“44 GÜNLÜK SAVAŞ MÜXALİFƏTİN DƏ SƏRHƏDLƏRİNİ MÜƏYYƏNLƏŞDİRDİ” - Elxan Şükürlü ilə MÜSAHİBƏ

Ədalət Partiyasının sədr müavini: “Bu düşərgə 27 ilin uğursuz və məğlub “komandan”larının qisasçı hisslərinin girovuna çevrilməməlidir”

“Xalq tərəziyə qoyur, çəkir, müqayisə aparır və görür ki, hakimiyyət pisdirsə, ədalətsizdirsə, onu əvəzləmək istəyənlər ondan daha pisdirlər”

“Gec-tez, həm iqtidar, həm də müxalifət içdən dəyişəcək, yeniləşəcək. Bu, elə bir axındır və elə bir təzyiq yaradacaq ki, o paslanmış tıxacları vurub kənara tullayacaq və yenilənməyi, dəyişməyi bacarmayanları, zamanın çağırışlarına adekvat cavab verə bilməyənləri altına alıb əzəcək”

“Hürriyyət” qəzeti  Ədalət Partiyası sədrinin siyasi məsələlər üzrə müavini Elxan Şükürlü ilə son vaxtlar geniş müzakirə olunan müxalifətin yeniləşməsi mövzusunda söhbətləşib. Həmin müsahibəni təqdim edirik: 

- Elxan bəy, son vaxtlar Azərbaycan müxalifətində ciddi yenilənmənin həyata keçirilməli olduğu haqda fikirlər səslənir. Sizin də bu haqda çıxışlarınıza rast gəlmişik. Maraqlıdır, niyə bu qənaətdəsiniz ki, müxalifət mütləq yenilənməlidir?

- Tək müxalifətin yox, elə hakimiyyətin də çox ciddi yenilənməyə, kompüter terminiylə desək, formatlanmaya ehtiyacı var. Bu yenilənmə ehtiyacı isə bizim arzu və istəklərimizdən yox, dəyişən reallıqlardan qaynaqlanır. Reallıq da odur ki, dünyada, bölgədə və ölkəmizdə artıq fundamental dəyişikliklər baş verib, yeni situasiya və çağırışlar yaranıb, hədəflər, maraqlar dəyişib. Ölkəmizin siyasi sistemi və onu təşkil edən elementlər də mütləq bu yeni dəyişikliklərə uyğunlaşmalı, çağırışlara cavab verməlidir. Bunun üçünsə, hər şeydən əvvəl, 30 il ərzində formalaşmış ənənəvi siyasi münasibətlər sistemi dəyişməlidir. Çünki tarixi təcrübə göstərir ki, yeni münasibətlərə keçid yeni adamlarla, təzə sifət və simalarla daha tez, sürətlə və ağrısız başa gəlir, cəmiyyət də bu dəyişikliyi daha anlayışla qarşılayır, asan həzm edir.

Bu baxımdan, mən ölkənin siyasi sistemini təşkil edən bütün elementlərin, o cümlədən də hakimiyyətin və müxalifətin yenilənməsinin, yeni çağırışlara cavab verən şəkildə dəyişməsinin tərəfdarıyam. Burada söhbət həm fiziki - sima olaraq yenilənmədən, həm də xüsusən düşüncə olaraq yenilənmədən gedir. Qədim Romanın filosof imperatoru Mark Avrelinin çox xoşladığım və tez-tez də təkrarladığım bir fikri var: “Düşüncələriniz necədirsə, həyatınız da elədir. Həyatınızı dəyişmək istəyirsinizsə, öncə düşüncələrinizi dəyişin”. Bizdə - həm iqtidar, həm də müxalifətdə, təəssüf ki, hələ də köhnə düşüncə hakimdir. Əslində, hər kəs başa düşür ki, öncə siyasi həyat dəyişməlidir, ancaq köhnə düşüncə qəlibindən çıxa və dəyişə bilmirlər...

- Səbəb? Nədir iqtidarımızdakı və müxalifətimizdəki düşüncə dəyişikliyinə əngəl olan, qəlibdən çıxmağa qoymayan?

- Düşüncəni dəyişmək üçün güclü iradəyə, bilik və savada, zəngin təcrübəyə malik olmalısan, bundan da əvvəl, dəyişikliyin gətirəcəyi yeniliklərdən qorxmamalısan, cəsarətli və təşəbbüskar olmalısan. Təəssüf ki, bizdə həm iqtidar, həm də müxalifət düşərgəsində belə keyfiyyətli insanlarımız çox azdır, bir çox problemlərimiz də bundan qaynaqlanır. Hər iki düşərgədə iddiaları özlərindən və qabiliyyətlərindən, şəxsi maraq və tamahları isə iddialarından da böyük yarımçıq şəxslər üstünlük təşkil edirlər, mövqe sahibidirlər ki, belə adamlar da heç vaxt sağlam münasibətlər qura və ölkəni inkişafa apara bilməzlər. Ölkənin inkişafının önünü açmaq üçün əvvəlcə bu tıxac adamlardan qurtulmaq gərəkdir...

Hər iki düşərgədə yenilikçilərsə çox azdır və prosesi tamamilə öz əllərinə götürməyə hələlik gücləri çatmır. Ancaq belə çox davam edə bilməz və bu qənaətdəyəm ki, gec-tez, həm iqtidar, həm də müxalifət içdən dəyişəcək, yeniləşəcək. Bu, elə bir axındır və elə bir təzyiq yaradacaq ki, o paslanmış tıxacları vurub kənara tullayacaq və yenilənməyi, dəyişməyi bacarmayanları, zamanın çağırışlarına adekvat cavab verə bilməyənləri altına alıb əzəcək.

- Söhbət hansı axından, hansı təzyidən, gücdən gedir? “Zamanın yeni çağırışları” dedikdə, konkret olaraq, nəyi nəzərdə tutursunuz?

- Hər şeydən əvvəl, elə zaman anlayışının özünü. Zaman çox sürətlənib. Yeni texnoloji inqilab zamanın müddətini qısaldıb – əvvəllər aylarla, həftələrlə vaxt sərf etdiyimiz işləri indi müasir texnologiyanın tətbiqiylə 2-3 saniyə ərzində yerinə yetirə bilirik. Xüsusən də informasiyanın əldə edilməsi və yayımındakı sürət, bu texnoloji inqilab ölkələri, onları idarə edən hakimiyyətləri təkcə öz hədəflərini deyil, idarəetmə üsul və vasitələrini də dəyişməyə məcbur edir. Məsələn, tutaq ki, əvvələr hakimiyyətlər əsas ictimai nəzarət və ictimai rəy formalaşdırma vasitəsi olan mətbuata total nəzarəti təmin eməklə cəmiyyəti daha asan və rahatca idarə edə, öz istəyinə uyğunlaşdıra bilirdisə, indi getdikcə bu imkandan məhrum olurlar. İndi mobil telefonu və internet imkanı olan hər kəs özü informasiya istehsalçısı və yayımçısı, ictimai rəyin yönləndiricisi, istənilən bir prosesin fəal iştirakçısıdır. Sosial şəbəkələrə baxın. Faktiki olaraq, hakimiyyətlər üzərində ictimai nəzarət mexanizmləri görünməmiş dərəcədə artıb və hakimiyyətlərə dürüst, şəffaf işləməkdən başqa yol qalmayıb. Corc Ourelin “1984-c il” romanında olduğu kimi, sanki, hər kəs özünü böyük bir Göz altında əyləşmiştək hiss edir...

Elə müxalifətin də işi asanlaşıb. Bizdəki kimi, ədalətsiz və qüsurlu idarəetməyə malik, korrupsiya və rüşvətxorluğun tüğyan etdiyi ökələrdə ağıllı, bacarıqlı, təmiz və iradəli bir müxalifət lideri çox məharətlə, böyük maliyyə və təşkilati güc sərf etmədən, mövcud texnoloji imkanlardan istifadə etməklə, narazı xalqla asanlıqla rabitə qurmaq, özünü təbliğ və təqdim etmək, tərəfdar toplamaq və onları hakimiyyət üzərinə qaldırmaq imkanındadır...

- Ancaq bu dediyiniz imkanlara baxmayaraq, Azərbaycan müxalifəti nə güclənə, nə də yenilənəbilir. Xalq hakimiyyətdən narazı olsa da, köhnə, ənənəvi müxalifətin də arxasınca getmir... Yeni qüvvələrsə ortaya çıxmır, yeni simalar görünmür. Sizcə, müxalifətin yenilənməsinə nə mane olur?

- “Azərbaycan müxalifəti” ümumi anlayışdır. Əvəlcə, onu aydınlaşdırmaq gərəkdir ki, “Azərbaycan müxalifəti” anlayışına kimlər daxildir? Ölkədə olan 50-yə yaxın partiyanın yarıdan çoxu iddia edir ki, müxalifətdir. İki-üç partiya isə heç birini qəbul etmir və yalnız özlərini müxalifət sayırlar.

Gerçəkilk də odur ki, ölkədə 27 ildir iki siyasi xətt, iki siyasi düşərgə mövcuddur: biri 1993-cü ildə ölkədəki bütün hərbi-siyasi rəqiblərini yenərək və xalqın da mütləq əksəriyyətinin dəstəyini qazanaraq qalib gəlmiş Heydər Əliyev və onun davamçılarının idarə etdiyi xəttdir – hakimiyyət düşərgəsidir, ikincisi isə, əsas nüvəsini Heydər Əliyev və tərəfdarlarına uduzmuşların təşkil etdiyi və revanş, qisas məqsədiylə müxtəlif siyasi partiyalarda birləşmiş və müxalifət adına iddia edən təşkilatlardır, dağınıq bir düşərgədir.

  • Bu gün bu 27 illik ənənəvi müxalifət düşərgəsindən prezidentliyə iddia edən elə bir lider yoxdur ki, ya Heydər Əliyevin, ya da İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində rolları olmasın...”

Əsas problem də ondadır ki, müxalifət adına iddia edən bu təşkilatlar 27 ildir birləşib hakimiyyətə qarşı mübarizə aparmaq əvəzinə, ən kritik dövrlərdə öz şəxsi və siyasi maraqları naminə hakimiyyətlə separat sövdələşmələrə gedərək, onun maddi-siyasi dəstəyindən yararlanmaqla Əliyevlərdən daha çox bir-birinə qarşı mübarizə aparıblar, bir-birini zəiflədiblər və düşərgəni indiki bərbad halına salıblar. Bu gün bu 27 illik ənənəvi müxalifət düşərgəsindən prezidentliyə iddia edən elə bir lider yoxdur ki, ya Heydər Əliyevin, ya da oğlu İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində və ya hakimiyyətlərinin möhkəmləndirilməsində rolları olmasın...

Təbii ki, siyasi baxımdan ayıq xalq da bunu görür, bilir. Xalq hakimiyyətin alternativlərinə baxır və dərhal qiymətləndirmə aparır. O görür ki, hakimiyyətə alternativ olaraq meydana düşənlərin çoxu öz şəxsi və siyasi maraqlarını ümumxalq maraqlarından üstün tutan adamlardı, xalqla səmimi deyillər, yalan danışırlar, ədalətli deyillər, qərəzlidirlər, qisasçıdırlar, bəziləri vəzifədə olan vaxtı indikilərdən betər, quldur olublar və s. Belə olan halda xalq onlara dəstək verərəmi?! Əlbəttə, yox. Xalq tərəziyə qoyur, çəkir, müqayisə aparır və görür ki, hakimiyyət pisdirsə, ədalətsizdirsə, onu əvəzləmək istəyənlər ondan daha pisdirlər. Mənim qənaətimcə, Azərbaycan xalqı iki pisdən daha yaxşısını seçib və daha yaxşısını görənədək də bu proses hələ beləcə davam edəcək.

Baxın, sosial-iqtisadi zəmində hakimiyyətdən narazı qalan, məmur özbaşınalığından, qanunsuzluqdan bezən ən narazı və radikal insanlar belə, gəlib müxalifətə qoşulmurlar, hələ də hakimiyyətdən kimlərinsə onların səsini eşidəcəyinə inanır, ümid bəsləyirlər. Bu inam və ümidlər tükənməyənədək, hakimiyyətdən gözləntilər tamamilə kəsilməyənədək, müxalifətə axın olmayacaq.

Müxalif düşərgədə hamını birləşdirib ortaya çıxaracaq elə bir güclü lider də yoxdur ki, xalqda inam yarada bilsin və xalq onun gəlişi üçün səfərbər olunsun. Hamısı rahatca oturub evlərində, bir-iki müsahibəylə işlərini bitmiş sayır və gözləyirlər ki, görək, kim onları hakimiyyətə gətirəcək.

Təkrar edirəm, indi xalqın əksəriyyətinin, böyük çoxluğun gözləntisi müxalifətdən yox, hakimiyyətdəndir. Hakimiyyət də bunu yaxşı görürü, bilir, ona görə də əvvəlki vaxtlardan fərqli olaraq, indi tez-tez səhvlərini etirf edir, xalqa dəyişiklik vədi verir, islahatlara gedəcəyini bildirir, buna inam yaratmaq üçün addımlar da atır, cəmiyyətin gözünü yağır etmiş çoxillik kadrlardan təmizlənməyə çalışır və s.

  • "Hakimiyyətin güclü olması üçünsə müxalifətlə münasibətlər dəyişməli, yeni müstəviyə keçilməli, eyni masa ətrafında müzakirə aparılmalı və ölkə üçün hədsiz vacib olan islahatların yükü bərabər çəkilməlidir"


- Doğrudanmı, Siz hesab edirsiniz ki, hakimiyyət hansısa islahatlara gedəcək və əhalidə də bu islahatlara inam qalıb?

- Hakimiyyətin islahatlara getməkdən başqa çarəsi, yolu qalmayıb. Bayaq söhbətimizin əvvəlində dedim ki, yeni reallıqlar yaranıb və bu reallıqlar hakimiyyəti sürətlə içdən yenilənməyə, dəyişikliyə məcbur edəcək. Artıq hakimiyyətin də hədəfləri dəyişib və bu, aydın görünür. Bir tərəfdən, 44 günlük Qarabağ zəfərinin gətirdiyi geosiyasi şərtlər, o biri tərəfdən də ölkənin içərisində bu savaşsonrası yaranan yeni atmosfer hakimiyyəti vadar edəcək ki, qazandığımız uğurları qoruyub saxlaya və inkişaf etdirə bilmək üçün hamını, bütün xalqı səfərbər etsin, içdə milli birlik olsun. Müharibənin ölkəyə vurduğu iqtisadi zərəri aradan qaldırmaq və ölkəyə xaricdən olacaq çox böyük basqı qarşısında duruş gətirmək üçün mütləq hakimiyyət içdə çox güclü olmalı, onun diqqəti daxili çəkişmələrə və qarşıdurmalara yönəlməməlidir. Hakimiyyətin güclü olması üçünsə müxalifətlə münasibətlər dəyişməli, yeni müstəviyə keçilməli, eyni masa ətrafında müzakirə aparılmalı və ölkə üçün hədsiz vacib olan islahatların yükü bərabər çəkilməlidir. Məsuliyyət paylaşılmalı və hamının üzərində olmalıdır ki, fürsətcilliyə, sui-istifadələrə və bəhanələrə yer qalmasın.

- Hakimiyyətin ənənəvi müxalifətə münasibəti bəllidir: AXC-Müsavat cütlüyünü özünə düşmən bilir, bu cinah hətta birbaşa Prezident İlham Əliyevin də sərt tənqid hədəfində olub. Digər partiyalarla dialoqu isə AXCP və Müsavat Partiyası qəbul etmir. Belə ziddiyyətli, düşmən münasibətlər çərçivəsində iqtidar və müxalifəti bir araya gətirəcək yeni müstəvi necə yaradıla bilər ki?

- 44 günlük Qarabağ savaşı təkcə ölkənin zəif və güclü yerlərini yox, elə müxalifətin də sərhədlərini cızıb dəqiqləşdirdi, müəyyənləşdirdi. Üzə çıxdı ki, bu savaşda kimi, hansı partiya sədrini səmimi şəkildə ölkənin taleyi düşündürür, kimi də yalnız hakimiyyət maraqlandırır. Dərdi-azarı nəyin bahasına olursa-olsun hakimiyyətə gəlmək olanlar ilk vaxtlar ictimai qınaqdan çəkinib hakimiyyətə dəstək verdikləri görüntüsünü yaratsalar da, azacıq büdrəmə olan kimi, dərhal ardıcıl zərbələr endirməyə başladılar. Həmin qüvvələr üçün “rus sülhməramlıları” mövzusu bir dirçəliş idisə, daha sonra şəhid və qazi ailələrinin problemləri, ardınca da “Tərtər işi” hakimiyyətin uğurlarını gözdənsalma vasitəsinə çevrildi... Əlbəttə, mən demirəm ki, onlar bu problemləri qabartmamalı idilər. Yox, qabartmalı idilər. Ancaq elə etdilər ki, bu, canıyananlıqdan və vətənpərvərlikdən daha çox, fürsətcillik və fitnəkarlığa çevrildi. Böyük Həzrəti Əli isə qarışıq vaxtı məmləkətində fitnə salanları həmişə lənətləyərdi. Yeri gəlmişkən, onun hakimiyyəti də sonda məhz Müaviyənin qisasçılıq hissindən, xəlifəlik iddiasından və fitnəkarlığından yıxıldı...

Məncə, 44 günlük savaş və ondan sonra yaşananlar hakimiyyətin də süzgəcindən keçdi və onlar qarşıdakı mərhələdə müxalif düşərgədən kimlərlə münasibəti necə quracaqlarını artıq tam dəqiqləşdirə bildilər. Son test isə Şuşa Bəyannaməsi ilə bağlı məlum bəyanat oldu. Elə bilirəm, Şuşa Bəyannaməsini dəstəkləyən bəyanata imza atan bəzi müxalif partiyalarla hakimiyyət münasibətlərini daha yeni və fərqli mərhələyə, müstəviyə keçirə və çox səmimi bir dialoq mühiti yarada bilər. O bəyanatı imzalayanlar arasında vaxtilə Elçibəy komandasının çox hörmətli simaları olan partiya sədrləri də var və müxalifət adından danışmağa da çoxlarından daha çox mənəvi haqları çatır. Doğrudur, bəziləri abırlarına qısılıb hələlik susur, bəziləri də keçmiş komanda yoldaşlarının şantaj və təzyiqlərindən çəkinirlər. Ancaq çəkinmək lazım deyil və hakimiyyətlə yeni münasibətlərdə də cəsarətli olmalıdırlar. Çünki yalnız cəsarət insanı uğura, zəfərə apara bilər. Bu 27 ilin uğursuzluq zolağından çıxmaq və yeni münasibətlər sisteminin qurucu avanqardları olmaq istəyirlərsə, müxalif düşərgənin bu məğlub “komandan”larının qisasçı hisslərinin, kininin və əsassız iddialarının girovuna çevrilməməli, onların təsirindən xilas olmalıdırlar. Yeni siyasi münasibətlərə keçid nə qədər tez olarsa, bu, bir o qədər ölkənin xeyrinə olar.

Şərhlər

Türk 2021-07-11 09:03:29

deyəsən sizin partiya da nə vaxtsa özünü müxaliufət hesab edirdi

Mənciyəz 2021-07-10 17:47:04

Bəli, Qurbağa gölümüzə otuz il ağırlığında məhəng daşı atıldı! Amma, tarixi hərbi terror cəzasını almayıb?

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price