HƏMİŞƏ ZİRVƏLƏRDƏ GÖRÜNƏN ŞƏXSİYYƏT – “Sarsılmaz, vüqarlı, təmənnasız, təmkinli...”

Vətənimizin və millətimizin yaşam salnaməsində əbədi işıq saçmış şəxsiyyətlər çox olub. Onlar müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərməklə öz gərgin əməyi, iş üslubu, əməli, ədalət ölçüsü, təmizlyi, istedadı ilə millətin yaddaşına və tarixi salnaməsinə əbədi həkk olmuşlar.

Belə şəxsiyyətlərdən biri də, dövlət və siyasi xadim, hüquq elmlər doktoru, Azərbaycan SSR prokuroru, müstəqil dövlətimizin ilk Ədliyyə naziri, SSRİ Baş Prokurorluğunun idarə rəisi vəzifəsində işləmiş İlyas Abbas oğlu İsmayılovdur.

20 mart 1938-ci ildə anadan olmuş İlyas İsmayılov 1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinn əyani şöbəsini əla qiymətlərlə bitirdikdən sonra Leninqrad Dövlət Universitetinin aspiranturasına daxil olmuş, vaxtından əvvəl müdafiə edərək hüquq elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaqla, Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasında elmi işçi kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir.

1972-1978-ci illərdə Azərbaycan KP MK-nin İnzibati orqanlarla iş şöbəsində təlimatçı işləmiş, 1978-ci ildə Azərbaycan SSR prokurorunun müavini, 1985-ci ildən 1990-cı ilə kimi respublika prokuroru və sonrakı illərdə müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışmışdır.

Prokuror kimi İlyas müəllimi sələflərindən fərqləndirən və yaddaşlara həkk edən bu xüsusiyyətlər idi: İlk növbədə ədaləti, təmizliyi, bütöv şəxsiyyəti və millətsevərliyi ilə prokuror nüfuzunu konstitusiyada nəzərdə tutulan səviyyəyə qaldırmağa nail oldu. Bununla yanaşı İlyas müəllim tələbkar, qanunun aliliyini gözləyən, cəsarətli şəxsiyyət olmaqla bərabər mənən saf, peşəsində məsuliyyətli, tabeliyində olan işçilərin mənəvi saflığına, təmizliyinə, ədalətinə diqqət edən, onları yad təsirlərdən qorumağı bacaran rəhbər olmuşdur. Əməl, əqidə və nüfuz sahibi olan İlyas müəllim ədalətin qələbəsi naminə gərgin əmək, faydalı, işıqlı, halal mübarizə yolu seçməklə, nəsillər üçün nümunə oldu.

İlyas müəllimin haqq ədalətə sədaqəti imandan, inancdan, millət sevgisindən qaynaqlanırdı. Tanıyanlar, tabeliyində işləyənlər yaxşı bilirdilər ki, O, bütün məsələlərdə - təmizlikdə, geyimdə, danışmaqda, işə münasibətdə özünə nəzarət etməklə, tabeliyində olanları və ətrafındakıları da öz davranışı ilə islah etməyi bacarırdı. Bu keyfiyyət Allahın ona bəxş etdiyi lütfü idi.

İlyas müəllim prokurorluq əməkdaşlarının peşə hazırlığına xüsusi diqqətlə yanaşırdı. Savadlı, təcrübəli, peşə hazırlığı yüksək olan prokurorluq işçilərini irəli çəkməklə rayon prokuroru və digər yüksək vəzifələrə təyin edirdi. Bundan əlavə həmin vaxtlar SSRİ-nin müxtəlif şəhərlərində çalışan milli kardları Azərbaycana dəvət edib işlə təmin edirdi. Həmçinin məhkəmə və digər hüquq-mühafizə orqanlarında işləyən savadlı, tanınmış hüquqşünasları prokurorluğa işə dəvət etməklə yüksək vəzifələrə təyin edirdi. Buna misal olaraq Ali Məhkəmənin üzvü V.Nəzərovu, İ.Dadaşovu, Y.Axundzadəni və başqalarını göstərmək olar.

İlyas müəllimin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən təyinatlarda hər hansı proteksiya və yaxud xahiş qeyri-mümkün idi. İlyas müəllim kadr məsələsində partiya və dövlət rəhbərlərinin ona göstəriş verməsinə yol verməzdi. Müxtəlif vəzifələrdə işləməsinə baxmayaraq hər yerdə tutduğu vəzifənin fövqündə dayanar, onun incəliklərini, labirintlərini elə mənimsəyərdi ki, heç kəsin nəyisə irad tutmasına yol verməsin. Bunun şahidiyəm ki, kollegiya iclaslarının birində Mərkəzi Komitənin İnzibati orqanlarla iş şöbəsinin müdiri Yasif Nəsirli çıxışında prokurorluğun və İlyas müəllimin ünvanına əsassız iradlar bildirdi. İlyas müəllim dərhal ona kəskin və tutarlı cavab verdi. Yasif Nəsirli pis vəziyyətə düşərək donub yerində qaldı. Yüksək vəzifə sahibinə İlyas müəllimin belə sərt cavab verməsi onun peşəkarlığından, erudisiyasından irəli gələn bir keyfiyyət olmaqla, həm də mənliyini uca tutması ilə əlaqədar idi.

Sadaladağım və sadalmadığım yüksək keyfiyyətlər tutduğu vəzifənin fövqündə duran İlyas müəllimi millətin yaddaşına həkk etmişdir. Tarixi şərait hadisələri hansı səmtə yönəldib, hansı rəngə salsa da, şəxsiyyət natura sahibi olan əsl kişi üçün bunun həlledici əhəmiyyəti olmur. Hadisələr burulğanı şəxsiyyəti cismən sarsıda bilər, ruhən yox!

Həyatın bütün eniş-yoxuşlarında İlyas müəllim uca zirvədə görünürdü. Sarsılmaz, vüqarlı, təmənnasız, təmkinli. Bir-birindən sərt hadisələr onun kişilik vüqarinı əyə bilmədi. Bir şairin dediyi kimi, “Dərdə elə dözərəm, əlimdən dözüm ağlar”...

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti olmuş A.Linkolnun gözəl bir deyimi var: “İnsanların şəxsiyyəti güc və vəzifə zamanı ortaya çıxır”. Tarix bu deyimin həqiqət olduğunu təsdiq edib. İlyas müəllim daşıdığı bütün vəzifələrdə haqqın-ədalətin tərəfində olmaqla, parlaq şəxsiyyətini ortaya qoya bildi, xeyirxah, ədalətli, təmiz bir şəxsiyyət kimi millətimizin yaşam salnaməsinə əbədi həkk olundu və yaddaşlarda qaldı. Heç də hər vəzifə sahibinə belə xoşbəxtlik nəsib olmur. Bir müdrikin dediyi kimi, “Xoşbəxt olmağın ən gözəl yolu - bir başqasını xoşbəxt etməkdir.” İlyas müəllim yüksək vəzifə daşıdığı bütün illərdə çoxlarına əl uzadıb. Onları xoşbəxt edib. Kimsəsizlərə dayaq olub. Ədalətin tərəzisini əyilməyə qoymayıb. Xoşbəxt etdiyi, dayağında durduğu şəxslərdən bəziləri ona qarşı vəfasız çıxsa da, bunları Allah naminə etdiyini düşünmüşdür. Fransız yazıçısı Viktor Hüqonun yaxşı bir deyimi var: “Bir millətin böyüklüyü əhalisinin, ərazisinin çoxluğu ilə deyil, müdrik, ağıllı və fəzilətli şəxslərinin sayı ilə müəyyən edilir”. Bu mənada İlyas müəllim millətimizin yaşam tarixinə əbədi həkk olunmuş müdrik, ağıllı və fəzilətli insandır. Hesab edirəm ki, gələcək nəsillər İlyas müəllimi xatırlayacaq və onun həyatını öyrənəcəkdir.

Müdrik şəxsiyyət olan İlyas Abbas oğlu İsmayılov təhsil və SSRİ prokuroluğunda işlədiyi illər istisna olmaqla, heç vaxt vətəni tərk etməmişdir. Yaratdığı “Ədalət” partiyasına rəhbərlik etməklə ölkəmizdə gedən siyasi proseslərə müdrik və ədalətli münasibətini bildirmişdir. İlyas müəllim 60, 70, 75, 80 illik yubileylərini Bakıda ailəsi və onu sevərlərin əhatəsində keçirmiş və xarakterinə, şəxsiyyətinə uyğun olaraq heç bir təmtərağa yol verməmişdir. 20 mart 2023-cü ildə İlyas müəllimin 85 yaşı tamam olur. Əminəm ki, bu yubileyi də O, doğmaları və onu sevərlərin əhatəsində keçirəcək.

Ədalətli, müdrik, millətimizin fəxri olan İlyas Abbas oğlu İsmayılovu 85 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edir, ona sağlam ömür, açıq zehin diləyir, Allahın ona bəxş etdiyi qalan ömrünü millətimizin rifahına sərf etməsini arzu edirəm. Sonda böyük şairimiz S.Vurğunun iki misrası yada düşür:

Əsrlər dolaşıb gəlib keçsə də,

Tarix unutmayır mərd oğulları.

Millətimizin mərd, cəsur, müdrik oğlu İlyas müəllim tariximizdə heç vaxt unudulmayacaq, həmişə gördüyü işlər, əməllərlə yaddaşlarda qalacaq.

85 illik yubileyiniz mübarək olsun!

Adil Əsgərov,

prokurorluğun təqaüddə olan fəxri işçisi, baş ədliyyə müşaviri.

Gəncə şəhəri, 18.03.2023-cü il.

Şərhlər

İlham 2023-03-20 19:58:04

Yalnız tərifnamələr! Bəs Niyə Şıxəli Qurbanov cinatəti açılmadı? Bunun kimi digərləri...

Fərq 2023-03-19 19:11:16

Belə kişilər az olub ölkəmizdə:bütöv,daxilən möhkəm, sarsılmaz, sağlam düşüncəli ,zəkalı, sərt-prinsipal, əl uzatmayan və həmişə cavan təfəkkürlü . Qaya! Belələrinin üzərində qurulub tarixən haqq-ədalət! Deyim var ki, nəhəng olan aralı məsafədən görünür. Bəli, İlyas müəllim kimilərin dəyərini zaman və tarixdə hələ çox açacaq və axtaracayıq. Ancaq onun nəhəngliyi bu günümüzdə onunla təmasda olan hər biri üçün agahdır.

Türk Turan 2023-03-19 19:08:31

İlyas bəyi yubileyi münasibətilə təbrik edir, ona uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq.

Roma 2023-03-19 17:48:06

Ümumxalq məhəbbətini qazanmaq, xüsusilə hüquq mühafizə işçiləri arasında deyərdim ki, çox çətindir. Belə ki, istər-istəməz hüququ, qanunu pozmuş adama bəraət verə bilməzsən, nahaqdan da kimə isə çox nadir hallarda cinayət işi açılır. İlyas müəllimin bu sahədə belə hörmət qazanması onun şəxsi keyfiyyətlərindən irəli gəlir. Ədalətlilik, obyektivlik və bəzən də bir insan kimi, qanunu tapdamadan, ancaq müəyyən insani keyfiyyətlərə (deyərdim ki, mentalitet) istinad edərək məsələni həll etmək, bax budur İlyas müəllimi xalqına, millətinə sevdirən keyfiyyətlər. Beləliklə, İlyas müəllimi şəxsən tanımasam da, onun 85 illik yubileyini səmimi qəlbdən təbrik edirəm, arzu edirəm 100 yaşasın!!!

Ələmdar Məmmədov-hüquqşünas 2023-03-19 14:51:32

Qədirbilən dostum Adil müəllimə dəyərli yazısına görə təşəkkür edirəm.İlyas müəllimi yubileyi münasibəti ilə təbrik edirəm.

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price