mezaret edib bu dövletin adından danışıb onları bir çox meqamlarda idare edirler. Ruslar da bala bala ermeni konyakından vura bura uduza uduza gedirler ,neticede bir iki rus oliqarx udur milletse uduzur be onlara da ele gelir ki bınlarr

Niyaməddin 2021-09-26 14:54:56

Rus, fars, erməni bunlar türkün düşməni! Təbriz, Bakı, Ankara biz hara farslar hara! İran dövlətinə, rus ayılarına, erməni şərəfsizlərinə Allahın lənəti olsun! Amin!!!

Roma 2021-09-26 13:52:29

Rusiya məkrli hiyləgər siyasət yürüdən dövlətdir, ermənini də bizim üstümüzə o qısqırdır.

Xalq 2021-09-26 12:56:09

məncə bu şovinist ermənilərlə xudahafizləşib onları Qarabağdan təmiz çıxarmaqdan başqa heç nə eləmək olmaz! Nə biz, nə onlar Qarabağdan vaz keçməzlər! Onları oradan təmizləmək lazımdır, zibili təmizləyən kimi! an təmiz çıxarmaqdan başqa

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price