RƏHBƏR VƏ MÜƏLLİM

Məmməd Talıblı

Ölkə rəhbərlərini tez-tez görürük. Az qala hər gün onların nitqlərini dinləyirik. Həyat tərzlərindən xəbərdarıq. Sərhəd tanımayan imtiyazları və geniş səlahiyyətləri sadə vətəndaşlarda az qala qibtə hissi doğurur. 

Gözqamaşdıran detalları bir kənara qoyub, mahiyyətə varsaq, başqa qənaətə gəlmiş olaraq. Çünki rəhbər şəxs olmaq təkcə yaşamaq dərdi çəkmək və ya məişət qayğılarından ucada durmaq deyil. Həm də yuxusuz gecələrə alışmaq, çətin dillemalarla rastlaşmaq, toplumun ağır yüklərini daşımaq, həyatını hər an risk altına atmaq, karyerana hər dəqiqə son qoymaq kimi keşməkeşli və çətin həyat deməkdir. 

Əbəs yerə dahilərdən biri deməmişdir: “Dövlət rəhbəri olmaq üçün nəinki ona doğru can atmaq, hətta ondan xeyli uzaq durmaq lazımdır. Təkcə özünün yox, hamının yükünü öz üzərinə götürmək kimi ağır bir məsuliyyətə görə onu az qala döyə-döyə bu işə məcbur etmək tələb olunur. Lakin insanlar bu yük üçün qan tökür, həyatlarını riskə atırlar.” 

Bu kontekstdən yanaşdıqda bir insanın rəhbər, xüsusilə ölkə rəhbəri olmağını başa düşmək çətin olur. Lakin hər bir rəhbər olmaq istəyən insanın da öz iddiasının motivləri var. Bunu da anlamamız lazım...

Böyüklükdən və böyüklərdən söhbət düşmüşkən... Düzdür "böyüklərin" hamısı müəllim deyillər. Ölkə rəhbərləri, tayfa başçıları, din xadimləri, şirkət direktorları da “böyükdürlər”, rəhbərdirlər. Amma bizim hər birimizin böyükləri deyillər. Tabeliklərində olanların “böyükləridir”. Onlara müəllim deyə müraciət etsələr də, bu heç nəyi dəyişmir. Lakin gözümüzdə böyük olanlar müəllimdirlər. Bizlər yalnız onlara müəllim deyirik. Onları müəllimimiz sayırıq. Fərq etmir, o şəxs bizə dərs deyib və ya deməyib. Çünki müəllimlərimiz böyükdürlər. Həm də ona görə ki, yolları böyükdür. Onlar böyük ürək sahibləri, böyük ruh daşıyıcısıdırlar.

Müəllimi İsaak Nyutona öz vəzifəsini necə verir?

Professor Əbülhəsən Abbasov yazılarından birində İsaak Nyutonla bağlı ibrətamiz bir iqtibas gətirmişdi. XVII əsrdə İsaak Barrou adlı istedadlı, olduqca məshuldar riyaziyyatçı, fizik, teoloq yaşayıb (oktyabr 1630 – may 1677). Xaraktecə həddən ziyadə təvazökar xarakterə və yaradıcı enerjiyə malik olub. Bir neçə dil bilmək üstünlüyü hesabına qədim riyaziyyatın, demək olar ki, mükəmməl səlnaməsini hazırlayıb. 

Evklid və Arximedin, Apolloniy və Feodosinin, Yaxın və Orta Şərq riyaziyyatçılarının əlyazmalarını, külliyatını sistemləşdirirək onları özünün mükəmməl şərhilə nəşr etdirib. Onun tələbəsi kim olsa yaxşıdır? İsaak Nyuton!

İsaak Nyutonun yetişməsində olduqca böyük zəhmət çəkmiş bu şəxs, özünün tutduğu vəzifəni məhz özünün xahişi ilə özündən 12 yaş kiçik olan tələbəsi İsaak Nyutona verir. O zaman İsaak Nyutonun hələ 27 yaşı var imiş...

Başqa bir fəlsəfi əsərdə Nyutonun elmi varisliyə və alimə verdiyi dəyərlə bağlı ibrətamiz bir mükaliməsinə rast gəlmişdim. Böyük fizik Nyuton eyni zamanda çox uzaqgörən şəxs imiş. Onun özü bir alim olmaqla yanaşı, alimlərə hələ də ehtiyacı olduğunu hər addımda qeyd edərmiş. Ona sual edərək:

- Sən necə oldu ki, bu qədər uzağı görməyi bacardın?

Alim cavab vermiş ki, mən dünyaya özümdən əvvəlki böyük alimlərin çiyinləri üstündən baxdığımdan çox uzaqları görə bildim...

Nyutonun bu ibrətamiz cavabı onu göstərir ki, gerçək bilim insanlarının daha çox elm insanlarına ehtiyacı var. Alimin digər alimlərin fikirlərinə ehtiyac hiss etməsi, bəlkə də alimliyin əsas əlaməti sayılmalıdır. Alim başqa bir alimə ehtiyac duyursa, nədən elmdən uzaq dövlət adamlarının alimə ehtiyacı olmasın? Gərək, dövlət adamları bu haqda tez-tez düşünsün...

Napoleon Bonapartın müəllimi - “Fransa gəlir”

Fransanın imperatoru Napoleon Bonapart böyük bir zəfər yürüşündən sonra öz ordusu ilə Paris küçələrindən keçib gedərkən, bir nəfər çox çətinliklə gəlib ordunun keçidini seyr edir. Eynən indiki yerlərdəki icra hakimiyyəti başçıları ölkə rəhbərinin rayonlara getdiyi zaman insanların onunla görüşməməsi üçün hansı min bir fırıldaqları edirlərsə, o zamankı ordunun əsgərləri də o cür həmin şəxsin imperatorun hüzuruna çıxmasına maneçilik törədirdilər. 

Bu çaxnaşmanı görən Napoleon əmr edərək, onu yaxına buraxmalarına göstəriş verir. “Buraxın gəlsin!” deyəndən sonra şərəf tribunasına səslənir: “Diqqət! Hazır olun! Fransa gəlir!” 

Gələn bu şəxs Napoleon Bonapartın müəllimi idi.

Müəllimlik avtomatik olaraq ucada duran bir peşə deyil. Onu həm də ucada saxlayan dövlət rəhbərləri olmalıdır. O rəhbərlərin müəllimə, elmə və kitaba daxili bir sayğısı olmalıdır. Çünki rəhbərlər hansı ideyaları və prinsipləri dəstəkləyirsə, həmin ideyalar dominant olur. Onun cazibə dairəsi genişlənir. Cəlbediciliyi artır. 

Rəhbər şəxs istəsə ki, məmləkətdə elmə, alimə, kitaba, mədəniyyətə önəm verilsin, onu təşviq edə bilər. Mənəvi motivasiyalardan başlamış maddi dəstəyə qədər, çoxçeşidli tədbirləri stimullaşdıra bilər. Elmi inkişafın sürətinə əlahiddə güc qata bilər. O, istəsə ki, zəngin insanlar elm adamlarının başında qoz sındırsın, onda vəhşi kapitalizmin reallıqlarını hamıya inandırmaqla, “günah keçisi” kimi iqtisadi sistemin xüsusiyyətlərini əlində bayraq edəcək.

Rəhbər müəllimin ayağına gedərsə, o zaman müəllimi hamı ayaq üstə qarşılayar. O, dünyasın dəyişəndə isə ilk başsağlığı rəhbərdən gələrsə, eyni sayğılı münasibət bütün cəmiyyətdən də gələ bilər.

Tarixdən ibrətamiz faktlar var. Əmir Teymur ömrünün sonlarında vəsiyyət edir ki, mən öləndə məni müəllimimin ayaqları altında basdırın. Bu vəsiyyətdən sonra Teymurləng öləndə onu müəlliminin qəbrinin aşağı hissəsində dəfn edirlər. Teymurləng bu cür alicənab düşüncəsi ilə müəllimlə rəhbər arasında məsafənin sərhəddini çox dəqiq və nümayişkəranə formada ifadə edir.

Cisminin atası Filip, yoxsa ruhunun atası Aristotel?

Cəmiyyətdə çox zaman müəllimin fövqəlgücünü görmürük. Vəzifəli şəxslərin maddi zənginliyin görə bilirik, amma müəllimin mənəvi dünyasının mahiyyətinə varmırıq. Məclislərimizdə müəllimin dərin mənalı sözünə yox, daha çox vəzifəli şəxsin alababat ötkəm tərzinə önəm veririk. Vəzifəlisinə yox, müəlliminə diqqət edən cəmiyyət olmalıyıq. 

Tarixdə çox yaxşı nümunələr var. Makedoniyalı İsgəndərin atası Çar Filip deyirdi ki, mən ona görə fəxr etmirəm ki, İsgəndər mənim oğlumdur. Ona görə də fəxr etmirəm ki, mən İsgəndərin atasıyam. Ona görə fəxr edirəm ki, Aristotel mənim oğlumun müəllimidir. 

Qısaca olaraq Makedoniyalı İsgəndər deyirdi ki, Filip mənim cismimin atasıdır, amma ruhumun atası Aristoteldir.

Bu faktın özü sübut edir ki, hətta övladı ölkə rəhbəri olmuş şəxsin valideynləri də onun fərqindədir ki, övladının ölkə rəhbəri olması hər kəsin başının başçısı anlamına gəlmir. Haradan qala müəllimin... Başımıza ağıl yerləşdirməyin yollarını bizə öyrədən şəxsdən axı biz necə üstün ola bilərik?

Elmi vəzifədən üstün tutan əsl alim

Alim olmaq təkcə elmi-akademik kimliyini ifadə etmir. Çox zaman həddini bilməyi öyrədir bilim insanına. Tutduğu yolun hörmətini hər dəfə sənə xatırladır. Haqq etdiyin, bacardığın və layiq olduğun işlə məşğul olmağı sənə təlqin edir. Yəhudilərin ağıllı millət olmasını inkar etmək doğru olmaz. 

Elmdə özünün damğasını vurmuş Albert Eynşteyni də sıradan alim saymaq mümkün deyil. Onunla bağlı ibrətamiz bir yazışmada dərin bir məna yatdığını oxuyanda böyük zəvq almışdım. Həmin yazışmadan dərs almışdım; həddini bilmək dərsini!

İsrailin ilk baş naziri David Ben Quryon olub. Yeri düşmüşkən qeyd edim ki, Quryon İstanbulda hüquq təhsili almışdı. O, İsrailin ilk baş naziri işləyən zaman rəsmi olaraq 1952-ci ildə tanınmış alim Albert Eynşteynə məktub yazaraq, onu İsrailin ali vəzifəsi hesab olunan ölkə rəhbəri postuna dəvət etmişdi. 

Eynşteynə xitabən bunları yazmışdı: “Siz İsrailin baş naziri olmağa razı olsanız, o zaman qanunverici orqan tərəfindən təsdiq olunarsınız. Siz İsrail dövlətinin rəhbəri olmaq istərdinizmi? Əgər bu təklifi qəbul etsəniz, İsrailə köçməli olacaqsınız və bu ölkənin vətəndaşlığını qəbul edəcəksiniz. Eyni zamanda İsrailin hazırkı baş naziri olaraq sizə zəmanət verirəm; araşdırma və elmi kəşfləriniz üçün sizə maddi tərəfdən dövlət əli ilə köməklik olunacaqdır".

Eynşteyn isə başa nazirə cavabında bunları yazmışdır: “İsrail dövlətimizin mənə etdiyi bu təklifdən şərəf duydum. Eyni zamanda müsbət cavab verə bilməyəcəyim üçün utanıram və təəssüf hissi keçirirəm. Həyatım boyunca daha çox elmi-yaradıcı işlərlə məşğul oldum, insanlarla məşğul olmaq kimi bir qayğım və təcrübəm olmadı. Buna görə İsrailin ən yüksək vəzifəsində çalışmağa uyğun biri deyiləm. Gənc olsaydım belə, yenə də bunu edə biləcəyimi zənn etmirəm. Bu qərarı verdiyim üçün çox çətinlik çəkirəm. Çünki İsrail xalqına çox güclü bağlarla bağlıyam.”

Bir ölkənin rəhbəri ilə alimi arasında sağlam və səmimi münasibətlərin ruhuna heyran olmamaq mümkün deyil. Rəhbərin mütəvazi, biliyə dəyər verməsi və alimin ayağına getmək mədəniyyəti insanda rəğbət oyadır. Bir alimin isə özünün nəyə layiq və nəyə qadir olmasına çox sadəliklə etiraf etməsindən gözəl nə ola bilər?!

Belə uca zirvələrdən vəzifə və alimlik necə kiçik görünür!

Çünki İnsanlıq daha ucada görünür!   

Şərhlər

Məmməd Talıblı 2021-01-30 15:47:02

Əziz oxucular, qiymətli rəylərinizi oxudum. Zaman sərf edib, fikirlərinizi yazdığınız üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Sizlər üçün faydalı olacaq digər yazılarımı burada paylaşmaqda davam edəcəm.

Eli 2021-01-28 00:51:26

Angela Merkele emek haqqlarının artırılması barede suala sualla vavab veri. ki,nece ola biler ki menim-dövlet memurunun maaşı Müellimin maaşından çox olsun.Ona göre o ölkelerde de ki ,müellime bu hörmet ve diqqet var dövlet terefinden tebiiki o ölkeler dövletleri qiteleri Lokomotiv kimi arxalarınca aparacaqlar.Her menada.Meselen Almaniya ve Böyük Britaniya

Eli 2021-01-28 00:16:26

Yazılanlar heyat heqiqetleridir.Mükemmel bir yazıdır.Angela

Rəşad Nəsirzadə 2021-01-27 21:37:26

oxudum və cox bəyendim əls böyüklər muəllimlərdir cunki cəmiyyəti onlar formalasdirir və tarixi gedişatını dəyisənləri yetisdirirler vezifeliler isə keçicidi kapitalizm insanlari yozlasdirsada son nöqtədə qalib əminəm müəllimlər və onlarin yetisdirdiyi agilli insanlar olacaq əla məqalədi müəllimlərin dəyətini xatirlamaq ağıllı insan işidir

Xalq 2021-01-27 20:44:33

Məmməd müəllim! Gözəl yazınıza görə Sizə təşəkkürümüzü bildiririk, çox sağ olun!

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price