DOĞRUDANMI, XAİNLƏ QƏHRƏMANIN FƏRQİ YOXDUR?!

Bir daha “erməni mafiyası-Qorbaçov-DTK-Vladimir Qalkin-Aslan İsmayılov zənciri” haqda...

Mürvət Həsənli,

ADAM sədri

Sumqayıt prosesində anti-milli qruplaşmada yer almış Aslan İsmayılov “Sumqayıt təəssübkeşi” obrazında Sumqayıt məhkəməsinin anti-qəhrəmanı, mənfi obrazı, Azərbaycan xalqının milli maraqlarının əleyhinə qurulmuş siyasi prosesdə ant-milli qüvvələrin tərəfində - Erməni mafiyası-Qorbaçov-DTK-Vladimir Qalkin-Aslan İsmayılov zəncirinin bir həlqəsi olmuş adam 27 fevralda qəhrəman kimi ortaya çıxıb, sağa-sola ittihamlar səsləndirməyə başladı.

Aslan İsmayılov, Qorbaçov və ermənilərin siyasi sifarişi ilə DTK-nın və Vladimir Qalkinin dolaşdırdığı, sizin isə məhkəmədə ciddi cəhdlə, hətta Mənsur İbayevlə düşmənçilik səviyyəsinə gəlmək bahasına belə, müdafiə etdiyiniz cinayət işini indi Azərbaycanın istintaq orqanları necə çözsün? Axı indi SSRİ yoxdur, Ermənistan düşmən, Rusiya da Ermənistanın müttəfiqi...

Təəccüblənib qurtara bilmirəm. İncəsənət, elm, ədəbiyyat sahəsində istedadlar haqda eşitmiş və oxumuşdum. Həyatda da görmək nəsibim olmuşdu. Amma həyasızlıqda talant sahibi olmağı bir ermənilərdə görmüşdüm, indi də Aslan İsmayılovda görürəm. Adam bütün millətin gözünün içinə baxıb yalan danışır. Bütün ekspert və hüquqşünaslar bir ağızdan təsdiq edirlər: Bu adam 1988-ci il Sumqayıt təxribatının məhkəmə araşdırması prosesinin MƏNFİ QƏHRƏMANIDIR. Yaxud, SUMQAYIT TƏXRİBATINDA TƏŞKİLATÇILARI VƏ ERMƏNİ-DTK İZLƏRİNİ ÖRT-BASDIR EDİLMƏSİNİN “QƏHRƏMANLARI” VLADİMİR QALKİN VƏ ASLAN İSMAYILOV CÜTLÜYÜdür... Bunu böyük hərflərlə yazıram ki, hər kəsin diqqətini cəlb etsin. Biz abrına sığınan təvazökar qəhrəmanları “görməyib”, bu millətə zərbə vuranları qəhrəman kimi sırıyanda əsl qəhrəmanları öldürürük. Aslan İsmayılov Sumqayıt hadisələrinin istintaqında Vadimir Qalkinin başladığı işi məhkəmə səviyyəsində davam etdirmiş milli adamdır. V.Qalkin və A.İsmayılov Azərbaycan xalqına qazılan quyunun müəllifləri, eyni bir xəyanət zəncirin həlqələridir.

Mixail Qorbaçov Siyasi Büroda hadisələrə qiymət verərək deyir ki, “Sumqayıtda xuliqan elementlər təxribat törədiblər. İşi tez bağlayın”. Yəni, istintaqda dərinə getməyin. Bununla da erməni izlərini və Moskvadan gələn izləri ört-basdır etmək əmri verir. Vladimir Qalkin DTK-nın nəzarəti altında bu göstərişi istintaq zamanı həyata keçirir: təşkilatçıların və əlaqələndiricilərin izini itirərək saxta bir istintaq işini Aslan İsmayılova ötürür. Aslan İsmayılov da “erməni və Moskva izlərinin itirilməsinə” xidmət edən istintaq işini məhkəmədə prokuror kimi müdafiə edir. Özü də yenə DTK-nın nəzarəti altında... A.İsmayılov kitabının 109-cu səhifəsində yazır ki, “həmin vaxt məhkəmədə DTK-nın işçisi” iştirak edirdi. Bu, bir tərəfdən bu prosesin hüquqi deyil, siyasi bir proses olduğunu sübut edir, o biri tərəfdən həm də bu, onu göstərir ki, A.İsmayılov adətən “görünməz” olan DTK əməkdaşını tanıyırmış. Odur ki, hər şey gün kimi aydındır. Erməni mafiyası-Qorbaçov-DTK-Qalkin-İsmayılov zəncirini göstərən bu məntiqi düzüm kifayət deyilmi?

“Sərfəli adamlar”ın seçilməsi

Həm də Qalkin-İsmayılov tandemini tapmaq üçün bir neçə dəfə dəyişiklik də etdilər. Hadisənin səhərisi günü cinayət işi açmış Sumqayıt şəhər prokuroru İsmət Qayıbovu istintaqdan uzaqlaşdırdılar (O, Sumqayıtın prokuroru olaraq qalırdı). İşi Moskvadan gəlmiş istintaq komissiyasına tapşırdılar. İstintaq komissiyasının birinci rəhbəri əslən ukraynalı Vladimir Kaliniçenko idi. O, çox məşhur və obyektiv istintaqçı idi və işi obyektiv aparırdı. Eduard Qriqoryan və sonra azad edilmiş başqa şübhəli ermənilərin həbsi də elə onun zamanında mümkün olmuşdu. Odur ki, müxtəlif bəhanələrlə, bir aydan sonra onu işdən uzaqlaşdırdılar. Sonralar general-leytenant rütbəsi alaraq, FSB-də yüksək vəzifə tutacaq Vladimir S.Qalkin daha uyğun gəldiyi üçün istintaqa rəhbərlik ona tapşırıldı.

Məhkəmədə də işin müdafiəsi əvvəlcə başqa bir azərbaycanlıya - Cavanşir İsmayılova tapşırılmışdı. Amma V.Kaliniçenkonu necə V.Qalkinlə əvəz etdilərsə, Cavanşir İsmayılovu da yenicə Azərbaycana gəlmiş, yaxud gətirilmiş Aslan İsmayılovla əvəz etdilər. A.Ismayılov bu məsələdə də yalan yazır ki, guya Cavanşir İsmayılovun məhkəmə təcrübəsi olmadığı üçün işi sonra ondan alıb, hakim işləmiş A.İsmayılova veriblər. Bu da ağ yalandır. Ona görə ki, Cavanşir İsmayılov o zaman Azərbaycan SSR Prokurorluğunun cinayət işlərinə məhkəmələrdə baxılması üzrə nəzarət şöbəsinin prokuroru idi. Belə bir adamın məhkəmə işində təcrübəsiz olması ağ yalandan başqa bir şey deyil! Məhkəmələrdəki cinayət işlərinə nəzarət edən prokurorun məhkəmələrdə işləmək üzrə təcrübəsiz olması iddiası nə qədər gülüncdür. Nə qədər primitiv, nə qədər saxtakar, nə qədər gülünc günə qalmısan, Aslan İsmayılov!

Beləliklə, Erməni mafiyası–Qorbaçov cütlüyünün siyasi maraqlarını müdafiə edəcək Qalkin-İsmayılov tandemi yarandı. Respublikada təcrübəli prokurorları kənara qoyub, belə bir mühüm, hüquqdan daha çox siyasi olan bir işi Azərbaycana iki ay əvvəl gəlmiş 31 yaşlı Aslan İsmayılova həvalə etdilər. Bütün bunların təsadüf olduğuna heç kim inanmaz.

Gün kimi aydındır ki, Sumqayıt hadisəsinin siyasi tərəfi vardı. Bu, Azərbaycan xalqını ittiham etmək, erməniləri qurban kimi göstərmək, nəhayət, DQ-nin Azərbaycandan ayrılmasına zəmin yaratmaq üçün təşkil olunmuş bir siyasi proses idi. Hər bir siyasi prosesdə isə təbii ki, maraqlı və qarşıduran tərəflər var. Sumqayıt təxribatında siyasi tərəflərin biri təxribatın müəllifləri - ermənilər, Qorbaçov və DTK, o biri tərəfində isə təxribatın qurbanı - Azərbaycan xalqı var idi.

Birinci tərəfin marağına uyğun ssenari istintaqda təxribatın izlərini itirmək və talana görə məsuliyyəti Azərbaycan xalqının üzərinə qoymaq idi. Azərbaycan xalqının yeganə qurtuluş yolu isə istintaqı obyektiv aparıb təşkilatçı və əlaqələndiriciləri də ortaya çıxarmaq, bununla da ermənilərin Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibindən çıxarılması üçün istifadə etmək istədikləri yalançı “arqument”dən məhrum etmək idi. Moskva Vladimir Kalniçenko ilə İsmət Qayıbovu işdən kənarlaşdıraraq Vladimir Qalkinin vasitəsilə istintaqın saxtalaşdırılmasına nail oldu. Aslan İsmayılov da saxta işi məhkəmədə var gücü ilə müdafiə etdi. Bununla da Azərbaycan xalqına qarşı qurulmuş siyasi bir prosesdə anti-Azərbaycan qrupun zənciri alındı: Erməni faktoru-Qorbaçov-DTK-Vladimir Qalkin-Aslan İsmayılov! Həm də diqqətdə saxlamaq lazımdır ki, Aslan İsmayılov məhkəməyə çıxmazdan cəmi 2-3 ay əvvəl erməni mafiyasının və Qorbaçov qruplaşmasının nəzarətində olan Stavropol diyarında məhkəmənin sədri işləyirdi. Odur ki, cəmi iki-üç ay əvvəl Azərbaycana gəlmiş 31 yaşlı adamın məşhur “Beylisin işi” qədər tarixi əhəmiyyəti olan bir tarixi və siyasi prosesə təyin olunmasında bu faktı kənara qoymaq olmaz.

Azərbaycan xalqı ilə anti-Azərbaycan qüvvələrin üz-üzə durduğu bu siyasi qarşıdurmada siz Aslan İsmayılovu hansı tərəfdə görürsünüz? Erməni mafiyası-Qorbaçov-DTK-Qalkin birliyinin sırasında, yoxsa Azərbaycan xalqının tərəfində? Hərdən görünən dağa da bələdçi lazım olduğu üçün deyim: Aslan İsmayılov bu siyasi-hüquqi qarşıdurmada düşmənlərin tərəfində idi. Ona görə ki, onların sifarişi və rəhbərliyi ilə saxtalaşdırılmış işi məhkəmədə müdafiə etməyi üzərinə götürmüşdü! Bu qədər sadə, bu qədər aydın və birmənalı! Bu adama hər kəsin belə baxması lazımdır!

Yalnız hakim Mənsur İbayev əsl həqiqətin ortaya çıxarılması üçün istintaqın səhv aparıldığını və əsl günahkarların ört-basdır edildiyini əsas gətirərək, yekunda işin təkmili istintaqa qaytarılması haqda qərar çıxardı. İndi kim Azərbaycan xalqının qəhrəmanı, kim Azərbaycan xalqına xəyanət etmiş tərəfdir? İndi bu adam televiziyalara çıxıb kimlərisə Sumqayıt hadisələrini araşdırmamaqda ittiham edir. Və heç kim də ona niyə o zaman saxta işi müdafiə etməsi haqda sual vermir. Sumqayıt prosesinin mənfi “qəhrəmanı” Sumqayıtla bağlı meydan sulayır, sağa-sola ittiham yağdırır. Bu adamın Azərbaycan xalqına qarşı oyunlarda iştirak etdiyini daha necə sübut etmək lazımdır?

Yəni, doğrudanmı kimin bizə xəyanət etməsinin, kimin xain, kimin qəhrəman olmasının heç bir fərqi yoxdur? Biz millət olaraq bu fərqi qoymasaq, heç kim milləti üçün qəhrəmanlıq etməyəcək. Axı qəhrəmanlıq özünü risqə atmaq deməkdir.

Aslan İsmayılov xəyanətin izini itirir: müxtəlif zaman və şəraitlərdə 3 dəfə “itmiş” prokuror çıxışı

Əgər eyni məzmunlu sənədlər müxtəlif zamanlarda və müxtəlif şəraitlərdə, müxtəlif yerlərdə, 3 mərhələdə yoxa çıxırsa, bu izlərin təmizlənməsi deyil, bəs nədir? Bu təsadüf, yoxsa, qanunauyğunluqdur?

Aslan İsmayılovun bütün anti-Azərbaycan əməllərinin sübutu Sumqayıt hadisələrinin məhkəməsindəki çıxışıdır. O çıxış ki, müəmmalı şəkildə 3 dəfə “itib”. Biz elə bilirdik ki, yalnız bu gün Respublika Prokurorluğunda olan istintaq materiallarının arasında olan stenoqram tam olaraq itibmiş. Bəli, bəli, Aslan İsmayılovu ifşa edəcək bu sənəd bu gün Prokurorluqda olan istintaq materialları arasından yoxa çıxıb. Halbuki, orada bütün başqa çıxışlar kimi prokurorun yekun çıxışının da stenoqramı olmalı idi. Həm də qeyd etmək lazımdır ki, bu materiallar arasından yoxa çıxmış yeganə sənəddir. Amma sən demə, bu, birinci dəfə deyil ki, A.İsmayılovun həmin çıxışı “itirmiş”. Aslan İsmayılov kitabının 108-109-cu səhifələrində yazır ki, “məhkəmə günü çıxışımın 2-ci hissəsi itdi”.

Təsəvvür edirsiniz? Prokuror az qala “əsrin məhkəməsinə” gəlir və neçə aydır ki, hazırlaşdığı çıxışın əsas hissəsini “itirir”. İnanırsınız? Özü də hansı hissə itir? Aslan İsmayılov yazır: “Maraqlısı isə odur ki, çıxışımın məhz Sumqayıt hadisələrinin təşkil olunmasını izah və sübut etdiyim, bununla əlaqədar təkliflər verdiyim hissə yoxa çıxmışdı”. Bu, o “hissə”dir ki, Aslanın “qəhrəmanlığını” sübut etməlidir. Axı o, çıxışında məhz bu hissənin olması iddiasını irəli sürüb, özünü qəhrəman kimi göstərməyə çalışır. Məhz bu hissə isə birinci dəfə məhkəmədə prokurorun çıxışı günü “itir”, ikinci dəfə də indi istintaq materiallarının qovluğundan nəinki çıxışın ikinci hissəsi, bütün çıxış “yoxa çıxır”. Eyni bir sənədin müxtəlif zamanlarda, müxtəlif yerlərdən belə “yoxa çıxması” müəmmalı deyil? Bu, hər yerdən cinayətin izlərinin itirilməsi əməliyyatı deyil, bəs nədir?

Bir başqa sual da budur: yaxşı məhkəmə günü çıxışın ikinci hissəsi itmişdisə, bəs birinci hissə haradadır. Axı birinci hissə Aslanda qalmalıydı. Onu sonradan kim itirib və o hissə niyə Aslanın kitabında yoxdur? Deməli, Aslan İsmayılovun çıxışı əslində iki dəfə yox, 3 dəfə “itib”. Onun kitabda iddia etdiyinə görə, birinci dəfə məhkəmə günü çıxışın ikinci hissəsi “itir”. İkinci dəfə o çıxışın birinci hissəsini kitaba daxil etməyi “unudur”, deməli, bu hissə də artıq “itmiş” sayıla bilər. Nəhayət, çıxışın tam stenoqramı 3-cü dəfə dövlət tərəfindən qorunan istintaq materiallarının içərisindən “yoxa çıxır”. Həm də, təkrar edirəm, bu çıxış istintaq materialları arasında bu qədər təsirə, marağa məruz qalan və nəhayət, yerli-dibli itən yeganə sənəddir.

Həmin çıxış Aslanın xəyanətini də, “qəhrəmanlığ”ını da sübut edə bilən sənəddir. Amma onun Aslanda olan nüsxəsi də, istintaq materiallarında olan bütöv çıxışın stenoqramı da müxtəlif vaxtlarda “itirsə”, deməli, A.İsmayılovun özü bu sənədin hər yerdən itməsində maraqlıdır. Əgər orada Aslanın qəhrəmanlığı sübut olunurdusa, o, mütləq məhkəmədəki çıxışının stenoqramını alıb saxlamaqda, qorumaqda, onu ittiham edən adamların gözünün içinə dürtməkdə maraqlı idi. Necə ki, indi ortada olmayan sənədə istinadən özünü “qəhrəman” elan edir. Görün, həmin çıxışın stenoqramı və bərpa olunmuş variant onda olsaydı, nə olardı. Axı ola bilmzədi ki, A.İsmayılovun 1989-cu ildə məhkəmə günü “itən” çıxışı ilə 2010-cu ildə istintaq materiallarının arasından eyni sənədin itməsini kimsə bir başqa adam təşkil etsin. Hər iki vaxtda - 1989-cu ildə də, 2010-cu ildə də eyni sənədə eyni dərəcədə dəxli olan yeganə adam Aslan İsmayılovdur.

Nəhayət, 1989-cu ildə prokurorun çıxışını oğurlamaq kimin nəyinə lazım ola bilərdi? Axı bununla məhkəmənin nə gedişatını dəyişmək, nə nəticəyə təsir etmək mümkün deyildi. A.İsmayılov yazır ki, guya məhkəmədə iştirak edən DTK işçisindən şübhələnirmiş. Amma, axı DTK çıxışı niyə oğurlasın? Əvvəla, Aslan V.Qalkinin saxtalaşdırdığı, DTK-ya lazım olan istintaq işini məhkəmədə müdafiə edirdi və belə olan halda A.İsmayılov Qorbaçov-DTK-Qalkin cütlüyü ilə eyni sırada səf tutmuş olurdu. İkincisi, DTK-ya lazım olsaydı, A.İsmayılovu çağırıb, ona bircə kəlmə deməsi kifayət idi ki, Aslan onların dediyini etsin. Üçüncüsü, bir daha təkrar edirəm, çıxışın oğurlanması DTK-ya nə verə bilərdi? Bununla məhkəmənin gedişi dəyişəcəkdi? Əlbəttə yox!

A.İsmayılovun daha bir yalan iddiasına görə, guya o, ölüm hökmü və sərt cəzalar haqda qeydlərini DTK-dan gizlədirmiş. Guya DTK Aslana təzyiq edirmiş ki, sərt cəzalar verilməsin. Aslan da ölüm cəzaları tələb etməklə guya DTK ilə kəllə-kəlləyə gəlirmiş. Ağ yalandır? Elementar tənqidə dözmür. Əgər beləydisə, DTK niyə bir neçə ay əvvəl Moskvada keçirilmiş məhkəmədə haqqında ölüm hökmü çıxarılmış Əhməd Əhmədova ən sərt cəza verilməsinə mane olmamışdı? 1988-ci ilin noyabrın 18-də, yəni Sumqayıtdakı məhkəmədən təqribən 6 ay əvvəl Moskvada Əhməd Əhmədova ölüm hökmü verilmişdi. Həm də hökm çox böyük etirazlara baxmayaraq dəyişdirilmədi. 1990-cı il aprelin 6-da həyata keçirildi. Ermənilər bu qələbələrini bayram etdilər.

A.İsmayılovun prokuror kimi ittihamı müdafiə etdiyi Sumqayıt məhkəməsi isə 1989-cu ilin aprelində başlamışdı. Yəni Əhmədova hökm verilən 1988-ci illə hökmün ciddi cəhdlə həyata keçirildiyi 1990-cı ilin arasında baş tutmuşdu. Belə olan surətdə DTK ölüm hökmünün əleyhinə idi və Aslan ölüm hökmləri və sərt cəzalar tələb etməklə DTK-ya qarşı çıxmışdı, iddiası saxtakarlıq deyil, nədir? Əksinə, ölüm və sərt cəzalar erməni mafiyası və Moskvanın tələbi idi. Ona görə ki, Moskvada keçirilmiş əvvəlki məhkəmədə Əhmədova ölüm hökmü çıxarılmasında xalq Moskvanı ittiham edir və rusların anti-Azərbaycan siyasəti kimi qınayırdı. Odur ki, ikinci məhkəmə Sumqayıtda keçirildi və azərbaycanlı Aslan İsmayılov cinayətin izinin itirilməsində və azərbaycanlılara da sərt cəzalar verilməsində iştiraka razılıq verdi və sona qədər buna əməl etdi. Buna Respublika Prokurorluğu və Mənsur İbayev etiraz edirdilər. Aslan DTK-ya və erməni mafiyasına arxalanaraq, onlara rəğmən iki ölüm hökmü və qalanlarına da xeyli sərt cəzalar istədi.

Təbii ki, cəzalar kəsiləndən sonra iş də Qorbaçovun istədiyi kimi bağlanmış olacaqdı. A.İsmayılov hər iki düşmənin istəyini yerinə yetirən mövqe tutdu. Ermənilərin tələb etdiyi kimi sərt cəzalar istədi və Qorbaçovun istəyinə uyğun olaraq iş də bununla qapanmış olacaqdı. Təbii ki, əgər Mənsur İbayev ölüm hökmlərini ləğv edib, işi ibtidai istintaqa qaytarmaq haqda qərar çıxarmasaydı.

Bununla da DTK təhdidi haqda Aslanın yazdığı iddialar boşa çıxdığı üçün deyə bilərik ki, prokurorun çıxışının “itirilməsində” yalnız bir nəfər maraqlı ola bilər: anti-milli fəaliyyətinin izini itirməyə çalışan Aslan İsmayılovun özü... Ona görə ki, məhkəmədəki fəaliyyətinin ermənilərin marağına uyğun, azərbaycanlıların isə marağının əleyhinə olduğunu bilirdi. Bu milli xəyanətin sübutu da məhz onun məhkəmədəki çıxışıdır. Odur ki, çıxış məhz xəyanətin başlıca sübutunun itirilməsi üçün yoxa çıxır. Bəs, istintaq materiallarının içərisindən Aslanın çıxışının stenoqramını necə, yenə DTK oğurladıb? Axı niyə bu DTK, 1989-cu ildə çıxışı Aslanın özündən, daha sonra isə istintaq materiallarının içərisindən oğurlayır? Göründüyü kimi DTK-nın bu işi görmək üçün nə bir səbəbi, nə də marağı vardı. Amma Aslan bu sənədin hər iki yerdən oğurlanmasında maraqlıdır. O, 2010-cu ildə kitab yazmazdan əvvəl bu sənədi “itirdikdən” sonra məhz “itmiş” sənədə istinadən özünü qəhrəman elan edir. Halbuki, həmin sənəddə tam əksinə olaraq, onun anti-milli fəaliyyəti qeyd və sübut olunurdu. 2010-cu ilə qədər Sumqayıt hadisələrində tutduğu anti-milli mövqeyə görə dəfələrlə ittiham olunsa da, heç bir reaksiya verə bilməyən Aslan İsmayılov, nədənsə birdən-birə cəsarətlənib və məhz üç mərhələdə “itmiş sənədə” istinad edərək, kitab yazır və özünü qəhrəman elan edir. Ona görə ki, o, artıq əsas izin, çıxışın stenoqramının materialların arasından “yoxa çıxdığına” əmin idi.

Sual doğuran daha bir məqam. Aslan İsmayılov kitabında iddia edir ki, yazılı çıxışı itdiyinə görə yaddaşına istinad edərək, yekun çıxşını edib. Həm də əlavə edir ki, yekun çıxışı bir gün yarım çəkib. Nə qədər inandırıcıdır? 10-larla adamın mühakiməsi zamanı faktları, maddələri və s. ehtiva edən bir gün yarımlıq, təqribən bir yarım iş günü, yəni təqribən 12 saatlıq çıxışı yazılı nitq olmadan etmək mümkündürmü? Bu, o demək deyilmi ki, A.İsmayılovun çıxışın əsas hissəsinin itməsi haqda yazdıqları yalana daha çox oxşayır? Belə görünür ki, o, çıxışını edərkən yazılı mətn əlində olub, əks təqdirdə bir gün yarımlıq çıxışı yaddaşa əsaslanıb etmək mümkün olmazdı. Deməli, bu məntiq də deyir ki, Aslan İsmayılov çıxışını hər yerdən özü “itirib” və onu ifşa edəcək izləri “təmizləyib”.

Nəhayət, bu hissəyə yekun olaraq aydın görünür ki, eyni bir çıxışın əvvəl ikinci hissəsinin, sonra birinci hissəsinin, sonra isə bütün stenoqramınının 3 mərhələdə və hər üçünün müxtəlif zaman və müxtəlif şəraitlərdə “itməsi”ndə bir qanunayğunluq müşahidə olunur.

Bu qədər təsadüf ola bilməz axı!

O zaman Qalkinə etiraz etməyə cəsarəti çatmamış bu adam Sumqayıt hadisələrinin təəssübkeşi obrazına girib, Azərbaycanın istintaq orqanlarını işi sona çatdırmamaqda ittiham edir. Nə qədər istəməsəm də bunu xatırlatmalıyam. Azərbaycan xalqının belə vəziyyətləri tam əhatə edən bir atalar misalı var: “Oynaş yanından gəlib, ər başı yarmaq”.

Təəccüblənib, qurtara bilmirəm!

Musavat.com

Şərhlər

Safarli T. 2019-03-04 21:41:11

Atalar demis. Utanmasan oynamaga ne var.... Ancaq alinmayaq. Deyesen Azpolitikada ele o terefden cixis edir haa...

vətəndaş 2019-03-04 21:41:11

Sənin yazdıqların şəxsi maraq naminədir...Söz tapmadın yazmağa ?

elmira mehdiyeva 2019-03-04 21:41:11

Bu dahi butun enerjisini yaradiciliq fealiyyetini Aslan ISMAYILOVU VESf etmeye yoneldib.Butun Aslanseverler adindan size tesekkur edir ve daha sanballi eserler goleyirik.

zakir 2019-03-04 21:41:11

qardas senin ayri problemin yoxdur- ancaq aslanla mubarize aparirsan.

cəngərlik sakini 2019-03-04 21:41:11

Mürvət müəllim biz də çörəyi qulağımızla yemirik,gözümüzdə görür.BU BOYDA məqaləyə ehtiyyac yox idi.

t.ədalət 2019-03-04 21:41:11

Mürvət müəllim,çox erməni-erməni demə.Bu gün Azərbaycanda nazirlər arasında anası,arvadı,qaynanası və hətta atalığı erməni olanlar var.Elə Aslan İsmayılovun da arxasında ermənilər dayanıb.Ehtiyatlı ol!Xainlər və xəyanətkarlar yanımızda dayanıb.

Azərbaycan vətəndaşı 2019-03-04 21:41:11

Bu xalq artıq xainlə qəhrəmanı yaxşı tanıyir

Son yazılar


Новости

Обзор на Apple IPad PRO 2020

Слоган Apple для новых моделей iPad Pro 2020 года «Ваш следующий компьютер - это не компьютер». Это дерзкий способ справиться с напряжением, которое лежит в основе большинства покупок iPad Pro: они стоят столько же или больше, чем многие ноутбуки, но, возможно, не смогут заменить ваш ноутбук. 11-дюймовый iPad Pro стоит от 799 долларов, а 12,9-дюймовая модель - от 999 долларов, но в обоих случаях более реалистичная стоимость составляет, по крайней мере, пару сотен долларов: следует учитывать, что цена на хранилище выше обычной. 128 ГБ базовой памяти и цена корпуса клавиатуры. Покупатели iPad Pro быстро потратят столько же или больше, чем стоимость хорошего MacBook Air или даже MacBook Pro - отсюда и напряженность. К сожалению, вы не можете потратить лишние 299 или 349 долларов на новый чехол Magic Keyboard, который Apple анонсировал вместе с этими новыми iPad - они не поступят до мая. Brydge продает более традиционную насадку-раскладушку за 199 или 229 долларов. Интернет уже много лет спорит о том, сможет ли iPad заменить ваш ноутбук. И за эти годы Apple медленно заполняла пробелы в программном обеспечении, но не все из них. Я просто выложу свои карты и скажу, что да, iPad Pro - это компьютер,который работает не так, как вы привыкли, и иногда блокирует ваши усилия по достижению определенных задач. Если бы вы надеялись, что эти новые iPad разрешат эту напряженность, это не так. Я думаю, что более интересный вопрос заключается в том, что означает «профи» в контексте iPad. Настоящее напряжение не в iPad Pro и MacBook Air, а в iPad Pro и других iPad. Плюсы Отличный дисплей Быстро Поддержка трекпада Минусы Оплачивая LIDAR, вы не можете использовать ограничения iPadOS все еще теряют Нет наушников Итерация iPad Pro 2020 года, по сути, является незначительным ударом по сравнению с моделями 2018 года. Здесь действительно только три вещи, которые являются новыми: процессор, массив камер и микрофоны. О, есть также поддержка трекпада, о которой вы так много слышали, но она будет доступна для любого iPad, который поддерживает последнюю версию iPadOS. Аксессуар Magic Keyboard от Apple также пока не доступен для тестирования. Это одна из причин, по-моему, настоящая напряженность с другими iPad. Поддержка трекпада может быть самой важной функцией iPad в этом году - я говорю, что даже не знаю, что Apple запланировала на Всемирную конференцию разработчиков только для цифровых технологий. Но поскольку он распространяется на все iPad, он вряд ли станет отличительной чертой этого iPad Pro.Возможно, Magic Keyboard изменит это исчисление, но, скорее всего, будет множество вариантов трекпада для менее дорогих iPad. Например, Apple уже сотрудничает с Logitech на трекпаде для различных 10,5-дюймовых моделей iPad. В любом случае, яркая сторона iPad Pro, которая так мало меняется по сравнению с предыдущим поколением, состоит в том, что есть множество вещей, о которых вам не нужно беспокоиться. Экран по-прежнему красивый, четкий и у него точные цвета. Качество аппаратного обеспечения всеё ещё на высшем уровне, но вне корпуса я всеё ещё чувствую, что в этом есть что-то немного антисептическое. Батарея работает целый день для меня - хотя теперь, когда я использую ее на работе в течение полного рабочего дня, восемь-десять часов, которые я могу вытащить из зарядки, действительно обходятся мне всего один день вместо того, чтобы не беспокоиться об этом несколько. Все еще есть только один порт USB-C, неудобно расположенный сбоку, но его функциональные возможности менее заблокированы, чем это было до iPadOS. И я все еще собираюсь указать на отсутствие разъема для наушников, потому что это больше боли, чем на телефонах. Я постоянно пользуюсь обычными наушниками на своем ноутбуке из-за их надежности: никаких задержек и неловких помех настройкам Bluetooth в начале звонка Zoom, пока ваши коллеги терпеливо ждут. Давайте рассмотрим новое, начиная с процессора. Как ни странно, Apple не использует чип того же поколения, что вы найдете на iPhone 11 Pro. Вместо этого это A12Z Bionic, шаг вперед по сравнению с A12X Bionic, найденным в iPad Pro 2018 года. «Z» ничего не означает (Apple говорит, что это просто «больше, чем X»), но это означает, что в этом году GPU увеличена до 8 ядер. Apple утверждает, что это должно помочь с играми, работающими на частоте 120 Гц, рендерингом 4K в приложениях для редактирования видео и улучшенной производительностью AR. Я уверен, что это все правда, но я не уверен, что большинство владельцев iPad Pro когда-либо заметят разницу в скорости. Этот iPad чувствует себя очень, очень быстро, как и мой iPad Pro 2018 года. Потенциально можно привести аргумент о запасе мощности процессора и его перспективах на будущее, но не особенно сильный. Для полноты картины отмечу, что в тесте вычислений на GPU Geekbench 5 Pro новый 12,9-дюймовый iPad Pro набрал 9981, а мой 2018-дюймовый - 9138 (тесты CPU были примерно такими же). Что эта разница в 800 значит для вас? Наверное, ничего. Для меня ключевой момент в том, что если вы не знаете точно, к какому болевому моменту относится этот процессор, вам не следует обновляться только для него. Самое большое изменение - новая система камер. Вы не можете пропустить это. Выступ камеры на задней панели iPad Pro теперь представляет собой большой старый квадрат с двумя обычными датчиками камеры и новым датчиком LIDAR. Мы вернемся к этому датчику LIDAR через минуту. Apple установила 12-мегапиксельный основной широкий датчик с диафрагмой f / 1.8, который делает хорошие фотографии, но не в состоянии соответствовать характеристикам iPhone 11 Pro при слабом освещении. Новинкой этого года является сверхширокий 10-мегапиксельный сенсор с f / 2,4 и углом обзора 125 градусов. Как и для всех сверхширокоугольных сенсоров, смысл в этом доставляет больше удовольствия, чем дополнительное четкое качество изображения. Я в команде «все в порядке, чтобы делать фотографии и видео с вашим iPad», но контекст имеет значение.Я думаю, что это более логично, чем то, что вы могли бы использовать в студии для конкретных целей, а не на местах (или, и я не могу особо подчеркнуть, что вы никогда не должны делать этого на концерте). «Студийный» контекст также относится к микрофонам, которые Apple также называет «студийным» качеством. Они довольно хороши, но, возможно, не достаточно хороши, чтобы использовать их для профессионального подкаста. IPad Pro может снимать видео в формате 4K со скоростью 24, 30 или 60 кадров в секунду и в сочетании с этими микрофонами, я думаю, цель состоит в том, чтобы предоставить кинематографистам интересный набор опций для съемки и редактирования «все в одном». Если бы Apple продала версию этого iPad Pro с посредственной камерой на задней панели и без изменений камеры, я бы купил эту версию в одно мгновение, особенно если она будет стоить немного дешевле. Для меня важнее камера для селфи, потому что я использую iPad Pro в качестве рабочего компьютера, и это именно та камера, указывающая на мое лицо для видеозвонков. Он может делать 7-мегапиксельные фотографии и снимать видео 1080p. Это намного лучше, чем камера на любом MacBook с точки зрения качества, и намного хуже, чем на любом MacBook с точки зрения размещения. Я не знаю, почему Apple сохраняет свое странное наследие, когда датчики FaceID и селфи-камера помещаются на «верх» iPad Pro, когда он находится в портретном положении. Возможно, это последний след желания Apple сохранить iPad Pro в качестве «первого планшета», но я и все, кого я знаю, в основном используют iPad в ландшафтном режиме в чехле для клавиатуры. Это означает, что камера находится в стороне, поэтому ваши глаза всегда смотрят в сторону. Apple добавила некоторые эффекты дополненной реальности для исправления вашего взгляда в FaceTime, но это не помогает в работе конференц-связи. Пока я в курсе, другая проблема с использованием iPad Pro для конференц-связи заключается в том, что в iPadOS Apple не позволяет приложениям использовать камеру, если они не активны на переднем плане. Это приятно с точки зрения душевного спокойствия, но абсолютно ужасно для видеоконференций. Правда заключается в том, что людям нужно открывать другие приложения, когда они находятся на вызове, и достаточно просто вытащить окно слайдера, чтобы проверить сообщение, чтобы выключить камеру iPad во время вызова Zoom. В результате ваша камера постоянно выключается и снова включается. IPad Pro - идеальная машина, чтобы заставить ваших коллег думать, что вы их игнорируете. Если на iPad Pro 2020 есть одна особенность аппаратного обеспечения, то это датчик LIDAR. Он использует лазеры для почти мгновенного определения глубины и создания пространственной карты комнаты. И каждый раз, когда технический продукт использует лазеры, компания, которая делает это, не может ничего поделать, потому что лазеры все еще кажутся футуристическими. Поэтому Apple утверждает, что «работает на уровне фотонов и на наносекундных скоростях». Да, так работает свет. В любом случае, причина включения LIDAR в радикально более быстрой и точной дополненной реальности. И это действительно работает - но это только основа для большого опыта AR, а не гарантия, что они придут. Он улучшает некоторые текущие приложения бесплатно, но пока нет сторонних приложений, которые бы в полной мере использовали его. (Здесь я должен сообщить, что моя жена работает на Oculus, которая делает продукты виртуальной реальности.) Главное преимущество приложений AR сразу же заключается в том, что LIDAR может почти мгновенно отобразить поверхности в комнате. Вместо того, чтобы размахивать iPad, пока камеры не распознают объекты, LIDAR просто измеряет их напрямую. Эта пространственная карта также более точна - поэтому приложение Measure, например, может отображать линейку, когда вы приближаетесь к измеренной линии. Другое непосредственное преимущество, которое вы получаете, - это то, что называется «окклюзия». Вот когда что-то попадает между вашим iPad и виртуальным объектом, который вы положили на пол, на стол или что-то еще. Если кто-то встает между вами и виртуальным стулом, и стул частично не скрыт, это разрушает иллюзию. iPad LiDAR тест IPad Pro 2020 года с LIDAR может скрывать такие объекты, как эта фигурка мальчика-барабанщика, довольно далеко позади людей. Это довольно хорошо с другими млекопитающими, тоже. Еще один тест iPad на LiDAR Без LIDAR iPad 2018 года иногда изо всех сил пытался получить правильную окклюзию, когда кто-то выходит на сцену AR. Старые айпады и айфоны могут вызывать окклюзию у людей, но они не могут делать это с произвольными объектами. «ЛИДАР» означает, что этот iPad Pro может, хотя он и не способен нарисовать совершенно четкую линию. Разработчики должны получить эти преимущества «бесплатно», но для выполнения более сложных задач потребуется специальное кодирование. Сегодня Apple выпускает эти API для разработчиков, но потребуется некоторое время, прежде чем приложения смогут ими воспользоваться. Если и когда они это сделают, они смогут использовать более продвинутую пространственную карту, чтобы надеть свои виртуальные американские горки или подставки для журнальных столиков. Предполагается, что новые API Apple смогут более точно идентифицировать такие объекты, как стулья, окна, столы и т. Д. Они также позволяют размещать виртуальные объекты в любом месте на карте, а не только на плоских поверхностях. Короче говоря, LIDAR на iPad Pro выглядит довольно продвинутым, но создан для будущего программного обеспечения, которое еще не пришло. Помимо предметов интерьера, некоторых покупок и некоторых игр, также неясно, существует ли реальный спрос на все эти технологии. Наиболее распространенное использование AR сейчас - это лицевые фильтры, и LIDAR пока что мало для этого делает. Я ознакомился с iPadOS в октябре прошлого года, и большая часть того, что я сказал тогда, стоит сегодня. Готовность Apple добавить много сложностей в ОС для опытных пользователей ... добавила много сложностей. Просто не так просто и интуитивно научиться делать все, просто используя его. Вот как я выразился тогда: Начать использовать его легче, чем любой другой компьютер в истории. Но когда вы начинаете пытаться получить от iPad те же самые возможности, которые вы ожидаете от высококлассного ноутбука, эти кривые хоккейные палки. Добавление поддержки трекпада не сильно меняет эту динамику, хотя значительно облегчает работу с текстом. Теперь мне понятно, почему Apple изменила способ работы курсора и выделения текста в iPadOS: он был разработан с мышью или трекпадом. НИКАКИХ ЛЮБИМЧИКОВ С КЛАВИАТУРОЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КЛАВИАТУРАМИ, ДОСТУПНЫМИ НА ЗАПУСКЕ Я могу сказать гораздо больше о поддержке трекпада на iPad, но вот короткая версия: я думаю, что Apple подошла как можно ближе к этому. Прокрутка кажется естественной, и то, как курсор мыши меняет форму в соответствии с кнопками, поначалу странно, но, думаю, мне это нравится.Тем не менее, есть некоторая интуитивная странность в том, что вы перемещаете курсор вверх к краю экрана, чтобы вызвать док, центр уведомлений и приложения Slide Over. Подробнее о трекпаде я расскажу в следующей статье. В целях данного обзора (и в отсутствие будущей Magic Keyboard) необходимо знать, что каждый iPad, который может быть обновлен до последней версии iPadOS, получает эту функцию, поэтому он не является отличительным признаком для iPad Pro. iPadOS также немного менее глючит сейчас, чем это было при запуске, но время от времени все еще возникают проблемы. На этой неделе это был текстовый фокус с помощью Smart Keyboard. Иногда мне нужно полностью принудительно выйти из приложения и перезапустить его, чтобы набрать его. Поскольку на этой неделе я использовал iPad Pro, я продолжал возвращаться к этому датчику LIDAR. Не использовать, но как концепцию. Это мощный и интересный датчик, а полный контроль Apple над программным и аппаратным обеспечением означает, что он «просто работает» для улучшения существующих приложений. Но, несмотря на всю свою мощь, я не уверен, что многие пользователи смогут воспользоваться этим - это дополнительная вещь, которую они могут даже не использовать. И это история iPad Pro вкратце, не так ли? Линейка iPad Pro всегда отличалась невероятно мощным и красивым аппаратным обеспечением вместе с программным обеспечением, которое изо всех сил пыталось использовать его в своих интересах. Я начал этот обзор, говоря о напряженности между iPad. Суть этой напряженности в том, что для большинства людей iPad Pro является излишним. Если вы не совсем уверены в том, что вы собираетесь делать с этими камерами, этим LIDAR или более быстрым процессором, скорее всего, вас одинаково обслужат гораздо более дешевый iPad Air или даже базовый iPad. Ни один из этих iPad не так хорош с аппаратной точки зрения. Но если вам не нужна дополнительная мощность, сэкономить сотни долларов - это тоже хорошо. Каждое интеллектуальное устройство теперь требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем вы сможете его использовать - контракты, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начнем подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать «согласиться» на использование устройств, когда мы их просматриваем, так как это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут договариваться.Так же, как iPhone, чтобы использовать iPad Pro, вы должны согласиться: Соглашение об условиях обслуживания Apple, которое вы можете отправить вам по электронной почте Гарантийное соглашение Apple, которое вы можете отправить вам по электронной почте Эти соглашения не подлежат обсуждению, и вы не можете использовать телефон вообще, если вы не согласны с ними. IPad Pro также предлагает настроить Apple Cash и Apple Pay при настройке, что также означает, что вы должны согласиться: Соглашение Apple Cash, в котором указано, что услуги фактически предоставляются Green Dot Bank и Apple Payments, Inc, и далее состоит из следующих соглашений: Условия использования Apple Cash Договор об электронных коммуникациях Политика конфиденциальности банка Green Dot Условия прямых платежей Уведомление о конфиденциальности прямых платежей Apple Payments, Inc, лицензия Если вы добавили кредитную карту в Apple Pay, вы должны согласиться: Условия от вашего поставщика кредитных карт, которые не имеют возможности по электронной почте Итоговый итог: два обязательных соглашения, шесть дополнительных соглашений для Apple Cash и одно дополнительное соглашение для Apple Pay.

Обзор на :Samsung Galaxy S20

За последние несколько лет Samsung добилась чего-то уникального в мире Android: она последовательно выпускала отличный флагманский телефон без огромных недостатков. Большинство людей, которые покупают телефон Galaxy S, знают, чего ожидать. Так что в самом реальном смысле самой важной задачей Samsung с S20 было убедиться, что он не испортит хорошие вещи. Я рад сообщить, что S20 доставляет мало сюрпризов,что делает его еще более вероятным, что вы пропустите его. Это было бы ошибкой. Конечно, будут и другие Android-телефоны, которые соответствуют или превосходят Galaxy S20 по любому количеству показателей или спецификаций. Но я уверен, что мало кто — возможно, никто-будет соответствовать общему опыту. Galaxy S-это телефон Android по умолчанию по какой-то причине. К сожалению, базовая цена по умолчанию в этом году выросла: $999,99 за Galaxy S20 и $1199,99 за версию Plus с большим экраном. Я подозреваю, что большая часть этих затрат сводится к включению 5G, от которого мало кто действительно выиграет. Galaxy S20 и S20 plus у большего брата, Galaxy S20 ультра. Когда я рассматривал этот телефон в прошлом месяце, я обнаружил, что Samsung переоценил себя, пытаясь сделать слишком много. Обычные телефоны S20 пытаются делать меньше, поэтому я думаю, что в конечном итоге они добиваются большего. Наш обзор Samsung GALAXY S20 8,5 ИЗ 10 Плюсы Высокая частота обновления экрана Хорошее время автономной работы Отличная посадка и отделка Минусы 5G не стоит дополнительных затрат Камеры перекрывают гладкие лица Обновления программного обеспечения гарантируются только в течение двух лет Купить за $999.99 от Samsung купить за $999.99 от AT&T Наш обзор Samsung GALAXY S20 PLUS РЕЗУЛЬТАТ ПОРОГЕ 8,5 ИЗ 10 ОБОРУДОВАНИЕ Одна из главных причин, по которой Вы можете принять S20 как должное, заключается в том, что он выглядит так похоже на другие последние телефоны Galaxy S. Там же изогнутое стекло на задней панели, та же металлическая рейка по краям и тот же почти безрамочный экран с крошечным дыроколом для селфи-камеры. Samsung Samsung последовала примеру Apple и Google, отодвинув модуль камеры в сторону, позволив ему стать большим и квадратным, хотя Samsung-это прямоугольник. Более тонкое (и желанное) отличие от предыдущих телефонов Galaxy заключается в том, что экран немного менее изогнут с левой и правой сторон. В целом, я думаю, что нет другого телефона Android, который поднялся бы до такого уровня качества сборки. Он просто чувствует себя как хороший объект в любом размере. Вообще-то я предпочитаю его айфону во многих отношениях. Например, обычный Galaxy S20 всего лишь немного уже обычного iPhone 11 Pro, поэтому он чувствует себя более комфортно в руке. Кроме того, вы можете получить маленький в розовом цвете. Получение такого массивного экрана без надрезов означает, что у Samsung нет функции безопасной разблокировки лица. Вместо этого под экраном находится ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Я признаю, что это немного медленнее, чем другие методы разблокировки, но это не настолько медленно, чтобы действительно беспокоить меня. Я обнаружил, что мне потребовалось всего несколько дней, чтобы восстановить мышечную память и поставить большой палец в нужное место. Samsung отказалась от гнезда для наушников в этом году, что примечательно, потому что он все еще был точкой продажи Galaxy S10. К счастью, он оставляет возможность расширить хранилище с помощью карты microSD, что важно, потому что меньший Galaxy S20 поставляется только с одним вариантом хранения: 128 ГБ. Это слишком мало для телефона за тысячу долларов, но это лучше, чем то, что вы получаете на iPhone 11 Pro. Получение 512 ГБ памяти на S20 Plus стоит $ 1349,99. На самом деле все эти детали являются de rigueur для Samsung: высокое качество аппаратного обеспечения, более высокая цена, чем у конкурентов Android. Но есть три вещи, которые заслуживают внимания на S20: новые камеры, скорость 5G и возможность установить частоту обновления 120 Гц на экране. Розовый: Galaxy S20, Черный: Galaxy S0 Плюс, Серый: Galaxy S20 Ультра. КАМЕРА Давайте начнем с камеры. Если вы видели обзор Galaxy S20 Ultra, вас “лечили " длинной, сложной экзегезой о большой ставке Samsung на высокие мегапиксельные сенсоры и о том, как эта ставка на самом деле не окупилась. К счастью, обычные Galaxy S20 и S20 Plus используют гораздо более традиционный подход. Они могут быть менее амбициозными, но, по крайней мере, более предсказуемыми. Основной датчик камеры-это простой 12-мегапиксельный датчик, хотя он, по-видимому, на 28 процентов больше, чем основной датчик на прошлогоднем Galaxy S10. Я верю в это, хотя бы потому, что S20 удивительно хорошо работает в очень тусклом свете. Широкоугольный датчик также имеет 12 мегапикселей, а селфи-камера-10 мегапикселей. Все довольно стандартные вещи. Телеобъектив, однако, 64-мегапиксельный. Как и в случае с Ultra, Samsung использует эти дополнительные мегапиксели для улучшения возможностей масштабирования. На самом деле, это основной способ работы Зума: обрезка на этом более крупном датчике, чтобы вы все еще могли получать 12-мегапиксельные изображения из него. Поле зрения на телеобъективе достаточно близко к широкоугольному, чтобы вы могли использовать его для обычных 64-мегапиксельных фотографий, Если вы так склонны. Я думаю, что Galaxy S20 и S20 Plus делают отличные фотографии, но есть некоторые предостережения, о которых следует знать. Каждая камера смартфона имеет "внешний вид", то есть ее программное обеспечение самоуверенно относится к тому, как следует настраивать изображения. Внешний вид Samsung заключается в том, чтобы разогреть баланс белого, осветлить тени, когда это возможно, и сгладить лица. Мне не нравится этот взгляд, и сглаживание лица, в частности, является решеткой — не потому, что оно размазывает детали, а потому, что его невозможно отключить, когда вы находитесь в обычном автоматическом режиме. Существует также режим” Bixby scene detection", который ухудшает ситуацию так же часто,как и улучшает ее. К счастью, я думаю, что поскольку S20 имеет обычную 12-мегапиксельную камеру вместо 108-мегапиксельного сенсора, он имеет тенденцию быть немного менее агрессивным при выполнении всего вышеперечисленного. Это все еще внешний вид Samsung, но он выполнен более грамотно, чем на Ultra. Однако если вы потратите полсекунды на переключение в профессиональный режим (или просто отключите фильтры красоты на селфи-камере), подавляющее большинство этих проблем исчезнет. Даже со всеми ISO и балансом белого и другими настройками камеры, установленными на " авто” в режиме Pro, камера просто выплевывает более нейтральную и детализированную фотографию. Агрессивное сглаживание лица происходит и в портрете. Galaxy S20 Plus портретный режим. Его традиционный 12-мегапиксельный сенсор имеет большую фокальную плоскость, чем ультра. Galaxy 20 portrait, который так же способен к портрету без датчика глубины Plus. В принципе, если бы Samsung вышла из своего собственного пути, эта камера была бы серьезным соперником, чтобы взять на себя как iPhone 11 Pro, так и Pixel 4 для регулярных снимков. Однако в нынешнем виде он не дотягивает до этих телефонов. Тем не менее, я скажу, что мне нравится S20 в целом лучше, чем Pixel 4, потому что Samsung предлагает широкоугольный объектив и имеет лучшее видео. Я также был жесток к S20 Ultra, потому что ему было трудно поймать фокус. У меня вообще не было такой проблемы с S20. Возможно, это потому, что обычные S20 и S20 Plus имеют более традиционный датчик с более традиционным двухпиксельным автофокусом. Это особенно заметно в видео, где охота за фокусом может быть очень раздражающей. В целом, я думаю, что Samsung по-прежнему лидирует в Android-пакете, когда речь заходит о качестве видео, но он уступает iPhone. Сравнение масштаба. У S20 и S20 Plus нет причудливого сложенного объектива Ultra с его призмами и зеркалами, но Samsung все еще говорит, что вы можете получить “без потерь” зум до 3x, и это дает вам возможность увеличить масштаб до 100x. все это работает в основном за счет обрезки на этом большом 64-мегапиксельном сенсоре. Результаты в порядке, но недостаточно хороши, чтобы купить телефон для этого. Я думаю, что примерно в 3 или 4 раза он превосходит как Pixel, так и iPhone 11 Pro, но все три довольно сильно ломаются. Экстремальных условиях низкой освещенности. Galaxy S20 слева, Pixel 4 справа Наконец, если вы думали, что хотите купить Galaxy S20 Plus, потому что у него есть датчик “глубины зрения” во время полета, не беспокойтесь. Я обнаружил, что это не помогло Galaxy S20 Plus делать лучшие портретные фотографии. Оба телефона объединены примерно одинаково, то есть они выглядят довольно искусственными для меня, но иногда вы можете получить что-то особенное. 5G, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Galaxy S20 и S20 Plus - это первые мейнстрим-телефоны 5G, и этот факт является огромной частью их маркетингового толчка. К сожалению, операторы, на которых мне приходится тестировать в районе залива, - T-Mobile и Verizon-пока не предлагают здесь услугу 5G. Даже если вы живете в зоне 5G для вашего оператора, я далеко не уверен, что дополнительные расходы, которые 5G добавляет к телефону, того стоят. На самом деле, учитывая, как быстро телефоны Samsung дисконтируются, если этот телефон вас интересует, возможно, стоит подождать, пока цена продажи переключится на него. Следует иметь в виду, что только более крупные Galaxy S20 Plus и Ultra поддерживают mmWave-версию 5G, которая работает только в том случае, если вы находитесь в двух шагах от вышки сотовой связи и имеете прямой обзор. Это намного быстрее, но я все еще думаю об этом как о демонстрации технологии на углу улицы, а не о реальной потребительской технологии. Слева направо: S20 Ultra, S20 Plus и S20. Одна из причин, по которой Вы должны рассмотреть S20 Plus — помимо большего экрана — это большая батарея. Это 4500 мАч по сравнению с меньшими 4000 мАч S20. Я в основном тестировал меньший, чтобы получить своего рода наихудший сценарий, и худший случай есть... очень здорово. Хотя я не был на 5G, у меня действительно была высасывающая батарею частота обновления экрана 120 Гц, и я мог без проблем пережить полный день умеренного или интенсивного использования. Мое экранное время регулярно превышало пять часов. Мой коллега Бреннан протестировал большую модель Plus и получил еще лучшие результаты. Единственный Android-телефон, который работает быстрее, чем Galaxy S20, - это, вероятно, Galaxy S20 Ultra. Все они оснащены новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 865 и большим количеством оперативной памяти. Samsung Samsung я прокомментировал программное обеспечение Samsung в обзоре Ultra, но здесь стоит повторить: Samsung теряет некоторую сдержанность, которую она когда-то имела, когда дело доходит до нагромождения запутанных функций. Я не хочу осуждать попытки любой компании построить экосистему услуг в эпоху почти монополий от Google, Apple и Microsoft, но экосистема Samsung не велика. Слишком много функций совместимы только с другими телефонами Galaxy, в то время как другие — особенно Bixby — в лучшем случае не очень хороши. Я отключил многие функции Samsung, в том числе почти бессмысленно “Samsung ежедневная” раздел на главном экране. Плюсом всех этих функций является то, что вы можете настроить множество вещей в соответствии со своими предпочтениями. Android и Samsung достаточно открыты, чтобы позволить вещам, которые никогда не будут летать на iPhone. Например, я использую приложение sideActions для переназначения длительного нажатия кнопки питания из Bixy в Google Assistant. Представьте себе, что вы можете добавить что-то для Siri на iPhone. Вполне вероятно, что Samsung будет вечно колебаться на этом маятнике между раздуванием программного обеспечения и очисткой. S20 еще не раздулся, но я вижу, в каком направлении движется маятник. К счастью, основа интерфейса One UI от Samsung по-прежнему велика. Однако его будущее омрачено тем фактом, что Samsung возьмет на себя обязательство предоставить только два основных обновления ОС Android. Это проблема для всех телефонов на Android, но особенно вопиющая с телефонами, которые стоят более тысячи долларов. ЛУЧШИЙ ЭКРАН Я сохранил то, что, вероятно, является моей любимой функцией на Galaxy S20 и S20 Plus напоследок: экран — в частности, возможность переключить его на частоту обновления 120 Гц, что вдвое превышает нормальную частоту. Это означает, что анимация и прокрутка становятся намного более плавными. Реализация Samsung просто блокирует экран на эту более быструю частоту обновления, в то время как другие реализации пытаются варьировать ее в зависимости от определенных сигналов. Идеально Samsung Samsung сделал бы то же самое, но это, вероятно, та вещь, которая требует значительных программных усилий и, честно говоря, будет лучше обрабатываться Android, чем Samsung. К счастью, как я уже отмечал выше, переключения на 120 Гц было недостаточно, чтобы убить батарею за один день, поэтому подход Samsung работает. Возможно, в попытке сэкономить заряд батареи S20 действительно резко снижает разрешение экрана с максимального, когда вы устанавливаете частоту обновления до 120 Гц. Я почти не заметила разницы, да и ты, скорее всего, тоже. Даже если вы это сделаете, компромисс стоит того. Экраны с высокой частотой обновления следует ожидать на любом телефоне, который стоит более тысячи долларов с этого момента. Они настолько хороши. Помимо частоты обновления, экран великолепен. Он большой, яркий и яркий на обоих размерах телефона. Я установил настройку цвета на "естественный“, потому что режим по умолчанию” яркий" заставлял цвета выглядеть перенасыщенными и странными. Смартфон Samsung Galaxy S20 Plus SamsungSamsung решил назвать этот телефон "Galaxy S20" вместо Galaxy S11. Было ли это потому, что он не хотел быть номером за iPhone 12, который, предположительно, появится позже в этом году? Знаки, очевидно, указывают на то, что да, но Samsung утверждает, что она выбрала это название, потому что хотела сигнализировать, что S20-это начало нового поколения телефонов. Есть две причины, по которым Samsung считает, что может сделать это заявление: 5G и новая система камер. Но я все еще думаю, что 5G-это стирка прямо сейчас; это не то, что нужно искать. Что касается системы камер, то в то время как ультра-версия этого телефона пробует много нового, обычные S20 и S20 Plus являются фундаментально эволюционными обновлениями того, что Samsung сделала с S10. Я купил и использовал Galaxy S10, и поэтому у меня есть довольно прочная система отсчета для S20. Несмотря на заявления Samsung, он действительно больше похож на S11: солидное улучшение по сравнению с прошлым годом, но не “новое поколение” телефонов. Кроме того, в нем слишком много наследия Samsung по ограничению обновлений программного обеспечения, чтобы быть началом чего-то действительно нового. Но, как я уже говорил, не принимайте серьезные улучшения как должное. Это лучший полный пакет Android-телефона, доступный прямо сейчас, и высокая планка для остальных телефонов Android 2020 года. S11, S20-Samsung может называть это как угодно. Согласитесь продолжить: SAMSUNG GALAXY S20 Каждое интеллектуальное устройство теперь требует, чтобы вы согласились с рядом условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые никто на самом деле не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать "согласен", чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Samsung Galaxy S20, вы должны согласиться: Лицензионное Соглашение С Конечным Пользователем Политика конфиденциальности Samsung Условия предоставления услуг Google (включая политику конфиденциальности) Условия предоставления услуг Google Play Существует множество факультативных соглашений. Если вы используете версию для конкретного носителя, их будет больше. Вот лишь некоторые из них: Samsung “связывает информацию " и отправляет диагностические данные Резервное копирование Google Диска, геолокационные службы, сканирование W-Fi, диагностические данные Автоматическая установка (в том числе от Google, Samsung и вашего оператора связи) Bixby privacy police (требуется для использования Bixby), а также дополнительные опции для Bixby, такие как персонализированный контент, доступ к данным и просмотр аудиозаписи Могут быть и другие. Например, у меня уже была учетная запись Samsung, поэтому мне не нужно было соглашаться на дополнительные условия для этого. Приложение Samsung погода также имеет свою собственную политику конфиденциальности, которая может включать обмен информацией с weather.com. Окончательный итог: есть четыре обязательных соглашения и около восьми необязательных, с которыми, как я ожидаю, большинство пользователей захотят согласиться. Источник: https://www.theverge.com/2020/3/11/21172039/samsung-galaxy-s20-plus-review-camera-5g-screen-android