BİR SAVAŞIN AŞKARLADIĞI FİTNƏKARLAR

Elxan ŞÜKÜRLÜ

Müharibə aparan istənilən bir ölkə üçün həmişə ən böyük təhlükə içdən olar. Çünki düşmən onunla savaşan tərəfin əsas diqqətini özündən yayındırmaq və əlverişli əməliyyat mühiti yaratmaq üçün mütləq rəqibinin daxilinə nüfuz etməyə və ona, ilk növbədə, öz içindən zərbə vurmağa can atar, əhalisini fiziki və psixoloji olaraq sarsıtmağa, ruh düşkünlüyünə sövq etməyə, döyüş və mübarizə əzmini aşağı salmağa çalışar. Bu işdə də həm özünün əvvəlcədən rəqib ölkə içərisində hazırladığı şəbəkədən – indi tez-tez işlədilən ifadəylə desək, “5-ci kolon”dan, həm də o ölkənin hakimiyyətinə müxalif mövqe tutan qüvvələrdən, şəxslərdən istifadə edər...

Biz bunun nələrə, hansı faciələrə gətirib çıxardığını son 30 illik müstəqillik tariximizdə ən yaxşı görən millətlərdən, xalqlardanıq: birmənalı şəkildə deyə bilərik ki, bizdən sayca qat-qat az əhaliyə və iqtisadi imkanlara malik Ermənistana vaxtilə Qarabağı uduzmağımızın bir səbəbi baş verən geopolitik dəyişikliklərin mahiyyətini doğru-dürüst anlamamağımız və hazırlıqsızlığımız idisə, bundan da önəmlisi Azərbaycanda mövcud olan daxili siyasi vəziyyət - iç savaşın yaratdığı qeyri-sabit durum, iqtidar-müxalifət çəkişmələri, milli və siyasi həmrəyliyin olmaması, ondan törəyən hərcmərclik, başıpozulquq, nizam-intizamsızlıq idi...

Dövlətin və onu idarə edənlərin diqqəti cəbhə xəttində, düşmənlə üzbəüz səngərdə vuruşan vətənpərvər övladlarında, qorxudulub qaçmağa vadar edilən əhalisində olmalıykən, paytaxt meydanlarımız qardaş savaşının səngərlərinə çevrilmişdi, hamı küçələrdə və əlində silah vəzifə, kürsü, taxt qovğasındaydı...

Biz taxt savaşına qalxdığımz vaxtsa düşmən də soyuq səngərlərdə dayanıb intizarla paytaxtdan kömək gözləyən qeyrətli övladlarımızı qətlə yetirir, bir-bir kəndlərimizi, şəhərlərimizi ala-ala irəliləyirdi...

Halbuki o zaman bu taxt qovğasına qalxanlar özlərini bir ananın arvad felinə uymuş küskün övladlarıtək aparmasaydılar, həqiqi Vətən sevgisi, məsuliyyət və qeyrət hissiylə incikliklərini bir kənara atmağı, eyni evdə eyni masanın arxasında toparlanmağı bacarsaydılar və bütün güclərini də iç savaşa deyil, qanımızı içməyə hazır əsas düşmənlə mübarizəyə səfərbər etsəydilər, and olsun Allaha ki, indi Azərbaycanımız çox zəngin və qüdrətli bir ölkəyə, özləri də o ölkənin ən xoşbəxt insanlarına çevrilmişdilər...

Yəqin, çoxunuz amerikalı aktyor və rejissor Mel Gibsonun məşhur “Yaquar Pəncəsi” (bir başqa adı “Apokalipsis”dir) filminə baxmısınız. Amerikadakı qədim mayya qəbilələrinin adətlərindən, həyat tərzindən və bir-biriylə mübarizəsindən bəhs edən möhtəşəm sənət əsəridir. Tamaşaçını əvvəldən sonadək gərgin atmosferdə və həyəcanda saxlayan film olduqca ibrətamiz və möhtəşəm bir sonluqla da bitir: bütün qəbiləsini məhv etmiş başqa bir tayfanın başçısının oğlunu öldürərək əsirlikdən qaçmağı bacarmış Yaquar Pəncəsinin yenidən yaxalanma və öldürülmə anındaca avropalıların gəmilərdə Amerika sahillərinə yaxınlaşdığı görünür. Qan düşməni olan qəbilə təmsilçiləri anlayırlar ki, indi onların Vətənini məhv etməyə gələn daha böyük bir düşmənlə üz-üzədirlər və beləcə, əllərində bıçaq Yaquar Pəncəsinin yanından ötüb keçərək, ondan qisas almağa deyil, əsas düşmənləri – “yadellilər” üzərinə yürüməyə üstünlük verirlər...

Ancaq çox təəssüf ki, ölkəmizdə “yadelli hücumu”na bizi kinimizi unutmağa və yenidən birləşməyə yox, qisas almağa və ya hakimiyyətə gəlməyə fürsət açacaq ən yaxşı imkan kimi baxanlarımız, hətta o yadelli düşmənin özü və himayəçiləriylə açıq şəkildə əməkdaşlığa gedən, onların maraqları üçün çalışanlarımız da az deyil.

Və ən pisi də odur ki, onlar ölkənin ictimai-siyasi sektorunu xərçəng şişitək sarıb, cəmiyyətin və dövlətin vücudunun dərinliklərinədək yayılıblar. Bu “bədxassəli şiş” tezliklə götürülməsə, fəsadları daha ağır olacaq...

Onların kimliklərini, çevrələrini tanımaq, dəqiqliyi ilə bilmək istəyirsinizsə, mütləq İkinci Qarabağ savaşınının başladığı 27 sentyabrdan günümüzədək ötən son 2 il ərzindəki davranışlarına, çıxışlarına, kritik situasiyalarda əhalini hansı istiqamətə yönləndirmək cəhdlərinə baxın! Yalnız onda bu fitnəkar və xain şəbəkədə yer almışların hər birini aydınca görəcək, adbaad tanıyacaq və necə yanıldığınıza yanıb qovrulacaqsınız! Görəcəksiniz ki, son onilliklər ərzində əsasən qisasçı və kindar, iddiası və şəxsi maraqları naminə hər əclaflığa qol qoyan yarımçıq xarakterli, qorxaq, vətən və millət sevgisindən uzaq, milli və dini ənənələrimizi ayaq altına atmağa hazır, daha çox qarışıq nikahlardan törəyən əxlaqsız və naqis şəxslərdən formalaşdırılmış və “demokratiyanı, insan haqlarını qorumaq” çətiri altında gizlədilmiş, ictimai rəyə “real müxalifət” imicində pərçim edilmiş bu şəbəkənin əsas qayəsi elə məhz kritik situasiyalarda ortaya çıxarılıb Azərbaycan dövlətinə qarşı iç silaha çevrilməkiymiş, dövlətin ayağına və qollarına bağ olmaqıymış! İnanmayanların, inanmaq istəməyənlərin, gerçəkləri görsə belə hələ də susmağa üstünlük verənlərin diqqətinə mən bəzi faktları çatdırıb, qiymətləndirməni vicdanlarının öhdəsinə buraxıram.

Baxın, oxuyun və tanıyın! Onda görəcəksiniz ki:

- onlar 2020-ci ilin 27 sentyabrında Vətən Savaşı başlayarkən, ilk gündən açıq şəkildə “hakimiyyətimin, dövlətimin yanındayam” deməkdən yayınan, pusquda yatıb hərbi əməliyyatların gedişininin nə ilə bitəcəyini gözləyən, yalnız Ordumuzun misilsiz uğurlarını gördükdən sonra ictimai qınaqdan çəkinərək mövqe bildirən və xain xislətləri aşkarlanmasın deyə, sonda “Yetdim, Qazan xan!” deyərək riyakarcasına özünü ortaya atan aruzların, yalıncıqların müasir siyasi qısır obrazlarıdır;

- onlar Ermənistanın qərbpərəst Baş naziri Nikol Paşinyanın qarşımızda diz çöküb yalvardığının təsdiqi olan 10 noyabr 2020-ci il sənədinin kapitulyasiya aktı olmadığını erməni təbliğat maşınıyla bərabər şəkildə, eyni ahənglə ciddi-cəhdlə əsaslandırmağa çalışan və bununla da psixoloji baxımdan mübarizə əzmi sınmış düşmənə vaxt və yenidən reabilitasiya imkanı qazandıran, Paşinyan hakimiyyətinə öz məğlubiyyətini ictimai rəydə gizlətməkdə açıq-aşkar kömək edən, dəstək verən içimizdəki milli satqınlardır;

- onlar ATƏT-in bütün sənədlərində münaqişənin sülhlə həllindən sonra da Qarabağa hansısa sülhməramlıların yerləşdirilməsinin nəzərdə tutulduğunu bildikləri halda, Rusiya sülhməramlılarının bölgəyə gətirilməsini bəhanəyə çevirərək, Azərbaycan dövlətinin, xalqının və Prezident İlham Əliyevin ən böyük tarixi nailiyyətini və geopolitik uduşunu məğlubiyyət kimi cəmiyyətə sırımağa, gözdən salmağa, qələbəmizi kiçiltməyə çalışan kindar, xəbis və nankor xislətlilərdir; - onlar yenicə müharibədən çıxmış ölkədə döyüşçü ailələrinin emosional durumundan sui-istifadə etməyə, şəhid və qazi ailələrinin problemlərini məqsədli şəkildə qabartmaqla ictimai narazılıq dalğası yaratmağa can atan, xalqın sevgi və hörmətini qazanmış ən həsas təbəqəni dövlət qurumlarıyla toqquşdurmağı hədəfləyən, şəhid dəfnləri günü mərkəzi meydana kütləvi aksiya təyin edən fitnəkarlardır;

- onlar Ermənistanın Qərbyönümlü rəhbərliyi ilə Rusiyanın münasibətlərinin kəskinləşdiyini və bu durumun da hərbi əməliyyatların gedişində və sülh danışıqlarında Azərbaycanın lehinə işlədiyini bilə-bilə, məqsədli şəkildə ölkəmizdə anti-Rusiya təbliğatını körükləyən və bununla da Rusiyanın ermənilərə loyal, azərbaycanlılara aqressiv reaksiyalarına nail olmağa çalışan iblissifətlərdir;

- onlar Ukrayna üzərində gedən Qərb-Rusiya savaşında “Qarabağın taleyi Ukraynada həll olunur” uydurma tezisi əsasında və Qərb ölkələrinin səfirliklərinin təhriki, maliyyə və siyasi dəstəyi ilə Rusiya əleyhinə ikinci informasiya-təbliğat cəbhəsinin israrla Cənubi Qafqazdan, o cümlədən Azərbaycandan açılmasına çalışan muzdlu kiberəsgərlər, çuğullar ordusudur;

- və nəhayət, onlar 12 sentyabr 2022-ci il tarixdə sərhədlərimizdə təxribat törədən erməniləri – Paşinyan hökumətini Qərblə bərabər qorumaq məqsədiylə “Azərbaycan Ermənistan ərazisinə hücum edib! Bizim orada nə işimiz var?!” fikrini durmadan tirajlayan, “Bu qədər şəhid niyə verdik?!” ittihamıyla dünənədək “10 noyabrda niyə hərbi əməliyyatları dayandırdıq?” arqumentiylə suçladıqları Azərbaycan dövlətinin, hakimiyyətinin sülh danışıqlarında əlini, mövqeyini məqsədli şəkildə zəiflətməyə çalışan ləyaqətsizlər, əclaflar, şərəfsizlər, namussuzlar sürüsüdür!

Məncə, erməninin başını əzən “Dəmir yumruq” bu dəfə içimizdə əyləşib erməni dəyirmanına su tökən bu fitnəkarlar sürüsünün də çapıq, boyalı və parikli başlarını mütləq əzməli, fitnəkar dillərini kökündən qoparıb atmalıdır! Gecikmək olmaz!

İstənilən xarici düşmənə və onun içimizdəki xain şəbəkəsinə, nökərlərinə qarşı mübarizədə Dövlətimizin yanındayıq!

Şərhlər

Elmira 2022-09-20 09:30:30

Həqiqətən , yaşa Eloğlu Elxan bəy!

Roma 2022-09-20 08:26:30

Çox düzgün və dolğun bir yazı... Elxan bəy vətənpərvər, ləyaqətli bir şəxsiyyətdir...

Eli 2022-09-20 00:37:58

Yaşa Elxan ney ,Kişi adamsan bir mövqeyin olub hemişe ve bu Vetenin kaş Senin kimi oğulları millionlarla olaydı ve vardır ki biz bu gün Qalibik.

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price