“GEOSİYASİ İNQİLAB” – Coğrafiyanı fürsətə çevirmək siyasəti

Azərbaycan coğrafiyasına 11 parametr üzrə baxış

İbrahim Məmmədov, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

“Biz dünya miqyasında çox böyük layları tərpətdik”

Prezident İlham Əliyev

Geosiyasi inqilab və əksinqilab

44 günlük müharibənin və paralel aparılmış diplomatik savaşın təkan verdiyi “geosiyasi inqilab”ın nəticələri:

- Anti-Azərbaycan, anti-türk geosiyasi səddi dağıdıldı;

- Anti-Azərbaycan ittifaqlar məğlub olaraq pozuldu;

- Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadi güc faktorundan aparıcı geosiyasi güc faktoruna çevrildi;

- Cənubi Qafqaz “qlobal yolayrıcı” statusunu gücləndirmək üçün potensialını artırdı;

- Türk dəhlizinin qarşısındakı ən böyük maneə aradan qaldırıldı;

- Türkiyə-Cənubi Qafqaz-Mərkəzi Asiyanın iştirakı ilə yeni geosiyasi güc mərkəzinin yaranması üçün şərtlər formalaşdı;

- Azərbaycan Avrasiyaya nəzarət üçün açar ölkələrdən birinə, aparıcı söz sahibinə çevrildi.

“Geosiyasi əksinqilab koalisiyası”nın müqaviməti

Təbii dir ki, “dünya miqyasında çox böyük layları tərpətmiş” “geosiyasi inqilab” varsa, “əks-inqilab” da mütləq olmalıdır. Əks təqdirdə, bu inqilab olmazdı. Fransanın liderlik etdiyi anti-Azərbaycan siyasi xətt məhz “geosiyasi əks-inqilabın müqavimət hərəkatıdır”. Bu, neokolonializm və faşizmin, islamafobiya və türkefobiya ittifaqının “parçala və hökm sür” siyasəti ilə xalqları toqquşdurub qan gölündə boğmaqla maraqlarını reallaşdırmaq planlarıdır. “Geosiyasi əks-inqilab” Ermənistanı öz forpostlarına çevirməklə Azərbaycan xalqını, Cənubi Qafqaz regionunu yenidən geosiyasi fəlakətlər dövrünə qaytarmaq niyyətindədir. Sadəcə başqa bayraq altında.

“Geosiyasi əksinqilab koalisiyası”nın strateji hədəfləri isə standart neokolonializm məqsədləridir - 44 günlük savaşın geosiyasi qənimətlərini bizim əlimzidən almaq:

- Anti-Azərbaycan və anti-türk geosiyasi səddini Ermənistanın iştirakı ilə yeni formatda bərpa etmək;

- Avrasiyaya nəzarət üçün Cənubi Qafqaza nəzarəti ələ almaq;

- Cənubi Qafqaza nəzarəti ələ almaq üçün Azərbaycana nəzarət etmək;

- Cənubi Qafqazda hərbi və siyasi qüvvələr nisbətini Azərbaycanın əleyhinə dəyişmək;

- Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyini zəiflətmək;

- Azərbaycanda hakimiyyəti zəiflətmək.

Artıq biz “əksinqilabi koalisiya”nın bu hədəflərə doğru hərəkətin əlamətlərini görürük. Ancaq, biz koalisiyanın bütün müstəvilərdə necə uğursuz olduğunu də müşahidə edirik. Səbəb həm çox sadə, həm də çox qürurvericidir: Azərbaycanın geosiyasi inqilabının hədəfləri ədalətlidir, müasirdir, həm Cənubi Qafqaz, həm də bütün Avrasiya üçün iqtisadi dividendlər və inkişaf vəd edir. Yeni düzənin gücü hər kəsin xeyrinə və ədalətli olmasındadır!

Bəs Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ideoloqu olduğu geosiyasi inqilabın hədəfləri nədir?

1. Azərbaycan: “Geosiyasi inqilab”ın hərəkətverici qüvvəsi

2020-ci ilin sentyabrın 27-dən noyabrın 08-dək hərbi və siyasi gərginliyin ən yüksək səviyyədə, qırmızı xətdə olduğu, 2022-ci il sentyabrın 12-dən 13-ə keçən gecə Ermənistanın hərbi təxribatına Azərbaycanın reaksiya verdiyi, 2023-cü il aprelin 23-də Azərbaycanın Dövlət sərhəd xidməti Laçında, Həkəri çayı üzərində sərhəd buraxılış məntəqəsi quraraq gediş-gəlişə nəzarəti və deməli, həm də öz əraziləri üzərində milli suverenliyini bərpa etdiyi günlər, nəhayət, 2023-cü il 19-20 sentyabr əməliyyatı və onların hərbi və siyasi nəticələri 1990-cı illəri xatırlamağa və müqayisəyə vadar edir: Şuşanın, Laçının, Kəlbəcərin işğalı, Xocalı soyqırımı və başqaları...

Biz 30 il ərazilərimizin işğalı ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara, ayrı-ayrı dövlətlərə müraciət etdik. Nəticədə, ABŞ Konqresi tərəfindən ərazisi işğal olunmuş Azərbaycana qarşı sanksiya nəzərdə tutan Azadlıq Aktına 907-ci düzəlişi “qazandıq” və onillərlə onun ləğvinə çalışdıq.

Amma, indi Ermənistanın gah ərazi bütövlüyü, gah “etnik təmizləmə” və s. və i.a. uydurmalarla bağlı dünyaya müraciətlərinə verilən reaksiyalar coğrafiyanın hansı siyasi transformasiyaya uğradığının parlaq nümayişidir.

Coğrafiya gözümüzün qarşısında dəyişir, yeni təhlükəsizlik arxitekturası addım-addım formalaşır. Artıq bu, əvvəlki 30 ildə olduğu kimi Azərbaycanı didən, işğalçıya xidmət edən, zəif Ermənistanı “regional güc”ə çevirmiş coğrafiya deyil, Azərbaycanın Coğrafiyasıdır! Son 3 ildə Cənubi Qafqazda nəinki Xəzər-Qara dəniz hövzəsinə, bütövlükdə Avrasiyaya əhəmiyyətli təsiri olan “Geosiyasi inqilab” baş verir. “Geosiyasi inqilab”, bütün inqilablarda olduğu kimi əvvəlki onilliklərdə baş vermiş “Geoiqtisadi-geoinfrastruktur inqilab”ın (“Əsrin müqaviləsi”, BTC, BTƏ, BTQ, nəqliyyat dəhlizləri və s.) siyasi-hərbi nəticəsi olaraq meydana çıxıb.

Həm “Geoiqtisadi-infrastruktur”, həm də “Geosiyasi inqilab”ın hərəkətverici qüvvəsi isə Azərbaycandır!

İtaliya səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev mürəkkəb coğrafi mühitdə yürüdülən siyasətə dair suala verdiyi cavabla əslində böyük siyasətin ən çox yaradıcılıq və müdriklik tələb edən sorğusuna aydınlıq gətirdi. Azərbaycan Prezidentinin bu suala cavabı təkcə bizim üçün deyil, ümumiyyətlə siyasi tarix və diplomatiya, beynəlxalq münasibətlər tarixi üçün əhəmiyyət kəsb edir.

Azərbaycanın 30 illik mürəkkəb coğrafi-siyasi ziddiyyətləri necə həll etməsi, coğrafi yerləşməni dəyişmək mümkün olmadığı halda coğrafiyanın təyinatını dəyişməyi bacarması, coğrafiyanı “tələ”dən “siyasi və iqtisadi fürsətə” çevirməsi təcrübəsi nəzəri cəhətdən də ümumiləşdirilməlidir. Bunun nəzəri araşdırılmasına tarix elminin və gələcək nəsillərin ehtiyacı var.

“Coğrafiyanın tələsi”ndən çıxmaq çox böyük səbr və müdriklik tələb edirmiş. Tarix və bugünkü proseslər də göstərir ki, bu hər kəsə nəsib olmur. Mürəkkəblik həm də ondadır ki, coğrafi reallıqlar, geosiyasi tələblər fərqli olduğu üçün hansı zaman kəsiyində və geosiyasi reallıqda təhlükəsizliyi necə təmin etmək və coğrafi reallığı öz xeyrinə necə dəyişməyin bütün regionlar və bütün zamanlar üçün hazır reseptləri yoxdur.

Coğrafiyanın iqtisadi, siyasi diaqnozunu müəyyənləşdirib onun transformasiyasını həyata keçirmək siyasi yaradıcılıq və geosiyasi mühəndislik məsələsidir. Bəzən coğrafiyanın siyasi və iqtisadi reallıqlarının dəqiq hesablanmaması nəticəsində ölkələrin bu tələyə düşüb ikiyə və daha çox hissələrə bölünməsi bizə çox tanışdır. Polşanın simasında “coğrafiyanın siyasi tələsinə” düşərək, tarixən, hətta 7 dəfə bölüşdürülmüş xalq nümunəsi də var. Həm də Polşa belə kədərli tarix yükünü daşımış tək ölkə deyil. Hamıya məlum olan tarixi nümunələri xeyli sadalamaq da olardı.

Bununla belə Azərbaycanın 30 illik təcrübəsi ən mürəkkəb qapalı regionlarda coğrafi taleyi dəyişməklə tarixin gedişatını dəyişmək və mürəkkəb situasiyadan hərbi Zəfər və iqtisadi qazancla çıxmaq nümunəsi kimi öyrənilməsi vacibdir.

2. Mürəkkəb regionlar üçün siyasət formulası: Beynəlxlaq hüquq, ədalət, və müdriklik. Həm müstəqil olmaq, həm də əməkdaşlıq sahələrini tapmaq 

Yuxarıda xatırlatdığımız müsahibədə Prezident İ.Əliyev aparıcının “Rusiya ilə tarixi əlaqələrə malik bir regionda olmaq nə dərəcədə çətindir? Mən anlamağa çalışıram ki, Sizin ölkənizin siyasəti hansı yöndədir. Bilirsiniz ki, bu, çox çətindir” sualına cavabı 28 il ərzində aparılmış siyasətin indiki mərhələdə ən qısa formada nəzəri ümumiləşdirilməsi hesab oluna bilər: “Bu, çətin görünə bilər. Lakin bu, bizim tariximizdir, bizim coğrafiyamızdır və biz bu coğrafiyada hər zaman yaşamışıq. Nə biz, nə də qonşularımız bu coğrafiyanı dəyişə bilməz. Düşünürəm ki, ölkəmizin uğuru siyasi inkişafda, müstəqilliyin gücləndirilməsindədir.

...Eyni zamanda, bizim ölkəmizdən çox böyük olan qonşularla da münasibətləri saxlayaraq öz milli kimliyimizi, müstəqilliyimizi və müstəqil siyasi mövqeyimizi qorumaq da mümkündür. Qonşularımızla münasibətlərə gəldikdə isə deyə bilərəm ki, biz hər zaman əməkdaşlıq sahələrini tapmağa çalışırıq. Problemli sahələri və yaxud da fərqli mövqelərimiz olan məsələləri hər zaman ifadə etmişik. 

...Bizim hər zaman öz siyasətimiz olub, hansı ki, beynəlxalq hüquq, ədalət, beynəlxalq təşkilatların qərarları və sənədləri, həmçinin müdriklik üzərində formalaşıb”. Prezidentin sözlərindən çıxan nəticə odur ki, coğrafiyanı tərk etmək mümkünsüz olsa da, ilk növbədə daxili gücü formalaşdırmaq, müstəqilliyin daxili siyasi və iqtisadi bazasını gücləndirmək zəruridir. İkinci nəticə odur ki, Azərbaycan hər bir qonşu ilə əməkdaşlığa həmişə nəinki, hazır olub, eyni zamanda əməkdaşlıq sahələri tapmağa çalışıb. Üçüncüsü, Azərbaycanın davranışı həmişə beynəlxlaq hüquqa əsaslanıb və nəhayət, dödüncüsü Azərbaycan müdrik siyasət yürüdüb.

3.Coğrafiya - lənətlənmiş tale, yoxsa... Daxili güc birincidir

Müdrik siyasət olmayanda Çoğrafiya təbiətin və siyasi xəritənin xalqa və dövlətə diqtə etdiyi Taleyidir! 34 illik müstəqillik uğrunda mübarizə və müstəqillik tariximiz göstərdi ki, daxili siyasətimiz və bundan doğan birliyimiz zəiflədiyi mərhələlərdə biz Coğrafiyanın siyasi təsirinə daha çox məruz qalırıq. Daxili siyasət, siyasi birlik zəifləyəndə Coğrafiya bizim əleyhimizə güclənir. Səbəb çox sadədir: Coğrafiya Müdrik siyasətin əlində alət, zəif siyasətin isə ciddi problemidir.

Nadir şah Əfşarın xaincəsinə qətlindən sonra siyasi pərakəndəlik dövrünün yenidən başlanması, xanlıqların yaranması nəticəsində Azərbaycanın birliyi və daxili siyasəti zəiflədi. Əksinə, başqalarının daxili siyasəti və birliyi gücləndi. Elə o vaxtdan başlayaraq Coğrafiya bizim həyati təhlükə mənbəyimizə çevrildi. Qonşuda süni Ermənistan dövləti yaradıldı və düz 2020-ci ilin payızına qədər bütün mərhələlərdə başımızın üstündən qılınc kimi asıldı.

1993-cü ildən başlanmış daxili siyasətin sabitləşdirilməsi, iqtisadiyyatın doğru tənzimlənməsi, doğru xarici siyasət, ordu quruculuğu və sadalamağa ehtiyacın olmadığı başqa milli dirçəliş faktorlarının bir araya gətirilməsi nəticəsində 44 günlük müharibə Coğrafiyadan doğan 1 nömrəli təhlükəni minimuma endirdi. Bu, Coğrafi taleyi dəyişməyə daxili siyasətdən başlamağın parlaq nümunəsidir! Bu, Siyasi Fəhmin və Ağılın Siyasi Coğrafiyadan güclü olmasına dair mühüm əqli nəticədir!

Bu da faktdır ki, Coğrafiyanın 1 nömrəli təhlükəsinin minimallaşdırılması onun tam ləğvi mənasına gəlmir. Təhlükə faktorlarının bəziləri minimallaşır, bəziləri nisbətən zəifləyir, amma heç vaxt yox olmur. Necə ki, Coğrafi faktor yox olmur! Biz daxildə siyasi və iqtisadi gücümüzü səfərbər etdikdə, daxili gücü beynəlxlaq müstəviyə uğurla transfer etdiyimizdə Coğrafiya bizə xidmət edən alətə çevrilir, daxili zəifliyimiz isə əksinə, bizi Coğrafiyanın cazibədar qurbanı edir. Coğrafiya ağıllı siyasətin və ondan doğan gücün xidmətçisi, pis siyasətin isə qənimidir.

Hər şey daxili gücün səfərbərliyindən başladı! Prezident İlham Əliyev daxili siyasi, iqtisadi, hərbi gücü səfər edib doğru siyasət nəticəsində 200 illik Coğrafi Taleyi dəyişməyin əsasını qoydu. Daxili güc beynəlxalq ittifaqlara, müttəfiqlərin sayının artırılmasına, rəqiblərin neytrallaşdırılmasına, bir sözlə, beynəlxalq gücə transfer oldu. Nəhayət, 44 günlük savaş və Azərbaycan Coğrafiyanın mütləq tabeliyindən, şərtləri diqtəsindən azad olaraq ona hakim olma yolunda növbəti, ən ağır mərhələni uğurla keçdi. Ən böyük təhdidlərə münasibətdə coğrafi şərtlər xeyli dəyişdi və yaxşılaşdı.

Azərbaycan 28 il ərzində addım-addım yerləşdiyi coğrafiyanın təyinatını dəyişə bildi.

Bəs Azərbaycan coğrafiyanı öz xeyrinə necə dəyişdi, hansı addımları atdı və atmaqda davam edir?

4. Xaos bölgəsində sabitlik adası

Azərbycan 1988-1994-cü illərdə SSRİ-nin dağılmasının nəticəsi olan bir geosiyasi və daxili siyasi xaos burulğanına düşmüşdü.

Gürcüstan siyasi böhranlar və vətəndaş müharibəsi girdabına yuvarlanmışdı. Ermənistanın təcavüzünə qarşı savaş və M.Qorbaçevin və B.Yeltsinin tətbiq etdiyi təzyiqlər Azərbaycanı iqtisadi böhranın ən dərin qatlarına endirmişdi. Şimali Qafqazda müharibə ocaqlarının alovlanması, Orta Asiya ölkələri ilə münasibətlərin sıfır həddinə enməsi xaosdan çıxış üçün xarici əlaqələrdən istifadə potensialını zəiflətmişdi.

Ən təhlükəlisi isə ölkənin daxilindəki xaos mənbələri idi. Daxili siyasi qarşıdurma tərəfləri kortəbii olaraq bir-birinə qarşı ən təhlükəli metoddan – hərbi məğlubəyyətdən siyasi dividend götürmək metodundan istifadə edirdilər. Hərbi qələbə və məğlubiyyət bütövlükdə milli təhlükəsizlik məsələsi deyil, partiya marağı prizmasından baxılaraq tərəflərin hakimiyyətdə möhkəmlənmək vasitəsi, yaxud da hakimiyyəti devirməyin tutarlı səbəbi kimi dəyərləndirilirdi. 1993-1995-ci illər ərzində Prezident Heydər Əliyev əvvəl daxili xaosun episentrlərini ləğv etdi. Bu, Ermənistan ordusuna qarşı uğurlu Horadiz əməliyyatından sonra aktiv müharibəni dayandırmağa imkan verdi. 1995-ci ildə daxili xaosun əsas mənbələri tamamilə donduruldu.

Uzaqgörən siyasətçi Gürcüstanda da sabitliyə dəstək verirdi və nəticədə Azərbaycan iqtisadiyyatı ticarət və nəqliyyat nəfəsliyi qazandı. İranla ticarət intensivləşdi, Naxçıvana çıxış təmin edildi və B.Yeltsinin tətbiq etdiyi nəqliyyat blokadasının mənfi təsirləri nisbətən azaldı.

Prezident İlham Əliyev 2003-2005-ci illərdə hakimiyyətin təhlükəsiz və sabit transformasiyasını, daxili siyasi sabitliyin qalıcılığını təmin etdi. 2008-ci ildə Rusiya-Gürcüstan müharibəsi zamanı Azərbaycanın və neft kəmərinin təhlükəsizliyinə nail oldu. Ölkəni 2009-2011-ci illərin qlobal böhranı və onun 2016-cı ilədək olan mənfi təsirlərinin məngənəsindən çıxara bildi. Azərbaycanı bir çox ölkələri daxili dağıntılara məruz qoymuş “rəngli inqlablar” dalğasından qorudu. Müstəqilliyin əsas dayağı olan iqtisadi güc yaratdı. Ermənistanın hərbi təcavüzünün genişlənməsinin qarşısını almaq üçün hərbi qüvvələr nisbətini öz xeyrinə dəyişdi və nəhayət, 44 günlük müharibədə Azərbaycanı ən böyük xaos mənbəyindən xilas etdi.

5. Qapalı regionda açıq ölkə

1994-cü ildə imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” nəinki, Azərbaycanı hətta bütöv bir qapalı regionu, Xəzər hövzəsini dünyaya açdı. “Xaos bölgəsindəki sabitlik adası” “qapalı regionun açıq ölkəsi”nə çevrilməyin əsasını qoydu. Xarici kapital Azərbaycanda özünü gözləmədiyi dərəcədə yaxşı hiss etdi və belə də davam etməkdədir.

Neft və qaz sektoruna yatırılan xarici kapitalın işini indi bərpa olunan enerji sektoruna yatırılan xarici kapital uğurla davam etdirir.

Azərbaycanın açıq ölkə statusu yalnız xarici kapitalın axınına yol açılması ilə ölçülmür. “Açıqlıq” siyasi və dini faktorları da özündə ehtiva edir. Ölkədə bütün din və məzhəblərin nümayəndələri özlərini tam təhlükəsizlikdə hiss edir. Dünyanın qarşıdurmada olan siyasi və hərbi güc mərkəzləri - ABŞ və Rusiyanın Baş Qərargah rəisləri məhz Bakıda görüş zamanı özlərini rahat hiss edir, qlobal təhlükəsizliklə bağlı ən məxfi məsələlərini məhz Azərbaycanda müzakirə etməyə üstünlük verirlər.

Azərbaycan Rusiya ilə müttəfiqlik Bəyannaməsi imzalayır, eyni zamanda Ukraynanın ərazi bütövlüyünü rəsmən dəstəkləyir, Aİ ilə qaz sazişinin əhatəsini genişləndirir, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələrini yeni geosiyasi ittifaqda - SPECA-da birləşdirmə təşəbbüsü ilə çıxış edir, İraqla strateji iqtisadi əlaqələr yaradır. İsrail ilə əməkdaşlığı dərinləşdirir, eyni zamanda İran ilə enerji, nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir. Bakıda İsrail vətəndaşları da, İrandan və ərəb ölkələrindən gəlmiş turistlər də özlərini eyni dərəcədə azad hiss edirlər. Azərbaycan Rusiya və İranın da iştirakı ilə 3+3 əməkdaşlıq platformasının müəllifi kimi çıxış edir.

ABŞ ilə enerji və təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlıq edir, eyni zamanda Çinin Prezidenti Si Cinpin Prezident İlham Əliyevi “Çinin Böyük Dostu” adlandırır. Bu və sadalamadığımız çoxsaylı faktorlar müxtəlif qütblərə açıq olmanın parlaq sübutlarıdır. Məhz belə açıqlıq ölkənin təhlükəsizliyini gücləndirir, sərmayə axınına şərait yaradır və iqtisadi perspektivlərini genişləndirir.

6.Dünya ilə fiziki bağlantılar

Enerji sektorunda dünyaya açılışın əsaslarını dünya ilə birbaşa fiziki bağlantını təmin edən nəqliyyat infrastrukturu möhkəmləndirdi. Prezident İlham Əliyev “qapalı regionun açıq ölkəsi” siyasətini Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz və Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolunun istifadəsi ilə yeni mərhələlərə yüksəltdi. Qara dəniz sahilindəki Kulevi terminalı Azərbaycanın Avropaya açılan çox vacib bir pəncərəsidir.

Əlverişli Coğrafiyanı ticarət üçün də əlverişli hala gətirmək böyük əmək və maliyyə sərfini tələb edir. 1980-ci illərdə Çin Sakit okeana çıxan çayları və körfəzlərini dərinləşdirməklə dünyanın ən böyük limanları sırasına daxil olan 6 liman yarada bildi.

Eyni yanaşma ilə Dubayda Cəbəl-Əli süni limanını yaratdılar. Bu liman dünyanın ən ağır və geniş gəmilərinin daxil olması üçün imkanlara malikdir. Azərbaycan Ələtdə beynəlxlaq dəniz ticarəti limanını yaratmaqla Çinin və Dubayın bu siyasətini yerli miqyasda uzaqgörənliklə tətbiq etdi.

Azərbaycanın Qərblə fiziki bağlantılarını intensivləşdirən neft, qaz və dəmiryolu infrastrukturuna şərq istiqamətində, Xəzərin qərb sahilində infrastrukturun yaradılması ilə tamamlamaq qərarı verildi və nəticədə Ələt beynəlxalq dəniz ticarəti limanı tikildi. Ələt Azad İqtisadi Zonası limanlar, avtomobil və dəmiryolları ilə uzlaşmada istehsal və ticarəti stimullaşdıran amil kimi düşünülüb.

7. Dünyanın istehsal və ixrac potensialından pay götürmək: strateji hədəf və imkanlar

Tarixən əsas və gəlirli ticarət marşrutları dəyişkəndir. Məsələn, 14-15-ci əsrlərdə əsas ticarət marşrutu Aralıq dənizi hövzəsi ilə Çin və Hindistan arasında ticarət üzərində qurulmuş, Türkiyədən və Təbrizdən keçərək Asiyanı Avropa ölkələri ilə birləşdirirdi. Böyük coğrafi kəşflərdən sonra Avropadan Hindistana və Çinə dəniz marşrutu aktuallaşdı. 20-ci əsrin əvvəllərində əsas ticarət yolları Atlantik okeanından keçirdi. İkinci dünya Müharibəsindən sonra Yaponiya və Çin ticarət marşrutlarının bu ölkələrdən başlanmasına tədricən nail olmağa başladılar. Bu milli iqtisadiyyatın dirçəlməsi hesabına baş verdi. İndi də ticarət yolları çox dəyişkəndir. Amma, qlobal ticarət yollarında yaranmış gərginlik Azərbaycandan keçən bütün ticarət və nəqliyyat yollarını eyni zamanda aktuallaşdırıb. Neft və qaz nəqlindən tutmuş kənd təsərrüfatı məhsullarına qədər bütün spektrdən olan yükdaşıyıcıları və istehlakçılar gözlərini Azərbaycana dikiblər.

Geosiyasi səbəblər üzündən Rusiya ərazisində ticarət yolu bağlanıb. Çin ilə Tayvan arasında gərginliyin artması, hərbi ritorikanın güclənməsi, Cənubi Çin dənizində ABŞ-ın aviadaşıyıcılarının aktvliyinin artması, Şri-Lankada və Banqladeşdə siyasi qarşıdurmalar Çinin ticarət yolu üzərində əsas məntəqələrdən olan Xambantota və Çittaqon limanlarından istifadəninin risklərini vaxtaşırı artırır. Dünya ticarətinin 1 trilyon dollarlıq 12%-nin keçdiyi Ədən Körfəzində, Qırmızı dənizdə gah Somali dəniz quldurları, gah da Yəmən Husilərinin təhdidi altında gərginliklər müşahidə olunur. Ədən Körfəzindəki gərginlik Hörmüz boğazı ətrafında da riskləri artırır.

Odur ki, Çindən Avropaya və əksinə daşınan mallar üçün Orta marşrut adlanan ticarət yoluna ehtiyac artıb və artmaqda davam edir. Rusiyanın Fars körfəzinə və Aralıq dənizinə çıxış üçün Azərbaycandan keçən avtomobil və dəmiryollarına ehtiyacı böyüyüb. Oxşar səbəblər Avropanı da narahat edir.

“Nəqliyyat dəhlizi”ndən “iqtisadi-sənaye dəhlizi”nə doğru

Bununla belə, ticarət yollarının dəyişkənliyini nəzərə alaraq Prezident İlham Əliyev coğrafi əlverişlilik faktorundan maksimum yararlanmaq üçün nəqliyyat dəhlizinin verdiyi üstünlüyü yerli istehsal sektorlarına da transfer etmək planları qurur. Bu, elə bir plandır ki, nəqliyyat dəhlizi istifadəçilərini Azərbaycan iqtisadiyyatına istehsal vasitəsilə daha möhkəm tellərlə bağlayır, qatarların məhz bu dəhlizdən işləməsini istehsal və ixrac potensialının gücü ilə də maraqlandırır, ölkənin sənaye sektorunun inkişafını stimullaşdırır. Bu yanaşma bir tərəfdən nəqliyyat dəhlizindən başqa dəhlizlərə axının qarşısını alacaq, eyni zamanda hətta tədricən daşıyıcılar başqa dəhlizlərə üstünlük verə biləcəyi halda da ölkə iqtisadiyyatı özünün maksimum bəhrəsini götürmüş olacaq. Azərbaycan Prezidenti Orta Asiya ölkələrinin liderləri ilə görüşdə və çıxışlarında “sənaye dəhlizi” ifadəsini işlədərək nəqliyyat dəhlizinin genişləndirilərək daha dərin iqtisadi miqyas əhatə edəcəyini bildirib. Bu yanaşmada “nəqliyyat dəhlizi” “iqtisadi-sənaye dəhlizi” üçün bir fürsət pəncərəsi rolunu oynayır. “Nəqliyyat-iqtisadi dəhliz” isə Türk Dövlətləri Təşkilatının iqtisadi bazasına çevrilməkdədir. Bu iqtisadi və siyasi baza üzərində isə daha geniş SPECA geosiyasi faktoru formalaşa bilər.

Odur ki, Azərbaycanın nəqliyyat faktorundan istifadə edərək “biznes-oazis”ə çevrilmək strategiyasının olduğu açıq-aydın görünür. Ələt Azad İqtisadi Zonası buna parlaq misal ola bilər. Məqsəd aydındır: Azərbaycan yalnız “yol” funksiyasını yerinə yetirmək niyyətində deyil. Həm də bu yol ilə daşımaları həyata keçirənlər üçün istehsal, ixrac və ticarət imkanları da yaratmağı planlaşdırır.

Yoldan sənaye üçün istifadə nümunələri

Ticarət yolu üzərində olmaq iqtisadi güc mərkəzlərinin istehsal və ixrac potensialından pay götürmək perspektivi də yaradır. Məsələn, Çində əməkhaqlarının artması nəticəsində sadə texnoloji sənaye məhsullarının istehsalı Çindən Avropaya gedən ticarət yolu üzərində olan Vyetnam, Kamboca və Banqladeşə keçirildi. Hətta yüksək texnoloji məhsul olan smartfonların istehsalının da Vyetnama keçirildiyi dövr olmuşdu.

İqtisadi güc mərkəzinə coğrafi yaxınlıq, ticarət yolunun üzərində yerləşməsi və mütləq şəkildə daxildə iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, bürokratik maneələrin azlığı ölkəni yüksək inkişaf etmiş güc mərkəzlərinin istehsal və ixracat potensialından da pay götürmək şansı yaradır. Həm də coğrafi yaxınlıq olmadan, ticarət yolunun üzərində yerləşmə faktoru da istehsal və ixracdan pay götürməyə imkan verir. Məsələn, Yaponiya Vyetnamla qonşu olmadığı halda belə bəzi məhsulların istehsalını beynəlxlaq dəniz ticarəti yolunda əlverişli yer tutan Vyetnamda təşkil etməyə üstünlük verirdi.

Mərakeşin varlı Avropa bazarlarına yaxınlığı və Afrika ölkələri ilə Avropa arasında yerləşməsi onun coğrafi potensialıdır. Bu coğrafi imkan ucuz işçi qüvvəsi, azad ticarət zonası, sabit valyuta və s. kimi elementlərlə uzlaşdıqda coğrafiya iqtisadi tramplinə çevrilir.

Eynilə, Meksika ABŞ-ın, Polşa isə Almaniyanın avtomobil sənayesinin istehsal və ixracat gücündən özlərinə sanballı pay götürür. Meksika həm ABŞ-ın qonşusu, həm də Latın Amerikası ilə ticarət yolunda əsas keçiddir. Polşa isə Almaniyanın qonşusu və keçmiş sosialist düşərgəsi ilə ticarətində keçid ölkələrdən biridir. Polşada istehsal olunan alman məhsulları hətta qərbi Avropaya da ixrac olunur. Azərbaycan da Avropanın (xüsusilə İtaliya), Çinin və Türkiyənin istehsal və ixrac potensialından öz payını götürmək imkanlarına malikdir. Sabit valyuta, enerji ehtiyatları, inkişaf edən nəqliyyat infrastrukturu, qonşularla yaxşı münasibət, qonşu bazarlara çıxış imkanları, qlobal ticarət yollarının kəsişməsində yerləşməsi və Ələt Azad İqtisadi zonası coğrafi imkanlarla uzlaşaraq müasir istehsal perspektivini də genişləndirəcək amillərdəndir.

8. İkinci şəhərlərin inkişafı və regionların qlobal ticarət və nəqliyyat sisteminə bağlanması

Prezidentin “coğrafiyanı fürsətə çevirmək siyasəti”ndə “daxili ipək yolları” və ikinci şəhərlərin inkişafı və onların beynəlxalq ticarət yollarına qoşulması ilə bağlı planların da mövcudluğu müşahidə olunmaqdadır.

44 günlük müharibə nəticəsində işğal olunmuş ərazilərin azad olunması bu siyasəti xeyli sürətləndirib və yeni istiqamətlər açıb. Məsələn, Zəfərə qədər Azərbaycanın Bakı-Qazax istiqamətindəki şəhərləri – Yevlax, Mingəçevir, Gəncə daha çox inkişaf edirdi. Ərazilərin işğalı cənub-qərb istiqamətindəki şəhərlərin inkişafına imkan vermirdi. Şimal-Cənub dəhlizinin işə salınması isə Quba-Xaçmaz və Lənkəran-Masallı şəhərlərinin beynəlxalq ticarət yollarına bağlayacağı və bu layihənin təsiri altında inkişaf edəcəyi gözlənilir.

İndi bu gözləntilər Füzuli, Horadiz, Zəngilan şəhərlərinə də aiddir. Bakıdan cənub-qərb istiqmətində, Naxçıvana və Türkiyə sərhədinə qədər ən qısa ticarət yolu üzərində yerləşən bu şəhərlər Çindən Avropaya, Vladivastokdan Aralıq dənizinə qədər qlobal ticarət yolunun keçəcəyi məntəqələrdir və təbii ki, ticarət yolunun verdiyi üstünlüklərdən xidmət, ticarət, hətta istehsal sahələrinin inkişafı, ixracatın böyüməsi üçün də yararlana biləcəklər.

Yeni meqapolisin doğuluşu və daxili ipək yolları

Zəngilanda və ətrafında qurulan nəqliyyat infrastrukturunun miqyası göstərir ki, bu şəhər həm ölkədaxili, həm regional, həm də qlobal yükdaşımaları və ticarətin habına çevriləcək. Odur ki, Zəngilanın Bakıdan sonra ikinci ən böyük iqtisadiyyat mərkəzi və meqapolis olmaq üçün şərtləri var və aparılan siyasət region üçün çox böyük bir meqapolisin doğulmasının əsasını qoyur.

Aparılan siyasət, qurulan infrastruktur Bakı-Füzuli-Horadiz-Zəngilan-Naxçıvan xəttini “daxili ipək yolu”na çevirəcək.

Daxili ipək yolu adlandıra biləcəyimiz, eyni zamanda ikinci dərəcəli şəhərlərin qlobal ticarət yollarına qoşulması layihələrindən biri də Gəncə ilə Zəngilanı birləşdirən, Kəlbəcər, Laçın və Qubadlını da bu zəncirə qoşan yeni yoldur. Bu yol bir tərəfdən Gəncə və Zəngilan kimi beynəlxlaq ticarət yolları üzərindəki iki perspektivli şəhəri bir-birilə birləşdirərək ölkədaxili ticarəti stimullaşdırır, ikinci tərəfdən iki müxtəlif istiqamətli beynəlxalq ticarət marşrutlarını əlaqələndirir, nəhayət, Kəlbəcər, Laçın və Qubadlının hər iki beynəlxlaq marşruta çıxışını və öz aralarında ticarətini intensivləşdirəcək. Nəticədə tarixən qapalı bölgələr həm daxili bazara, həm də xaricə çıxış üçün iki müxtəlif marşrut əldə etmiş olur. Zəngilan və Gəncə kimi regional şəhərlərin inkişafı, onların Kəlbəcər, Laçın və Qubadlı ilə infrastruktur və ticarət zəncirində bir-birinə bağlanması əhalinin qərb bölgələrinə axınını stimullaşdıracaq ki, bu da mühüm iqtisadi, sosial və siyasi təhlükəsizlik məsələsidir. Bu qərb sərhədlərinin təhlükəsizliyinin infrastruktur və sosial-iqtisadi təməlini təşkil edəcək.

Qərb sərhədlərindəki şəhərlər: ÜDM-də pay və demoqrafik perspektiv

Heç şübhəsiz növbəti illərdə azad olunmuş ərazilərin, ayrıca isə Zəngilan və Gəncənin ÜDM-də payı artacaq. Əhalisinin sayına görə isə Zəngilan və Gəncənin milyonluq şəhərlər səviyyəsinə çatacaqlarını proqnozlaşdırmaq olar.

Araşdırmaların nəticələrinə əsasən amerikalı analitiklər belə bir nəticəyə gəliblər ki, ölkə iqtisadiyyatının və demoqrafiyasının rəvan inkişafı üçün ən böyük birinci dərəcəli şəhər-paytaxt ilə ikinci əyalət şəhərləri arasında əhalinin nisbətinin təqribən “üçün birə” olması məqsədəuyğun olardı. Hazırda aparılan siyasət gələcəkdə əhalinin təbii yolla şəhərlər arasında optimal paylanması üçün iqtisadi şərtləri formalaşdıracaq.

Azad olunmuş ərazilərdə həyatın bərpası, Xəzər-Qara dəniz nəqliyyat və ticarət marşrutu üzərində yerləşən Gəncə ilə Xəzər-Aralıq dənizi nəqliyyat və ticarət dəhlizi üzərində yerləşən Zəngilanın avtomobil yolları ilə birləşdirilməsi, hər iki perspektivli şəhərin Qubadlı, Laçın və Kəlbəcərlə müasir infrastrukturla bağlanması ölkənin Qərb sərhədlərindəki şəhərlərin ÜDM-də payının artacağının və əhalinin əhəmiyyətli hissəsini özünə cəlb edəcəyinin təminatıdır.

İki okeanı birləşdirən Kolumbiya nümunəsi

Bu yolların əhəmiyyətini vurğulamaq üçün beynəlxalq təcrübədən bir misala baxaq. Kolumbiyanın Sakit okean və Atlantik okeana çıxış kimi unikal coğrafi imkanı var. Morqan Stenlinin analitikləri yazır ki, Kolumbiya hökuməti iki okean arasında nəqliyyat əlaqəsini yaratmaq üçün avtomobil yolu çəkməyi planlaşdırarkən məlum olub ki, bu yol Kolumbiyanın illik ÜDM-nin 1% artmasına təkan verməklə yanaşı ölkənin 3 əsas daxili şəhərlərini də birləşdirməklə onların xaricə çıxışını təmin edib sosial-iqtisadi şəraiti köklü şəkildə dəyişəcək. Son dövrdə Kolumbiya ölkə üzrə şəhərlərin iqtisadi və demoqrafik baxımdan rəvan inkişafı baxımından da Latın Amerikasında nümunəvi ölkələrdəndir.

9. Qonşularla əlaqələr: regional ticarət platformaları

Bütün ölkələrin hərbi, siyasi və iqtisadi təhlükəsizliyi qonşularla münasibətlərdən birbaşa asılıdır. Qonşu ölkələrin iştirakı olmadan istənilən ölkənin milli təhlükəsizliyinə birbaşa zərbə vurulması çox çətindir. Elə bu səbəbdəndir ki, 1990-cı illərin ikinci yarısından Azərbaycanın xarici siyasətində qonşularla münasibətlər prioritet yerlərə keçdikdən sonra birbaşa hərbi, siyasi və iqtisadi təhdidlər də zəifləməyə başladı.

2008-2015-ci illərin qlobal iqtisadi böhranından sonra fövqəldövlətlər arasında rəqabətin güclənməsi nəticəsində dünyada təhlükəsizlik, ticarət və siyasi əlaqələrdə qloballaşma arxa plana keçməyə, regionallaşma meylləri isə güclənməyə başladı. Regional ticarət birlikləri, regional ümumi bazarların formalaşması prosesi genişləndi.

Prezident İlham Əliyev bu tendensiyadan doğan nəticələrı dərhal Azərbaycanın xeyrinə istifadə edərək regional əlaqələri dərinləşdirdi, Qarabağ məsələsi və Xəzərin statusu da daxil olmaqla bir çox problemlərin nizamlanmasında regional faktorların konstruktiv mövqeyini təmin etdi.

Azərbaycan müdrikcəsinə təhlükəsizlik məsələlərinin həllini regional, Ermənistan isə səhvən qlobal müstəviyə daşıyaraq, regiondan kənar qüvvələri cəlbinə çalışdı. Nəticədə 44 günlük müharibə gedişində Azərbaycanın regional müstəvidəki diplomatik üstünlüyü bizə uğur qazandırdı.

2018-ci ilin avqustunda Xəzərin statusu haqqında Konvensiyanın imzalanması regional əməkdaşlığı yeni mərhələyə çıxardı.

Elə həmin ilin sentyabrın əvvəlində Prezident İ.Əliyevin Soçiyə səfəri zamanı iki ölkə arasında energetika, iqtisadiyyat, idman, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlıq üzrə 15 sənəd imzalandı. Sentyabrın sonunda Rusiya Federasiyasının Prezidenti V.Putin Bakıya səfər etdi və IX Azərbaycan-Rusiya Regionlararası Forumu keçirildi.

Qonşularla ticarət nümunələri: Avropa, Çənub Şərqi Asiya, Latın Amerikası, Afrika

Qaz mübadiləsi sazişi, Zəngilan-İran-Naxçıvan nəqliyyat keçidinin inşası üzrə anlaşma, Astara-Rəşt dəmiryolunun tikintisinin sürətləndirilməsi regional əməkdaşlığı intensivləşdirən amillərdir. 44 günlük müharibədən sonra İranın rəsmilərinin qonşularla münasibətlərin strateji prioritetə çevrilməsi haqda bəyantı və nəhayət, İranın 3+3 platformasına qoşulması qonşularla münasibətlər və ticarətin asanlaşdırılması parametri üzrə də Azərbaycanın addım-addım irəlilədiyini göstərir. Biznes-analitik Ruçir Şarma yazır ki, “belə ticarət birliklərinin yaradılması kifayətdir və sonra o öz məntiqi ilə inkişaf edəcək”. Məsələn, Avropa İttifaqı altı qonşu ölkənin birliyindən formalşmağa başlamışdı, indi 27 üzv ölkədən ibarətdir.

Cənub Şərqi Asiya dövlətləri Assosiasiyası (ASEAN) isə beş üzvdən yaranmışdı, hazırda 10 üzvü var.

Avropada ixracatın təqribən 70%-i qonşu ölkələrə gedir. Şərqi Asiya və Şimali Amerikada bu göstərici təqribən 50%-dir.

Qonşularla regional ticarətin zəif olduğu Latın Amerikasında qonşu ölkələrə ixracın həcmi təqribən 20%, Afrikada 12%, Hindistan və Pakistan arasında ticarət əlaqələrinin olmaması üzündən Cənubi Asiya ölkələri regionunda qonşu ölkələrə ixracın həcmi 5%-dir.

2000-ci ildə yaradılmış Şərqi Afrika Birliyi (ŞAB) əvvəlcə Keniya, Tanzaniya və Uqandanı ümumi ticarət sazişi ilə birləşdirirdi. Daha sonra Ruanda və Burundi də onlara qoşuldu. Maraqlıdır ki, qlobal böhran illərində Afrikada ÜDM-in 6% artım tempini təmin etmiş 6 ölkədən 3-ü məhz ŞAB-ın əsasını qoyanlar idi. Onların beş il ərzində ixracı 30% artmışdı. Ən aktiv ixracatçı isə hətta dənizə çıxışı olmayan Ruanda olmuşdu.

Bu rəqəmlər göstərir ki, qonşularla ticarətin daha fəal şəkildə aparılması milli iqtisadiyyatlar üçün çox böyük inkişaf mənbəyi olduğu halda, qonşularla ticarətin zəif olması iqtisadi artımı ləngidən ciddi əngəldir.

Prezident İlham Əliyevin təklif etdiyi 3+3 regional platforması uzun illərdir ki, hərbi və siyasi gərginliklərin hökm sürdüyü Xəzər-Qara dəniz hövzələrini münaqişələr zonasından regional və qlobal nəqliyyat və ticarət zonasına çevirməyi nəzərdə tutur. Azərbaycan Prezidenti bu tarixi missiyanı yerinə yetirmək üçün hətta sülh sazişi bağlanmamış Ermənistanı bu platformaya dəvət edir, Rusiya ilə münasibətlərində problemlər olan Gürcüstanı xalqların köklü maraqları naminə regional əməkdaşlığa cəlb etmək yollarını arayır. Preziden İ.Əliyev bunun üçün 3 Cənubi Qafqaz ölkəsinin – Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın birliyini ehtiva edən formatın da yaradılmasını təklif edir.

10. Xaosun içindəki fürsətlər

Sun Tzu: “Xaosun ortasında bir fürsət də vardır”

Siyasətin müdrikliyi, siyasi iradənin gücü özünü ekstremal situasiyalardan çıxış yolunun tapılmasında daha parlaq şəkildə nümayiş etdirir. Bu müdrikliyi qədim Çin strateqi, filosofu və hərbçisi Sun Tzu “Hərb sənəti” kitabında ən qısa şəkildə ifadə edib: “Xaosun ortasında bir fürsət də vardır”. Azərbaycan Prezidentinin 2018-2022-ci illərdə apardığı siyasət Sun Tzunun eramızdan əvvəl altıncı əsrdə yazdığı çoxsaylı təcrübənin müdrikcəsinə ümumiləşdirməsinin 21-ci əsrdə ən uğurlu şəkildə tətbiqi sayıla bilər. Bütün dünyanın qlobal bir xaosa yuvarlandığı illərdə Azərbaycan xaosun ortasında bir deyil, bir neçə fürsəti tutaraq demək olar ki, bütün strateji məqsədlərində irəliyə qətiyyətli addımlar atdı. Düzgün hesablamalar, proqnozlaşdırma və hərəkətə keçmə zamanının dəqiq müəyyənləşdirilməsi, nəhayət siyasi iradə nümayişi nəticəsində: 

- 30 il işğal altında qalmış ərazilər azad edildi;

- Erməni məsələsinin 200 il ərzində Azərbaycanın maraqlarının ziddinə genişləməsinin nəinki qarşısını alındı, hətta demək olar ki, 100 il geriyə atıldı;

- Türk dövlətləri ilə inteqrasiyanın çox mühüm bir mərhələsi başlandı;

- Qərblə enerji sahəsində əməkdaşlıq həcm etibarilə iki dəfə genişləndirmək haqda anlaşma imzaladı;

- Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin qlobal əhəmiyyəti artaraq Avrasiya üçün prioritetə çevrildi;

- Zəngəzur kimi strateji əhəmiyyəti coğrafiya ətrafında Azərbaycanın siyasəti dünyanın aparıcı güclərinin maraqları ilə uzlaşdıraraq təqdim olundu və legitimliyini qazanmaqdadır;

- Ölkənin beynəlxalq statusu sıçrayışla yüksəldi.

Bu yeddi istiqamətin hər biri ayrılıqda bir neçə onilliklər və bir neçə nəsil siyasətçilər üçün siyasi fəaliyyət platforması ola bilərdi.

2000-ci illərin əvvəlində İran və İraqa sanksiyalar tətbiq edildiyi dövrdə Dubay bu ölkələrin xaricə çıxışında əhəmiyyətli rol oynayaraq böyük iqtisadi səmərəyə nail oldu. Hazırda beynəlxlaq sanksiyalar altında olan iki ölkə – Rusiya və İran ilə qonşuluq Azərbaycana Dubay və Honkonqun təcrübəsindən yararlanmaq üçün imkan verir. Prezident İ.Əliyev İtaliya qəzetinə müsahibəsində dedi: “Cənub-Şimal nəqliyyat dəhlizi Azərbaycandan keçir və başqa marşrut variantı yoxdur. Həmin dəhliz, məsələn, Rusiya şirkətləri üçün əhəmiyyətli olur, çünki bu gün sanksiyalar səbəbindən onlar Avropa məntəqələrinə yük daşıya bilmir. Yəni, Azərbaycandan keçərək İrana və Fars körfəzi sahillərinə gedən marşrut Rusiya şirkətləri üçün ən cəlbedici olur. Bunu Fars körfəzindən Azərbaycan vasitəsilə Rusiyaya uzanan marşrut haqqında da demək olar”.

Fürsətlər sırasında ən əhəmiyyətlilərdən biri Orta Asiyanın türk dövlətlərinin dünyaya açılan pəncərəsinə çevrilmək, Çindən Avropaya yük daşımalarında Orta marşrutun rolunun artmasıdır. Azərbaycan Prezidenti dərhal cəlbediciliyi artıran məqamlar üzrə bəyanat verdi: “Rusiya-Ukrayna müharibəsi Xəzərin şərq sahilindəki şirkətlər üçün bir siqnal oldu ki, bu marşrut daha da yaxından nəzərdən keçirilməlidir. Biz isə yaxşı tariflər təklif edir və bütün zəruri logistika dəstəyi təmin edirik”.

Daha bir fürsət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Orta marşrut üzrə yükdaşımalarının intensivləşməsindən milli iqtisadiyyatın real sektoruna təkan verməyi də hədəf alıb. “Nəqliyyat dəhlizini” “sənaye dəhlizinə” çevirmək strategiyası bundan xəbər verir.

Nəhayət, 44 günlük savaşdan sonra Rusiya-Ukrayna müharibəsi və Qara dəniz hövzəsində gərginliyin artması fonunda Zəngəzur dəhlizi layihəsinin beynəlxalq güc mərkəzlərinə qlobal ticarət və nəqliyyat üçün vazkeçilməz marşrut kimi təqdimatı və inandırılması böyük diplomatik uğur və tarixi fürsətin reallaşdırılması yolunda iri addımdır.

11. Geosiyasi qütbləri birləşdirən çoxfunksiyalı “iqtisadi dəhliz” strategiyası

Bütün bu reallaşdırılan və reallaşma mərhələsində olan fürsətlərin eyni zamanda bir araya gətirilməsi belə bir mənəzərə yaradır: Azərbaycan yalnız nəqliyyat kompanenti üzrə dəhliz funksiyasını yerinə yetirməyi deyil, iqtisadiyyatın bütün mühüm kompanentlərini uzlaşdıraraq Şərqlə Qərb, Şimal ilə Cənub və b. qütbləri birləşdirən çoxfunksiyalı TƏHLÜKƏSİZLİK-İQTİSADİYYAT-TİCARƏT DƏHLİZİ STRATEGİYASInı tətbiq etməkdədir. Bu dəhlizin təməlini nəqliyyat komponenti, sadə dildə desək “yol” təşkil edir, amma bu komponentdən fürsət kimi istifadə olunaraq üzərində istehsal, xidmət, regionlararası ticarət, qarşılıqlı investisiyalar və nəhayət, təhlükəsizlik komponentlərini ehtiva edən əlaqələr formalaşmaqdadır.

Türk dövlətləri Birliyinin Çin ilə Avropa İttifaqı, Hindistan və İranla Rusiya arasında nəqliyyat, istehsal, ticarət və s. iqtisadi funksiyaları özündə ehtiva edən “iqtisadi dəhliz” olmaq planları Avrasiyanın “döyünən ürəyi” olmaq anlamına gəlir. Və bu strategiyanın tətbiqi realdır. İndiki geosiyasi durumda “Zəngəzur dəhlizi” Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və Avropa İttifaqı üçün “Həyat yolu”dur.

Prezident İlham Əliyevin apardığı regional siyasət başqa qonşular üçün “təhlükəsizlik dilemması” yaratmır. Yəni, Azərbaycanın təhlükəsizlik potensialının gücləndirilməsi başqa qonşuların təhlükəsizliyi üçün təhidid mənbəyi deyil.

Azərbaycanın 44 günlük müharibədəki Zəfəri qonşular və region üçün də yeni iqtisadi və siyasi perspektivlər açır. Prezident İ.Əliyevin Zəfərdən sonra apardığı regional siyasət belə deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın qələbəsindən qonşular da iqtisadi təhlükəsizliyini gücləndirməklə öz payını götürür. Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, İran, Ermənistan və Gürcüstanın iştirakını nəzərdə tutan 3+3 platforması məhz regional strategiyanın baza prinsipidir.

İnstitutlar və liderlər

Daron Əcəmoğlu və Ceyms Robinsonun birgə əməyinin nəticəsi olan “Dövlətlər nə üçün iflas edir” (“Why nations fail”) əsərində dövlətlərin yüksəlişində dini, milli mentalitet və coğrafi faktorların deyil, məhz institutların, özü də liberal dəyərlərə söykənən dövlət institutlarının əsas rola malik olduğu iddia olunur. Azərbaycanın və Cənubi Qafqazın 30 illik tarixi təcrübəsi göstərir ki, coğrafiyanın dövlətin institusional inkişafına təsirini inkar etmək mümkün deyil. Ancaq, güclü siyasi liderlik, dəqiq proqnozlaşdırma və doğru siyasətlə coğrafiyanın siyasi təyinatını, beynəlxlaq siyasət üçün əhəmiyyətini, bir sözlə, coğrafi taleyi dəyişmək mümkündür. D. Əcəmoğlu və C.Robinsonun qeyd olunan əsərindən də belə bir nəticə çıxır ki, inkişafa təkan verən liberal institutların yaradılması da müxtəlif tarixi amillərlə yanaşı islahatçı siyasi liderlərin iradəsinin nəticəsidir.

İngiltərədə “Şanlı inqilab” və Üçüncü Vilhelm nümunəsində Şəxsiyyətin rolu Böyük Britaniyanın liberal dövlət institutlarının yaranmasına 1688-ci ilin “Şanlı inqilab”ı təkanverici rol oynadı. Ancaq, kral Üçüncü Vilhelmin həm inqilabın baş tutmasına, həm də inqilabdan sonrakı islahatlara şəxsi töhfəsi inkarolunmaz faktdır. Üçüncü Vilhelmin Fransadan çəkinmədən İngiltərəyə ordu çıxarması, lazım gəldikdə onu dəstəkləmiş torilərin istəyinin əleyhinə hakimiyyətini möhkəmləndirməsi, eyni zamanda da liberal islahatları həyata keçirməsi siyasi cəsarət və iradə ilə yanaşı, eyni zamanda da rasional düşüncədən çıxış etməsi sonradan İngiltərəni Böyük Britaniyaya çevirmiş siyasi və iqtisadi sistemin əsasını qoydu. İngiltərə Avropanın katolik monarxlarının təsirindən birdəfəlik qurtuldu və sonradan imperiyaya çevrildi. Üçüncü Vilhelmin Dövlətçiliklə Liberal islahatların müdrik uzlaşdırılması nümunələrindən sayılır. Onun taleyinə çoxsaylı savaşlarda Fransanı dəf edib İngiltərənin müstəqilliyini təmin etmək düşmüşdü.

Müdrik siyasət coğrafiyanın taleyini dəyişir, tarixin sükanını xalq üçün arzuolunan istiqamətə yönəldir. Bu baxımdan Azərbaycanın təcrübəsi “Tarixdə Şəxsiyyətin rolu” kimi uzunömürlü fəlsəfi diskussiyalara da bəzi aydınlıqlar gətirə bilər. Təbiidir ki, tarixin gedişi çoxsaylı fakt və hadisələrin təsiri altında formalaşır. Amma, onlardan ən vaciblərini bir araya gətirmək, müdrikcəsinə uzlaşdırmaq, zamanında və yerində istifadə etməklə tarixin gedişini dəyişmək şübhəsiz ki, Şəxsiyyətin xidmətidir.

Bizim təcrübəmizdə, indiki halda məhz Şəxsiyyət coğrafiyanın siyasi taleyini dəyişərək Tarixin gedişini müəyyənləşdirdi! Böyük transformasiya davam edir...

Şərhlər

Millət 2024-02-05 18:55:18

İbrahim,tələsmə,qoy hələ bir sülh müqaviləsi imzalansın,ermənilər Ftansa.Hindistan və Avropadan silah tədarükünü dayandıesın....

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price