ÖZ SİSTEMİMİZİ - TURANI QURAQ! - NATO da, Rusiya da bizim üçün təhdiddir!

"Türkiyə-Azərbaycan-Pakistan birliyi, Türkiyə ilə Konfederasiyaya doğru irəli"

AMEA-nın elmi işçisi, tədqiqatçı alim Yasəmən Qaraqoyunlunun Türkiyə mediasında çox aktual və maraqlı məqaləsi dərc olunub. Məqalə Anadolu türkcəsində qələmə alınıb. Azərbaycanda hazırda hər bir şəxsin Anadolu türkcəsində oxumağı və anlamağı tam olaraq bacardığını nəzərə alaraq, həmçinin yazının ruhuna toxunmamaq üçün məqaləni olduğu kimi "AzPolitika.info"nun oxucularına təqdim edirik:

Batının gücü nədədir?

Nə İslam dünyası, nə Panslavyanist Avrasiyaçılığı əsas tutan Rusiya dünyası, fəlsəfəsi gənclərə, bütün insanlara yaşam modeli suna bilmədi.

Daha doğrusu, İslamın sunduğu yaşam modeli və həyat fəlsəfəsi Batıya uduzdu, Rusiyanın yaşam modeli kimi sunduğu sosializm isə Batı ağlının məhsulu idi, Batıdan alınmışdı. 

Rusiya fəlsəfəsi tarixi boyunca bəşəriyyətə bir yaşam modeli örnəyi suna bilməmişdir. Batı ağlı isə Renessansdan günümüzədək insanlığa universal yaşam fəlsəfəsi və modeli sunduğu üçün güclüdür. Dünyada bütün gənclərin üzü Batıyadır. Bütün insanlar yaşamda özgürlük istər. Digər mədəniyyətlər yaşama qatı kurallar yükləyər, Batı isə yaşamı özgürlük kimi qavrayar. Batının cazibəsi bu. 600 ildir Batı mədəniyyətinin cazibəsi gənclərin ürəyini fəth etməkdədir. Tarixin öz məntiqi var. İnsan vicdanına müraciət edən, insan qəlbini fəth edən mədəniyyətlər daim kürəsəl güc olmuşdur.

Rusiya isə öz tarixi boyu heç vaxt universal ideyalar və fəlsəfələr yaratmamışdır. Dini Şərqi Romadan, kültürü Batıdan, dövlət ierarxik quruluşunu və təşkilatını isə Türklərdən - Xəzərlərdən və Qızıl Ordadan ödünc almışdır.

Tarixi boyunca Rusiyada ideologiyalar

1. Üçüncücü Roma doktrinası. Bütün ortodoksların - pravaslavların İstanbul-Çarqrad mərkəz olmaqla Rusiya imperiyasında birləşdirilməsi 

2. Panslavyanizm. Bütün slavyanların Rusiya dövlət çatısı altında birləşdirilməsi 

3. Sosializm. Marksizm -Leninizm. Kommunist internasionalizmi. Fəhlə diktatorluğu. Kollektivizm. Materializm. Ateizm. Darvinizm. 

4. Rus dili. Kiril əlifbası. Despotizm. Federalist Rusiyaya bağlı 21 türk-müsəlman respublikasını Rus dili, Rus mədəniyyəti, Rus işğalı, despotizm və polis rejimi basqısı ilə Moskvaya bağlı tutmaq. 

Nə vaxta qədər? 

Rusiyanın tarixi etnoqrafik ərazisi Moskva və ətraf bölgələrdir. Rusiyanın digər bütün torpaqları tarixi Rus torpağı deyil. Rusiya Xəzər- qıpçaq imperatorluğunun və Qızıl Orda imperatorluğunun torpaqlarını zəbt etmişdir. Rus dili və Rus Ordusu Rusiyanı ayaqda tutan yeganə dəyərdir. Rusiyada müxtəlif dinli, dilli, kültürlü başqa xalqları birləşdirə biləcək ortaq heç nə yoxdur. Rusiya sivilizasiya mərkəzi deyil. Rusiyada bütün xalqları birləşdirə biləcək ortaq universal dəyərlər yoxdur.

P.S. Bəzi Batı yanlılara.

1. Ölkəmizdəki Batı yanlılar Batıya birləşməyi, Avro-Atlantik dünyaya inteqrasiya olunmağı, NATO-ya girməyi Azərbaycanın əsas stratejisi hesab edir. Burada yeni heç bir şey yoxdur. Son 200 ildə Avropanın( Amerika, İngiltərə, Fransa, Portuqaliya və.s) sömürgəsi olan ölkələr Rusiyaya, Rusiya sömürgəsi olan ölkələr Avropaya meyl etməklə, ittifaq qurmağa çalışmaqla ayaqda durmağa çalışmışlar. Batı mədəniyyəti öz içində cazibədar olsa belə, yer üzündəki bütün digər mədəniyyətləri dışlamış, kötüləmiş, yer üzündən silməyə çalışmışdır.

Mayya, Astek, Hind, İslam və s. Amerika, Avstraliya, Kanada, Yeni Zellandiya kimi torpaqlarda Batı yayılmaçılığı bütün yerli xalqların soyqırımı hesabına baş vermişdir. Afrika, Asiya kölələşmiş, sömürülmüşdür. Bunu yapan bir mədəniyyət və fəlsəfə mənim üçün cazib deyildir. Dünyada bir oyanış gedir. Bütün dünya xalqları Batının cinayətlərini, bəşəriyyətə vurduğu ziyanları bildikdə Batıya qarşı birləşəcəklər. NATO -nun ömrünə az qalıb. Xristian mədəniyyətini təmsil edən Rusiya(doğu Roma) və Batı da (batı Roma) çökəcəkdir.

Çünki tezis öldükdə antitezis də ölər. Bütün digər mədəniyyətləri və sosio-kültürəl sistemləri çökdürmək və yox etmək barbarlıqdır. Bu, Batının, Ağ adamın yapdığı soyqırımdır. Bu, Tötön irqçiliyidir. 

2. Batı 50 il Türkiyəni Avropa Birliyinin içinə almadı. Çünki AB Ellin-Roma-German-Yəhudi-Xristian dəyərlərinin və sistemlərinin sintezini təmsil edənlərin blokudur. Xristian blokudur. Türkiyə Türk-İslam-Asiya-Doğu dəyərlərinin və sivilizasiya sisteminin təmsilçisidir. Türkiyə Avropa sistemi üçün ötəkidir, yaddır, alternativdir, rəqibdir. Batı bizi özündən bilmir, biz öz təmsil etdiyimiz dəyər və mədəniyyət etibarilə Batı sisteminə yadıq. Batı Yunan, Latın, German və Yəhudi dəyərlərinin sintezidir. Bizim dəyərlərimizi, Türk-İslam dəyərlərini təmsil edən ölkəni, gücü əsla içinə almaz, öz qurduğu sistemi yaralamaz və bu sistemin ayaqda durması üçün bizi ötəkiləşdirib, bizdən düşmən obrazı yaradar. Biz dəyər və mədəni sistem, dünyagörüş baxımından Turan, türk- İslam mədəni sisteminin təmsilçisiyik.

Alp Er Tunqanın, Atillanın, Çingizin, Şah Xətainin, Sultan Süleymanın qurduğu dünyanın təmsilçisiyik. Batı dünyasına rəqib və alternativ dünyanın, dəyərlərin varisləriyik. O üzdən mən "öz sistemimizi quralım" deyirəm. Bizim sistemimiz Allah, təbiət, insan, ailə, dövlət, həyat fəlsəfəsi haqqında Batıdan fərqli dünyagörüş və fəlsəfə sunar. 

Bunları dərləyib toplayıb öz sistemimizi quraq deyirəm. Sizin Azərbaycanı Batıya birləşədirmə çabalarınız boşa xərclənmiş fəaliyyətdir. Türkiyə 50 il zaman xərclədi. Sonucu olmadı. Son 100 ildə Afrikanı, Asiyanı sömürgələşdirən, bu ölkələrin inkişafını durduran, bu ölkələrin xalqlarını soyqırıma uğradan Batının cazibəsinə aldanmayaq deyirəm.

Öz sistemimizi, sivilizasiyamızı quralım deyirəm. Turanı quralım deyirəm. Məni öz siyasi düşərgəmdən- AXCP-MÜSAVAT (təbii ki, burada Elçibəyin təmsil etdiyi milliyyətçi AXCP və Rəsulzadənin təmsil etdiyi klassik milliyyətçi Müsavatdan söhbət getmir, çağdaş kosmopolit AXC- Müsavatdan söhbət gedir) düşərgəsindən ayıran çizgi bax budur. (Mən klassik Elçibəy milliyyətçiliyinin və Rəsulzadə Müsavatçılığının təmsilçisiyəm).

Bu düşərgə liderlərinin kosmopolitizmə əsaslanan ideyasız çıxışları kütlələrə təsir edə bilər, mənə isə əsla yox. İndi mən o bəsit çıxışlara, bəsit intellektual görüşlərə, çağırışlara gülürəm, qəzəblənirəm. Bütün kosmopolit ideyalar müvəqqətidir, siyasi konyuktura xidmət edir. Milli ideyalar isə millətə güc verər, tarixə yön verər. Türkçülüyü öz proqramından çıxaran siyasi qruplarla əsla bir yerdə olacağımı sanmıram. AXCP- çilərin də təbirincə YAP-a satılmamışam, YAP iqtidarına qarşı sizdən daha qəti duruş sərgilədiyimə inanıram. Mənim ölkəm nə Batının, nə Rusiyanın sömürgə sisteminin, kültür imperializminin köləsi olmayacaqdır.

TURAN sivilizasiyasının mərkəzi olacaqdır, mərkəzi!

AB-yə yox, Rusiyaya yox.Türkiyə-Azərbaycan-Pakistan hərbi-siyasi strateji birliyinə, Türkiyə ilə Konfederasiyaya doğru irəli. Türkiyə-Azərbaycan konfederasiyasına,Türk Dövlətləri Təşkilatına doğru irəli!

Batı imperializminin ürətdiyi demokratiya və avtokratiya davalarına zaman xərcləməyə dəyməz (Demokrat Makron ermənilərin Qarabağı işğal etməsini dəstəklədi, avtokrat Ərdoğan Qarabağı erməni işğalından azad etməyə çalışdı). Zamanı Turan sistemini qurmağa xərcləməliyik.

Davamız Batı ideolojiləri uğruna deyil, milli ideolojilər uğruna olmalıdır.

3. NATO da, Rusiya da bizim üçün təhdiddir.

Ölkəmizdə 100 il liberalizm, kommunizm davası getdi. Siyasi qruplar, ideoloji davalar bu ideyalar ətrafında formalaşdı. İndi, XXI yüzillikdə də geosiyasi mübarizələr, rəqabətlər, savaşlar, siyasi qruplaşmalar, demokratiya və Avtokratiya anlayışları üzərindən aparılır. Batı dünyası, Batı ağlı kürəsəl hegemonyasını davam etdirmək üçün hər çağın öz siyasi fəlsəfəsini ürətir və dünyanı bu fəlsəfə və anlayışlarla bölərək idarə edir. Liberalizm də, kommunizm də, demokratiya da, avtokratiya da bir oyundur, kosmopolitdir, bizim ehtiyaclarımızdan doğmamışdır, bizim tarixi dinamiklərimizdən doğmamışdır, bizim mədəniyyətimizdən çıxmamışdır. XX əsrin əvvəllərində kapitalizm-kommunizm davaları və rəqabətlərindən Azərbaycan böyük yaralar aldı, parça-parça oldu.

Milli ağlımız və stratejimiz bu ideoloji qarşıdurmalar qarşısında yenik düşdü. Eyni təhlükə bu gün də var. Batı ağlının ürətdiyi avtokratiya və demokratiya qarşıdurmalarında yenik düşməməliyik. Nə Amerikanın, nə Rusiyanın oyunlarına düşməməliyik, qurbana çevrilməməliyik. Amma bu rəqabətin yaratdığı hər fürsətdən istifadə edib Rusiyanı Qarabağdan, bütün Qafqazdan çıxarmalıyıq, Zəngəzuru almalıyıq, TDT-ni gücləndirməliyik və.s. və ilaxır…

Milli stratejimizi və ağlımızı gəliştirməliyik. Bütün bunlarla bərabər, 2 seçim qarşısında qalmışıq.

1. Ukraynanın özgürlük savaşı bizim özgürlük savaşımızdır. Rusiya Ukraynanı işğal etsə Azərbaycanı da, bütün post sovet ölkələrini də işğal edəcəkdir. Yenidən Rusiya sömürgəsinə çevriləcəyik. Rusiya bu savaşda yenilməlidir. Rusiya çökməlidir. Ukraynanın özgürlüyü qorunmalıdır. 

2. Rusiya bu savaşda yenilsə və ya Ukrayna NATO üzvü olsa, NATO Qara dənizə enəcək və Türkiyəni həm Qara dənizdən, həm Ağ dənizdən kuşatmağa başlayacaq. Türkiyəni parça-parça edəcək. Suriyanın durumuna salacaq.

Bu ziddiyyətlərdən, təhlükələrdən qaçmalıyıq. NATO da, Rusiya da bizim üçün təhdiddir.

Şərhlər

yusif 2022-03-04 12:54:27

panslavyanizm deyil, panslavizm yazılır və oxunur.... bu ideoloji indi sionizmlə birləşib odurki çox daha təhlükəli olub.....gələcək türklərlə ingilis-saksonların, onlarla birgə german millətlərinin total üstünlüyünə gətirib çıxaracaq, onlara qənim olan panaraibizm-sionizm, panslavizm və pansinizm (çin) uduzub ən aşaöı qata düşəcək inşallah.. bu proses artıq başlayıb...

Tahir 2022-03-04 10:15:01

Azərbaycan elminin ən milli təfəkkürlü, işıqlı, fədakar, mübariz, qeyrətli qadın alimi Yasəmən Qaraqoyunlu. Səndə olan qeyrətin onca faizi kişi alimlərimizdə olaydı kaş... Yolun açıq, ömrün uzun olsun, ALİMİMİZ!!!!?

Даvud 2022-03-04 08:45:51

Əli bəy Hüseynzadanin ideyalarini gercaklasmalidir algis siza

Ələmdar Məmmədov-hüquqşünas 2022-03-04 00:50:12

. Xalq cəbhəsinin “şinelindən çıxan”bəzilərinin üzünü hara tutduğunu bilmək olmur. Bir partiya sədri Qaçaq Nəbini “keçi oğrusu”,Koroğlunu yol kəsən quldur adlandırır.Başqa biri Azərbaycan ərazisində ilk mərkəzləşmiş dövlət quran,şanımız-şöhrətimiz Şah İsmayılı bəlalarımızın baisi hesab edir,Babəkin türklüyünü şübhə altına alır.Qeyd edim ki,erməni saytları həmin şəxslərin fikirlərini həvəslə çap edirlər.Sonda yazınızda kiçik bir qüsuru nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm.Şah Xətai yox-Şah İsmayıl!

Ələmdar Məmmədov-hüquqşünas 2022-03-04 00:47:57

Çox hörmətli Yasəmən xanım!Sizin bütün yazılarıızda vətən sevgisi,ürək yanğısı duyulur.Tarixi məxəzlərə söykənən fikirləriniz olduqca qiymətlidir.Haqlı olaraq Elçibəy millətçiliyini Rəsulzadə müsavatçılığını önə çəkirsiniz.Lakin, bu millətçiliyin və müsavatçılığın mahiyyətini çox adam bilmir.Yazılarınızda bu məsələyə toxunmağınızı arzu edərdim.

qaraguruh 2022-03-03 22:32:51

Yasəmən xanım böyük xanımdır-vətənsevər- əsl Türk xanımı, qorxmaz. Ancaq anlamadığı bir məsələ var , bəzi türk ölkələrində Türklərdən başqa hər kəsi başa keçirirlər..... bunun sonucları çox yaxı olmayacaq məncə--ALLAH qorusun vətənimizi millətlə birgə-təfəkkür edən biləcək mən nə deyirəm

Şəhriyar 2022-03-03 21:17:04

Salam. Maraqlı yazıdır və çox aktual mövzudur!!! Müəllifə təşəkkür! Bəzi məsələlərdə müəllifin fikirlərinə opponent olmaq istərdim: 1. Əbülfəz Əliyevi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimi dahi ilə tərəzinin eyni gözünə qoymaq fikrimcə düzgün deyil! 2. Yalnız düşüncə tərzini önə çıxarmaqla Türk-İslam məfkurəsi bayrağı altında görmək istədiyimiz İTTİFAQI yaratmaq qeyri-mümkündür! İqtisadi və texnoloji novatorluğa can atmaq və İRADƏ, TƏMKİN, TƏDBİRLİLİK və ən başlıcası AĞILLI UZAQGÖRƏNLİYİMİZ mütləqdir! 3. Həmçinin yəhudi dostlarımızla yüksək tarixi münasibətlərimizi qoruyub inkişaf etdirməliyik!!!

korrektor 2022-03-03 19:32:25

əgər Yasəmən xanımın batı haqqında dedikləri tam düzdürsə niyə Türkiyəmiz Avropa İttifaqının üzvü olmağı hədəfləyir? Yasəmən xanımın mənim bu sualıma cavab verməsini istəyirəm!

Asif Kələntrəroğlu 2022-03-03 18:36:56

Turandan başqa yolumuz yoxdur!

Qədirov Ağasəf 2022-03-03 18:08:41

Bu tək çarədir

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price