RİYAKAR VƏ BÖLÜCÜ İRAN

Mirzə AĞ

İran adlı dövlət «hibrid»dir və heç də qədim tarixə malik deyil. Belə ki, indi fars-molla rejimi kimi seçilən cənub qonşumuz «İran» adı ilə ötən əsrin əvvəlində, 1925-ci ildə Rusiya inqilabının «küləkləri» fonunda tarixi Qacar səltənətinin bir hissəsində bərqərar olub. Onun yaradıcısı Rza Pəhləvi (sonradan şah) Rusiya ordusunun zabiti (mayor) olub və 1921-ci ildə Qacar dövlətinin paytaxtı Tehran şəhərini döyüşlə ələ keçirib və özü isə bu gücündən istifadə edib də səltənətin baş naziri (və şəhərin hərbi komendantı) olub. Sonradan isə 1925-ci ildə təsis məclisinin qərarı ilə Əhməd şah Qacarı taxtdan saldıraraq, özünü şah elan etdirib.

Mənbələrdə onun Mazandaran əsilli fars olduğu bildirilsə də, əslində bu bölgə ilə genetik qohumluq əlaqəsi olmayıb. Bəzi mənbələrin məlumatına görə, Rza şahın əsli Şimali Azərbaycandandır və valideyni rus inqilabının dalğası altında Azərbaycanın quzeyindən Mazandarana köç edib. Görünür, onun inqilabi fəaliyyətinin uğurla nəticələnməsində rus inqilabının - rus böşevizminin xidməti olub. Əslində isə Rza şah Pəhləvinin genetik fars olması heç bir dəlillə sübuta yetirilməyib. Amma onun türk kökənli olmasını təsdiqləyən bəzi məlumatlar var. Məsələn, Azərbaycanın tanınmış yazıçısı İsa Hüseynovun («Muğanna») «İdeal» romanında bu barədə müvafiq qeyd yer alıb: Paxtavan, Pəhləvan… Pəhləvi!

Hər necədirsə, tarix boyu bu ölkədə «marığa yatıb» da məqam gözləyən fars şovinizmi rus bolşeviklərinin yaxından dəstəyi ilə bundan məharətlə istifadə edib və türk səltənəti olan Qacar dövlətinin bir hisəsində inqilabla yaradılmış İran dövlətini fars dövləti elan edib. Bunun təsdiqi olaraq, qeyd edilməlidir ki, ötən əsrin 30-cu illərinə dədər qonşu SSRİ-də İranı «farsistan» adlandırıblar…

Beləliklə, aydın olur ki, ötən əsrin 30-cu illərinə qədər dünya xəritəsində İran adında dövlət olmayıb. İran şah dövlətinin ömrü də elə uzun olmayıb - burada baş vermiş «islam inqilabı» bayrağı altında, 1979-cu ildə «İran İslam Respublikası» adında teokratik dövlət yaradılıb. Özü hibrid və riyakarlıq yuvası olan «mollaxana» yarandığı andan dövrümüzə qədər həm bölgənin, həm də Azəbaycanın baş ağrısına çevrilib. Belə ki, öz mövcudluğunu Azərbaycanı əsarətdə və bölünmüş vəziyyətdə saxlamaq siyasəti üzərində bərqərar etmiş molla rejimi Azərbaycanın güneyində yaşayan söydaşlarımızın siyasi-mədəni hüquqlarını qəddarlıqla pozub, əslində, bu ölkənin gerçək sahiblərinə, 35-40 milyon yetkin insana öz ana dilində təhsil almağa da imkan verməyib. Bunun məntiqi nəticəsidir ki, Azərbaycanın güneyində yaşayan türk əsilli insanlar ötən bir əsrdə 3 dəfə fars rejiminə qarşı üsyana qalxıb, amma beynəlxalq irticanın yaxından köməyi iilə bu üsyanlar görünməmiş qəddarlıqla yatırılıb…

Azərbaycanın şimalı müstəqilliyini bərpa edəndən sonrakı dövrdə molla rejiminin xalqımıza qarşı fitnəkar siyasəti demək olar ki, açıq müstəviyə keçib və 30 illik erməni işğalı dövründə bu düşmənçilik hər addımda gözə çarpıb. Belə ki, yeri gəldi-gəlmədi, müstəsna riyakarlıqla «əziz müsəlman bacı və qardaşlar» söyləyərək, insanların başının altına yastıq qoyub da işğalçı erməniyə silah-sursat qarışıq, hər cür dəstək verib. Əcəb müsəlmanlıq deyilmi ki, 30 illik işğal dövründə məscidlərimizi, kənd və şəhərlərimizi dağıdanda, torpaqlarımızda hətta məzarlıqları belə, şumlayıb dağıdanda fars-molla rejimi balıq kimi susub, amma donuz yeyib də çaxır içən «erməni katalikosu»nu xəlvətdə qucaqlayıb, duz kimi yalamaqdan çəkinməyib. Fars-molla rejimi bütün bu riyakarlıqlarını, satqınlıqlarını və bölücü davranışını məhz «şiə məzhəbçiliyi» adı altında pərdələyib. İnsanlarımız arasında həyata keçirdikləri üfunət saçan məzhəbçilik siyasətinin həyata keçirilməsi sayəsində, «sifəti künəsindən qırmızı» molla rejimi xalqımız arasında görünməmiş zərərli toxumlar səpməklə məşğul olub. İş o yerə çatıb ki, cəhalət içtində boğulan sadə insanlar fars mollalarının riyakar və bölücü fəaliyyətini görüb-anlamaqda çətinlik çəkib, bunun əvəzində isə satqınların barəsində «fərmandeh» nəğməsi oxuyub da fars mollasının şəninə şerlər yazıb. İndi aydın olur və insanlar anlamağa başlayır ki, əslində, heç bir fərmandeh-filan yoxdur, əvəzində isə bizi görən gözü olmayan «həpirimş» molla var…

Yuxarıda qeyd etdim ki, İran İslm Respublikası adlı dövlət qədim tarixə və beynəlxalq hüquqi əsaslara malik dövlət deyil. Amma bu mollaxananın özəyini təşkil edən «ayətulla»lar «ayə»dən çoz uzaq və mahiyyətini ustalıqla pərdələmiş keçmiş xristian-fars keşişləridir ki, günümüzdə Azərbaycan insanına, ümumiyyətlə isə bütöv türk dünyasına düşmən kəsiliblər. Buna sadə bir misal göstərmək istəyirəm. Məlumdur ki, Azərbaycanla 44 günlük Vətən müharibəsində məğlub olmuş Ermənistan Zəngəzur dəhlizi barədə öhdəsinə götürdüyü vədinə əməl etməsin deyə, İran mollaxanasına bel bağlayıb. Mollaxana hətta ermənidən də qabağa keçərək, Ermənistan-İran sərhədini (Zəngəzuru) Ermənistanla-İranın qədim tarixə malik sərhədi elan edir. Gerçəkdə isə bu ərazi qədim Qacar dövləti daxilində Güney Azərbaycanla onun quzeyini ayıran təbii xəttdir və İrana heç bir aidiyyatı yoxdur. Belə ki, Azərbaycan İran deyil, amma İran Qacar dövlətinin (türk səltənəti!) bir hissəsidir!

Mollaxana həm də utanmadan, əldəqayırma Ermənistanın ərazi bütövlüyünü özü üçün «qırmızı xətt» adlandırır. Beləsinə deyiblər ki, «Papadan artıq xristian olub».

Onların görünməmiş riyakarlığı və erməni qardaşlığı isə farsistanın islamaqədərki xristian-xaç inancı ilə bağlıdır. Bunu konkret bir misalla isbatlamaq istəyirəm. Hələ təxminən, 1990-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri, professor Suleyman Əliyarov yazmışdı: «İlk erməni katalikosunu xaç suyuna fars keşişi salıb» (məqalə almaniyalı Əhməd Şmideyə ünvanlanıb və «Azərbaycan» jurnalının 90-cı il saylarından birində dərc olunub). İndi isə erməni qardaşına hər cür dəstək verən fars-molla dövləti bütün İslam dünyasının gözünə kül üfürərək, özünü şiə elan edib, İslam dünyasını aldadır, məzhəbçi-bölücülüklə məşğuldur! Belə ki, Cənubi Qafqazda erməniyə qucaq açan ayətullahlar Yaxın Şərq bölgəsində məskun olan müsəlmanlara qarşı da düşmən siyasətindən zövq alırlar. Məsələn, özünü müsəlman təəssübkeşi kimi qələmə verməyə çalışan İran mollaxanası özünü Fələstin müsəlmanlarının hüquqlarını müdafiə edirmiş kimi göstərir, amma qonşu Səuliyyə Ərəbistanı ilə «dolayı» müharibəyə girişir, əl altından Yəməni, Suriyanı və İraqdakı «şiə-müsəlmanları» silahlandırır, sadə müsəlmanları bir-birinə qarşı qoyur. Amma islam inancına görə, peyğəmbərimiz müsəlmanın qanını müsəlmana haram buyurub. Məgər fars mollaxanasının bundan xəbəri yoxdur?

Beləliklə, çoxsaylı dəlillərlə sübuta yetirmək olar ki, İran mollaxanasının müsəlmanlığı (şiəliyi) saxtadır (psevdo) və əslində, fars rejimi tərəfindən xüsusi riyakarlıqla dövriyyəyə buraxılmış iyrənc siyasətin ana xəttidir! Mollaxana həm də insanların dini hissləri ilə oynayaraq, dünyanın yarısını əhatə edən müsəlmanların sitayiş etdiyi İslam dinini siyasi məqsədlərlə istifadə edir, islam dəyərləri ilə görünməmiş heyvərəliklə manipulyasiya etməklən çəkinmir. Belədə, düşünməyə bilmirsən ki, fars-ayətullahla erməni-katalikosun nə fərqi varmış?

Odur ki, bütün bunların məntiqi nəticəsi olaraq, bir müsəlman fərd kimi, təklif edərdim ki, bu məsələ İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində müzakirəyə çıxarılsın, dünya müsəlmanları İran mollolarının bölücü məzhəbçiliyinə, saxta müsəlmanlığına hüquqi qiymət versinlər. Nədən ki, İran mollaxanası artıq görünməmiş həyasızlıq səviyyəsinə… enib və bütün əndazələri aşıb, məqsədli şəkildə İslam dinini nüfuzdan salır. Ayrı-ayrılıqda islam ölkələri də İranın bu saxta davranışına hüquqi qiymət verməlidirlər, nədən ki, müsəlman müsəlmana dost, qardaş və yoldaş olmalıdır, İran isə erməni dostu və qardaşıdır…

635x100

Şərhlər

Azər 2022-11-10 13:52:11

Mirzə bəy, çox doğru buyurursunuz: İran tarixən çox riyakar, yalançı dövlətdir! Bəli ,onun tarixinə baxmaq kifayətdir. Bi balaca icazə varin Nota Bene ,yəni qeyd edim: İsa Muğannanın " İdeal " romanında aydın yazılıb ki, Reza Pəhləvi fars idi. Özü də qədim fars dili pəhləvi dili adlanırdı. Və Reza hakimiyyətə gələndə bütün türk mənşəli məmurları işdən qovub! Farsları ermənləri ilə nə birləşdirir, onu araşdırmaq lazımdır! Arxivlərdən!

korrektor 2022-11-10 13:45:39

Mirzə müəllim! Təklifinizi dəstəkləyirik!

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price