“BELƏ VƏZİYYƏT CİNAYƏTKARLIĞIN İNKİŞAFINA ŞƏRAİT YARADIR...” – "DİN-də kadr islahatları ictimai maraqlarla üst-üstə düşür"

“İstintaqın əvvəlki kimi üç qurumda olması cinayətkarlıqla mübarizəyə fayda verə bilər”

“AzPolitika.info” uzun müddət Daxili İşlər Orqanlarında xidmət edən, vətən savaşının iştirakçısı (komandiri),  “Polisə Dəstək” İctimai Birliyinin sədri, istefada olan polis polkovniki və tanınmış hüquqşünas Şəmsəddin Əliyevdən 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında cinayətkarlıqla mübarizənin vəziyyətinə dair müsahibə alıb. Müsahibəni təqdim edirik:

- Şəmsəddin müəllim! Ötən həftə DİN-də 2019-cu ilin yekununa həsr edilmiş geniş kollegiya iclası keçirildi. Kollegiyada Nazir, general-polkovnik Vilayət Eyvazov hesabat xarakterli məruzə etdi. Vəziyyət necədir? Cinayətkarlığa qarşı mübarizədə hansı preventiv tədbirlər görülür? Təəssüratınızı bilmək istərdik.

- Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi elan olunduqdan bu günə qədər, bir az da uzağa getsək 100 il ərzində Azərbaycan polisinin hüquqa və ictimai münasibətlərə zidd əməllərin, vətəndaşların təhlükəsizliyinin, konstitusion quruluşun əleyhinə yönələn hərəkətlərin qarşısını almaqda, habelə bu gün sabitliyin davamlı təmin olunmasında rolu danılmazdır. İl ərzində qeydə alınan cinayətlərin açılması vəziyyəti 1994-cü ildən başlayaraq (1994-cü ildə 88,5 %,1993-cü ildə 78,8%) peşəkarlığı ilə seçilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində yaxşılaşıb. Rəsmi statistikaya nəzər yetirsək, 1995-ci ildə 88,5%, 1996-cı ildə 91,2%, 1997-ci ildə 91,3%, 2002-ci ildə 93% və s. cinayətlərin açılması faizi yüksək olmuşdur. 1994-cü ildən başlayaraq ölkədə baş verən ağır cinayətlər, qəsdən adam öldürmələrin sayı cinayətlərin dinamikasında azalma ilə müşahidə edilib. Belə ki, əgər 1992-ci ildə 584 qəsdən adamöldürmə faktları fiksə edilmişdirsə, bu rəqəm 1993-cü ildə 478, 1994-cü ildə 439, 1996-cı ildə 400 (1995-ci ilə müqayisədə 9,7 %-43 fakt), 1997-ci ildə 280, 1998-ci ildə 242, 2002-ci ildə 212, 2006-cı ildə 190 fakt baş vermişdir.

Göründüyü kimi, həyata keçirilən preventiv tədbirlər zahirən sezilməsə də, nəticədə xüsusilə təhlükəli cinayətlərin sayı azalmışdır. Təbii və çox təəssüf ki, ictimaiyyət qeyd etdiklərimin hansı çətinliklərlə başa gəlməsinin marağında olmamışdır. Bu polisin özünə xas xidmətin xislətindən doğur. Amma deməliyəm ki, qəsdən adam öldürmələrin müəyyən qismi, oğurluqların, şəxsiyyət əleyhinə olan digər cinayət növlərinin əksəriyyəti bizə bəlli olmayan qeyri-aşkar şəraitdə baş verdiyindən, onun açılması da zaman və məkan baxımından çətin olur. Burada vətəndaşların rolu az, polisin peşəkarlığı rəğbətləndirilən səviyyədədir. Oğurluqların sayı isə artımla müşahidə edilsə də oğruların əməllərinin izinə düşmək vaxt tələb etmiş, lakin öhdəsindən gəlmək mümkün olmuşdur. Sualınızın ətrafında çox danışmaq olar.

- Şəmsəddin bəy, oxucular üçün də çox maraqlı olar, ümumiyyətlə cinayətkarlıq nədir? Cinayətlər, cinayətkarlıq fərqli məna kəsb edirmi?

- Mahiyyətinə görə cinayətkarlıq cəmiyyətə, onun ayrı-ayrı üzvlərinə, dövlətin iqtisadi və siyasi əsasına ziyan vuran neqativ hadisədir. Bəzi hüquqşünasların mülahizələrinə görə cinayətkarlıq - insanın doğulması və ölümü kimi təbii bir hadisədir. Dövlətin və cəmiyyətin olduğu yerdə cinayətkarlıq həmişə olacaq. Yəni, istənilən sağlam cəmiyyətə xas hadisədir. Necə deyərlər: Hər bir cəmiyyətin inkişafına uyğun cinayətkarlar və cinayətlər olur. Bu gün üçün “müasir köləlik” adlandırılan insan alveri - insanların əşya kimi alqı-satqısı mövcuddur. Vahimə doğuran terrorizm, terrorçu qruplaşmalar yaranıb, onlara dəstək verənlər var və s...

Ona görə də cinayətkarlıq mürəkkəb və arzuolunmaz hadisələrlə bağlı olduğu üçün, onun hamı tərəfindən dərk edilməsi, habelə onunla barışmaz mövqedə olmaq və mübarizəni təşkil etmək də mürəkkəb və çoxşaxəlidir. Cinayətlər təsnifatına-ağırlığına, növlərinə, coğrafiyasına və cinayəti törədən şəxslərin xarakteristikasına görə də fərqlidir. Məhz bu səbəbdən cinayətkarlığın bütöv bəşəriyyətə gətirdiyi ağlasığmaz məhrumiyyətlərə görə onun barəsində yalnız neqativ, ziyan gətirən sağalmaz sosial bəla və hadisə kimi düşünməyə vadar oluruq. Bu mənada cinayətkarlıq cəmiyyətin görünməyən təhlükəli düşməni kimi qəbul olunduğundan onunla mübarizənin metod və üsulları da tez-tez dəyişir, permanent xarakter daşıyır. Bir az da obrazlı ifadə etsəm, cinayətkarlıq 7 başlı əjdahadır. Başları kəsildikcə yenisi bitir... Onunla hamı və həmişə barışmaz ovqatda və mövqedə olmalıdır.

- Belə çıxır ki, cinayətkarlığın kökünü kəsmək mümkün deyil? Bəs nə etmək lazımdır?

- Cinayətlərin və yaxud cinayətkarlığın kökünü kəsmək heç bir dövlətə, hətta fövqəldövlətlərə belə nəsib olmayıb. Amma mübarizə onu doğuran səbəblərin aradan qaldırılmasına, şəraitin zərərsizləşdirilməsinə yönəlməli, qəsdən törədilən ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə görə cəza sərtləşdirilməlidir. Ələlxüsus quldurluğa, qəsdən və xüsusi amansızlığı ilə seçilən cinayətlərə, zərif cinsin subyektlərinə qarşı təcavüzlərə, dövlətin konstitusion quruluşunun əleyhinə olan xüsusi təhlükəli cinayətlərə görə müstəsna cəza tədbirinin tətbiqini zaman təkidlə tələb edir.

Saxta ərzaq məhsullarının istehlakçılara satılması, insanların sağlamlıqlarına zidd zəhərli-sərinləşdirici alkoqolsuz və yaxud alkoqollu içkilərin istehsalına, saxta uşaq qidalarının satılmasına, əczaxanalarda saxta dərmaların satışına görə də cəza sərtləşməlidir.

- Cinayətkarlığa təsir edən amillər varmı, varsa hansılardır?

- Klassik hüquqşünasların belə bir deyimi var: Səbəbin nəticəni hasil etməsi şəraitdən asılı olur. Hadisələr arasında səbəbli əlaqə obyektiv əlaqədir. Müəyyən şərtlər daxilində hadisələrdən biri (səbəb) digərini (nəticəni) doğurur. Yəni səbəb, şərait nəticəni zəruri edir. Hər hansı bir cəmiyyətdə hadisələrin, ictimai-təhlükəli əməllərin törədilməsi qanunauyğunluqdur. Cinayətkarlığı doğuran səbəblər elə hallardır ki, onlarsız hər hansı bir cinayət törənə bilməz. Səbəb mövcuddursa, insan bu yolda “danışan alət”ə bənzər. Həmin səbəb və şəraitlər fəal qüvvə kimi cinayətlərin törədilməsinə marağı artırır, motiv zərurətə çevrilir. Məsələn: Su qızdırılmazsa onun buxara çevrilməsi səbəbi də yaranmaz. Səbəb anlayışı latın sözünə (sansa) görə hadisə başa düşülür. Bu elə bir fəaliyyətdir ki, dağıdır, təyin edir, dəyişir, başqa bir hadisəni ya yaradır, ya da yeni hadisəni arxasınca aparır (çəkir). Sonuncu isə nəticədir ki, baş verir və narahatlıqla, bəzən vahimə ilə qarşılanır. Ona görə də, yuxarıda qeyd etdiyim kimi, aparılan mübarizə cinayətkarlığı doğuran səbəb və şəraitlə həyata keçirilsə, daha səmərəli ola bilər. Cinayətkarlıqla mübarizə siyasətinin mahiyyəti Nazirlər Kabinetinə daxil olan hər bir Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının bu istiqamətdəki fəaliyyəti barədə müvafiq hesabatın təqdim edilməsini vacib sayır.

Tarixən müdrik kriminoloq–hüquqşünaslar cinayətkarlığın səbəblərini xalqın müəyyən hissəsinin (bəzən də əksəriyyətinin) yoxsulluğa düçar olmasında, dövlətlərdə sərvətin ədalətsiz bölgüsündə axtarıblar. Yüz illər ərzində alimlər digər qanunauyğun faktorları da irəli sürmüş və bu gün də həmin faktorlar cinayətkarlığı doğuran mühüm səbəblərdən sayılır.

Məsələn, sosial və iqtisadi faktorlar. Qəsdən törədilən cinayətlərin 90% demək olar ki, bu faktorla bağlıdır. Oğurluqları, qarətləri, quldurluqları, qəsdən adam öldürmələrin də təxminən 60%-ni bura aid etmək olar.

Bütün bu səbəbləri yaradan da insandır, həmin səbəblərin alətinə çevrilib cinayət törədən subyektlər də insandır. Belə zəruri səbəb və şəraitdən cinayət törətmiş şəxsləri - dövlətin vətəndaşını, ailənin üzvünü, vətəni qoruya biləcək əsgəri də özümüz sonra məsuliyyətə cəlb edirik. Burada cinayətkarların şəxsiyyətinin öyrənilməsinə böyük ehtiyac duyulur. Digər səbəblər də var.

- Onlar hansılardır?

- Onlar siyasi faktorlardır. Cəmiyyətdə təhsil, ideoloji və mədəni səviyyənin aşağı olması, əxlaqın tənəzzülü və s. cinayətkarlığa təsir edən faktorlar sırasındadır.

Siyasi faktorlar cəmiyyətdə qruplaşmalara, vətəndaş qarşıdurmasına şərait yaradır. Bəzən siyasi qruplaşmalara qoşulan kütlə arasında radikal düşüncəli, məhkumluğu olan insanların olması da mümkündür. Yarana bilən qeyri-siyasi sabitlik mühitindən bəzi liderlər ictimai maraqdan yox, şəxsi ambisiyalara üstünlük verərək hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başlayırlar. Bəzən belə qüvvələrə hakimiyyət budaqlarında havadarlıq edənlər də tapılır, onlara maliyyə dəstəyi verilir, müəyyən sayda xəbər portallarında pafosla təbliğ olunurlar. Nəticədə, ölkədəki siyasi sabitliyin və kriminogen durumun nəzarətdən çıxması üçün real təhlükələr yaranır. Belə vəziyyət cinayətkarlığın inkişafına şərait yaradır, əxlaqi dəyərlərə ziyan dəyir.

Bu yaxınlarda ölkə Prezidenti yanında keçirilən müşavirənin birində bu məsələdə əli olanlara barmaq silkələndi. Bəziləri vəzifələri ilə vidalaşmalı oldular. İctimai rəyin nəticəsinə görə vaxtında atılan bir addım idi. Hüquq-mühafizə xidmətində çalışanların ayıq və sayıqlığı nəticəsində xidmətlərinə sədaqəti ilə seçilənlərin dolğun məlumatlarına vaxtında reaksiya verildi. Dövlət başçısının vəziyyətə dair sərt davranışı hamıya görk olmalı, hər bir məmur vəzifəsini həyata keçirərkən xalqın yanında özünü hiss etməlidir. Çünki Prezident “Mən, xalqın xidmətçisiyəm” deyirsə, onlar kimdirlər!?

- Şəmsəddin bəy, yanvarın 23-də Daxili İşlər Nazirliyində Cinayətkarlıqla Mübarizənin, ictimai qaydanın qorunmasının və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsinin yekunlarına və 2020-ci ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş geniş kollegiya iclası keçirildi. Təəssüratınız və gözləntiləriniz necədi?

- Bütövlükdə kollegiya iclası dövlətin cinayətkarlığın bütün növlərinə qarşı mübarizə siyasətinin düzgün formalaşdırılmasının, Daxili İşlər Orqanlarının bu siyasətdə iştirakının və onun prinsipallıqla həyata keçirilməsinin açıq göstəricisi idi. Qeydə alınmış 26.672 cinayətin dinamikasında qəsdən adam öldürmənin 5.4%, adam öldürməyə cəhdlərin 23.4%, soyğunçuluqlar 3.9%, quldurluqlar 2%, dələduzluqlar 24.3%, hədə-qorxu ilə tələb etmələr 13.4%, ictimai yerlərdə baş verən cinayətlər ötən illə müqayisədə 26% azalmışdır. Bu qeyd etdiyim kimi, cinayətkarlıqla mübarizə siyasətinin düzgün formalaşdırılmasının təzahürüdür. Əvvəllər məhkum olunmuşlar tərəfindən törədilən cinayətlərin sayında da 1.3%, yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törədilən cinayətlərin də 30.1%-nin azalması təqdir olunan xüsusi növ fəaliyyətdir.

Digər sevindirci hal ondan ibarətdir ki, ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin 87%, şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərin 97%, qəsdən adam öldürmə faktlarının 95%, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma hadisələrinin 94%, ictimaiyyətə hörmətsizlik və yaxud müstəsna həyasızlıqla törədilən xuliqanlıqların 86%-nin prokurorluq orqanları ilə birgə keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində keçmiş illərdən qalan 329 cinayətlərin açılması təmin edilmişdir.

Ölkədə təhlükəsizliyin və sabitliyin davamlı təmini məqsədilə cəmiyyətin siyasi, iqtisadi və sosial inkişafı üçün təhlükə mənbəyi olan 818 cinayətkar qrupun hesabat dövrü ərzində zərərsizləşdirilməsi ölkədə kriminogen durumun sözsüz nəzarətdə saxlanılmasından, daha doğrusu mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsindən xəbər verir. Sadə anlamda ifadə etsəm, harda dövlətin siyasəti bu istiqamətdə təkmil deyilsə, harada polis qurumu peşəkarlığından, verilən təlimatlardan və vətəndaşların məlumatlarından bacarıqla istifadə edə bilmirsə, orada pusquda duran kriminal aləm aktiv olur. İctimai münasibətlərə ağlasığmaz zərər dəyir. Şükür, Azərbaycan polisi hamıya bəlli olmayan bu incə məqamı nəzarətində saxlaya bilir. Nəticə isə göz qabağındadır.

Başqa təqdir olunası hal da var. 2019-cu il ərzində 31.539 cinayət işinin əksər hissəsinin-81%-nin istintaqı polis orqanları tərəfindən başa çatdırılıb məhkəmələrə göndərilmişdir.

Təbii ki, qarşıda duran vəzifələr də cənab Nazir, general-polkovnik Vilayət Eyvazov tərəfindən bəyan edilib. “2020-ci ildə qarşıda çox mühüm vəzifələr durur. Cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, asayişin və daxili təhlükəsizliyin təmin olunmasında qazanılan səmərəli nəticələr davam etdirilməli bu istiqamətdə peşə bacarıqlarının yüksəldilməsinə çalışmalıyıq.”

- Keçmiş polis məmuru kimi, Daxili İşlər Orqanlarının kollektivinə hansı təklifləri verərdiniz?

- Müasir polis 30 il öncə çalışan polis deyil. Keçmiş illərdə cinayətkarlıqla mübarizədə istifadə edilən metod və üsullara, vasitələrə o qədər də ehtiyac duyulmur. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində “təkbaşına–şəxsi axtarış” üsulu ilə cinayəti törədənlərin izinə düşmək praktikada rast gəlinsə də, çox azdır. İndi kommunikasiya metodlarından, müşahidə kameralarının imkanlarından geniş istifadə edilir. Yol Polisində-Yol Patrul Xidmətində çalışanların geyim formasının modern formaya dəyişdirilməsi ölkədəki nəqliyyatın hərəkət istiqamətlərində olan nəqliyyat sahiblərinə xəbərdarlıq eyhamı təəssüratını bağışlayır.

Çox istərdim ki, hər bir qeydə alınmış cinayətin subyekti ətrafında, onun şəxsiyyəti barədə məlumat toplanılsın, onun psixoloji, psixiatrik durumu tədqiq olunsun. Cinayətin törədilməsində onu sövq edən hansı səbəblər olub? Bu səbəblərin aradan qaldırılması istiqamətində təkliflər verilsin. Bəlli olan o səbəblərin aradan qaldırılmasına prinsipiallıqla yanaşılsın.

Cinayətkarlığı doğuran iqtisadi, sosial faktorların aradan qaldırılmasına dair Milli Fəaliyyət Proqramlarının icrasına ciddi yanaşılsın.

Yerlərdən şəhərə axını - miqrasiyanı doğuran şəraitin aradan qaldırılması istiqamətində böyük iş görmək lazımdır. Miqrantlar qeydiyyatdan yayındıqca qeyri-aşkar şəraitdə baş verən cinayətlərin açılması çətinləşəcək, kriminogen mühit mürəkkəbləşəcək.

İstintaqın əvvəlki kimi yalnız Prokurorluq, Daxili İşlər və Dövlət Təhlüksəzilik orqanlarında - üç qurumda olması cinayətkarlıqla mübarizəyə fayda verə bilər. Cinayət işləri üzrə istintaqın 90%-ə yaxını Daxili İşlər Nazirliyinin strukturlarında aparılır. Qalan az bir hissəsi Prokurorluq, Təhlükəsizlik və digər orqanlarda aparılır. Vergi, Gömrük, Sərhəd, Fövqaladə və digər Nazirliklərdə istintaqın aparılması, zənnimcə, cinayətkarlıqla mübarizədə səmərə vermir. İstintaq şaxələnir. Hüquqşünaslıq ixtisası üzrə biliyi olmayan və yaxud aşağı olan, təcrübəsiz orqan rəhbərlərində istintaq aparatının olması istintaqın gedişinə xələl gətirər.

Mübarizənin səmərəliyini artırmaq üçün Polisin sosial durumu, həyat səviyyəsi, rifah halı yüksəldilməlidir. Polis dövlət hesabına mənzillə təmin edilməlidir. Polisin maddi durumunun aşağı olması, evsizliyi, ailənin problemini həll edə bilməməsi mübarizənin vəziyyətinə mənfi təsir edə bilər. İpoteka ilə mənzilə sahib çıxmaq isə polis üçün uzaq imkandır. 25-30 il xidmətdə olan polisin 25 illik ipoteka müqaviləsi ilə mənzilə sahib çıxması ağıla sığmır. Bu mürtəce yanaşmadır. Polisə aşağı faizlə yüksək məbləğdə kredit verilməlidir ki, ailə üzvlərinin sayına uyğun mənzil ala bilsin.

Sonra demək istərdim ki, əxlaq, tərbiyə və mədəniyyət cinayətə meyilli şəxslərin instinktlərini məhv edir. Mədəni və əxlaqlı, nəfsini qoruya bilən insan heç vaxt Cinayət Məcəlləsilə cəza təhdidi altında qadağan edilən ictimai-təhlükəli əməllərə yol verməz.

Amma cinayətkarlıq cəmiyyət kimi inkişaf edir və əbədidir. Vəziyyət mürəkkəbləşdikcə fərdlərə də çətin olur. Cinayətkarlıq cəmiyyətdəki inkişafın məhsuludur - əlavə məhsulu. Cəmiyyətdə yetişir və yayılır.

- Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun polis xidmətindəki islahatlar barədə, bir  veteran polis kimi, nə deyə bilərsiniz?

- Tam səmimi cavab verəcəyəm. Səhv etmirəmsə, 2000-ci ildə DİN-nin kollegiya zalında gənc polis əməkdaşlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və peşəkarlığın artırılmasına həsr olunmuş iclasda Vilayət müəllim həm gənc polis əməkdaşlarının önündə gedən, həm də kadr ehtiyatının gələcək ümidli namizədi kimi, rəhbərliyin etimadını qazanmış, özünü təsdiqləmişdi. Zaman ötdükcə artıq nazir postunda qərar tutan çox hörmətli Vilayət müəllim xidməti pilləkənlərində inamla irəlilədi. Ekstremal şəraitlərdə tərəddüdə qapılmadı, müvazinətini qoruya bildi, qəbul etdiyi sərbəst qərarlar özünü doğrultdu. Cəsarət nümayiş etdirdi. Dövlətçiliyə qarşı qiyama, dövlət çevrilişinə cəhdlər zamanı seyrçi mövqedə durmadı və dura bilməzdi. Həm konstitusion hüquqlarından, həm də xidmətini tənzimləyən normativ aktlardan düzgün istifadə etdi, milli, daxili təhlükəsizlik, vətəndaşların rifahına, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə əngəl ola biləcək sabitliyin pozulmasına imkan vermədi. Vilayət müəllim həmin vaxtlarda Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinə rəhbərlik edirdi. Onun, sərt, lakin müstəqil fəaliyyəti ətrafa, sabitliyi pozmaq istəyənlərə görk oldu. Sonra, nazir müavini, nazirin birinci müavini, İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə üzrə Milli Koordinator və nəhayət, nazir! Mən heç bir şərh vermədən olanları deyirəm. Uzun illər cinayətkarlıqla mübarizə işində və əməliyyat axtarış fəaliyyətindəki boşluqları görərək onun ləğvi ilə bağlı tədbirlər də görülürdü. Bu gün xidməti fəaliyyətindəki əməliyyat–axtarış manevrləri hamını təəccübləndirir. Apardığı kadr islahatları ictimai maraqla üst-üstə düşür. Hər halda ictimai rəy yüksəkdir.

Ölkə Prezidentinin çox hörmətli Vilayət Eyvazovun yüksək vəzifəyə təyinatı barədəki aktı, ona general–polkovnik rütbəsinin verilməsi hamının, çoxminli polis əməkdaşlarının ürəyincə oldu. Prezident aydın addım atdı, düzgün seçim etdi. Etibar edilən vəzifənin icrasında çətinliklər yoxdur, verilən tapşırıqlar aydındır, inşallah, görünən dağa bələdçi də lazım deyil. Biz də həm QHT, vətəndaş cəmiyyətinin aparıcı üzvləri və polis veteranı kimi ona ümumi təhlükəsizlik naminə dəstək verməyə hazırıq. O, sələfi general-polkovnik Ramil Usubovdan aldığı tapşırıqları təkmilləşdirərək həyata keçirir. Biz də onun yanındayıq. Uca Tanrı Ona dayaq, uğurları çox olsun!

Rasim Əliyev

Azpolitika.info

Şərhlər

Hər hansısa bir şərh yazılmayıb.

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price